Прием і Порядок переведення працівника в іншу работу

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Підприємництво


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Тема: Прийом і Порядок переведення працівника в іншу работу.

План.

I. Правила прийому на работу.

1. Трудової договор.

2. Особливості прийому працювати несовершеннолетних.

3. Випробувальний термін прийому на работу.

4. Прийом на контракту.

II. Переклади в іншу работу.

1. Переклад, вимагає згоди работника.

2. Переклад по виробничої необходимости.

3. Переклад в іншу роботу при простое.

Список використаної литературы:

1. КзпПр Украины.

2.В. С. Янчевский Трудової договір. — Житомир, 1996 г.

ПРАВИЛА ПРИЙОМИ НА РАБОТУ.

Що таке трудовий договор.

Трудової договір — цю угоду між трудящим і підприємством, по якому працівник зобов’язується виконати роботу з певної професії, спеціальності, кваліфікації чи посади дотриманням правил внутрішнього розпорядку, а підприємство зобов’язується виплачувати йому зарплатню і забезпечувати умови праці, передбачені трудовим законодавством, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КзпПр Украины).

Та на якій період полягають трудові договоры.

Трудові договори з терміну дії поділяються на договори, укладені на невизначений термін, який установлюють угодою сторін, і тимчасово виконання певної роботи (ст. 23 КзпПр Украины).

Найчастіше трудові договори полягають на невизначений термін. Цим забезпечується можливість закріплення з виробництва постійних кадрів, і навіть отримання робітниками та представниками постійної работы.

Що стосується, тоді як наказі про зарахування працювати не зазначено термін, який працівник приймається, його вважають прийнятим на постійну работу.

Договори, укладені визначений термін й тимчасово виконання певної роботи, вважаються терміновими. До них належать і угоди про тимчасової і сезонної работе.

Відповідно до ст. 23 КзпПр України терміновий трудового договору залежить від випадках, якщо трудові відносини неможливо оформити на невизначений термін з урахуванням характеру майбутньої роботи або умов виконання, або інтересів працівника та інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Які документи мають бути представлені трудящим прийому на работу.

Під час прийому працювати трудящий представляє власнику чи уповноваженому їм органу паспорт і трудову книжку, а підлітки, яким ще виповнилося 16 років, замість паспорти пред’являють свідоцтво про рождении.

Там, коли громадянин надходить працювати вперше, він замість трудовий книжки представляє довідку з житлового управління чи сільського (селищної) Ради народних депутатів про нього занятии.

Особи, звільнені в запас зі Збройних Сил України, зобов’язані пред’явити військовий билет.

Під час прийому працювати, що вимагає спеціальних знань, адміністрація вправі вимагати від працівника пред’явлення відповідного документа про професійної чи освіті. Наприклад, диплом вчителя, посвідчення водія і т.д.

Під час прийому працювати забороняється вимагати документи, не передбачених законодавством, і навіть дані про національність і партійність працівника (ст. 25 КзпПр Украины).

Які особливості прийому роботу і праці несовершеннолетних.

На кожному цукрозаводі слід вести спеціальний облік працівників, не котрі досягли 18-річного віку, із зазначенням дати народження (ст. 189 КзпПр Украины).

Забороняється використовувати працю неповнолітніх на важкі крейсери та шкідливих роботах, перелік яких стверджується Міністерством охорони здоров’я України за погодженням із Державним комітетом України з нагляду за охороною праці. (ст. 190 КзпПр Украины).

Під час прийому працювати неповнолітніх, кому надалі щорічно до досягнення 21 року ці фірми підлягають обов’язковому щорічного медичному огляду (ст. 191 КзпПр Украины).

Забороняється залучати неповнолітніх до робіт у нічний час (з 22. 00 до 6. 00), сверхурочным роботам і роботам у вихідні дні (ст. 192 КзпПр Украины). 0

Чи обов’язково встановлювати прийому працювати випробувальний срок.

Встановлення іспитового терміну прийому працювати — цього права, а не обов’язок власника чи уповноваженого їм органа.

Разом про те, укладаючи трудового договору з працівником, власником чи уповноважений їм орган який завжди може знати його ділові якості, кваліфікацію, ставлення до виконання службових обов’язків та т.п.

Термін випробування для робочих неспроможна перевищувати місяця, інших категорій — трьох місяців і, а окремих випадках, за узгодженням із профкомом — шести месяцев.

Не встановлюється випробувальний термін: особам до 18-ти років, молодих робочих по закінченні професійних навчально-виховних закладів; молодих фахівців по закінченні вищих закладів; осіб, звільнених в запас з військовою чи альтернативної (невоєнній служби); інвалідів, спрямованих працювати відповідно до рекомендацій медико-соціальної экспертизы.

Наказ про зарахування працівника та встановленні терміну випробування має бути до працівника під розписку. Якщо наказі про зарахування до роботи чи контракті не зазначено термін випробування чи працівник не ознайомлений із наказом під розписку, його вважають прийнятим працювати без випробувального срока.

Який порядок прийому на контракту.

Відповідно до статті 21 КзпПр України особливої формою трудового договору є контракт, у якому термін дії, права, обов’язки, і відповідальність сторін (зокрема матеріальна), умови матеріального забезпечення та молодіжні організації праці працівника, зокрема дострокового, можуть встановлюватися угодою сторон.

Сфера застосування контракту визначається законодавством. Тому його можна застосовувати лише там, де дозволено відповідними нормативними актами. До таких актам нині ставляться: закон України «Про Підприємствах», «Про Освіті», «Про друковані засоби масової друку (преси) України» та інших. закон України «Про підприємства в Україні» дозволяє застосування контрактної форми трудового договору на підприємствах всіх форм собственности.

ПЕРЕКЛАДИ НА ЗОВСІМ ІНШИЙ РАБОТУ.

Законодавство про працю, зазвичай, забороняє вимагати від працівника виконання роботи, не зумовленої трудовим договором (ст. 31 КзпПр України). Переклад в іншу постійну роботу в тому самому підприємстві, а так ж переклад працювати інше підприємство або у іншу місцевість (хоча б разом із підприємством) можлива тільки з дозволу робітника чи службовця (ст. 32 КзпПр України). Недотримання цього правила розглядається як грубе порушення законодавства про труде.

Що можна вважати перекладом, які вимагають згоди работника.

Оскільки трудового договору полягає із зазначенням трудовий функції працівника (певної спеціальності, кваліфікації чи посади), і навіть розміру заробітної плати умов праці, передбачені законами, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КзпПр України), переведенням іншу роботу, які вимагають згоду працівника, визнається зміна хоча самого з вищеназваних умов. Зокрема, доручення трудящій роботи, не що відповідає її трудовий функції; роботи, хоча б із колишнім змістом трудовий функції, але зі зміною зарплати; роботи зі збереженням розміру зарплати, але з зміною пільг, переваг та інших істотних умов праці та т. п. сприймається як переклад в іншу работу.

До істотним умов праці, зміна хоча самого у тому числі вимагає згоди робітника, судова практика відносить, наприклад, величину і систему зарплати (погодинна, відрядна, преміальна), її час і порядок (змінна робота, нічні зміни); декларація про скорочений робочого дня чи додаткова відпустка; декларація про пенсії на пільгових умов тощо. п.

У чому полягає відмінність перекладу в іншу роботу від переміщення на інше робоче место?

Переклад працівника в іншу постійну роботу без його згодою не допускається (ст. 32 КзпПр України). Разом про те, власник чи уповноважений їм орган вправі, виходили з інтересів виробництва, переміщати робітників і службовців. При переміщенні згоди працівників не требуется.

Переміщення — це трудящій роботи з іншому робоче місце, на другий бригаді, цеху, структурному підрозділі підприємства у тієї ж місцевості. У цьому спеціальність, кваліфікація, посаду, інші суттєві умови трудового договору не изменяются.

У разі, коли у з виробничими змінами у організації виробництва та праці відбулася зміна істотних умов праці (систем і збільшення розмірів оплати, пільг, режиму роботи, встановлення й скасування неповного робочого дня, суміщення професій, зміни розрядів і найменування посад та інших.), працівник має стояти в популярність про виробничих змінах пізніше як по 2 місяці. Трудової договір з працівниками, отказавшимися від роботи при істотно змінених умовах перетворюється на зв’язку зі зміною у створенні виробництва праці підлягає припинення по п. 6 ст. 36 КзпПр Украины.

Якщо за розгляд спору буде встановлено, зміна істотних умов праці працівника вироблено власником чи уповноваженим їм органом над зв’язку зі зміною у створенні виробництва та праці в підприємстві, у пихатій інституції, організації, то таке зміна з урахуванням конкретних обставин він може бути визнано судом неправомірним із покладенням на власника чи уповноваженого їм органу обов’язки відновити його попередні умови труда.

Як виробляється тимчасовий переклад в іншу роботу з виробничої необходимости.

Виробнича необхідність — це виконання таких надзвичайних робіт, які можна було передбичати чи запобігти. Виконання планових завдань, робіт з надання допомоги селу у проведенні сільгоспробіт, допомогу будівельних організацій, зазвичай, не є виробничої необхідністю. При відмову працівника від виконання таких робіт його не можна притягти до ответственности.

Про особливості тимчасового перекладу в іншу роботу при простое.

Законодавством про працю встановлено правила перекладу працівника в в зв’язку зі простоєм, тобто непередбачуваній зупинкою робіт. простий може бути як у вини працівника, і по які залежать від цього причин. наприклад, через псування верстата, відсутності сировини. При просте у працівника немає можливості виконувати свої безпосередні трудові обов’язки, тому власник чи уповноважений їм орган повинні перевести його за постійно простою в іншу роботу в тому самому підприємстві. При неможливості використовувати працівників тому самому підприємстві, є підстави перекладені інше підприємство, є підстави перекладено інше підприємство у тієї місцині, але вже термін до одного месяца.

При просте та у разі тимчасового заміщення відсутнього працівника не допускається переклад кваліфікованих працівників на некваліфіковані работы.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою