Особенности бухобліку в бюджетних организациях

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Й УПРАВЛЕНИЯ

ДИПЛОМНА РАБОТА

ОСОБЛИВОСТІ БУХОБЛІКУ У БЮДЖЕТНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Автор дипломної работы:

Сергеенкова Ірина Николаевна

Факультет УЧЕТНО — ФІНАНСОВИЙ Спеціальність ФІНАНСИ І КРЕДИТ Курс VI Група 949 «З»

г. Пятигорск

2000 г.

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Й УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра УЧЕТА І ФИНАНСОВ___________

УТВЕРЖДАЮ

«_____"_______________200_г.

Зав. кафедрой_______________

____________________________

ЗАДАНИЕ

на дипломну работу

Студентові Сергеенковой Ірині Николаевне

1. Тема дипломної роботи ОСОБЛИВОСТІ БУХОБЛІКУ У БЮДЖЕТНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Затверджено наказом № ____від «____"____________200_г.

2. Срок здачі роботи 18. 05. 2000г

3. Исходные дані роботи ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ І ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ГТМСХ

4. Робота представляється: а) пояснювальній запискою б) розрахунками, і графиками

5. Зміст пояснювальній записки ЗАПРОВАДЖЕННЯ 1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСЬКОГО УЧЕТА У БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. 1.1 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 1.2 МЕМОРІАЛЬНО — ОРДЕРНА ФОРМА БУХОБЛІКУ. 2. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТИ УЧЕТА ГОСПОДАРСЬКИХ СРЕДСТВ.2. 1ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОГО УСТАНОВИ. 2.2 ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. 2.3 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ. 2.4 ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЙОГО ОПЛАТИ. 2.5 ПОДІБНІСТЬ І ВІДМІННІСТЬ ПЛАНА РАХУНКІВ БЮДЖЕТНИХ І КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. 3. БУХОТЧЕТНОСТЬ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. 3. 1БУХОТЧЕТНОСТЬ І ЇЇ СКЛАД. 3.2 БАЛАНС ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ВИТРАТ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНИЗАЦИИ.3.3 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННІ КОШТОРИСУ ВИТРАТ. ВИСНОВОК. ЛІТЕРАТУРА. ПРИЛОЖЕНИЕ.

6. Перелік графічного матеріалу Рис. 1Мемориально — ордерна форма бухобліку. Рис. 2 Журнально — ордерна форма бухобліку. Рис. 3

Функціонально структурна схема адміністративного управління учебно — виховним процесом ГТМСХ. Табл.1 Єдина тарифну сітку. Табл. 2

Ставки прибуткового податку з фізичних осіб на 2000 р. Табл. 3 Схожість і відмінність плану рахунків бюджетних і численних комерційних організацій. Табл. 4

Склад річний бухгалтерської звітності бюджетних установ Табл. 5

Аналіз структури активу балансу ГТМСХ. Табл.6 Аналіз структури пасиву балансу ГТМСХ. Табл.7 Аналіз даних звіту про виконання кошторису витрат ГТМСХ.

7. Дата видачі «___"________200__г.

Керівник роботи Доцент Кабакова Т. И.

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Й УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра УЧЕТА І ФИНАНСОВ_______________

УТВЕРЖДАЮ

«___"_____________200_г.

Зав. кафедрою __________

_______________________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До ДИПЛОМНОЇ РОБОТІ НА ТЕМУ:

ОСОБЛИВОСТІ БУХУЧЕТА

У БЮДЖЕТНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

АВТОР ДИПЛОМНОЇ РАБОТЫ

Сергеенкова Ірина Николаевна

ФАКУЛЬТЕТ УЧЕТНО — ФІНАНСОВИЙ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ФІНАНСИ І КРЕДИТ КУРС VI ГРУПА 949 «З»

ДОПУСК До ЗАЩИТЕ

|Должность |Ф.И.О. |Оцінка |Дата |Підпис | |Керівник |Кабакова Т.И. | | | | |Консультанти | | | | | |Рецензент |Томашевская Н.А. | | | | |Зав. кафедрою |Коломієць Л.Г. | | | |

ВІДГУК керівника на випускну кваліфікаційну роботу з темі ОСОБЛИВОСТІ БУХОБЛІКУ У БЮДЖЕТНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

студента СЕРГЕЕНКОВОЙ ІРИНИ МИКОЛАЇВНИ курс 6 група 949 «З» Спеціальність ФІНАНСИ І КРЕДИТ

В процесі навчання дітей і виконання дипломної роботи студентка Сергеенкова І.Н. зарекомендувала себе сумлінним і высокоответственным виконавцем. Дипломна робота виконано з урахуванням Георгієвського технікуму механізації сільського господарства (ГТМСХ) з допомогою фактичних даних бухгалтерської звітності бюджетної організації за 1999 рік, ксерокопії яких наведені у додатках. Актуальність теми, мету й завдання дослідження обгрунтовані у введенні. Огляд літератури та нормативних документів відбито у першому розділі, де розкрито основні завдання й правила ведення бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях, а як і описані меморіально — ордерна і журнально — ордерна форми бухобліку. Необхідно відзначити ретельність аналізу всіх джерел інформації студенткою Сергеенковой І.Н., що використовувала і навчальну літературу, і монографію, і в періодичної преси, і накази, інструкції, становища, по бухгалтерського обліку. Практична частина дипломної роботи (2-га і 3-тя глави) включає загальну характеристику ГТМСХ, потім розкриває особливості обліку основних засобів, матеріальних запасів, обліку праці та оплати, бухгалтерської звітності, аналіз балансу виконання кошторису витрат. Студентка Сергеенкова І.Н., крім викладеного вище, самостійно виконала порівняння планів рахунків бюджетних і численних комерційних організацій, показала їх подібності та відмінності. Репрезентативність даних, які у дипломної роботі, підтверджують докладання 1−7. Усі виконані правильно, і представлені у таблицях. Дипломна робота Сергеенковой І.Н. акуратно оформлена, зі свого змісту й обсягом відповідає установленим вимогам для, то, можливо допущена до захисту і оцінюється нами на «відмінно». Вважаю, що Сергеенкова І.Н. заслуговує присвоєння їй шуканої кваліфікації за фахом 60 400 «Фінанси і кредит».

Руководитель дипломної роботи Доцент, к.ф.н. Кабакова Т. И. Підпис _____________

Дата 10. 05. 2000 г.

РЕЦЕНЗИЯ

на випускну кваліфікаційну работу

по темі ОСОБЛИВОСТІ БУХОБЛІКУ У БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ студента Сергеенковой Ірини Миколаївни курсу 6 групи 949 «З» спеціальності «Фінанси і кредит»

Рецензируемая дипломна робота виконано спеціалісти кафедри обліку, і фінансів. Впоследние роки істотні зміни припадають на нормативної документації по бухгалтерського обліку, зокрема бюджетних установ, тому вивчення особливостей бухобліку у державних установах невиробничій сфери на етапі є актуальним. У зв’язку з цим, тема, мету й завдання дипломної роботи, аргументовані Сергеенковой І.Н. у запровадженні не викликають сумнівів. Дипломна робота має традиційне побудова: огляд літератури, підготовленим по 19 джерелам нормативної, навчальної та періодичної літературою і практична частина, виконана з прикладу бюджетної організації - технікуму. На думку, цікаво розкрито питання (2. 5) подібність і відмінності плану рахунків, використовуваних бюджетними і комерційними організаціями. Особливості обліку окремих хозяйсвенных коштів (основних, матеріальних запасів, праці та зарплати) освітлені як і теоритическом, і у првктическом плані. Річна бухгалтерська звітність за 1999 р. проаналізовано у виконанні кошторису витрат. Укладання ув’язано з оповіддю та обгрунтований. Дипломна робота акуратно оформлена за комп’ютером, ілюстрована 3 малюнками і аналогічних сім таблицями, має 7 додатків на 46 аркушах. З викладеного дійшли висновку, що дипломна робота Сергеенковой І.Н. відповідає вимогам до випускним кваліфікаційним роботам, і її автор заслуговує присвоєння шуканої кваліфікації по спеціальності 60 400 «Фінанси і кредит».

Рецензент Томашевская Надія Александровна

ОАО «Югрос»,

Генеральный директор

Дата 11. 05. 2000 г. Подпись__________

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою