Информатика

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Інформатика, програмування


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Інформація. Інформаційні процессы.

Інформаційні технологии.

Остання чверть сучасності характеризується інтенсифікацією виробничої діяльності (збільшення продуктивності), наукової і управлінської діяльності. І це своєю чергою вимагає обробки великої кількості информации.

Речовина, енергія й інформація — найважливіші сутності нашого мира.

Речовина — усе це, навколо нас.

Енергія наводить перед людством в рух (енергія хімічних реакцій, енергія сонячних променів, електрична і механічна енергії і т.д.).

Інформація — третя найважливіша сутність нашого мира.

. У підставі цього визначення, даваемого філософами, поняття порушеного одноманітності, тобто. інформація чи, що залежить від книзі чи доповіді, бо нове, що отримано нами з них.

У побутовому значенні під інформацією зазвичай розуміють факти, які людина має з довколишнього природи й суспільства з допомогою органів почуттів. Спостерігаючи природою, спілкуючись зі на інших людей, читаючи газети й книжки, переглядаючи телепередачі, ми маємо інформацію. Біолог віднесе до інформації ті дані, які людина не отримував з допомогою органів почуттів та не створював не сповна розуму, а містить з його й на смерть. Це генетичного коду, завдяки якому вона діти такі схожі на родителей.

У інформатики — науці, що вивчає методи уявлення, накопичення, передачі й обробки інформації з допомогою ЕОМ — інформацію визначають наступним образом.

Інформація — сукупність відомостей, які у природі, суспільстві, соціальній та створених людиною системах. Т.а. інформацію збирають, зберігають, передають, обробляють й використовують. Для цього використовуються розроблені інформаційні технології, (тобто. системи методів та способів збору, накопичення, зберігання, пошуку, обробітку грунту і видачі информации).

Коріння інформатики лежать у інший науці - кібернетиці. Поняття «кібернетика «вперше з’явилося початку Х! Х століття, і це запропоновано французьким фізиком Ампером, предположившим, що має існувати наука, вивчає мистецтво управління. Цю неіснуючу науку Ампер назвав кібернетикою від грецького слова кибернетикос (майстерний під управлінням). У Стародавню Грецію цього титулу удостоювалися кращі майстра управління бойовими колісницями. Згодом слово кибернетикос було запозичене римлянами — це у латинській мові з’явилося слово губернатор (управляючий провинцией).

У 1948 року американський математик Норберт Вінер відродив термін «кібернетика «і визначив її як науку про управління на живу природі й в технічних системах.

Людство за тисячоліття свого існування нагромадило величезне кількість інформації. Мозок людини неспроможна зберігати що обсяг її і спотворення передавати. Тож зберігання використовувалися природні кошти: малюнки на стінах печер, скелях. Носії інформації безупинно вдосконалювалися, з’явилися: пергамент, папірус, береста, папір, фотоплівка, перфораційні носії, магнітні, оптичні носители.

Інформаційні потоки ростуть лавиноподібно. Особливо це для промисловості, управління та. Поява коштів обробки інформації сприяли поняттю інформаційні ресурсы.

Інформаційні ресурси — інформація, використовувана з виробництва, в техніці, управлінні суспільством, спеціально організована і оброблювана на ЭВМ.

Інформаційні ресурси обсягом країни — національні інформаційні ресурсы.

Інформаційні ресурси країни визначають її науково-технічний прогрес, науковий доробок, економічну і стратегічну міць. У цьому вся сенсі говорять про інформатизації общества.

Інформатизація суспільства — повсюдне комплекс заходів, вкладених у забезпечення повного та своєчасного використання достовірну інформацію і від рівня освоєння та розвитку нових інформаційних технологий.

Форми й ті види уявлення информации.

Інформацію можна класифікувати у різний спосіб, і різноманітні науки роблять це по-різному. Кожна наука вводить свою систему классификации.

У інформатики розглядають дві форми подання: 1) аналогову (безперервну) -температура тіла, мелодія, яку видобувають на скрипці, коли смичок не відривається від струн і зупиняється, рух автомобіля; 2) дискретну (переривчасту) — пори року, точка і тирі у азбуці Морзе. Усі розмаїття навколишньої інформації можна згрупувати по різним ознаками. |ПЛАНИ ІНФОРМАЦІЇ |ПІДВИДИ ІНФОРМАЦІЇ | |Масова |Суспільно-політична | | |Науково-популярна | |Спеціальна |Наукова | | |Технічна | | |Економічна | | |Управлінська | |Особиста | |

На даної таблиці показано розподіл інформації, створюваної і використовуваної людиною, на види й підвиди по громадському назначению.

По ознакою «область виникнення «інформація ділиться на: 1) елементарну — відбиває процеси та явища неживої природи; 2) біологічну — відбиває процеси рослинного й тваринного світу; 3) соціальну — відбиває процеси людського общества.

По способу передачі й сприйняття розрізняють інформацію: 1) візуальну — передається видимими образами і символами; 2) аудиальную — передається звуками; 3) тактильну — передається відчуттями; 4) органо-лептическую — передається запахами і смаком; 5) машинну — що видається і сприйняту засобами обчислювальної техники.

Людина такий є, що сприймає інформацію з допомогою органів почуттів та цю інформацію приймається, зберігається і обробляється як аналогова. Багато устрою, створені людиною, також із аналогової інформацією, наприклад, телевізор, телефон, програвач пластинок.

До цифровим пристроям ставляться персонального комп’ютера, яка з інформацією, поданої у цифровий (дискретної) форме.

Інформацію, створювану і що використовується людиною, по громадському призначенню ділять на: 1) масову (суспільно-політична, науково-популярна тощо.): 2) спеціальну (наукова, технічна, економічна, управлінська тощо.) 3) личная.

Інформація циркулює у конкретних інформаційних системах, тобто. в системах, де, між об'єктами домінують інформаційні зв’язку (наприклад, а) работник, б) учреждение, в) система продажу билетов).

Роль комп’ютерів у тих системах величезна. Вони виконують майже всі операции.

Властивості информации.

Інформація має певних властивостей: 1) корисність (щодо конкретної інформаційної системи); 2) повнота (мрія історика — мати повну інформацію про минулих епохах, але історична інформація не буває повної, і повнота зменшується принаймні віддаленості ми історичної епохи); 3) достовірність — зменшується із зменшенням повноти; 4) новизна — з часом інформація старіє, наприклад, швидко старіє газетна інформація, тому робота газетних видавництв має бути оперативної; 5) цінність — найцінніша інформація — досить корисна, повна, достовірна і новая.

Алфавітний спосіб подачі информации.

Інформацію записують з допомогою символів. Кінцеве безліч символів (літер) для записи інформації становить алфавіт. З літер складаються слова, з слів — словосполучення і предложения.

У інформатики поняття алфавіту розширюється. Можна розглядати алфавіт арифметики, телеграфний алфавіт, алфавіти, які з спеціально придуманих значков.

Примеры:

А={0,1,2,…9,=,+,-,*,(,),} - алфавіт арифметики

Т={. ,--} - телеграфний алфавит

B={I, V, X, L, C, M} - алфавіт римської нумерации

R={А, Б, В, Г,., Э, Ю, Я} - російський алфавит

L={A, B, C, D,…x, y, z} - латинський алфавит

N={^, I,*} - придуманий алфавит

M={0,1} - машинний алфавит.

Одне слово називається упорядкована послідовність кінцевого числа літер певного алфавита.

(4+3)*19 — слово в алфавіті А

-. --. — слово в алфавіті Т

1 101 — слово в алфавіті М

^^I*^ - слово в алфавіті N.

Інформацію, подану щодо одного алфавіті, можна перекласти на інший алфавіт. Процес перетворення інформації з однієї форми до іншої називається кодированием.

Машинна інформація, наприклад, представляється в двоичном коді чи алфавіті М. Обмін інформацією здійснюється з допомогою сигналів: звукових, світлових тощо. У ЕОМ — це електричні сигналы.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою