Эффективная роботу з Microsoft PowerPoint

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Інформатика, програмування


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Ознайомлення з елементами середовища PowerPoint

Пакет PowerPoint 7.0 для Windows 95 є останню версію програмного забезпечення фірми Microsoft на підготовку презентацій. Спеціальні кошти PowerPoint істотно спрощують працювати над створенням презентації, незалежно від цього, якими властивостями ця презентація повинна мати. Оскільки PowerPoint може працювати з презентацією, що містить значне кількість слайдів, він має забезпечувати різні режими їх перегляду, вміти показувати презентацію у різних видах. Тому, поруч із звичайним режимом перегляду окремого слайда, званим Посвідкою слайдів (Slide View), в PowerPoint підтримуються та інші режими, саме: Вигляд структури (Outline View), Вигляд сортувальника слайдів (Slide Sorter View), Вигляд сторінок нотаток (Notes Pages View), і режим Демонстрація (Slide Show). Кожен режим дозволяє працювати з певним елементом даної презентації, і зміни, що до якомусь режимі, відбиваються й у інших видах.

Початок роботи з PowerPoint

При першому запуску PowerPoint користувачеві пропонується ознайомитися з коротким переліком нових можливостей цього додатка за назвою «Що нового континенту в Microsoft PowerPoint» з допомогою програми візуальних прикладів QuickPreview. Після закінчення перегляду нових можливостей розкривається робоче вікно PowerPoint, що містить Корисний рада в однойменному вікні диалога.

Використання майстра автосодержания

Ця програма допомагає створити титульний слайд. Усі, що залишається користувачеві, це адаптувати текст обраного зразка, вставити графіки, діаграми та інші елементи, і навіть, можливо, змінити дизайн. Майстер автосодержания пропонує кілька добре відпрацьованих планів презентацій різної тематики ролі вихідний матеріал для презентации.

Вигляд слайдов

У цьому вся режимі користувач може зосередитися на роботі над кожним окремим слайдом презентації. Є можливості введення і редагування тексту, додавання і правки графіків, схем і таблиць. Слайд можна урізноманітнити власними малюнками, готовими ілюстраціями і текстовими комментариями.

Начав презентацію з допомогою Майстра автосодержания, ви потрапляєте в режим слайдів, маючи на екрані зразок титульного слайда. Для введення заголовка презентації в авторазметке титульного слайда необхідні такі кроки: 1. Щелкнуть на полі местозаполнителя Щигля вводить заголовок (Click to add title). Пунктир перетвориться на сіру смугу, обрамляющую местозаполнитель, а усередині нього з’явиться точка вставки. 2. Ввести заголовок презентації. 3. Чтобы побачити цілковитий слайд, потрібно клацнути де-небудь поза местозаполнителя. Під час створення тексту презентації як слайдів можна використовувати усі кошти редагування, які у режимі структури. Виділивши текст на слайді, може бути видалити, перемістити чи скопіювати, використовуючи самі кнопки, команди, і комбінації клавіш, що у режимі структури. Для переміщення тексту між местозаполнителями чи всередині на них можна також можуть використовувати техніку «перетягнути і залишити». Зовнішній вид тексту усім текстових слайдах визначається зразком слайда, обраним для даної конкретної презентації. Редагуючи зразок слайда, можна змінювати формат тексту у всієї презентації. Можна ще змінювати управляючі параметри зразка слайда для тексту будь-якого окремого слайда, застосовуючи цим власний формат. Деякі параметри форматування тексту, використовувані в PowerPoint, доступні через кнопки панелі інструментів Форматування чи через комбінації клавіш. Інші доступні лише як команди меню. Можна акцентувати увагу на окремих символах, словах чи фразах презентації, змінивши їх шрифт, накреслення, розмір чи колір; застосувати різні оформительские ефекти, такі як тіні й боротися рельєф. Всі ці параметри доступні в діалоговому вікні Шрифт (Font). Зміни, що до виділений текст в діалоговому вікні Шрифт накопичуються. Можна внести певні зміни (наприклад, обравши інший шрифт і накреслення) за прохід, та був повернутися, і внести інші (наприклад, змінивши колір). Якщо виділити вже отформатированный і повернутися до діалогове вікно Шрифт, то ми все зміни, внесені до формат до поточному моменту, відбиваються в установках діалогового вікна. Після виділення тексту для форматування можна також ознайомитися змінювати шрифт та її розмір, використовуючи раскрывающиеся списки Шрифт і Розмір панелі інструментів Форматування. Деякі види форматування тексту можна застосовувати лише до текстовому об'єкту загалом, але до окремим символів чи словами. Ці види беруть у себе зміни лівого відступу абзацу, відступу його першого рядка чудово, вирівнювання абзацу й зміна інтервалів між абзацами і усередині них.

Вигляд структуры

В цьому режимі PowerPoint відображає лише текстове вміст презентації, дозволяючи додавати новий текст чи редагувати існуючий, не відгукуючись деталі. Цей режим надає зручні кошти на вибору оптимальної послідовності подачі материала.

Першим кроком створення презентації як структури є введення її назви і списку тим. Назви і теми стають попередніми заголовками слайдів. Теми можна вводити у кожному порядку, оскільки пізніше їх можна переупорядочить. Ввівши список тим, можна розпочати введення допоміжних положень для них. На одному слайді допускається мати п’ять рівнів абзаців маркерованного списку. Кожен рівень відрізняється від попереднього величиною відступу і має власний символ маркера. Закінчивши введення тим гаслам і елементів маркерованных списків, можна відредагувати текст як структури спочатку перемістивши точку вставки внужное місце. У PowerPoint у найпростіший спосіб внесення глобальних змін є виділення тексту, покликаного забезпечити правки. У цьому внесені зміни впливатимуть весь виділений текст, а чи не деякі символи. Спеціальний параметр редагування — Автоматичне виділення слів (Automatic Word Selection) істотно спрощує виділення групи слів мишею. Якщо протягнути миша вздовж будь-якій частині слова, та був можливість перейти до наступному слову, PowerPoint виділить обидві ці слова. Щоб відключити параметр Автоматичне виділення слів, треба вибрати команду Параметри (Options) в меню Сервіс й зняти прапорець Автоматичне виділення слів на вкладке Правка (Edit). У PowerPoint можна повторювати найрізноманітніші дії: редагування, форматування, перевірку орфографії. І тому просто треба натиснути кнопку Повторити на панелі інструментів Стандартна, чи вибрати команду Повторити в меню Правка. Переваги режиму структури стануть очевидні, щойно знадобиться переробити текст презентації. У цьому вся режимі можна змінити послідовність тим, охоплених презентацією, порядок елементів маркованого списку, що стосуються деякою теми чи які стосуються різним тем. Можна ще виключати теми, дублювати їх і вставляти новые.

Вигляд сортувальника слайдов

Цей режим допускає перегляд всієї послідовності мініатюрних копій слайдів, розташованих рівномірними рядами з вікна презентації. Користувач може простежити впливом геть вид презентації загалом кожного з її загальних параметрів, наприклад, шаблону, визначального дизайн фону слайдів та його колірну схему. Можливість зміни змісту конкретного слайда відсутня, зате доступні кошти їх дублювання, видалення та порядку демонстрации.

Використовуючи цей режим перед печаткою презентації чи перед демонстрацією її на екрані, ви можете перевірити всю послідовність на наявність суперечливих слайдів чи істотних помилок у виставі інформації З іншого боку, можна надати презентації зовсім інший вид, змінивши шаблон дизайну. Зміна шаблону впливає на будь-яку деталь презентації. Режим сортувальника слайдів служить також і завдання й редагування ефектів переходу від слайда до слайду, перетворюють презентацію в слайд- фильм.

Вигляд сторінок заметок

Четвертий режим призначений до створення нотаток, які доповідач використовує під час презентації. У цьому вся режимі створюється зменшена копія слайда, розташовувана у верхній половині сторінки нотаток, отже нижня, залишається вільної, можна використовувати розміщувати тексту доповіді, ставиться до даному слайду. Щоб увести текст нотатки, треба натиснути кнопку миші в местозаполнителе Щигля вводить текст, розташованому під зображенням слайда. Потім розпочати введення в местозаполнителе як і, як і у будь-якому текстовому процесорі. Текст буде автоматично переноситися, досягнувши правого краю текстового блока.

Как у разі текстових анотацій, можна використовувати кнопки панелі інструментів Форматування або команди меню Формат для форматування тексту сторінки нотаток до чи ж після повернення. Для зміни межстрочных чи межабзацных інтервалів можна використовувати команду Інтервали меню Формат. Для введення нотаток доповідача в наступний слайд презентації треба натиснути кнопку Наступний слайд чи клавішу PGDN. Аби повернутися до попередньому слайду необхідно натиснути кнопку Попередній слайд чи клавішу RGUP. Після введення тексту в сторінки нотаток презентації її слід зберегти, щоб запроваджений текст був записаний в файл презентации.

Режим демонстрация

Вместо відображення окремого статичного кадру, у цьому, п’ятому режимі, презентація демонструється у поступовій динаміці, слайд за слайдом, — оскільки він був би під час використання стандартного проектора 35-миллимитровых фотографічних слайдів. Проте, на відміну звичайних слайд-фильмов, що становлять просте чергування кадрів, Power Point створює справжнє слайд-шоу, використовуючи оригінальні ефекти переходу від слайда до слайду. Наприклад, один слайд може розчинятися на екрані, інший — напливати поверх попереднього згори донизу, і його маркіровані рядки будуть послідовно з’являтися через краю екрана. Слайд-фільм можна доповнювати переходами, побудовами, ефектами анімації і навіть приховувати окремі слайды.

Переходи — це призначувані користувачем спеціальні ефекти, які управляють зміною слайдів на екрані. Під час презентації ефект переходу виводить на екран наступний слайд, використовуючи найрізноманітніші прийоми. Можна ще підібрати звукове супровід під час зміни слайдів. Найкраще ефекти переходу призначати як сортувальника слайдів, в якій неважко бачити одночасно кілька слайдів і попередньо переглянути дію ефектів переходу. Щоб переключитися в режим сортувальника необхідно натиснути кнопку Вигляд сортувальника слайдів чи вибрати команду Сортувальник слайдів в меню Вигляд. Потім для установки ефектів переходу можна використовувати кнопки, поля і списки панелі інструментів Сортувальник слайдів У слайд-фильме рядки маркованого тексту на текстових слайдах можуть з’являтися на екрані або всі разом, або послідовно. Щоб маркірований текст «вибудовувався» на слайді, необхідно організувати ефект побудови, виділивши чи кілька текстових слайдів з маркированным текстом, та був обравши тип ефекту в раскрывающемся списку Вбудована анімація тексту панелі інструментів Сортувальник слайдів чи діалоговому вікні Налаштування анимации.

В полі Ефекти діалогового вікна Налаштування анімації можна вибрати ефект побудови для промальовування кожної нової рядки. Можна ще вказати, повинні чи рядки маркованого тексту будуватися літера за буквою, слово по слову і вибрати звуковий ефект. Під час демонстрації рядки маркованого тексту абзацу, якими вже закінчено обговорення, можна приховувати чи відображати більш тьмяним кольором. У режимі сортувальника слайдів після застосування ефекту побудови поруч із значком ефекту переходу з’являється значок настройки анімації. На відміну від значка ефекту переходу, що можна клацнути для попереднього перегляду ефекту, значок ефекту побудови цього дозволяє, а служить лише позначення слайда з побудовою. Ефект побудови то, можливо переглянутий тільки під час демонстрації фильма.

Щоб приховати чи кілька слайдів під час демонстрації слайдфільму, треба виділити ці слайди й тицьнути на кнопку Приховати слайд панелі інструментів Сортувальник слайдів або вибрати команду Приховати слайд в меню Сервіс чи контекстном меню. Якщо слайд криється, його номер як сортувальника буде закреслять косою рисою. Щоб скасувати позначку слайда як прихованого, потрібна згода її виділити й натиснути кнопку Приховати слайд або ще раз вибрати команду Приховати слайд в меню Сервіс чи контекстном меню. Щоб побачити переходи на повному екрані і побудови в слайдах з маркированным текстом, потрібно переключитися в режим демонстрації, що й відтворюється фільм. Щоб запустити фільм повністю, необхідно виділити перший слайд й тицьнути на кнопку Демонстрація чи вибрати команду Демонстрація в меню Вигляд. При виборі команди Демонстрація з’являється діалогове вікно Демонстрація слайдів. Можна вказати параметр Усі встають і натиснути кнопку Демонстрація, щоб цілком запустити фільм повністю, або переглянути частина слайдфільму, поставивши номери початкового і кінцевого слайда в текстових полях Від неї та До, та був натиснути таку ж кнопку Демонстрация.

Додавання слайдів з діаграмами і графиками

Діаграма служить передачі будь-який інформації, яка то, можливо виражена кількісно. Оскільки діаграма є візуальне уявлення числових даних, її використання може надати значно більше дію на аудиторію, ніж потік самих красномовних слів. Microsoft Graph 5 є спеціальний модуль, що створює діаграми від використання в додатках Windows, як-от Microsoft Word, Microsoft Excel і Microsoft PowerPoint. Під час створення чи модифікації діаграм панелі інструментів, і меню PowerPoint замінюються стандартної панеллю інструментів, і меню модуля Graph, отже на екрані будуть ті команди, і кнопки, які потрібні до роботи з графіками. Діаграма чи графік, які створюють у цей час, є поточному слайді. При введення чи редагуванні даних цього графіка, таблиця, що містить числа, розташований екрані поверх нього. Будь-яка зміна в числах таблиці негайно віддзеркалюється в графике.

После створення слайда з діаграмою чи додавання графіка у вже існуючий слайд необхідно вибрати тип діаграми з 18 можливих, запропонованих PowerPoint. Для вибору діаграми необхідно: 1. Виділити приклад діаграми на слайді. 2. Натиснути стрілку праворуч від кнопки Тип діаграми панелі інструментів Стандартна модуля Graph. На екрані з’явиться палітра типів діаграм. 3. Клацнути мишею потрібний тип диаграммы.

Приклад нестандартній діаграми «Різьблені сектора»

Далее можна уточнити свій вибір, натиснувши кнопку Параметри діалогового вікна Тип діаграми і визначивши підтип диаграммы.

Диаграммы з областями показують кількісні зміни значень кількох величин протягом деякого інтервалу часу. Діаграми- графіки дуже нагадують них, але де вони скоріш підкреслюють ступінь зміни величин, ніж кількісне значення цих изменений.

Линейчатые діаграми порівнюють дані, накопичені протягом деяких тимчасових інтервалів. Вони більшою мірою підкреслюють відмінність даних у часу. Лінійки таких діаграм зазвичай спрямовані горизонтально. Підтип Згруповані линейчатые діаграми служить для відображення відносних вкладів різних даних на певну ціле. Підтип Відсоткові згруповані линейчатые діаграми служить для відображення тієї ж відносних вкладів, виражених у процентах.

Гистограммы — це линейчатые діаграми з вертикальним розташуванням лінійок. Як вона та линейчатые діаграми, вони порівнюють дані, накопичені за деякі часові відтинки і ілюструють хіба що «моментальні знімки» даних. Аналогічно линейчатым диаграммам, гистограммы невідь що зручні для демонстрації зміни даних у часі. Гистограммы також мають підтипи Згруповані і Відсоткові сгруппированные.

Графики служать для зображення зміни даних у часі чи трендів. Такої інформації може демонструватися і з допомогою линейчатых діаграм, але графіки набагато краще відбивають динаміку вимірів. Два підтипу графіків, максимальный-минимальный-конечный і начальный-максимальный-минимальный- кінцевий, зазвичай йдуть на відображення біржових ціни момент відкриття і закриття торгів, і навіть максимального і мінімального значення індексу цін ході торгів. Цей підтип графіків може застосовуватися й у відображення інших типів даних, які мають максимум і мінімум на деякому інтервалі, наприклад, як-от температура чи давление.

Круговые діаграми показують співвідношення, які під час розбивці деякого цілого на частини. Можна відокремлювати певні сектора від кола, щоб акцентувати увагу на даних. Значення, представлені секторами, зберігають у одному ряді чисел таблиці даних модуля Graph.

XY-точечные діаграми демонструють ступінь зв’язок між двома рядами чисел. Здебільшого їх використовують надання наукових даних. З іншого боку, діаграми цього дозволяють зобразити в координатах XY два безлічі чисел як одного.

Кольцевые діаграми, як і кругові, служать для відображення співвідношень між частинами деякого цілого, однак тут з’являється можливість явити у однієї діаграмі кілька таких співвідношень. Об'ємні діаграми з областями є звичайні діаграми з областями, зображені у трьох вимірах. Об'ємність немає практичного значення й призначена лише прикраси діаграми. Об'ємні линейчатые діаграми є звичайні линейчатые діаграми, зображені у трьох измерениях.

Лепестковые (радарні) діаграми дозволяють зіставити значення кількох різнорідних величин. У цьому кожному типу даних відповідає своя радіальна вісь, що з центру диаграммы.

Введення числових данных.

В вихідному безлічі значень, з вікна таблиці даних під час запуску Microsoft Graph, міститься приклад того, як і числа повинні розташовуватися в таблиці. Графік, які перебувають позаду вікна таблиці даних, зображує і вересня графічної форми і оновлюється автоматично щоразу, коли редагується таблиця. Щоб створити необхідний графік, програма PowerPoint повинна знати, як запроваджені ряди даних: по рядкам чи з столбцам. Якщо ряди розташовані по столбцам, потрібно натиснути кнопку По столбцам панелі інструментів Стандартна модуля Graph. Аби повернутися до построчному розташуванню даних необхідно натиснути кнопку По строкам.

Введення меток

При введення даних для графіка потрібно замінити текстові мітки У першій рядку і першому стовпці. Для заміни мітки необхідно клацанням миші чи з допомогою клавіш зі стрілками перемістити покажчик активної осередки на осередок з текстовій міткою, та був запровадити нову мітку поверх існуючої. Оскільки PowerPoint за умовчанням розміщає дані для графіка по рядкам, кожна мітка, введена у крайній лівої осередку рядки, з’являється у легенді графіка. Мітки, запроваджене крайніх верхніх осередках шпальт, часто є певний час чи дату, однак вони можуть мати будь-який інший сенс, дозволяє відрізняти друг від друга конкретні значення даних числового ряда.

Введення чисел

Потому, як запроваджені текстові мітки, необхідно замінити наведені у як приклад числа своїми. Можна вибрати будь-яку окрему осередок, запровадити число поверх записаного, та був переміститися до наступній. Після введення числа і натискання клавіші ENTER покажчик активної осередки переміщається на осередок нижче, а, по досягненні останньої осередки шпальти виділеного фрагмента перетворюється на першу осередок наступного. Після введення вересня останню осередок виділеного прямокутного фрагмента і натискання клавіші ENTER покажчик осередки повертається до першої осередку фрагмента. Форматування міток і чисел

Для вибору різних шрифтів і форматів чисел в таблиці можна використовувати панель інструментів Форматування модуля Graph. Будь-які зміни шрифту відбиваються лише у таблиці цих, а зміни, що вносяться до формат чисел, видно й у таблиці і графіці. З допомогою панелі інструментів Форматування можна вибрати гарнітуру шрифту, її розмір і накреслення символів (напівжирний, курсив і підкреслення) для тексту і чисел таблиці даних. Щоб змінити форму записи чисел таблиці, потрібно спочатку виділити числа, а потім або скористатися кнопки форматування панелі інструментів Форматування, або вибрати команду число в контекстном меню чи меню Формат.

Вибір автоформата

Автоформат є поєднанням типу діаграми, його підтипу і спеціальних параметрів форматування (як-от розташування леґенди чи розміщення міток даних) кожної частини графіка. Вибір автоформата надає графіку кінцевий дизайн і може врятувати користувача від необхідності вносити дрібні зміни формату в окремі елементи графіка. Microsoft Graph поставляється разом із широким набором автоформатов кожного з 18 основних типів діаграм PowerPoint. Можна створювати користувальні графічні дизайни і зберігати їх як самостійні автоформаты. Для вибору автоформата графіка необхідно вибрати команду Автоформат в контекстном меню чи меню Формат. Діалогове вікно Автоформат містить галерею шаблонів дизайну кожному за типу діаграми модуля Graph. Необхідно вибрати тип діаграми зі списку, а потім вибрати формат. Графік негайно сприйме обраний автоформат. Якщо жодного з автоформатов не підходить, потрібно клацнути перемикач Нестандартні у сфері Тип диаграммы.

Добавление слайдів з організаційними диаграммами

Процедура, яку використовують додавання оргдиаграммы в презентацію, залежить від цього, де його необхідно розмістити: якби спеціально призначений нею слайді, потрібно створити новий слайд і вибрати для нього розмітку, що включає местозаполнитель оргдиаграммы; коли потрібно помістити нову діаграму цього разу вже існуючий слайд, слід вставити в слайд об'єкт з оргдиаграммой. Потому, як діаграма створена треба дати їй назва, виділивши текст «Назва діаграми» у її верхню частину, запровадити нову назву. Щоб додати рядок підзаголовка, потрібно натиснути ENTER наприкінці рядки назви. Після введення тексту у блоці оргдиаграммы може бути відредагувати, виділивши блок клацанням миші, та був перемістивши точку вставки у потрібний місце тексту. Можна також використовувати все методи виділення, тож редагування тексту, які передбачені в цьому PowerPoint.

Закончив оргдиаграмму, потрібно вибрати команду Обновити (ім'я презентації) в меню Файл модуля OrgChart, та був команду Вихід і повернення у (ім'я презентації) у тому меню. Нова оргдиаграмма з’являється на поточному слайді PowerPoint. Після цього можна переміщати діаграму цілком або змінювати воно з допомогою кутових маркерів, проте форма завжди залишатиметься незмінною. Щоб відредагувати діаграму, необхідно двічі клацнути її мишею. При цьому знову відкриється вікно Microsoft Organization Chart із готової для редагування діаграмою внутри.

Додавання слайдів з таблицами

Коли потрібно включити в презентацію таблицю, можна або створити новий слайд з авторазметкой Таблиця, або додати таблицю у вже існуючий слайд, який містить та інші об'єкти. Під час створення нового табличного слайда, всередині сірої рамки на слайді з’являється порожня таблиця. Вертикальні і горизонтальні лінійки, обрамляющие таблицю, і точкові лінії сітки відзначають кордону самої таблиці і його осередків. Коли нова таблиця з’являється на поточному слайді, меню і панелі інструментів Word заміняють собою меню і панелі інструментів PowerPoint. Закінчивши таблицю необхідно клацнути поза сірої рамки. На слайді розміститься лише не та частина таблиці, що була всередині сірої рамки. У робочому вікні знову з’являться панелі інструментів PowerPoint. Створивши таблицю можна змінювати її структуру, додаючи, видаляючи, переміщуючи і копіюючи осередки, стовпчики і рядки. Можна ще змінювати ширину шпальт, висоту рядків та об'єднувати чи розбивати осередки. Коли введено вміст осередків таблиці і всі необхідні структурні зміни, можна змінити зовнішній вигляд таблиці загалом. По вмовчанням для форматування елементів таблиці (шрифт тексту, колір) PowerPoint використовує шаблон поточної презентації. Параметри форматування тексту таблиці можна змінити з допомогою звичайних методів форматування тексту які у PowerPoint. Просто слід виділити і використовувати кнопки панелі інструментів Форматування, команди меню Формат чи контекстного меню. Внесення глобальних изменений

PowerPoint є удосконалену систему прийомів і коштів до створення єдиної серії слайдів презентації, мають загальний дизайн. Шаблони, колірні схеми, і навіть зразки заголовка і слайда, є ключовими засобами розробки дизайну презентації. Шаблону містить у собі колірну схему, зразки заголовка і слайда і безліч авторазметок, які визначають становище об'єктів на слайдах. Колірна схема задає колір фону і комбінацію семи інших квітів, які йдуть на зображення окремих елементів презентації. Зразки заголовка і слайда визначають дизайн фону і прийняті по вмовчанням параметри форматування тексту заголовків і тексту слайдів. Дизайн фону може охоплювати у собі графічні об'єкти, і навіть параметри візерунка, текстури і тонирования із застосуванням однієї чи двох квітів. По вмовчанням параметри форматування тексту застосовуються як до заголовкам слайдів, і до елементам маркованих списков.

Начальный і простий крок, якого можна дійти зміни зовнішнього виду презентації, — це застосувати інший шаблон. Зміна шаблону вносить глобальні зміни майже в усі аспекти зовнішнього вигляду презентації: Дозволяє змінювати колірну схему, від якої залежать кольору, використовувані в презентації. Дозволяє змінювати зразок заголовка і живий взірець слайда, від яких дизайн фону і прийняті за умовчанням параметри форматування текста.

Все ці зміни мають широку область дії і впливають все вид презентації. Вони дозволяють управляти загальним зовнішнім виглядом презентації і налаштовувати його за своєму желанию.

Заключение

С моменту її появи у 1987 року, програма Microsoft PowerPoint започаткувала новому підходу роботи з презентаційної графікою. Кожна наступна версія програми вносила свій внесок у розвиток ідеї, і навіть в вдосконалення способів роботи з презентацією. Розглянута у дипломній роботі версія програми PowerPoint 7 для Windows 95, продовжує цю сумну традицію і додає десятки нових засобів, перетворюють створення презентації у дуже простій і зрозумілий процес. Чимало їх ми досягаються завдяки новим рис ОС Windows 95.

----------------------- [pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою