Программирование елементів разветвляющейся структуры

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Інформатика, програмування


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ПЕНЗЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра МО і ПЭВМ

Лабораторна робота № 7

Тема: «Програмування елементів разветвляющейся структуры»

Виконав: студент грн. 02ТП1

Пахомов У. Е.

Перевірив: Ракова А. Н.

2003

Завдання А.

Записати в масив Y (20) квадрати чисел перебувають у масиві X (20).

Программа:

uses crt; var і: integer; a: array[1. 20] of integer; з: array[1. 20] of integer; begin clrscr; writeln («Перший масив: »); for і := 1 to 20 do begin a[i] := random (30); write («», a[i]); end; writeln; for і := 1 to 20 do c[i] := a[i] * a[i]; writeln («Отриманий масив: »); for і := 1 to 20 do write («», c[i]); writeln; readkey; end.

Блок-схема

Завдання Б.

Знайти наибольшшее число серед негативних елементів масиву B (35)

Программа:

uses crt; var ar: array[1. 35] of integer; max, і: integer; begin clrscr; writeln; randomize; for і := 1 to 35 do begin ar[i] := random (60)-30; write («», ar[i]); end; max := -maxint; for і := 1 to 35 do if ar[i] < 0 then begin if max

Блок-схема

----------------------- c[i]

c[i] := a[i] + b[i]

I=1; 16;1

a[i], b[i]

I=1; 16;1

a[i] := random (30) b[i] := random (30)

Конец

ar[i] < 0

Max

max := - maxint

Randomize;

max

max := ar[i]

I=1; 35;1

ar[i]

I=1; 35;1

ar[i] := random (60)-30

Конец

Начало

Начало

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою