Отчет про магістерської практиці (АТ Норд)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Министерство науку й освіти Украины

Донецький національний университет

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра обліку, і аудита

Отчет

про магістерської практике

|студента V курсу |С.А. Єфремова | |обліково-фінансового факультету | | |спеціальність бухгалтерський облік і аудит | | |група 0106 У | | | | | |Начальник відділу розвитку |А.В. Шкуропатский | |персоналу АТ «Норд | | | | | |Керівник практики від підприємства: |С.В. Харченко | |Начальник бюро бухгалтерії капітальних | | |в кладень, основних засобів і МБП | | | | | |Керівник практики від кафедри: |І.В. Бешуля | |До. е. зв., доцент | |

Донецк

2004 г.

Зміст работы

Зміст роботи 2

1. Загальна характеристика підприємства. Робота бухгалтерського апарату. 3

2. Зміст наказу «Про організацію бухгалтерського обліку, і облікової політики» АТ «Норд» 7

3. Поняття документування та молодіжні організації документообігу на АТ «Норд», і їхнього впливу формування показників фінансової звітності. 11

3.1. Загальні принципи 11 3.1. Документування нематеріальних активів 14

4. Аудит нематеріальних активів 16

4.1. Загальні засади 16 4.2. Перевірка контролю над наявністю НМА 17 4.3. Перевірка правильності синтетичного обліку надходження, і вибуття НМА 18 4.4. Перевірка правильності обчислення і відображення в обліку амортизації по НМА 19 4.5. Узагальнення результатів перевірки 20

Список використаної літератури 22

Додатка 23

1. Загальна характеристика предприятия.

Робота бухгалтерського аппарата.

Акціонерне суспільство «Норд» — спеціалізоване підприємство з виробництву побутових компрессионных холодильників, морозильників, компресорів і газових плит. Є найбільшим українським виробником побутової техники.

АТ «Норд» обслуговує АТ «Донецький інститут холодильної техніки» (АТ «ДИХТ») — розробник виробів для АТ «Норд», здійснює весь цикл конструкторсько-технологічною підготовки виробництва від розробки виробів перед запуском в серійне производство.

На території АТ «Норд» розташований Державний сертифікаційний випробувальний центр складної побутової техніки від, наділений правом проводити сертифікацію виробів складної побутової техники.

До складу АТ «Норд» входять такі об'єкти соціальної сфери: — санаторій-профілакторій; - базу відпочинку «Донбас»; - навчально-виховний комплекс № 319; - стоматологічний центр; - здоровпункт; - молодіжне гуртожиток; - житлові дома.

Донецький завод холодильників є головним підприємством АТ «Норд» і спеціалізується на випуску домашніх холодильників, морозильників і газових плит.

Завод здано в експлуатацію 30 грудня 1963 року. Протягом усієї історії своєї діяльності підприємство проводило дослідження й розробки, впроваджувало нові види продукції і на технології виробництва, розширювало торгову сеть.

Тоді як виробництво і реалізація складної електропобутової техніки України постійно скорочується, АТ «Норд» виробляє широку номенклатуру холодильників і морозильників, відповідальних всім сучасним технічним стандартам і характеристикам.

АТ «Норд» оснащено сучасними, відповідають світовому технічному рівню імпортними і вітчизняними технологічними лініями і оборудованием.

Після завершення трьох реконструкцій виробничі потужності АТ «Норд» із виробництва холодильників і морозильників доведено до 500 тис. в год.

Крім випуску холодильників, морозильників і газових плит, АТ «Норд» надає різні платні населенню: — побутові; - пасажирський транспорт; - зв’язок; - житлово-комунальні; - зміст дитячих установ; - санаторно-курортные.

Бухгалтерія підприємства організована вигляді структури, показаної на схемою (рис. 1. 1).

З іншого боку, в заводських цехах організовані оперативно-технічні бухгалтерії, які займаються збиранням і обробкою оперативної інформації про виробництві продукції, що згодом передається в центральну бухгалтерию.

[pic]

Малюнок 1.1 Структура відділу бухгалтерського обліку, звітності і функцію контролю АО

«Норд»

Відповідно до Закон України «Про бухгалтерський облік і легальною фінансовою звітності України» від 16. 07. 99 № 996-XIV АТ «Норд» 2000 року здійснила трансформацію бухгалтерського облік і звітність відповідно до Національним стандартам бухгалтерського учета.

Отже, нині ведення бухгалтерського обліку на АТ «Норд» регламентується такими нормативними документами: — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України»; - Положення (стандартами) бухгалтерського обліку; - Інструкцією щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і закупівельних організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 99 № 291. — Наказом про облікову політику; - посадовими інструкціями. та інші галузевими і внутрішніми положеннями і инструкциями.

На підприємстві затверджений робочий План рахунків, найповніше який відбиває специфіку діяльності підприємства його облікові традиції. Використовуються шестизначні коди рахунків, мають таку структуру:

[pic]

Малюнок 1.2 Структура бухгалтерського рахунки робочого плану рахунків АТ «Норд»

Приміром, активний рахунок 10 «Основні кошти» має субрахунок 1004 «Машини й устаткування», який, своєю чергою включає 20 статей, одна у тому числі - 100 413 «Робітники автоматизовані машини з охорони навколишнього среды».

Така методика кілька незвична для користувача «звичайного» Плану рахунків, де для кодування субрахунка використовується одна цифра. Такий «нестандартний» підхід спричинена тим, що у облікової традиції підприємства багато рахунки мають за дев’ять субрахунків (наприклад, рахунок 20 «Виробничі запаси» поповнений субсчетами 2010 «Гарантійні запчастини», 2011 «ТЗР» тощо. буд.). Це призводить необхідність виділення двох цифр для кодування субсчета.

Для уявлення конкретних проводок в звіті використовуватимуться бухгалтерські рахунки, використовувані на предприятии.

АТ «Норд» має у собі інформаційно-обчислювальний центр, займається вирішенням цих питань автоматизації дисконтних работ.

На підприємстві практично переважають у всіх відділах бухгалтерії впроваджена компьютеризованная система обліку. Комп’ютери працюють у локальної мережі з виділеним сервером під керівництвом ОС Microsoft Windows.

Використовується бухгалтерське програмне забезпечення (програма «MSM») власного виробництва, працююче серед MS DOS. Кожен бухгалтер має власний пароль, відкриває йому доступом до певному ділянці дисконтних робіт. Є такі рівні доступа:

Перегляд / печатку існуючих документів і майже регистров.

(1) + Створення нових / правка існуючих документів і майже регистров;

Завдяки комп’ютеризованому формуванню і обробці зведених відомостей бухгалтерського обліку бухгалтер легко може надати дані в будь-який зручною у конкретній разі угрупованню. Тож у облікової практиці АТ «Норд» практично немає жорстких чи усталених форм розв’язання тих чи інших зведених відомостей. У додатках до звіту показані приклади використовуваних для підприємства угруповань дисконтних даних в зведених ведомостях.

Проте, не дивлячись на високий рівень комп’ютеризації дисконтних робіт, в бухгалтерської практиці АТ «Норд» досі має місце документообіг на паперових носіях. Причиною цього є кілька факторов:

Таке велике підприємство, як АТ «Норд», неможливо в найкоротші терміни повністю перекласти на компьютеризованную систему облік і звітність. У деяких відділах досі комп’ютери використовуються мінімально — в основному, для роздруківки бланків документів і майже дисконтних регистров.

Деякі документи, відповідно до чинного українському законодавству, необхідно використовувати лише у паперової формі. Отож паперовий носій ще довго бути присутнім на обліку навіть найбільш технічно розвинених вітчизняних бухгалтеріях. У практиці АТ «Норд» ті первинні документи, які, з обставин, необхідно заповнювати вручну на паперовому носії, дублюються бухгалтером в програмі. Отже, в електронній формі відбивається весь документооборот.

2. Зміст наказу «Про організацію бухгалтерського обліку, і облікової політики» АТ «Норд»

Відповідно до Закон України «Про бухгалтерський облік і втрати фінансової звітності України» АТ «Норд» затвердив наказ «Про облікову політику» (Додаток № 3), яка містить ті принципи ведення бухгалтерського обліку, які, згідно з законодавством, підприємство може визначати самостоятельно.

Та перш ніж аналізувати наказ про облікову політику конкретного підприємства (у разі АТ «Норд»), необхідно розібратися, що він має спочатку відбиватися, тобто слід визначитися під час першого чергу, що таке облікова політика та що вона собою представляет.

Так було в відповідно до закону України «Про бухгалтерський облік і фінансової звітності України, облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством при складанні і надання фінансової звітності. Тобто якщо це вибір самим підприємством певних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку, з діючих нормативних актів і особливості діяльності предприятия.

Основна мета облікової політики — забезпечити отримання достовірної інформацію про майновому і фінансовий стан підприємства, результатах своєї діяльності, що є яка потрібна на всіх користувачів фінансової звітності з прийняття відповідних решений.

Отже, облікова політика підприємства — це буде непросто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, а й вибір методики обліку, що надає зокрема можлив ість використання різних варіантів відображення фактів господарському житті в обліку. Інакше кажучи, дисконтну політику широкому понятті можна з’ясувати, як управління урахуванням, а вузькому — як сукупність способів ведення обліку. На вибір облікової політики впливає ряд чинників. Це форма власності і суто організаційно — правова форма, галузь чи вид діяльності, систему оподаткування, свободу дій за умов початку ринку, стратегії фінансово-господарського розвитку, наявність матеріальної бази, системи інформаційного забезпечення підприємства, рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, економічної сміливості, ініціативності і розвитку підприємливості працівників та інші факторы.

Процес формування облікової політики дуже складний і складається з кількох етапів: 1. Підготовчий етап — визначення, з яких питань підприємство має прийняти ті чи ті рішення у частині облікової політики; добір всіх виданих раніше документів, які оформляють ті чи ті рішення з питань облікової політики тощо. 2. Визначення об'єктів бухгалтерського обліку, яких слід розробити облікова політика — встановлення об'єкта облікової політики, оскільки кожне конкретне підприємство має власну специфічну сукупність об'єктів бухгалтерського обліку. 3. Вибір та обґрунтування вихідних положень побудови облікової політики — аналіз загальновизнаних допущень у будівництві облікової політики з погляду виявленої попередньому етапі сукупності чинників; за її адекватності ці припущення закладаються основою облікової політики. 4. Ідентифікація потенційно придатних від використання підприємством способів ведення бухгалтерського обліку в кожному прийому й у кожного об'єкта обліку. 5. Відбір способів ведення бухгалтерського обліку, придатних від використання підприємством. 6. Оформлення обраної облікової політики. 7. Заключний етап — контроль вживлення і використання, виявлення за необхідності недоліків, і внесення изменений.

Отже, облікова політика конкретного підприємства обертається Наказ про облікову політику, який має містити такі питання: 1. Теорія — включає принципи обліку, законодавчі акти, наукові становища конструювання підсистем обліку. Основним змістом цього розділу є визначення теоретичних основ бухгалтерського учета

(предмет, метод, правила складання документів, регістрів, звітностей), стану та нормативні акти з питань організації обліку України. 2. Організація — визначає структуру бухгалтерії, розробку інструкцій, внутрішніх стандартів, спосіб ведення обліку, взаємодія бухгалтерії з управлінськими службами й інші аспекти діяльності облікового апарату. 3. Методика — включає принципи і правил отримання, обробки, фіксації, передачі, оцінки, ведення рахунків, критеріїв розмежування основних засобів і МБП, нарахування амортизації, обліку ремонтів, оцінки запасів та готовою продукції, списання витрат майбутніх періодів, визначення обсягу реалізації продукції, встановлення резерву сумнівних і безнадійних боргів, обліку, і розподілу накладних витрат і включення їх у собівартість, освіту статутного капіталу, встановлення результатів роботи і т. буд. 4. Технологія — передбачає використання таких елементів як план рахунків бухгалтерського обліку, форма бухгалтерського обліку, документообіг, організація внутрішнього контролю, порядок складання регістрів обліку, і форм фінансової звітності, проведення інвентаризації майна України та обязательств.

Слід зазначити, що наказ про облікову політику — це буде непросто формальний документ, він має відбивати реальний стан справ на підприємстві, тобто враховуватиме все особливості у веденні обліку. Від, наскільки вірно складено даний документ, залежить, правильно чи в остаточному підсумку сформовані показники фінансової отчетности.

Аналізуючи наказ «Про організацію бухгалтерського обліку, і облікової політики» АТ «Норд», можна сказати, що він далекий до досконалості, хоч і містить низку достоїнств. Так даний документ містить пункти щодо термінів проведення інвентаризацій майна, і навіть осіб, які мають здійснювати згаданої процедури. Наказ обумовлює кордон суттєвості для АТ «Норд» — у вигляді 1000 грн., встановлює тривалість операційного циклу для готової продукції, торгівлі купованими товарами. Також аналізований документ містить умови визнання активами основних засобів і малоцінних необоротних активів. У наказі «Про організації бухгалтерського обліку, і облікової політики» відбивається метод оцінки запасів за її выбытии: FIFO, а при деяких обставин LIFO. Також наказ містить умови віднесення дебіторську заборгованість до сумнівною і Порядок списання простроченої заборгованості затраты.

Проте, як зазначалося вище, даний документ не позбавлений недоліків. Наказ «Про організацію бухгалтерського обліку, і облікової політики» АТ «Норд» недостатньо докладно описує організацію обліку, і дисконтну політику підприємства. Так тут відсутня перелік правий і обов’язків головного бухгалтера, провідних фахівців та пересічних бухгалтерів. У плані описи методики обліку у наказі можна назвати такі недоліки: відсутні інформацію про приводу списання і розподілу транспортно — заготівельних витрат, хоча відповідно до діяльності АТ «Норд» повинно бути значні. Можна сумніватися у доцільності вибору податкового методу нарахування амортизації основних засобів, оскільки його можна назвати найкращим, тим більше він неспроможна підходити підприємствам, використовує новітні технології, що потенційно можуть швидко застарівати, отже вимагають прискореної амортизации.

Усі перелічені вади на основному документі, що характеризує особливості ведення бухгалтерського обліку, і складання звітності можуть явно призвести до спотворення даних показуваних в фінансової звітності, що піти може негативно зашкодити стані підприємства. Тому наказ «Про організацію бухгалтерського обліку, і облікової політики» повинен постійно удосконалюватися й змінюватися відповідно до нових вимогам до організації обліку, і складання звітності, а чи не листуватися рік у рік не змінювалась. Наказ ні бути просто формальним документом, повинен бути основою всього обліку для підприємства. 3. Поняття документування та молодіжні організації документообігу на АТ «Норд», і формування показників фінансової отчетности.

3.1. Загальні принципы

Процес документування — сукупність технічних і методичних прийомів створення документа. Документування є першою етапом бухгалтерського обліку, що включає у собі реєстрацію й фіксацію інформації про факти, операціях, процесах, її обробку та узагальнення. Документування є необхідною підставою упорядкування фінансової звітності, що є останнім етапом бухгалтерського обліку, тобто підсумовує всю діяльність предприятия.

АТ «Норд» під час упорядкування документів керується Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансової звітності», і навіть становищем № 88 «Про документальному забезпеченні записів у бухгалтерському обліку». Відповідно до принципу повного відображення первинними бухгалтерськими документами повинні оформлятися все без винятку операції, які підлягають обліку. Первинні документи має бути складено в останній момент здійснення операції, і якщо це пояснити неможливо — одразу після його закінчення. Керівник підприємства мусив забезпечувати фіксування фактів всіх господарських операцій, проведені, в первинних документах і виконання усіма підрозділами, службами та працівниками правомірні вимог головного бухгалтера чи іншої особи, але якого покладено відповідальність ведення бухгалтерського обліку щодо порядку оформлення та умов надання для обліку документів. Цей аспект на АТ «Норд» закріплюється у наказі про облікову політику так і гласить: «Фахівцям цехів, відділів і служб точно виконувати вимоги працівників бухгалтерії щодо виконання порядку оформлення первинних документів і майже терміну уявлення їх до звіту. За порушення вимог бухгалтерів, невчасне складання документів і майже звітів і недостовірність відображення у яких даних, залучати фахівців до дисциплінарної відповідальності. У нещасних випадках, якщо документ складено з порушенням законодавчих вимог, чи взагалі складено, або відсутність такого документа призвело до у себе застосування фінансових санкцій до підприємства, то адміністрація вправі вирішувати питання майнової відповідальності працівника». Треба сказати, що це пункт у наказі про облікової політики дисциплінує працівників АТ «Норд» і сприяє зниження ризику спотворення показників фінансової отчетности.

Важливим моментом у створенні обліку для підприємства є встановлення графіка документообігу. Оскільки відсутність такого призведе до хаосу під час бухгалтерського обліку, і спотворення фінансової звітності. Під документообігом розуміють організованою системою створення, перевірки і обробки первинних документів мають у бухгалтерський облік з їх створення до передачі у архів. Розробка механізму управління документообігом забезпечує: — стабільність роботи бухгалтерської служби; - чіткість руху, і оперативність обробки документів; - своєчасність прийняття управлінських решений.

Неправильно ж організований документообіг можуть призвести до негативних наслідків для підприємства, саме: — невчасна доставка звітної інформації (документів); - непрогнозованість маршруту руху звітних і управлінських документів; - відсутність відповідальних внаслідок незакрепленности документі в за відповідними працівниками; - неможливість прийняття рішень без залучення додаткової інформації (яка міститься у документах).

Кожна господарська операція, яка здійснена для підприємства, має бути відбита у бухгалтерському обліку. У зв’язку з тим, що документи оформляють працівники, які проводять господарські операції (далеко ще не завжди бухгалтера), для підприємства потрібно чітко розмежувати відповідальність оформлення і надання первинних документів до місцях їх опрацювання і сохранения.

Щоб спроектувати систему документообігу, необхідно встановити порядок створення і рух цих документів, і навіть визначити коло осіб, відповідальних право їх заповнення чи ухвалення рішення зі ним.

Існують такі етапи документообігу: 1) впорядкування і оформлення документа; 2) прийняття документа бухгалтерією (облікованим центром підприємства); 3) рух документів по відділам і робочих місць до бухгалтерії (обліковому центру), їх обробка і для бухгалтерських записів; 4) передача документів операторам коштів обчислювальної техники

(машинноучетные станції) й забезпечити повернення їх тому (при ручному віданні бухгалтерського обліку); 5) передача документів мають у архив.

Порядок документообігу залежить від характеру і особливості господарських операцій та їх облікового оформлення, і навіть від структури підприємства його облікового апарату. Такий порядок розробляє бухгалтерська служба підприємства міста і стверджує керівник підприємства при визначенні облікової політики предприятия.

Графік документообігу — це затверджений порядок обробки інформації, відбитій в первинних документах, який регламентує терміни складання, подачі й обробки первинних документів; визначає переліки документів, час їхнього просування і методи обробки, порядок передачі документів інстанціями в обробці, термін надходження документів мають у бухгалтерію від комірників, майстрів тощо. буд., термін обробітку грунту і проходження документів всередині облікового відділу і закінчення усіх фізичних робіт за звітний період до складання бухгалтерського балансу і за отчетности.

Графік документообігу розробляється головний бухгалтер, утверджується й вводять у дію наказом керівника і є обов’язковим як для дисконтних, але й інших працівників, що з первинними документами і веденням учета.

У наказі «Про організацію бухгалтерського обліку, і облікової політики» АТ «Норд» є пункт, що визначає наявність графіка документообігу, проте цей документ не прикладений до наказу, що може засвідчувати про тому, що у АТ «Норд» графік документообігу формально задекларований, але фактично відсутня. Тож у світлі вище сказаного можна запропонувати наступний приклад графіка документообігу, показаний у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Схема графіка документообігу АТ «Норд». |Документ | |Створення |Перевірка |Обробка |Передача в | | | | |архів | |Кількість |Особи, відповідальні |Хто виконує |Хто виконує | |примірників |за перевірку | | | |Особи, відповідальні |Особи, які | | | |за виписку |надають | | | | |документ | | | |Особи, відповідальні |Порядок |Терміни исполнения|Сроки | |оформлення |уявлення | |виконання | |Терміни виконання | | | |

Працівники структурних підрозділів, і функціональних служб повинні заповнювати і давати документи, що стосуються сфери їх діяльності, відповідно до графіка документообігу. Для цього він кожному виконавцю повинна давати вилучення з графіка, у якому визначаються первинні документи, строки їхньої надання й молдавські підрозділи, у яких їх необхідно предоставить.

З усієї вище переліченого можна дійти невтішного висновку, що документування одна із головних етапів ведення бухгалтерського обліку, без присутності цього елемента методу неможливо взагалі здійснювати ведення бухгалтерського обліку, і формування фінансової отчетности.

3.1. Документування нематеріальних активов

Обов’язковою ознакою нематеріального активу є матеріальної форми стосовно будь-якого об'єкту, принимаемому на облік. Проте, би мало бути документи, ідентифікують його, тобто підтверджують існування самого об'єкту і права підприємства з його використання у тій чи іншій формі (див. Приложения).

До таких документам ставляться, передусім, документи, які описують нематеріальної актив чи порядок її використання, і навіть документи, які підтверджують ті чи інші майнових прав предприятия.

Зарахування нематеріального активу на баланс складає підставі акту про його отриманні, після оформлення картки обліку НМА. У акті, зокрема, мають бути зазначені: — назва підприємства; - назва об'єкта нематеріальних активів; - недовге характеристика; - структурне підрозділ, у якому даний нематеріальної актив використовуватиметься; - спосіб придбання нематеріального активу; - термін корисного використання; - перелік документації, що свідчить придбання (створенні) нематеріального активу; висновок — комісії з обгрунтуванню терміну корисного використання НМА; - інформацію про матеріальних носіях, у яких НМА був получен.

Права на «ноу-хау» виділено в особливу групу нематеріальних активів, А, щоб було враховувати «ноу-хау» як об'єкти нематеріальних активів, необхідне наявність наступних — документів: документів, підтверджують факт створення цих активів, наприклад кошторису витрат; - актів приемки-передачи для обліку запровадження об'єктів в експлуатацію; - становище (інструкції) про службових і численних комерційних таємниці; - наказів про віднесення конкретних об'єктів до «ноу-хау»; - протоколів визначення термінів корисного використання об'єктів «ноу-хау».

Для документування операцій із обліку нематеріальних активів використовують типові форми документів для обліку основних засобів, яких додаються документи, описують сам об'єкт чи порядок його використання, і навіть документи, які підтверджують ті чи інші майнових прав підприємства. Наприклад, у разі придбання будь-яких авторських прав зображення їхньої в обліку то, можливо скоєне тільки підставі договору з юридичним чи котра фізичною особою — продавцем цих авторських прав.

Документальне оформлення в обліку надходження нематеріальних активів залежить від цього, створені вони силами підприємства чи придбані третіх осіб (рис. 3. 1):

[pic]

Малюнок 3.1 Документальне оформлення нематеріальних активов

4. Аудит нематеріальних активов

4.1. Загальні положения

Метою аудиту нематеріальних активів є формування думки про рівень достовірності бухгалтерської звітності у розділі нематеріальних активів і запровадження відповідності застосовується у організації методики обліку, і оподаткування операцій із нематеріальними активами які у Україні нормативним документам.

У результаті аудиту НМА перевіряються: 1) постановка контролю наявності НМА (правильність віднесення об'єкта до нематеріальною активам; перевірка наявності і правильності документального оформлення операцій; правильність оцінки НМА; інвентаризація НМА; відповідність звітності даним синтетичного і аналітичного обліку); 2) ведення синтетичного обліку, оподаткування операцій із надходженню і выбытию НМА (відбиток операцій надходження, і вибуття НМА в регістрах синтетичного обліку; питання оподаткування операцій на час вступу і выбытии НМА); 3) нарахування і свій відбиток у обліку амортизації по НМА (обгрунтованість встановлення терміну корисного використання; правомірність і обгрунтованість використовуваних способів нарахування амортизації; правильність розрахунків амортизаційних відрахувань; відбиток амортизаційних відрахувань до учете).

Одержання достатніх доказів дозволяє аудитору дати незалежну оцінку стану обліку НМА виявити порушення і відступу від чинного законодавства і встановлених правил.

Інформаційна база, використовувана аудитором під час перевірки нематеріальних активів, включає: — основні нормативні документи, що регулюють питання організації бухгалтерського обліку, і оподаткування нематеріальних активів; - становище про облікову політику підприємства; - регістри синтетичного і аналітичного обліку нематеріальних активів, використовувані у створенні; - первинні документи з відображенню операцій із нематеріальними активами; - бухгалтерську отчетность.

Аудитор знайомиться з основними положеннями учётной політики організації, розкривають методологію обліку нематеріальних активів: — способами нарахування амортизаційних відрахувань (у цілому або за кожним видом нематеріальних активів); - переліками об'єктів нематеріальних активів, якими немає нарахування амортизації; - затвердженими організацією формами первинних документів для обліку нематеріальних активів; - термінами проведення інвентаризації нематеріальних активів; - документообігом з обліку НМА; - переліком рахунку також субрахунків, що використовуються обліку операцій із нематеріальними активами.

Для перевірки операцій із НМА використовуються регістри синтетичного і аналітичного обліку залежно від застосовуваних форм учета.

4.2. Перевірка контролю над наявністю НМА

Оскільки кількість операцій із нематеріальними активами на підприємстві, зазвичай, незначно, перевірку правильності віднесення об'єктів до нематеріальною активам є доцільним суцільним с пособом.

Перевіряючи правильність віднесення об'єктів обліку до нематеріальною активам, треба враховувати, що має рацію й інші нематеріальні активи можуть купуватися підприємством тільки внаслідок укладання гражданско- правових договорів і регулюються відповідним законодательством.

Придбання існуючого НМА можливо виходячи з: — авторського договору про використання твори; - ліцензійного договору; - договори про передачу «ноу-хау»; - установчого договора.

Створення нематеріального активу ввозяться рамках — договору створенні твори; - договору виконанні проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт (договір виконання НДДКР); - договору створенні (передачі) науково-технічної продукции.

Поруч із перевіркою договорів, аудитор здійснює перевірку документального оформлення прийняття об'єкта нематеріальних активів до врахування — складання акта приемки-передачи і картки обліку нематеріальних активів (правильність заповнення обов’язкових реквізитів, вказівку терміну корисного використання, дати прийому до врахування (входження у експлуатацію), опис об'єкта; відбиток первинних документів мають у регістрах бухгалтерського учета).

Після перевірки юридичного оформлення договорів і первинних документів, аудитор проводить арифметичну перевірку початкової вартості нематеріальних активів (їх оценки).

До складу фактично здійснених витрат з придбання НМА включаються, в частковості, видатки придбання самого об'єкта, комісійні винагороди (вартість послуг) та інші витрати, пов’язані з придбанням нематеріальних активов.

Для внутрішнього контролю наявності і фактичного існування нематеріальних активів у створенні має здійснюватися інвентаризація нематеріальних активов.

Інвентаризація нематеріальних активів проводиться виходячи з наказу керівника проведення інвентаризації, інвентаризаційної опису, регістрів синтетичного обліку за рахунком 12 «Нематеріальні активи», Головною книги.

За даними інвентаризаційної відомості перевіряється правильність оформлення інвентаризаційних описів, наявність зазначених первинних документів, підтверджують права організації використання нематеріального активу, правильність та відповідність відображення НМА в відомості і регістрах синтетичного обліку, і Головною книге.

Використовуючи процедуру простежування, аудитор проводить перевірку тотожності - показників звітних форм по нематеріальною активам; - даних звітності і Головною книжки; - показників Головною тогочасні книги й регістрів синтетичного і аналітичного учета.

Результати перевірки входять у відповідний розділ звіту по результатам аудиторської проверки.

4.3. Перевірка правильності синтетичного обліку надходження, і вибуття НМА

У ході перевірки встановлюється, що операції придбання нематеріальних активів відбито у обліку відповідно до вимогами нормативних документів за бухгалтерського обліку і законодавства налогообложению.

Методика відображення операцій надходження нематеріальних активів залежить джерела їх поступления.

Перевіряється склад витрат, які включаємо в інвентарну вартість нематеріальних активів, їх зв’язку з створенням даного объекта.

Перевірку методики відображення операцій із выбытию нематеріальних активів є доцільним суцільним способом.

4.4. Перевірка правильності обчислення і відображення в обліку амортизації по НМА

Під час перевірки нарахування амортизації і віднесення амортизаційних відрахувань на собівартість, аудитор повинен мати докази, що нематеріальні активи використовують у виробничої діяльності, приносять прибуток і не належить до тієї категорії нематеріальних активів, по якою виробляється погашення вартістю відповідність до чинним законодательством.

Амортизаційні відрахування по нематеріальною активам представляють собою оцінну величину, що базується на імовірному періоді корисного використання. Тому аудитор повинен перевірити відповідність встановлені строки корисного використання коштів і норм амортизаційних відрахувань з вимогами чинного законодательства.

Для перевірки використовуються інвентарні картки, і первинні документи, послужили підставою до ухвалення до врахування об'єкта нематеріальних активов.

Нарахування бухгалтерської амортизації з об'єктів НМА, отриманим по договору дарування й безвідплатно у процесі приватизації, придбаним з використанням бюджетних асигнувань та інших аналогічних коштів (у частині вартості, що припадає на величину цих коштів), супроводжується паралельним нарахуванням доходу на сумі нарахованої амортизации.

По об'єктах, якими виробляється нарахування амортизаційних відрахувань, аудитор перевіряє: 1) чи використовуваний спосіб нарахування амортизації облікову політику організації; 2) забезпечує чи обраний спосіб нарахування амортизації правильне перенесення вартості об'єктів нематеріальних активів на рахунки обліку витрат виробництва упродовж що залишився терміну корисного использования.

Для цілей бухгалтерського і податкового обліку організація може використовувати прямолінійний метод амортизації, однак у податковому обліку термін використання НМА неспроможна перевищувати 10 років, а бухгалтерський облік — 20 лет.

За результатами відхилень аудитор проводить аналіз по найбільш істотним отклонениям і оцінює вплив відхилень на достовірність отчетности.

Аудитор повинен також перевірити, виробляється чи нарахування амортизації щомісяця у бухгалтерському обліку і щокварталу — в налоговом.

Нарахована амортизація по нематеріальною активам відбивається по кредиту рахунки 133 «Амортизація нематеріальних активів» в кореспонденції з дебетом рахунків витрат: — 23 «Виробництво» — для НМА, використовуваних під час виробництва конкретної продукції; - 91 «Загальновиробничі витрати» — для НМА, які у загальновиробничих цілях; - 92 «Адміністративні видатки» — для НМА, які у загальногосподарських цілях; - 93 «Витрати збут» — для НМА, які у збутових цілях; - 94 «Інші витрати» — для НМА, які у соціальної сфери тощо. д.

Під час проведення аудиторської перевірки амортизаційних відрахувань, аудитор може використати і ті аналітичні процедури, як: — прогноз суми амортизаційних відрахувань шляхом підрахунку з допомогою середньої норми амортизації і середній вартості об'єктів нематеріальних активів; - порівняння сум нарахованої амортизації протягом кількох звітних періодів і аналіз виявлених різниць, на наявність об'єктів нематеріальних активів, і навіть вплив надходження енергоносіїв і выбытия.

При детальної перевірці амортизаційних відрахувань аудитор повинен визначити, відбиті у облікову політику організації зміни способів нарахування амортизації, що можуть істотно спричинити порівнянність даних протягом кількох періодів. У цьому оцінюється правомірність застосування нової способу в поточних умовах. При зміні терміну корисного використання НМА розглядаються причини зміни, встановлюється відповідність вимогам ПБУ 1/98 «Облікова політика организации».

4.5. Узагальнення результатів проверки

Результати перевірки операцій із обліку нематеріальних активів узагальнюються в звіті аудитора. За кожним порушення вказуються: нормативний документ, вимоги якого порушені; сума шкоди; оцінка суттєвості та значущості впливу виявленого порушення на результати діяльність організації та достовірність бухгалтерської отчетности.

Спотворення даних бухгалтерської звітності і неспроможність підтвердження достовірності статті балансу «Нематеріальні активи» викликаються такими причинами: — на рахунку 12 «Нематеріальні активи» значаться об'єкти без документального оформлення; - значаться об'єкти, необгрунтовано віднесені до нематеріальною активам; - в оцінку нематеріального активу входять витрати, непов’язані після придбання цього об'єкта обліку; - немає аналітичного обліку; - нематеріальні активи, наявні для підприємства, не враховуються й не позначаються на отчетности.

Про низький рівень внутрішнього контролю у організації свідчать такі факти: — не проводиться інвентаризація нематеріальних активів перед упорядкуванням річний бухгалтерської звітності; - порушуються терміни проведення інвентаризацій, встановлені положеннями облікової політики; - результати інвентаризації не оформлені відповідної документацією; - невчасне відбиток результатів інвентаризації в річний бухгалтерської отчетности.

Спотворення фінансових результатів господарську діяльність організації творяться у результаті: — неправомірного встановлення термінів корисного використання; - нарахування амортизації за категорією нематеріальних активів, якими амортизаційні відрахування нічого не винні здійснюватися (капітальні инфестиции, невикористовувані об'єкти НМА); - зарахування в собівартість продукції амортизаційних відрахувань з об'єктів нематеріальних активів, які у невиробничій сфері; - порушення методології відображення операцій вибуття нематеріальних активов.

Список використаної литературы

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні" від 16. 07. 99 № 996-XIV. 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань й господарських операцій підприємств й організацій від 30. 11. 99 № 291. 3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня

1995 року № 88 4. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / Під ред. проф. Ф.Ф.

Бутинця. — 3-тє видання, перероблене й доповнене. — Житомир: ЖІТІ, 2001.

— 627 з. 5. Грабова М. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій у бухгалтерських проводках: Навчальний посібник. — 3-тє видання, доповнене

— 6. Коломієць А. Що потрібно знайомитися з інтелектуальної власності //

Усе про бухгалтерський облік. — 2001. — № 64 (610). — З. 30−31. 7. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. — 5-те видання, доповнене. — Х.: Чинник, 1999. — 180 с.

Приложения

-----------------------

Бюро обліку расчетов

з робітниками і служащими

Бюро обліку затрат

на производство

Заступники головного бухгалтера

Головний бухгалтер

Бюро учета

реализации

Відділ грошових операций

Материальный

отдел

Бюро обліку расчетов

з поставщиками

10 04 13

Счет

Субсчет

Статья

Бюро контрольно-ревизионное

Фінансове бюро

Касса

Бюро обліку капвложений,

основних засобів і МБП

Бюро обліку денежных

засобів і інших расчетов

Право власності повинні підтверджуватися документами, що свідчать про проведенні і завершенні робіт зі створення даного об'єкта нематеріальних активів (акти приемки-передачи результатів робіт чи акти передачі виконаних заказов)

Факт передачі підприємству прав ними може бути підтверджено договором передачі прав, якого додаються акти приемки-передачи матеріальних носіїв містять об'єкти НМА

Розроблено власними чи сторонніми специалистами

Придбано третіх лиц

Нематеріальні активы

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою