Основные средства

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

У цьому роботі розглянута тема «Депозити і рахунки руху основних средств».

Зроблена класифікація капітальних коштів, розглянутий питання документального оформлення надходження, і вибуття капітальних коштів. Показали, як здійснюється облік амортизації і вибуття, облік ремонту капітальних коштів. Також розглянуті інші питання пов’язані з рухом капітальних средств.

План Введение… … 4

1. Роль основних засобів у процесі виробництва та завдання їх учета… …5 2. Класифікація і - оцінка основних средств…7 3. Документальне оформлення і аналітичного обліку надходження, і вибуття основних средств… 11 4. Синтетичний облік надходження, і вибуття основних средств… 16 5. Облік амортизації і зносу основних средств… 18 6. Облік ремонту основних средств… 23 7. Журнал — ордер з обліку основних засобів, та його зносу …26 8. Інвентаризація основних фондов…26 9. Особливості обліку основних засобів за умов автоматизации… …27 10. Загальні відомостей про звітності по основних засобів і статутному фонду…29

Заключение… 30

Список литературы…31

1. РОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ ПРОИЗВОДСТВА

И ЗАВДАННЯ ЇХ УЧЕТА

Производственно-хозяйственная діяльність підприємств забезпечується як з допомогою використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, велика роль тут належить основних фондів. Це кошти праці та матеріальні умови процесу праці, завдяки чого і здійснюється процесс

производства (діяльність предприятия).

Кошти праці - верстати, робочі машини, передавальні устрою, інструмент тощо. п., а матеріальні умови процесу праці - виробничі будинку, транспортні засоби та інші - «…це річ чи комплекс речей, які людина поміщає між собою — і предметом праці та які є для него

в ролі провідника його впливів щодо цього" «. Основні фонди народного господарства є найважливішу і найшвидше зростання частина національного доходу СРСР. Обсяг основних фондів постійно поповнюється високо продуктивними автомобілями і устаткуванням за рахунок реконструкції й модернізації діючих основних фондів. Відмінною рисою основних фондів був частиною їхнього багаторазове використання у процесі виробництва, збереження початкового зовнішнього виду (форми) протягом тривалого. Під впливом виробничого процесу зовнішньої среды

они зношуються які і переносять свою вартість на створюваний продукт частями.

Кошти праці діляться на основні малоцінні і быстроизнашивающиеся предмети. Так, до основних засобів ставляться предмети, термін служби яких понад рік, а вартість- щонайменше 100 крб. за одиницю. Зокрема, до основних засобів не ставляться: предмети, службовці менше року, незалежно від своїх вартості; предмети вартістю нижче ліміту, установлюваного відповідними міністерствами й не більше до100 крб. за одиницю, незалежно від терміну їхніх служби; спеціальні інструменти, і спеціальні пристосування незалежно від своїх вартості, спеціальний одяг, спеціальна взуття та постіль незалежно від своїх вартості і продовження терміну служби, крім постільних приладь, котрі значаться у складі основних фондів готелів, прилади, кошти автоматизації і лабораторне устаткування вартістю до 300 крб. за одиницю, об'єкти, куплені для центральних заводських лабораторий.

Основні кошти грають величезну роль процесі роботи, вони у своєї сукупності утворюють производственно-техническую базу визначають виробничу міць предприятия.

Протягом тривалого використання кошти надходять на підприємство й нам передаються в експлуатацію; зношуються в результаті експлуатації; піддаються ремонту, з якого відновлюються їх фізичні якості; переміщаються всередині підприємства; вибувають з підприємства внаслідок старості чи недоцільність використання. Однією з показників кращого використання основних фондів є збільшення часу на їхнє роботи шляхом скорочення простоїв, підвищення коефіцієнта змінності, підвищення продуктивності на базі для впровадження нової техники

и технології, підвищення фондовіддачі, т. е. збільшення випуску своєї продукції кожен карбованець основних фондов.

У умовах господарювання підприємству надані права володіння, користування і розпорядження основні засоби: безоплатно передавати чи продавати іншими підприємствами, списувати з балансу, якщо вони зношені чи морально застаріли, незалежний від цього, повністю вони замортизовані чи ні. Скасовано порядок віднесення недоамортизованої частини вартості списаних основних засобів на результати господарської діяльності (прибуток), нині вона буде уменьшать

уставный фонд. Виручка від основних засобів і збитки, виникаючі за її передачі, у продажу і списання, належать до фонд розвитку виробництва, науку й техніки чи Фонд соціального розвитку на залежності від сфери призначення вибулих основних средств.

Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є: контролю над збереженням і наявністю основних засобів на місця їх використання; правильне документальне оформлення і своєчасне свій відбиток у обліку надходження, вибуття і переміщення; контролю над правильним витратою коштів на реконструкцію і модернізацію основних засобів; літочислення частки вартості основних засобів у зв’язку з використанням і зносом для включення до витрати підприємства; своєчасне свій відбиток у обліку зносу основних засобів; контролю над правильністю визначення фондовіддачі і ефективністю використання робочих машин, устаткування, виробничих площ, транспортних засобів та інших основних засобів; точне встановлення результатів від ліквідації об'єктів основних коштів; забезпечення для обчислення і щодо оплати основні виробничі средства.

Ці завдання розв’язують з допомогою належної документації і забезпечення правильної організації обліку наявності і рух основних засобів, щомісячних розрахунків амортизації основних засобів і врахування витрат з їх ремонту.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ І ОЦІНКА ОСНОВНИХ СРЕДСТВ

Основні кошти промислового підприємства різноманітні за складом і призначенню. Щоб вести їх облік, необхідна класифікація їх за видами, призначенню чи характеру участі у процесі розширеного соціалістичного відтворення, галузям народного господарства, рівні використання і з принадлежности.

Типова класифікація основних фондів (коштів) народного господарства СРСР з їх видам встановлено Держкомстатом СРСР. Відповідно до цієї класифікацією кошти поділяються на:

I. Здания.

II. Сооружения.

III. Передавальні устройства.

IV. Машини і оборудования.

До того ж: а) силові машини та оборудование;

б) робочі машини та устаткування; в) вимірювальні і регулюючі прилади, пристрої і лабораторне устаткування; р) обчислювальної техніки; буд) інші машини та оборудование.

V. Транспортні средства.

VI. Инструмент.

VII. Виробничий інвентар і принадлежности.

VIII. Господарський инвентарь.

IX. Робітник і продуктивний скот.

X. Багаторічні насаждения.

XI. Капітальні витрати з поліпшенню земель (без сооружений).

XII. Інші основні фонды.

По класифікаційним видам ведеться облік основних засобів і складається звітність про наявність і рух основних средств.

Залежно від призначення до производственно-хозяйственной діяльності кошти (фонди) поділяються на промышленно-производственные і непроизводственные.

До основних засобів промышленно-производственного призначення ставляться: машини, верстати, апарати, інструменти, і навіть будинку основних та допоміжних цехів, відділів і служб заводоуправління, призначені для виробничого процесу, чи будинку складів, резервуари, транспортні засоби, використовувані для переміщення і збереження предметів і продуктів праці. Основні кошти невиробничого призначення безпосередньо не беруть участь у процесі виробництва, не обслуговують культурно-бытовые потреби співробітників (кошти жилищно-коммунального господарства, поліклінік, медичних пунктів, клубів, стадіонів, дитсадків тощо. п.).

Задля більшої обліку основних засобів за галузями народного господарства класифікацією передбачено розподіл їх у такі группы:

I. Промышленность.

II. Строительство.

III. Сільське хозяйство.

IV. Лісове хозяйство.

V. Транспорт

VI. Связь.

VII. Заготовки.

VIII. Материально-техническое постачання і сбыт.

IX. Торгівля і громадська питание.

X. Інші галузі матеріального производства

XI. Житлове хозяйство.

XII. Комунальне господарство і побутове обеду*

XIII. Здравоохранение.

XIV. Народне просвітництво і підготовка кадров.

XV. Наука і наукові обслуживание.

XVI. Искусство.

XVII. Кредитування і державне страхование

XVIII. Управление.

XIX. Партійні, профспілкові та інші громадські организации.

Кожне підприємство, організація та установа може мати у розпорядженні основні фонди, які стосуються різними галузями народного господарства. Звітність складається з учетом

принадлежности основних фондів до вказаних отраслям.

При віднесення основних фондів до тій чи іншій групі галузей народного господарства пам’ятаймо, основні фонди ставляться до тієї галузі народного господарства, до котрої я віднесено вироблена з участю продукція чи надані услуги.

За рівнем використання їх у производственно-хозяйственной діяльності кошти поділяються на кошти, перебувають у запасі, в експлуатації, на консервации.

Это необхідно оскільки нарахування амортизації відбувається всередині груп різна. Так, по основних фондів, перебувають у запасі, амортизація нараховується лише у частини відновлення; по основних засобів в експлуатації амортизація нараховується як у повне відновлення, і на перегляд; по основних фондів, які є на консервації (по рішенню уряду), амортизація взагалі начисляется.

По приналежності кошти поділяються за власні і орендовані. Власне кошти закріплені за підприємством, і значаться тримав на своєму балансі, а орендовані належать іншому підприємству, експлуатуються тимчасово за певну платню, враховуються за балансом без

начисления цьому підприємстві амортизації і износа.

З метою підвищення зацікавленості підприємств у кращому використанні виробничих основних фондів і оборотних засобів промислові підприємства, перекладені налаштувалася на нові умови планування і економічного стимулювання, вносять до бюджету із прибутку плату за виробничі основні фонды.

Для отримання необхідних дисконтних даних вартість виробничих основних фондів, які вноситься плата до бюджету із прибутку, поруч із показниками руху по класифікаційним групам облік основних засобів слід вести роздільно, Плата користування якими не взимается.

До цих основних засобів ставляться: основні фонди, законсервовані на рішення Ради Міністрів СРСР, або Рад Міністрів союзних республік; споруди, призначені очищення водного і повітряного басейнів шкідливих відходів виробництва, і зелених насаджень, віднесені на балансі у складі основних засобів об'єднання (підприємства). З іншого боку, окремі види основних фондів підприємств можуть звільнятися від плати міністерствами й СРСР і Совітами Міністрів союзних республік за узгодженням із Міністерство фінансів СРСР, саме: досвідчені виробництва на підприємствах (цехи, ділянки); будівлі і устаткування конструкторських і проектних бюро і науково-дослідницьких лабораторій підприємств; рішення каналізаційні споруди, віднесені на балансі предприятия.

Необхідна умова правильного обліку основних засобів -єдиний принцип їх оцінки. Розрізняють три оцінки основних засобів: початкову, восстановительную і остаточную.

Початкова вартість складається у момент вступу об'єкта в експлуатацію. По початкової вартості об'єкт враховується протягом періоду перебування для підприємства у складі основних засобів на синтетичному рахунку 01 «Основні кошти». Початкової вартістю основних засобів вважається: «1) для основних засобів «(фондів), переоцінених за станом 1 января

1972 р., — відображена у обліку восстановительная вартість, встановлена при переоцінці; 2) для основних засобів (фондів), зведених (споруджених) або нажитих гаразд капітальних вкладень, — їхню вартість складається: для будинків та споруд з витрат за будівельні та монтажні роботи щодо спорудження (спорудженню) об'єкта, витрат за проектно-изыскательские роботи, і навіть інших витрат, які підлягають включенню в інвентарну вартість об'єктів; для устаткування, що вимагає монтажу, — з витрат з придбання, витрат за доставці, витрат з монтажу і влаштуванню фундаментів чи опор і на проектно-изыскательские роботи, і навіть інших витрат, які підлягають включенню в інвентарну вартість об'єктів; для устаткування, не що вимагає монтажу, — з витрат з придбання, включаючи витрати з доставки, та інші витрат, що з придбанням зазначеного устаткування; 3) для об'єктів, які поступили безоплатно установленому порядку, — їхню вартість за даними бухгалтерського обліку передавальної боку, указываемая в документах про передачу (для устаткування, що вимагає монтажу -включаючи витрати одержувача встановлення); 4) для об'єктів, колишніх в експлуатації, придбаних зарплату, -витрати з придбання, витрати з доставки й інші витрати, пов’язані після придбання об'єктів, з додаванням суми зносу по придбаним об'єктах, яка вказана у документах щодо продажу (для устаткування, що вимагає монтажу, —

включаючи витрати одержувача по установке).

Основні кошти на процесі використання зношуються, старіють, чому їх початкова вартість зменшується. Грошове вираз втрати об'єктами своїх фізичних і технико-экономических якостей, називається зносом основних засобів. Зношеність основних коштів відбивається у балансі окремої статтею і враховується на синтетичному рахунку 02 «Зношеність основних средств».

Початкова вартість з відрахуванням суми зносу називається залишкової вартістю основних засобів. Оцінка однакових об'єктів основних засобів, уведених у дію у час, може бути різною; це від часу, місця та способу спорудження та придбання основних засобів. Тому не виникає потреба у визначенні відновлювальної вартості основних средств.

Під відновлювальної вартістю основних засобів розуміється вартість відтворення основних засобів, т. е. набуття чи будівництва інвентарних об'єктів з діючих ціни момент переоценки.

Принципи оцінки основних засобів однакові всіх підприємств народного господарства. Проте початкова вартість основних засобів може бути змінена при переоцінці основних засобів з розпорядження уряду, корінне переобладнанні чи дооборудовании основних коштів з допомогою капітальних вкладень при часткової їх ликвидации.

3. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ І АНАЛІТИЧНИЙ УЧЕТ

НАДХОДЖЕННЯ І ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ СРЕДСТВ

Основні кошти надходять на підприємство чи внаслідок капітальних вкладень (нового будівництва й придбань), чи з розпорядженню вищестоящої організації (відомства). У першому випадку збільшується загальний обсяг основних засобів країни, тоді як у другому -відбувається внутрішній оборот основних засобів. Якщо результаті капітальних вкладень купуються нові кошти, або від інших підприємств надходять кошти, колишні в експлуатації і лише частково зношені. Передача основних засобів із перерозподілу їх між підприємствами виробляється, зазвичай, безвозмездно.

Згідно із Законом СРСР про державне підприємство (об'єднанні) підприємство проти неї: передавати іншими підприємствами і організаціям, продавати, обмінювати, здавати у найм, надавати безплатно у тимчасове користування або в борг будинку, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину й інші матеріальних цінностей, а також списувати його з балансу, якщо вони зношені чи морально устарели.

Облік основних засобів (фондів) організується централізовано в бухгалтерії підприємства з класифікаційним групам у межах інвентарних об'єктів. Під інвентарним об'єктом розуміється яке закінчила пристрій, предмет чи комплекс предметів з усіма пристосуваннями і приладдям, що відносяться до даному объекту.

За окремими класифікаційним групам основних засобів інвентарним об'єктом вважається: по зданиям-каждое будинок із його внутрішніми пристроями (система опалення, водогазопровод, каналізація, вентиляційні устрою) і надвірні будівлі (сарай, паркан та інших.); по спорудам — кожне відособлене споруда із пристроями, складовими з нею органічне ціле (міст разом із опорами, фермами, під'їздами і підходами щодо нього); по передаточным устройствам-каждое самостійне пристрій, не що є складовою будівлі споруди; по силовим машинам і оборудованию-каждая силова машина з фундаментом та всіма пристосуваннями до неї і приладдям, приладами й індивідуальним бар'єром; по робочим машинам і виробничому устаткуванню кожен верстат чи апарат, включаючи що входять до його склад пристосування, належності і прилади, огородження, і навіть фундамент, у якому змонтовано інвентарний об'єкт; транспортними средствам-каждый об'єкт транспортних засобів із включенням які стосуються нього пристосувань і приладь (автомобіль вантажний, включаючи запасні колеса з камерою та покришкою і комплект інструмента); по інструментам і инвентарю-каждый предмет, який має самостійне призначення не є складовою какого-либо інвентарного об'єкта (машини, верстата, апарати тощо. п.).

Задля більшої контролю над збереженням основних фондов (средств) кожному інвентарному об'єкту присвоюється відповідний номер. Так, інвентарні номери будинків розпочинаються з 001 по 099; споруд -з 100 по 199; передатних пристроїв- з 200 по 299 тощо. д.

Інвентарний номер, присвоєний об'єкту, проставляється на об'єкті й у первинних документах й тепло зберігається весь період його перебування цьому підприємстві. Що стосується вибуття об'єкта його інвентарний номер не присвоюється знову котрі вступили объектам.

Надходження основних засобів оформляється актом типовий ф. № ОС-1. Акт складається за кожен об'єкт, щодо нього додається технічну документацію даний об'єкт, котра вже після відкриття бухгалтерією інвентарній картки передається в відповідний відділ, цех підприємства з місцеві експлуатації. акт приймання і передачі основних засобів складається двома сторонами-принимающей об'єкт і передавальної, із зазначенням часу вступу до експлуатацію, дати виготовлення, початкової вартості та незначною сумою зносу у частині голного відновлення. Бухгалтерія оформляє його бухгалтерської записом, т. е. вказує кореспонденцію рахунків на початкову стогін масть на суму износа.

Облік основних засобів організують те щоб можна було визначити наявність основних засобів з кожної класифікаційної групі і окремо щодо об'єкта, місцях перебування і джерелам їх приобретения.

Це забезпечується аналітичним урахуванням основних засобів на картках, відкритих кожному за інвентарного об'єкта, і синтетичним урахуванням загалом рахунку 01 «Основні кошти». Встановлено кілька типових форм таких карток: ф. № ОС-6-для будинків та споруд; ф. № ОС-7-для машин, устаткування, виробничого і господарського інвентарю; ф. № ОС-В-для тварин і звинувачують багаторічних насаджень; ф. № ОС-9-для групового обліку основних средств.

З метою скорочення трудомісткості дисконтних робіт з розсуду міністерств та підприємствам, у яких небагато основних коштів, дозволяється їх за об'єктний облік ведуть у інвентарній книзі типовий ф. № ОС-11. Записи у книзі виробляються у межах класифікаційних груп (видов

основных засобів і на місця їх нахождения.

Заповнюються інвентарні картки, і інвентарні книжки з урахуванням первинних документов-актов (ОС-6-ОС-9), технічних паспортів й іншим документації. Потім інвентарні карточки

регистрируются у спеціальних описах типовий ф. № ОС-Ю, запис у які здійснюються за класифікаційним групам основних засобів (фондов).

У опису кожному за виду основних засобів відведено розділ, певний серією інвентарних номерів. Під час такої реєстрації об'єкт отримує інвентарний номер, який проставляють в приймальному акті, в інвентарній картці п на об'єкті. Об'єкт стоїть у обліку під цим номером протягом всего

час його перебування на предприятии.

Зареєстровані в опису картки завадять в картотеку основних засобів. У картотеці їх групують по галузевим класифікаційним групам, а всередині груп — на місця перебування, експлуатації і з видам. Картки недіючих основних засобів групують отдельно.

Вибуття основних засобів оформляють актом і відбивають у інвентарній картці, та був її вилучають із картотеки.

Переоцінені об'єкти основних засобів записуються по відновлювальної вартістю розділі картки «Реконструкція, модернізація». Сума зносу, встановлена при переоцінці, вказується у відповідній розділі картки (див. тип. ф. № ОС-7).

Для швидкого п точного визначення вартості виробничих фондів, користування якими підприємства вносять плату до бюджету, створюється картотека у межах класифікаційних груп за тими основних засобів, по яким плату виробничі фонди не взимается.

У місцях використання основних засобів (в цехах і відділах підприємства) ведуть опису (тип. ф. № ОС-13), у яких наводяться стислі відомостей про об'єктах основних засобів, що у експлуатації, вказуються групи основних засобів, які плата до бюджету вноситься, і групи, які плата не вносится.

Інвентарні картки на що надійшли, выбывшие і переміщені всередині підприємства кошти після відповідних записів остаточно місяці не розкладають, а зберігають окремо. Це потрібно, щоб у цих карток (їх зазвичай багато) можна було скласти розрахунки амортизації основних засобів. Після закінчення місяці картки з записами за даний місяць групують по классификационным

видам основних засобів. Обороти щодо надходження і выбытию за кожним видом основних засобів сумуються і записуються в картку обліку руху основних средств.

Картки відкривають на початку січня нинішнього року. Спершу них вказують наявність основні коштів за видам на 1 січня. Потім щомісяця після записи оборотів протягом місяця визначають і записують наявність основних коштів у 1-вое число наступного месяца.

За даними карток становлять зворотний відомість руху основних коштів, підсумки якої, сверенные із результатами Головною книжки, служать основою складання звітності про наявність і рух основних средств.

На установки, машини, предмети технічних приладів та інші великі предмети завод-изготовитель висилає спеціальні технічні паспорти. Вони наводяться докладні характеристики машин та його експлуатаційні дані та, крім того, даються інформацію про режимі роботи машини та т. п. Паспорти зберігаються у відділі головного механика.

Переміщення основних засобів вже з цехи і ділянки до інших в межах підприємства здійснюється за розпорядженню відповідного відділу підприємства (головного механіка, головного технолога тощо. буд.) й оформляється накладної (ф. № ОС-2). Накладна виписується у двох примірниках при передачі основних засобів з запасу в експлуатацію й з цеху до цеху, відділ і т. буд. Бухгалтерія виходячи з першого примірника здійснює запис в інвентарній картці і перекладає її за місцем нового перебування, експлуатації. Здавач виходячи з 2-ого примірника накладної зазначає у інвентарній списку про выбытии объекта.

Причинами вибуття основних засобів з підприємства бути: ліквідація інвентарного об'єкта повністю при розбиранні чи демонтажі з старості і зносу, і навіть знищення при стихійних лих тощо. буд.; ліквідація частини інвентарного об'єкта у зв’язку з перестраиванием, переобладнанням, модернізацією; передача основних засобів іншим підприємствам; недостача основних средств.

Для визначення непридатності до подальшого використанню тих чи інших основних засобів як на предприятии, но й у народному господарстві, т. е. визначення потреби у ліквідації основних засобів, кожному підприємстві створюється постійно діюча комиссия.

Ліквідацію об'єктів (злам, розбірку, демонтаж) комісія оформляє актом про ліквідацію основних засобів. З акта, затвердженого керівником підприємства, бухгалтерія зазначає у інвентарній картці й у опису інвентарних карток дату вибуття об'єкту і номер акта про ликвидации.

Акт є необхідною підставою для здачі складу хто залишився результаті ліквідації запасними частинами, матеріалів, брухту й т. п. Витрати по ліквідації об'єкта (розбирання, знос, перевезення) також вказуються в акті. Бухгалтерія обробляє цей акт з виявленням результатів від ліквідації объекта.

Основні кошти передаються іншими підприємствами безоплатно по розпорядженню вищестоящої організації з початкової вартості з одночасної передачею сум нарахованого зносу на повне відновлення. Передачу оформляють актом приемки-передачи основних засобів (ф. № ОС-1).

З акта здійснюють запис про выбытии в інвентарній картці переданого об'єкту і позначку опису інвентарних карт.

Підприємства, перекладені на повний господарський розрахунок і самофінансування, відносять: початкову вартість списаних основних засобів зменшення статутного фонду, а суму нарахованого зносу весь час їхнє служіння — на його; збитки, які під час передачі, у продажу і списання основних засобів з допомогою відповідних фондів економічного стимулювання (у складі збитків .в повному обсязі амортизована частина основних засобів не включається); виручку від невикористовуваних основних засобів, і навіть вартість тих матеріальних цінностей, що надійшли до зв’язку з списанням основних засобів у оцінці можливого використання чи реалізації - до пайового фонду розвитку виробництва, науку й техники.

4. СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК ПОСТУПЛЕНИЯ

И ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ СРЕДСТВ

Облік наявності і рух основних засобів, крім орендованих, ведеться на синтетичному рахунку 01 «Основні кошти» по початкової вартості. Рахунок 01 «Основні средствам"-активный, інвентарний. При відображенні у цьому рахунку надходження, і вибуття основних коштів він корреспондирует з рахунком 85 «Статутний фонд», а последний-со рахунком 02 «Зношеність основних средств».

Надходження нових основних засобів виходячи з прийомних актів записується в кредит рахунки 85 «Статутний фонд» в кореспонденції з дебетом рахунки 01 «Основні средства».

По прибутті основних засобів, колишніх в експлуатації, крім відображення початкової вартості необхідно відбити суму їх зносу в частини відновлення, нараховану для підприємства, передающем об'єкт. При передачі основних засобів передають і знос на повне восстановление.

Облік зносу основних засобів ведеться на регулюючому контактивном рахунку 02 «Зношеність основних коштів». Нею ж враховується знос, щомісяця начисляемый з норм амортизації на повне відновлення основних фондів. Призначення рахунки 02 у тому, щоб за обліку всіх основних коштів у рахунку 01 «Основні кошти» по початкової вартості показувати окремо зміна початкової стоимости.

Тому, за вступі основних засобів, колишніх в експлуатації, в акті приемки-передачи вказують початкову вартість будівництва і суму зносу в частини відновлення, у своїй початкова вартість які поступили основних засобів буде відбито по дебету рахунки 01 «Основні кошти» в кореспонденції із кредитом ніяк рахунки 85 «Статутний фонд», а сума зносу — по дебету рахунки 85 «Статутний фонд» в кореспонденції із кредитом ніяк рахунки 02 «Зношеність основних средств».

Витрати з доставки безоплатно прийнятих основних засобів від інших підприємств до початкової вартості не приєднуються, а ставляться з цього приводу 26 «Загальногосподарські расходы».

Внутрішнє переміщення основних засобів відбивається лише у аналітичному обліку, робити запис звідси переміщенні в синтетичному обліку немає необходимости.

Витрати, пов’язані з внутрішнім переміщенням основних засобів, враховуються на рахунках 24 «Витрати за змістом і експлуатації машин і устаткування», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати», що залежить від приналежності объектов.

Відповідно до чинним становищем і правилами з балансів підприємств і місцевих господарських організацій можуть списуватися кошти (фонди) з таких причин: безплатна передача іншими підприємствами; реалізація непотрібного устаткування; ліквідація по старості, моральному зносу, стихійним бедствиям.

Безоплатна передача основних засобів (фондів) оформляється актом приемки-передачи основних засобів, лише підприємство чи вже виступатиме як сторона, передавальної кошти (фонди). У акті записуються початкова вартість будівництва і сума зносу (у частині повного восстановления).

Інвентарна картка з картотеки вилучається (додається до акту), що робиться позначка в опису інвентарних карток чи книзі й в інвентарній списку основних засобів (фондів) за місцем їх перебування. Сума початкової вартості переданого об'єкта буде записана в дебет рахунки 85 «Статутний фонд» й у кредит рахунки 01 «Основні кошти». Одночасно у сумі зносу дебетуется рахунок 02 «Зношеність основних коштів» і кредитується рахунок 85 «Статутний фонд».

При передачі основних засобів (фондів) іншому підприємству за умов оплати (реалізація) початкова вартість сума зносу списуються у звичайному порядку. Суму виручки від продажу цінностей підприємства з відрахуванням витрат, пов’язані з їх продажем, відносять освіту фондів економічного стимулювання, саме освіту фонду розвитку, науку й техники.

Порядок оформлення списання з балансу підприємства ліквідованих об'єктів основних засобів (фондів) встановлено Типовий інструкцією Міністерства фінансів СРСР і Держплану СРСР. Постійно діючу комісію підприємства визначає об'єкти, підлягають ліквідації, по старості чи моральному зносу (заміна нової техніки) чи з стихійним бідуванням. У кожному разі складається акт про ліквідацію і передається бухгалтерії, котра зазначає вибуття об'єкта в інвентарній картці, в опису інвентарних карток й у інвентарній списку основних засобів (фондів) за місцем розташування. У акті про ліквідацію записуються початкова вартість об'єкта, сума нарахованого зносу, вартість витрат на демонтаж і вартість оприбуткованого брухту і відходів за ціною можливого использования.

Ліквідації по старості можуть підлягати й захопити основні кошти (фонди), в повному обсязі амортизовані, т. е. об'єкти, початкова вартість яких ще повністю включено до собівартість продукції у вигляді амортизаційних відрахувань на повне відновлення. І тут для підприємства у сумі недоамортизованої частини зменшиться статутного фонду, а прибутки від ліквідації основних засобів (фондів) утворюють фонд розвитку, науку й техніки (260+20−40==240 руб.).

Збитки не визначаються при ліквідації: в повному обсязі амортизованих житлових будинків та інших основних засобів, якими амортизація на повне відновлення не нараховується; основних засобів, ліквідованих у зв’язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією і технічним переозброєнням діючих підприємств та; основних засобів вибулих внаслідок стихійних бедствий.

Залишкова вартість таких основних засобів належить зменшення статутного фонда.

Прийняті оренду кошти не належать орендарю і враховуються окремо від власних основних засобів на забалансовом рахунку 001 «Орендовані кошти (фонди)». Регистром аналітичного обліку орендованих основних засобів служить копія інвентарній картки чи выписка

з інвентарній книжки, що має бути прикладена до акту під час передачі орендованих основних засобів. Основні кошти здані у найм, враховуються на рахунку 01 «Основні кошти» і виділяються в аналітичному учете.

5. ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ І ЗНОСУ ОСНОВНИХ СРЕДСТВ

Основні кошти підприємства у процесі виробництва поступово. зношуються. Износ-потеря основні засоби фізичних якостей чи втрата технико -економічних властивостей, а як наслідок і вартості. Оскільки кошти зношуються поступово, слід забезпечити нагромадження средств

(источников), необхідні капітального ремонту експлуатованих основних засобів і відновлення остаточно зношених. Таке нагромадження забезпечується шляхом включення до витрати виробництва чи звернення сум відрахувань, які називаються амортизаційними. Що Нагромаджуватимуться у своїй кошти утворюють амортизаційний фонд.

Розмір щорічного зношування основних засобів залежить від своїх виду, терміну і інтенсивності використання, своєчасного і доброякісного ремонту й технічного рівня виробництва, у цілому. Усе це служить основою визначення розміру річних амортизаційних відрахувань. Розміри амортизаційних відрахувань встановлюються у відсотках балансовою «вартості основних засобів зв називаються нормами амортизаційних отчислений.

Постановою Ради Міністрів СРСР від 14 березня 1974 р. затверджені диференційовані норми амортизаційних відрахувань, запроваджене дію з 1 січня 1975 г.

Норми амортизаційних відрахувань виражені у відсотках балансовою вартості відповідних основних засобів з підрозділом кожної норми на частини: на повне відновлення, на перегляд і з наданням кожної нормі коду. Встановлено понад 2 тисяч різних норм. При этом

особенно широко диференційовані норми на машини та устаткування як з їхньої видам, а й у видам робіт, котрим їх використовують, і з галузям промисловості. Особливості окремих видів виробництв, режим експлуатації устаткування, природні умови і вплив довкілля тощо. п. передбачають відповідні поправочні коефіцієнти до норм амортизаційних відрахувань. Норми є єдиними для народного господарства країни й подальшої диференціації не подлежат.

Суми амортизації обчислюються рублях (без копійок). Амортизаційні відрахування розраховують щомісяця по основних засобів, числиться на 1-вое число звітного месяца.

Амортизація по знову котрі вступили основних засобів нараховується з 1-ого числа місяці, наступного за місяцем надходження у експлуатацію, а, по выбывшим основним кошти закінчується 1-ого числа місяці, наступного за місяцем вибуття. Отже, обертів за рахунком 01 «Основні кошти» за поточний місяць при обчисленні сум амортизації до уваги не приймають. Виняток становлять предмети основных

средств, якими обчислюють амортизацію за часу на їхнє експлуатації, а іншими показниками. Наприклад, по автомобілі й автоприцепам, крім спеціальних автомобілів (пожежні, санітарні, автокрани, автомайстерні і т. буд.), норма амортизаційних відрахувань на перегляд встановлено у відсотках вартості машин на 1000 км автопробігу, на повне відновлення машин — у відсотках вартості машин. Літочислення амортизації по автотранспорту здійснюється за підсумкам роботи за поточний месяц.

По об'єктах нових основних засобів, запровадженим на дію, амортизація нараховується з 1-го числа місяці, наступного за місяцем входження у эксплуатацию.

Під час ремонту основних засобів і простоїв виробляють амортизаційні отчисления.

Амортизаційні відрахування щодо обладнання і транспортних засобів, що у запасі, нараховують лише з нормам на повне восстановление.

По житлових будинків амортизаційні відрахування здійснюються лише на перегляд, а сума зносу розраховується відбивається за нормою на повне восстановление.

Амортизаційні відрахування на цілковите дерегулювання та часткове відновлення виробляються протягом фактичного періоду використання основних засобів. Інакше кажучи, нарахування амортизації триває й у випадках, коли той чи інший об'єкт на 100% амортизований, але залишається в эксплуатации.

Амортизаційні відрахування не здійснюються за об'єктах, числиться в складі основних засобів: по продуктивної худобі; бібліотечному фонду; засобам (фондам) бюджетних установ і основних засобів (фондам) научно-исследовательских і конструкторських організацій, переведених на господарський розрахунок; фондам, перекладеними за рішенням Ради Міністрів СРСР, Рад Міністрів союзних республік і обласних (крайових) виконкомів Рад народних депутатів на консервацию.

При віданні обліку вручну суми амортизаційних відрахувань за всі основних засобів (крім автотранспорту) розраховуються в разработочной таблиці ф. № 6, а, по автотранспорту — в разработочной таблиці ф. № 9.

Для складання розрахунку амортизаційних відрахувань на січень необхідно все що перебувають у підприємстві кошти на 1 січня згрупувати на місця перебування і- видам (кодам) відповідно до встановленими єдиними нормами амортизаційних відрахувань. Це по инвентарным

картках, які розподіляють на місця перебування основних засобів, а всередині - з їхньої видам (кодам).

Надалі для розрахунків відрахувань за лютий по інвентарним картках з записами надходження, і вибуття у грудні, що зберігається у картотеці в окремої групі, вартість які поступили і вибулих основних засобів вносять в розділ, А розрахунку амортизації разработочной таблиці по ф. № 6. Після цього обчислюють суму амортизації по котрі вступили і выбывшим у грудні основних засобів протягом місяця, т. е. «/12 річну норму. Обчислені суми амортизації переносять у поетичні рядки 24 чи 27 розділу Б залежно від виду основних засобів, обчислена чи амортизація щодо обладнання чи з іншим видам. Затем

з розрахунку на січень записують їх у рядках 25 і 28 суми амортизації. У рядку 31 підраховують загальні итоги.

Якщо попередньому місяці був надходження, і вибуття основних засобів, то суми амортизації за поточний місяць будуть так само, як і торік месяце.

Отже, амортизація, підлягаючий нарахуванню за звітний місяць, дорівнює сумі амортизації, нарахованої за місяць, плюс амортизація по котрі вступили основних засобів мінус амортизація по выбывшим основних засобів минулого місяця. Розрахунок амортизації основних засобів служит

основою записи сум амортизаційних відрахувань і зносу основних засобів по відповідним счетам.

Облік амортизаційних відрахувань ведеться на пасивному рахунки 86 «Амортизаційний фонд», що на субчета: 1 «Амортизаційний фонд на повне відновлення», «Амортизаційний фонд на капітальний ремонт».

Суми щомісячних амортизаційних відрахувань,. нарахованих на повне відновлення, чи суми, які надійшли від вищих організацій, записують їх у кредит; суми амортизаційних відрахувань, залишені в розпорядженні підприємства від використання на капітальні вкладення, — в дебет. Эта

часть амортизаційних відрахувань направляють у фонд розвитку, науку й техніки відбивається на дебеті рахунки 86, субрахунок 1 «Амортизаційний фонд на повне відновлення» і кредиті рахунки 87, субрахунок 1 «Фонд розвитку, науку й «техніки. Кошти Фонду розвитку виробництва, науку й техніки зберігаються на окремому рахунку у банку і вносяться підприємством 10, 20 і 29-го числа кожного місяці. Перерахування внесків віддзеркалюється в дебеті рахунки 54 «Рахунки в. банку із засобів на капітальні вкладення» і кредиті рахунки 51"Расчетный счет».

Суми амортизаційних відрахувань, перелічені банку, б’ють по дебеті рахунки 86, субрахунок 1 «Амортизаційний фонд на повне відновлення» і кредиті рахунки 51 «Розрахунковий рахунок». Залишок по субрахунку 86−1 (кредитовий) показує суму амортизаційних відрахувань, не перераховану банку.

В кредит субрахунка 86−2 записують нараховану підприємством суму амортизаційних відрахувань на перегляд, та незначною сумою, що надійшли з резерву від вищестоящої организации.

На дебеті відбиваються вартість закінченого капітального ремонту, а також суми амортизаційних відрахувань, направлені резерв вищестоящої організації у розмірах до 10% суми, исчисленной за нормами на капітальний ремонт. Залишок (кредитовий) показує невикористану суму амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт.

Підставою відбиття даних операцій є виписки банки з розрахункового рахунки, довідки бухгалтерії, акти на за кінчений капітальний ремонт, разработочная таблиця (ф. № 6) про суми нарахованої амортизації за звітний месяц.

Приклад. Відіб'ємо на рахунках синтетичного обліку суми амортизації я зносу основних засобів (дані разработочной таблиці ф. № 6), руб. :

1. Нарахування амортизации.

Д рахунки 24 «Витрати за змістом і експлуатації машин і устаткування» (3178+800+74) 4052

Д рахунки 25 «Загальновиробничі витрати» 2186

Д рахунки 26 «Загальногосподарські витрати» 1600

К рахунки 86 «Амортизаційний фонд» 7838 зокрема: субрахунок 1 4436

субрахунок 2 3402

Суми записуються п відомості № 12 і 15 і журнале-ордере .М «10.

Через війну суми амортизації будуть включені п собівартість вироблюваної продукції. Аналітичний облік за рахунком 86 ведеться на зворотному старне журнала-ордера № 10/1.

2. Одночасно відбивають зменшення статутного фонду у зв’язку з зносом основних засобів у сумі нарахованої амортизації тільки повне відновлення основних средств:

Д рахунки 85 «Статутний фонд»

До рахунки 02 «Зношеність основних коштів» 4436руб

Аналітичний облік зносу основних засобів по объектно немає. У необхідних випадках при ліквідації чи передачі окремих інвентарних об'єктів основних засобів суму їх із носа у частині відновлення встановлюють виходячи з які у інвентарних картках показників початкової вартості об'єкта, часу перебування їх у експлуатації і норми амортизации.

Підприємства, перекладені на повний господарський розрахунок і самофінансування, виробляють амортизаційні відрахування лише з повне відновлення, і навіть утворюють за нормативом з допомогою собівартості продукції (робіт та надання послуг) ремонтний фонд, кошти використовуються для осуществления

всех видів ремонту основних фондов.

6. ОБЛІК РЕМОНТУ ОСНОВНИХ СРЕДСТВ

Ремонт основних засобів необхідний підтримання їхньої у робочому стані. Своєчасно вироблений ремонт забезпечує ритмічність роботи підприємства, скорочує простої, збільшує термін їхньої служби основних средств.

За обсягом і характерові ремонтних робіт розрізняють два виду ремонтов-текущий та капітальний. Різні вони й джерела покриття витрат: поточний ремонт виробляється з допомогою витрат виробництва, а капітальний — з допомогою спеціально створюваного цих цілей амортизаційного фонда.

Поточний ремонт планується на складі витрат утримання і експлуатацію устаткування, общецеховых і загальнозаводських витрат, будучи самостійної статтею кошторису цих витрат. Що стосується великого відхилення фактично вироблених витрат від кошторису вищестоящі організації дозволяє підприємствам резервувати вартість покриття витрат з поточному ремонту чи відносити їх тимчасово з цього приводу 31 «Витрати майбутніх періодів». Щомісяця вартість поточний ремонт стосується дебет виробничих рахунків, із кредиту рахунків матеріальних, трудових і надходження затрат.

Підприємство може дати поточний ремонт як самотужки, і силами сторонніх организаций-подрядчиков.

Після закінчення року у грудні решта суми резерву на ремонт основних засобів списується в зменшення витрат з змісту устаткування чи інших основних засобів відповідного цеху, а сума сальдо за рахунком 31 включається додатково до витрат грудня. Записи виробляються в відомостях 12 і 15.

Капітальним ремонтом машин і устаткування вважається ремонт, при якому виробляються розбирання агрегату, заміна чи відновлення зношених деталей та вузлів і який з періодичністю більш одного года.

Капітального ремонту будинків та споруд передбачає зміну зношених конструкцій і деталей, заміну їх понад економічніші, досконалими, улучшающими експлуатаційні можливості ремонтируемого об'єкта. Капітального ремонту ввозяться відповідність до річними планами (з поквартальной

разбивкой), составляемыми в грошах (по кошторисної вартості) й у натуральних показниках, — пооб'єктно. Джерелом покриття витрат за перегляд основних засобів є амортизаційний фонд на капітальний ремонт.

Загальна вартість перегляд записується на рахунку 03 «Капітального ремонту». Рахунок активний, калькуляционный-отражает стан господарських процесів і розміщення коштів підприємства. Цей рахунок може мати сальдо у разі нестачі джерела фінансування на покриття витрат за кінцевий й ухвалення перегляд, т. е. амортизаційного фонду у частині капітального ремонту. Оборот по дебету-затраты поточного місяці цілковитий перегляд; оборот по кредиту-суммы, списані поточного місяця з допомогою джерела фінансування згідно з зробленими затратами.

Капітального ремонту може здійснюватися господарським чи підрядним способами.

При подрядном способі всі види робіт виконує стороння організація згідно з договором. Прийом закінчених робіт проводиться у разі акту (типова форма), а оплаті підлягають акцептовані платіжні вимоги, виписані на «Йові актів. Фактичні витрати з закінченому капітального ремонту

списываются в зменшення амортизаційного фонду на перегляд. Дані про витрати на цілковитий перегляд вносять у інвентарні карточки.

При господарському способі проведення капітального ремонту основних коштів у підприємства самотужки (ремонтні цехи) виконує все роботи. І тут вартість кінцевий перегляд власного устаткування входить у виконання плану реалізації. Витрати на перегляд, проведений господарським способом, враховуються на рахунку 23 «Допоміжні виробництва» з наступним зарахуванням їх у рахунки 03 чи 46 (з. 194). Аналітичний облік за рахунком 03 «Капітальний ремонт» ведеться в журнале-ордере № 10/1 за видами основних засобів і з відбитком оборотів з початку року до звітного місяця — і за звітний місяць. Ця частина журнала-ордера № 10/1 заповнюється виходячи з актів прийому відремонтованих об'єктів і довідок бухгалтерии.

Якщо кошти амортизаційного фонду на перегляд зберігаються на особливому рахунку у банку, то мері нарахування амортизаційного фонду на перегляд бухгалтерія виписує платіжного доручення банку на право перерахування коштів із розрахункового рахунки (51) на особливий рахунок по капитальному

ремонту (55−1). Оплата рахунків (платіжних вимог) підрядників у тих випадках виробляється із рахунку 55−1, при господарському способі ведення ремонтних робіт сума коштів за закінченому капітальний ремонт перераховується із рахунку 55−1на рахунок 51.

Аналітичний облік за рахунком 8б «Амортизаційний фонд» ведеться в журнале-ордере № 10/1.

Регистром відбиття операцій із особливому рахунку на капітальний ремонт є журнал-ордер № 3. У ньому зосереджуються аналітичні і синтетичні показники до рахунку 55, основою записів служать виписки банки з особливого рахунку за капітального ремонту.

Підприємства, перекладені на повний господарський розрахунок і самофінансування, отримали право (самостійність) освіту єдиного ремонтного фонду. Єдиним її називають оскільки він містить джерела коштів у два виду ремонту: поточний та капітальний. Утворюється ремонтний фонд з допомогою собівартості продукції і на розраховується за встановленим нормативам. Нині, коли нормативи ще діють, ремонтний фонд розраховується з суми кошторису сучасний помешкання і норм амортизаційних відрахувань на перегляд. Зрозуміло, що ці підприємства производят

амортизационные відрахування лише з повне відновлення основних средств.

Відповідно до листа Міністерства фінансів СРСР від 9 березня 1988 р. підприємство зобов’язане враховувати освіту й використання ремонтного фонду на рахунку 86 «Амортизаційний фонд», субрахунок 2 «Ремонтний фонд основних коштів» (колись субрахунок 2 «На перегляд»). Рахунок 03 «Капітальний ремонт» перейменований на «Ремонт основних засобів» після запровадження субрахунків: 1 — «Поточний ремонт» і 2 — «Капітальний ремонт».

Освіта ремонтного фонду відбивається за кредитами рахунки 86, субрахунок 2, в кореспонденції із рахівницею обліку виробничих витрат (20, 23, 24, 25, 26 та інших.) за статтями аналітичного обліку, якими амортизаційні відрахування на перегляд та витрати на ремонт були передбачені в цьому планових сметах.

Фактичні видатки поточний ремонт належать до дебет рахунки 03, субрахунок 1.

Витрати на перегляд устаткування й транспортних засобів, проведений господарським способом, попередньо враховуються на рахунку 23 «Допоміжні виробництва» і в міру завершення списуються в установленому порядку через рахунок 46 «Реалізація» в дебет рахунки 03. Внесено корективи, і к

порядок відображення витрат з закінченому ремонту основних засобів. Враховані на окремих субрахунки рахунки 03 витрати відносять в дебет рахунки 66, субрахунок 2 не більше наявного источника.

7. ЖУРНАЛ-ОРДЕР ПО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТВ,

ЇХ ЗНОСУ І СТАТУТНОГО ФОНДА

Облік операцій із рахунках 01 «Основні кошти», 02 «Зношеність основних коштів» і 85 «Статутний фонд» ведеться у журналі ордері № 13. Об'єднання на одному журнале-ордере оборотів за кредитами кількох взаємозалежних рахунків дозволяє їм отримати необхідні даних про русі основних засобів і уставного

фонда підприємства протягом місяця. Записи в журнал-ордер № 13 про переводять на підставі первинних документів (актів, розрахунків, довідок, накладних та інших.) крім оборотів за кредитами рахунків 50 «Каса» і 51 «Розрахунковий рахунок». Ці суми записують загальними результатами протягом місяця виходячи з відомостей № 1-по

кассе і № 2-по розрахунковому счету.

Наведемо приклад ведення журнала-ордера № 13 із відображенням у ньому аналітичних даних до рахунку 85 «Статутний фонд».

Після записів у тому журнале-ордере відбиваються аналітичні дані до рахунках 02 «Зношеність основних коштів» і 85 «Статутний фонд» із заздалегідь розробленим номенклатурам статей,

отражающим зміни у складі зносу основних засобів і статутного фонду за: поточний месяц.

8. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ СРЕДСТВ

Мета инвентаризации-выявить фактичне наявність і дуже якісне стан основних фондів підприємства, перевірити технічну документацію (паспорт, характеристику, нові проекти та т. п.), уточнити дані бухгалтерського обліку, т. е. проконтролювати схоронність соціалістичної собственности.

Положенням про бухгалтерських звітах і балансах встановлено, що інвентаризація основних засобів повинно бути не режеодного рази на рік перед упорядкуванням річного звіту, пізніше 1 ноября.

Інвентаризацію проводить комісія, призначена наказом керівника підприємства. У завдання комісії і перевірка правильності використання і збереження основних засобів. Вона має виявити непотрібні підприємству машини, обладнання й інші кошти та із них окремі відомості. У результаті проведення інвентаризації складається інвентаризаційна опись.

Інвентаризаційна опис основних засобів (ф. № нив-1) складається в одному примірнику комісією в кожному місцезнаходженню цінностей і посадової особи, що відповідає за схоронність основних засобів. Опис підписується комісією, матеріально відповідальними особами та передається в бухгалтерію. Вона преднааначена відбиття даних інвентаризації втричі дати з метою зменшення обсягу роботи бухгалтерії при щорічне проведення інвентаризації основних засобів (див. ф. № инв-1, заповнену на дві даты).

Об'єкти, які належать до обліку, записуються в опису і оцінюються по сучасної вартості відтворення (може бути використані цінники Держкомстату СРСР, видані для переоцінки основних фондів). У цьому визначають суму зносу по фактичному стану об'єктів. Комісія заповнює відсутні відомості в інвентаризаційних описях.

9. ОСОБЛИВОСТІ УЧЕТА ОСНОВНИХ СРЕДСТВ

ЗА УМОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизація обліку основних засобів особливий тим, що саме спостерігається стабільність информации.

Для автоматизації обліку основних засобів застосовуються коди: синтетичних рахунку також субрахунків та аналітичного обліку, структурних підрозділів підприємства; інвентарних об'єктів, норм амортизаційних відрахувань; бухгалтерських операцій та др.

Коди синтетичних рахунків, субрахунків та аналітичного обліку слід забезпечити збір інформації з рахунку 01 «Основні кошти» в наступних угрупованнях: 1) об'єкти, оподатковувані і оподатковувані платою за фонды;

2) сфера застосування об'єкта (промышленно-производственные тощо. буд.); 3) об'єкти, перебувають у експлуатації чи запасе

4) вид основних засобів (будинку, машини та т. буд.) відповідно до поділу 11 ф. № 11 річного звіту (номер рядки); 4) за нормами эксплуатации.

У плані рахунки 85 «Статутний фонд» характеризуються розділи і номери рядків по ф. № 3 річного отчета.

Рахунок 86 «Амортизаційний фонд» по субсчетам лічильного плану і рядкам ф. № 11 річного отчета.

Рахунок 02 «Зношеність основних коштів» кодується характером зносу, групі основних средств.

Рахунок 03 «Капітальний ремонт"-кодируется засіб для досягнення робіт, вид основних засобів тощо. д.

Коди структурних підрозділів самі, що у обліку материалов.

Коди інвентарних обльотів аналогічні інвентарним номерам.

Коди норм амортизаційних відрахувань відповідають нормам амортизаційних відрахувань.

При автоматизації обліку основних засобів (фондів) використовуються типові міжгалузеві форми первинних документів. документи на ПУ здаються бухгалтерією підприємства з затвердженого графику.

Особливістю організації автоматизованого обліку основних засобів є створення постійного файла (масиву) інформації, відповідного картотеці інвентарних об'єктів (номерів). За даними первинних документів, оформлених у звітній місяці на ПУ, фіксується рух основних средств

амортизационного фонду, й т. п. Через війну обробки документів отримують такі машинограммы (звітні розробки); відомості руху основних коштів за рахунках: «Основні кошти (фонди)», «Зношеність основних коштів (фондів)», «Капітального ремонту», «Статутний фонд», «Амортизаційний фонд». Зворотний відомість основних засобів на місця перебування і експлуатації (рахунок 01), розрахунок амортизаційних відрахувань, відомість амортизаційних відрахувань по кодам виробничих витрат і нарахування зносу основних коштів, щоб забезпечити проведення інвентаризації, складання балансу і за форм періодичної і обсяг річного отчетности.

На суми амортизаційних відрахувань складається бухгалтерська довідка на подальше розрахунку руху амортизаційних відрахувань і зносу основних средств.

З документів, що відбивають операції з капітальний ремонт, на ПУ становлять машинограмму-ведомость аналітичного обліку за рахунком «Капітального ремонту», а замість журнала-ордера № 13 по дебетуемым і кредитуемым рахунках — машинограммы-ведомости аналітичного обліку. Дані машинограмм аналогічні «журналу-ордеру № 13.

10. СПІЛЬНІ ДАНІ ПРО ОТЧЕТНОСТИ

ПО ОСНОВНИМ СРЕДСТВАМ І СТАТУТНОМУ ФОНДУ

У балансі підприємства наводиться загальна сума залишку основних засобів по початкової вартості з сумою зносу їх у частині повного відновлення на день складання балансу. У додатку до квартального звітності, ще, дається рух амортизаційного фонда.

У складі річного звіту передбачена звітна таблиця «Рух основних фондів (основних засобів) і амортизаційного фонду» (ф. № 11). Таблиця містить чотири частини: наявність і рух основних фондів; склад парламенту й амортизацію основних фондів, рух амортизаційного фонду; ремонт основних средств.

Першу частина таблиці «Наявність і рух. основних фондів» по класифікаційним групам (видам) становлять поданим карток обліку (тип. ф.. Мо ОС-12) руху основних средств.

Другу, третю зв четверту частини таблиці становлять за даними аналітичного обліку, що ведеться по субсчетам рахунки 86 «Амортизаційний фонд» і рахунки 03 «Ремонт основних засобів» в журнале-ордере № 10/1.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою