Учет черги отримання квартир на організації (база данных)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Інформатика, програмування


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Міністерство загального характеру і професійної освіти РФ

Уральський державний економічний университет

Кафедра інформаційних систем в экономике

Курсова работа

з основ алгоритмізації і мовам программирования

Тема: Бази данных,

Облік черги отримання квартир по организациям

Виконавець: студент грн. ИСЭ-99−1

Костюченко А.В.

Керівник: доцент Плещёв У. В.

Екатеринбург

2001

Организационно-экономическая сутність: Необхідно розробити комплекс по учёту черги отримання квартир на організації. Як-от створити файл в яку ввійдуть: Прізвище, номер черги, номер наказу, код організації, код підстави, дата, номер паспорти, чисельність сім'ї, адресу. Слід також створити два довідника: Довідник на організації (код, найменування організації, адресу, директор, телефон); довідник з таких підстав (код, підставу). (перелічені вище таблиці створюють у Database Desktop) Слід також створити звіт із результатами з кожної організації та базовий звіт. Базовий отчет:

[pic]

Отчет по организациям:

[pic]

Программа варта обліку черги на організації, і навіть для надання оперативної інформації про черги. До яка входить інформації ставляться: номер черги, прізвище, організація, підставу, номер наказу, дата, чисельність сім'ї, адресу, паспорт. Т. е файл: [pic] Також Довідник 1 і 2:

[pic] [pic]

К виходить інформацією звіті належить запити, включаючи базовий: [pic] [pic] [pic]

Однак до виходить інформації ставляться звіти (приклади отчётов наведено выше).

Створення программы.

Перш ніж безпосередньо розпочати роботу у C++Builder необхідно створити три таблиці. Зайдём в Database Desktope, треба створити свій Alias .І тому необхідно вибрати Tools -> Alias Manager, натискаємо New, указуємо ім'я алиаса в рядку Database alias, потім вибирається шлях до таблицам, нажимаем Browse (це є шлях, куди ми зберігали таблиці). Потім нажимается OK, і підтверджується створення нової аляса. Alias. Після того як Alias встановлено потрібно зайти в Working Direсtory і вибрати свій Alias. Д алеї виберемо File -> New -> Table; Після цього з’явиться вікно Table Type, тут слід вибрати Paradox7. Після вибору з’являється таке вікно Create Paradox7 Table. У цьому вся вікні необхідно вказати назва змінних (Field Name), тип перемінної (Type), розмір рядки, якщо це змінна строковая (Size), і далі, якщо це полі є ключовим, вказується * (полі Key). Примітка: Ключові поля повинні слідувати друг за іншому. Ключові перемінні є спільними для таблиць. У квадратик (Required Field) поміщається галка, якщо це полі обов’язкове. Потім це вікно зберігається, цьому зазначається шлях, цю ж дорогу у майбутньому прописується в Alais Manager. Після створення трьох таблиць, заходимо в головну таблицю (ту у якій утримуватися загальні й інших таблиць перемінні), і пов’язуємо таблиці. Робиться так: У Table Checks вибирається Referential. Далі нажимается Define. З’являється вікно, у якому зв’язуються перемінні цій головній таблиці коїться з іншими перемінними, які у файлах.

Тепер починаємо безпосередньо працювати з C++Builder. Спочатку створимо модуль: І тому відкриємо New, і виберемо DataModule. Почнемо роботи з створення базових запитів, відповідно наведу приклад, як створювати лише одне базовий запит, й інші робляться по аналогии.

У созданый модуль поміщаємо з панелі інструментів DataAccess інструмент Query. Поруч цьому ж модулі поміщаємо DataSource. Виділяємо Query, й у Properties (властивості) в DatabaseName вибирається аляс (той самий який ми створили). Далі виділяємо DataSource, й у властивості в DataSet вказується назва іконки базового запиту. Потім знову виділяємо Query і натискаємо праву кнопку миші і вибираємо SQLBuilder. Отже ми знаходимось у SQLBuilder. Згори в панелі інструментів з вікна Database вказується той алиас. Ледь лівіше перебуває віконечко Table. Поступово виводимо на екран в тій послідовності, у якій дано таблиці. З’являються віконечка. У лівому верхньому розі кожного віконечка ставимо галку. Потім вибираємо з таблиць загальні перемінні. Натискаючи загальну зміну, не відпускаючи миші, перетаскиваем її в таблицю, де є така сама змінна. Якщо процедура відбулася вдало, то появится (ятся) связь (и), і спільні перемінні виділятися. Потім починаємо групувати запит. Виділяємо ті перемінні, які потрібні в запиті. Решта галки прибираються. Далі сортуємо, це робиться у вкладке Sorting. А, щоб переконається, що базовий запит працює, запустимо його, це з допомогою кнопки Execute Query. Якщо все працює, то просто закриваємо SQLBuilder, у своїй видається повідомлення про тому, чи потрібно зберегти, зберігаємо. У властивості Query Active робимо True. Далі створюємо нової форми (форма перша необхідна розміщувати на ній меню, т. е. вона є сполучній). На формі розміщається елемент DBGrid, із яким звіряються з панелі Data Controls. Під вікном DBGrid розміщається панель клавіш DBNavigator. Зробимо активним вікно DBGrid. У меню вибираємо File -> Include Unit Hdr. Вибираються все Unit, і нажимается OK. У властивості DataSource вибирається той Souse, який подсоединён до даному Query. У DBNavigator в властивості DataSource як і вибирається потрібний Source. Після цього, у вікні DBGrid повинна з’явиться таблиця. Тепер необхідно розшифрувати перемінні. І тому зробимо активної іконку Query, далі нажмём праву кнопку миші і виберемо Fields Editor. Далі з’явиться вікно, необхідно покажчик миші експортувати цю пусту вікно, і нажмём праву кнопку миші. З’являться перемінні, які містить запит, виберемо (виділимо) все перемінні і нажмём OK. Зробимо поточної жодну з що з’явилися змінних, й у полі DisplayWidth поміняємо назва те що, яке відповідає цієї перемінної. Проробимо її з усіма іншими перемінними, після просто закриємо вікно зі змінними, в самої таблиці все перемінні помінялися на відповідні їм набрані тексти. У цьому створення запиту заканчивается.

Створення форм відбувається практично аналогічно. У модуль поміщається пара Table — DataSource. Зробимо активним Table. У властивості DatabaseName зазначимо алиас, соціальній та TableName зазначимо ім'я таблиці, що її хочемо вивести на форму. У DataSource в властивості DataSet зазначимо відповідний Table. Далі зробимо активним знову Table і зазначимо в властивості Active True. Потім створимо форму, неї помістимо DBGrid і навіть DBNavigator. Зайдём в File -> IncludeUnit і виберемо все Unit які є (у своїй активним має бути вікно DBGrid). Далі в властивості DataSource зазначимо потрібну зв’язок модуля і одержувачів відповідного DataSource. По ідеї на формі повинна з’явиться таблица.

Тепер створимо звіт. І тому створимо нової форми. Тут розмістимо вікно QuickRep. Знайти цей інструмент за панелі QReport. Два разу щёлкнем по властивості Bands, і поставимо false в HasPageFoote і HasTitle. Далі в меню File виберемо IncludeUnite, і виберемо все Unit. Далі в властивості DataSet зазначимо зв’язку з відповідним DataSouse. У центрі Page Heater вказується те, що в шапці таблиці. Напис можна створити з допомогою інструмента QRLabel. У властивості Caption цього інструмента вводимо текст. Значення з таблиці може бути відбито в звіті наступним чином: Вибирається інструмент QRDBText. З допомогою властивості DataSet пов’язуємо цей інструмент з таблицею. Далі указуємо DataField, тут вибираємо ніжну нам зміну, яка змінюватися. Властивість ParentFont робимо true. У шапці як і можна розмістити номер аркуша чи дату і час. Це потрібно з допомогою інструмента QRSysData. У властивості Data цього інструмента вибирається потрібний формат. Далі під шапкою слід Column Header. Це теж складова шапки. Далі йде Group Header. У властивості Expression вказується фільтрація таблиці, Властивість ForceNewPage вказується true що означає що фільтрація буде з появою даних на новому аркуші. У центрі Detail распологаются QRDBText, які беруть із прив’язаної до звіту таблиці чи запиту. У центрі Group Footer распологаются проміжні результати. Проміжним результатом може бути сума тощо. буд. Перебування її можливим завдяки інструменту QRExpr. У властивості Expression ставиться формула. У центрі Summary розташовується кінцевий результат, який вираховується за такою формулою. І це формулу можна отримати роботу з допомогою властивості Expression (спочатку потрібно розмістити у це полі інструмент QRExpr). Попередній запуск цього звіту здійснюється так: Необхідно правої кнопкою миші натиснути до області QuickRep, потім вибрати Preview.

Тепер потрібно всі ці форми зв’язати. Для це ми залишили саму першу форму. Тут розміщаємо інструмент MainMenu. Подвійне натискання на іконку дозволяє відкрити вікно. У ньому починаємо створювати меню. У Caption указуємо назви пунктів меню. Зв’язати назви можна з допомогою подвійного натискання на заповнений текстом пункт меню, тут пишеться (якщо це таблиця чи запит) Form1-> Show (); причому номери форм різні. Якщо це базовий запит, необхідно маючи натисканні до пункту меню написати Form1-> QuickRep1->Preview (); Форми відповідно також різні. Лише після цього слід зробити активної іконку MainMenu і знову під'єднати Unitы, File-> Unit Includ. Після цього форма 1 повинна заработать.

Звернення до програми відбувається з допомогою запуску програми. Запускається програма з допомогою іконки у вигляді трикутника. З’являється окно:

[pic] Після цього можна працювати з цим вікном і викликати необхідні форми власності чи запросы.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою