Microsoft Word 97

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Інформатика, програмування


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

WORD 7. 0

Вступ.

Текстовий редактор Word є одним із найпоширеніших текстових редакторів. «Це обумовлюється в першу чергу його численними перевагами, до які у першу чергу належати широкі функціональні можливості. Важко знайти таку, завдання при роботі із текстами, якої не можна було б б розв «язати засобами Word.

Текстовий редактор Word для Windows (далі просто Word) входити до групи програм Microsoft Office. Крім текстового редактора, ця група включає електронну таблицю Excel й систему управління базою даних Access, тобто основні програми, котрі можуть використовуватися для формування документообігу в установах. Широкому використанню Word сприяють також вбудовані в нього, засоби перетворення файлів, створених іншими текстовими редакторами, в файли формату Word й навпаки.

Існує декілька версій Word для Windows, кожна наступна версія сумісна, як правило, із попередніми версіями й має додаткові можливості. Подальший виклад якщо грунтоватися на русифікованій версії 7.0.

Для запуску Word слід виконати команду Пуск /Програмапл/ Microsoft Word, после чого на екрані появляється вікно редактора.

Контрольні запитання

1. Які програми входять у склад пакета Microsoft Office?

2. як здійснюється запуск програми Word?

Вікно редактора Word

Вікно редактора Word має декілька стандартних елементів. Одні із них постійно присутні на екрані, інші можна викликати за бажанням користувача. Розглянемо призначення цих елементів.

2.1. Ряд заголовка.

Верхній ряд екрана є рядком заголовка, стандартного для Windows. У ньому виведено ім «я програми (в даному випадку Microsoft Word). Крім цого, в рядку заголовка є чотири кнопки: одна із лівого краю й три — із правого. Які ?

(Ліва кнопка — це кнопка виклику управляючого меню. Управляюче меню є типовим для будь-якого вікна Windows. Перша із правих кнопок згортає вікно до піктограми, друга — відновлює нормальний розмір вікна, третя — закриває вікно.)

2.2. Ряд меню.

Під рядком заголовка у вікні розміщується ряд меню, який містить такі пункти:

Файл — робота із файлами документів.

Правка — редагування документів;

Вигляд — перегляд документів;

Вставка — вставка до документа малюнків, діаграм, поточної дати й години, формул та інших про «єктів;

Формат — форматування документів (встановлення шрифтів, параметрів абзацу);

Сервіс — сервісні функції (перевірка орфографії, встановлення параметрів настроювання Word);

Таблиця — робота із таблицями;

Вікно — робота із вікнами документів;

? — довідкова інформація про Word.

Кожний пункт меню має відповідне підменю. Для відкриття меню слід натиснути клавішу [Alt] чи [FIO]. Після цого один із пунктів меню виділиться інверсним кольором. Робота із прикладним меню Word не відрізняється від роботи із звичайним меню.

Додаткові можливості:

1. У назві пунктів меню й підменю є підкреслена літеру. Це дає можливість одразу вибрати пункт меню чи підменю, натиснувши комбінацію клавіш (ALT+літера).

2. Деякі пункти підменю праворуч від назви пункту містять у собі позначення комбінації клавіш, за допомогою яких, можна вибрати відповідний пункт підменю.

3. При виборі пункту підменю в нижньому рядку екрана троянд «яснюється його призначення.

4. Слід зазначити, що назви деяких пунктів підменю мають сірий колір. Це означає, що такі пункти в даний момент недоступні (наприклад, не можна редагувати таблицю, якщо вон не існує).

5. У Word існує ще один спосіб виклику команд. Клацання правою кнопкою миші на виділеному тексті, слові призводить до виведення на екран контекстного меню. Це меню містить команди, котрі можна застосувати до виділеного про «єкту.

6. Користувач має змогу відмітити останню введену команду, виконавши команду Правка/Отменить.

2.3. Панелі інструментів.

Під рядком меню розміщуються звичайно панелі інструментів. Панелі інструментів — це ряд кнопок, при натискуванні на-які виконується певна дія. Для натискування кнопки слід клацнути мишою по кнопці. При фіксації курсору миші на кнопці под нею із «являється її назва, а рядку стану — коротка довідка «про призначення кнопки. Ряд кнопок дублюють відповідні команди меню. Однак користуватись кнопками панелі значно швидше й зручніше. Word забезпечує користувача декількома панелями інструментів.

Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою Вид/Панели інструментів. При цьому на екрані із «з'явитися вікно діалогу Панелі инстру- ментів, у списку якого можна вибрати необхідні панелі. По замовчуванню Word виводить на екран панелі інструментів Стандартна й Форматування. Деякі панелі інструментів виводяться на екран автоматично при виконанні певних дій (так, наприклад, панель інструментів Рисованне виводиться при побудові малюнків). Виведені на екран панелі можна перемістити типовим для середовища Windows-95 способом.

3.4. Вікно діалогу.

Для виконання деяких команд потрібно вводити допоміжну інформацію. Так, для виконання команди Файл/Открнть необхідно вказати дисковод, каталог та ім «я файла. Для введення такої інформації використовуються вікна діалогу.

Вікно діалогу містить ряд елементів: кнопки, списки, прапорці, перемикачі, рядки введення. Ці елементи розміщуються за тематичними групами, котрі називають полями. Групи мають заголовки, що закінчуються двокрапкою. Перехід від групи до групи здійснюється чи за допомогою миші, чи при: натискуванні клавіші [ТАВ].

У разі введення допоміжної інформації у вікно діалогу здійснюється встановлення прапорців й перемикачів, вибір елементів з списку, введення й редагування тексту в полях введення.

У правій частині чи внизу вікна розміщені кнопки управління діалогом. Кнопко О К (клавіша [Enter]) закінчує діалог із підтвердженням всіх змін, после цого Word виконує команду.

Кнопко СКАСУВАННЯ (клавіша [Esc]) анулює усі зміни; діалог закінчується, але й відповідна команда не виконується.

Крім кнопки ОК й СКАСУВАННЯ в цьому вікні залежно від призначення конкретного вікна можуть бути і інші кнопки управління діалогом.

Вікна діалогу також мають поля, назви які закінчуються трикрапкою. При вибиранні такого поля розкривається наступне вікно, в якому також можна встановити певні параметри.

Контрольні запитання 1. Яке призначення мають елементи вікна редактора? 2. Яким чином можна вибрати потрібен пункт меню й підменю? 3. Яке призначення мають панелі інструментів? 4. Яке призначення мають елементи вікно діалогу?

Вікна документів

У верхньому рядку розміщується заголовок вікна, який включає ім «я файла, що редагується, кнопку виклику управляючого меню, кнопку згортання меню до піктограми, кнопку відновлення нормального розміру й кнопку закриття. Якщо у вікно не завантажено файл, то заголовку вказується ім «я Документ. Праворуч й знизу розміщені смуги вертикального й горизонтального прокручування

Під рядком заголовка розміщується горизонтальна лінійка, на якій розміщені маркери відступу рядків, абзаців, позицій табуляції. Горизонтальну лінійку можна вилучити із екрана за допомогою команди Вид/Линейка, а й за допомогою цієї самої команди повернути на екран.

Одне із вікон є активним. Активне вікно зображується на передньому плані й може закривати інші вікна. У активному вікні знаходиться текстовий курсор (мерехтливий вертикальний штрих) й горизонтальна ризику. Текстовий курсор вказує місце, куди можна вводити символи. Горизонтальна ризику визначає кінець тексту.

У нижньому рядку вікна редактора Word виводиться ряд стану. Він містить інформацію щодо активного вікна:

Стор. й — курсор знаходиться на і сторінці;

Разд j — курсор знаходиться у j-му розділі; к/р — відкрита — к-та сторінка, весь документ містить р сторінок; п’ять див- відстань від курсору до верхньої межі сторінки становить 5 сантиметрів;

У розділі ст t — курсор знаходиться в t-рядку поточної сторінки;

Паля W — курсор знаходиться в W-й колонці;

Робота із вікнами здійснюється за допомогою меню Вікна. Команди цого меню дозволяють відкрити нове вікно, міняти розташування вікон, зробити активним будь-яке вікно.

Контрольні запитання

1. Коли ві розумієте под фразою «Word є багатовіконним редактором » ?

2. Які основні елементи, містить вікно документа?

3. Визначіть, яким чином можна вилучити горизонтальну лінійку?

4. Яким чином можна переключати вікна документів?

Створення й збереження документів

4.1. Створення документів.

При створенні нового документа слід податі команду Файл/Создать чи натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартна. При цьому відкривається вікно діалогу Создаяие документа. Створюючи документ, у полі Новий документ слід встановити опцію Документ. як правило, текстовий редактор використовують для підготовки типових документів. Word пропонує користувачу стандартні форми таких документів й інструменти для їхнього використання. Основними інструментами є шаблони й майстри.

Шаблону — це порожній бланк, в якому користувач заповнює потрібні поля своєю інформацією. Шаблону може попередньо включати деякі заповнені поля, котрі є спільними для всіх документів даного типу.

Майстер базується на шаблонах, але й на відміну від останніх смердоті дозволяють ще понад спростити процес введення даних у документ. Якщо при заповненні шаблону користувач самостійно переміщується по документа й розміщує в ньому інформацію, то, при використанні майстрів дані заносяться в процесі діалогу майстра із користувачем.

Після натискування кнопки ОК вікна діалогу Створити редактор у відповідності із вибраним шаблоном створить вікно документа із іменем ДОКУМЕНТ.

Переглянути шаблони, котрі приєднані до активного документа, можна за допомогою команди «Файл/Шаблоны ».

Якщо користувача не задовольняють наявні шаблони й майстри, то він може створити власний шаблон чи змінити один з існуючих.

Для зміни існуючого шаблону слід відкрити файл шаблону (файли стандартних шаблонів мають розширення DОТ, смердоті розміщуються в каталозі office.

4.2. Створення шаблонів.

Для створення нового шаблону слід податі команду Файл/Создать й в полі Новий документ вікна діалогу Створити встановити опцію Шаблону. Після натиснення кнопки ОК на екран виведеться вікно шаблону. Від вікна документа воно та відрізняється лише назвою рядка заголовка — ШАБЛОН замість ДОКУМЕНТ. Далі слід запровадити необхідні дані (параметри форматування, текстові поля) й зберегти шаблон. Щоб зберегти документ як шаблон, слід податі команду Файл/Сохранить як, а й у полі Тип файла вибрати елемент Шаблону документа. Правила додержання хорошого стилю роботи потребують для шкірного документа (до того числі й для шаблону) заповнення довідки, в якої включаються основні відомості про документ. Тому после збереження нового документа чи шаблону бажано виконати команду Файл/свойства й заповнити потрібні рядки у вікні діалогу Свойства.

Команда Формат/Библиотека стилів відкриває вікно Бібліотека етилен (малий. 11. 16), в якому відображається список шаблонів. Вибравши потрібен шаблон, в полі Опис можна побачити, як виглядатиме документ, форматований цим шаблоном.

4.3. Збереження документів. Для збереження тексту документа в каталозі на магнітному диску слід виконати команду Файл/Сохранить чи натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартна. Якщо документ новий й ця команда виконується для нього вперше, то відкривається вікно діалогу Збереження документа. У цьому вікні можна вказати дисковод, папку, ім «я й розширення файлу.

У вікні діалогу є однорядковий список Тип файла. Він дає можливість конвертувати документ у формати, відмінні від Word (наприклад, формат MS DOS, формати інших текстових редакторів). Для цого слід розкрити список й вибрати потрібен формат.

Якщо команда Файл/Сохранить виконується не вперше чи документ завантажувався із магнітного диска, то «за командою Файл/Сохранить документ записується на диск под старим іменем без діалогу із користувачем.

Якщо ж потрібно зберегти файл под новим іменем, в іншій папці чи із іншим форматом, то потрібно виконати команду Файл/Сохранить як. При цьому відкривається вікно діалогу Збереження документа, й усі дії користувача аналогічні діям при збереженні нового документа.

Будь-який документ можна автоматично записувати на диск через певний інтервал години. Для цого слід встановити режим автоматичного збереження, виконавши команду Сервис/Параметрн й вибравши вкладнику Збереження. На екрані із «з'явитися відповідне вікно діалогу (малий. 11. 18). У цьому вікні основний інтерес представляють три опції: 1. Створювати резервну копію. При встановленні цієї опції Word завжди зберігатиме останню версію документа, а також його попередню резервну копію под тім самим іменем, що і основний документ, але й із розширенням ВАК. 2. Розв’язати бмстрое збереження. У цьому режимі зберігаються лише зміни в документі.

4.4. Завантаження документа. Будь-який текст, який був збережений под певним іменем, можна завантажити для перегляду чи редагування. Для цого слід податі команду Файл/Открнть — на екрані із «з'явитися вікно діалогу Открьітие документа (малий. 11. 19), в якому можна вказати дисковод, каталог, ім «я файла. Опція Тип файла дозволяє завантажувати документи в форматі відмінному від формату Word.

4.5. Закриття файла. Після завершення роботи над документом можна закрити файл командою Файл/Закрить. При виконанні цієї команди вікно документа очиститися. Якщо документ не був збережений, то Word запропонує його зберегти.

4.5. Вихід із редактора Word. Перед виходом із редактора слід зберегти усі документи, в котрі вносилися зміни. Для виходу можна використати один із варіантів:

• виконати команду Файл/Вмход;

• встановити курсор миші на кнопці виклику управляючого меню, двічі натиснути ліву кнопку миші;

• розкрити управляюче меню й виконати команду Закрить.

Контрольні запитання

1. Які засоби має Word для завантаження й збереження документів?

2. як можна створити новий документ?

3. Коли являє собою шаблон, чим він відрізняється від майстра?

4. як створюється новий шаблон?

1. Які є варіанти виходу із редактора Word?

5. Введення й редагування тексту

Вводити й редагувати можна лише текст активного вікна.

5.1. Введення символів.

Перед введенням символів слід вибрати шрифт, його розмір, формат. Основні можливості форматування будуть розглянуті далі.

Символи клавіатури вводяться в позицію текстового курсору (мерехтливий вертикальний штрих). Символи можуть вводитись у режимі заміни чи вставки. У першому випадку уведень символ заміщає тієї символ, на якому перебував курсор. У режимі вставки частина рядка, що розміщена праворуч від курсору, зсувається однією позицію й символ вводитися на звільнене місце. Переключення між режимами здійснюється клавішею [Ins]. Для вилучення символу ліворуч від курсору слід натиснути клавішу [Backspace], а символу на позиції курсору — клавішу [Del]. При цьому курсор переміщається однією позицію ліворуч. Колі курсор досягати кінця рядка, то перше слово, яку не вміщається в даному рядку, повністю переноситися в наступний.

У редакторі Word є можливість переносити слова командою меню Сервис/Раcстановка переносів. На екрані із «з'явитися вікно діалогу. У цьому вікні можна встановити дві опції:

• автоматичне перенесення слів у документі;

• перенести слова із великих букв.

Якщо в будь-якій позиції рядка натиснути клавішу [Enter], то редактор переходити на новий ряд із абзацу. Для переходу в наступний ряд без створення абзацу слід натиснути комбінацію клавіш [Shift-Enter].

Службові символи (закінчення рядка, закінчення абзацу та ін.), як правило, на екран не виводяться. Користувач може включати виведення цих символів відповідною кнопкою¶ панелі інструментів Стандартная.

Автоматична верстка сторінок функціонує лише тоді, коли у вікні діалогу Параметри, вкладинка Загальні встановлено прапорець Фонова розбивка на страницн.

Користувач може примусово запровадити роздільник сторінок. Для цого слід підвести курсор до рядка, із якого має починатися наступна сторінка й натиснути комбінацію клавіш [Ctrl- Enter]. На екрані із «з'явитися новий роздільник сторінок — штрихова лінія із написом Разрмв страницм. Ці розподільники легко вилучити як звичайні рядки тексту.

5.2. Переміщення за текстом. Переміщуватись за текстом можна із допомогою миші, використовуючи лінійки прокручування. Для переміщення є можливість використовувати й такі клавіші:. [] - на символ ліворуч, праворуч;. [^]> [^] - на ряд вгору, вниз;. [PgUp], [PgDn] - на розмір вікна вгору, вниз;. [Home], [End] - на вухо, закінчення рядка;. [Ctrl-Home], [Ctrl-End] - на вухо, закінчення тексту.

5.3. Виділення тексту.

Виділення тексту є однією із важливих операцій, оскільки редагування можна виконувати лише із виділеним фрагментом тексту.

Для виділення тексту мишею слід встановити курсор миші на початокі фрагмента, натиснути на ліву кнопку й, не відпускаючи її, перемістити курсору до кінця фрагмента. При цьому колір виділеного фрагмента якщо інвертуватись. Подвійне натискування лівої кнопки миші виділяє слово, на яку встановлено курсор миші. Натискування лівої кнопки миші, коли курсор знаходиться біля лівої межі рядка, виділяє ряд, а подвійне натискування -1 весь абзац. Весь текст можна виділити, виконавши команду меню Правка/Внделить все. Фрагмент залишається виділеним, поки не якщо виділено- інший фрагмент. Для зняття виділення слід встановити курсор миші в чи- якві місце поза виділеним фрагментом й натиснути ліву кнопку миші. Фрагмент можна виділити й за допомогою комбінацій клавіш:

[Shift-] - виділення символу ліворуч, праворуч від курсора;

[Shift-^], [Shift--!}] - виділення рядка зверху, знизу від курсора;

[Shift-Home], [Shift-End] - виділення тексту від курсору до початку, кінця рядка;

[Shift-PgUp], [Shift-PgDn] - виділення фрагмента від курсору до початку, кінця тексту.

5.4. Редагування виділеного фрагменту.

Виділений фрагмент можна вилучити, перемістити, скопіювати. За таких операцій часто використовують буфер обміну Windows. Через цей буфер редактор Word може обмінюватись інформацією із іншими програмами, що працюють у середовищі Windows.

Вилучити виділений фрагмент можна за допомогою команди Правка/Вырезать чи кнопки Видалити панелі інструментів Стандартна. Фрагмент вилучається з тексту й поміщається в буфер обміну. Текст із буферу обміну можна багаторазово читати. Цей текст зберігається в буфері доти, поки не якщо занесено новий фрагмент (це може зробити й будь-яка інша програма, що працює в середовищі Windows). Вилучити виділений фрагмент можна й за допомогою клавіші [Del], але й при цьому фрагмент у буфер обміну не заноситися. Вставка фрагмента із буферу обміну здійснюється командою Правка/Вставить

Перенести фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд: Правка/Внрезать й Правка/Вставить. Досить просто можна перемістити фрагмент за допомогою миші. Для цого слід встановити курсор миші на виділеному фрагменті й, не відпускаючи натиснутої лівої кнопки, відбуксувати фрагмент на нове місце. Якщо тепер відпустити ліву кнопку, то фрагмент якщо переміщено.

Скопіювати фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд: Правка/Копировать й Правка/Вставить. При виконанні першої команди виділений фрагмент переноситися в буфер обміну, але й із тексту не вилучається. Копіювання за допомогою миші аналогічне переміщенню, але й при цьому винна бути додатково натиснутою клавіша [Ctrl].

Команди редагування діють й при роботі із документами в різних вікнах. Це дає змогу обмінюватись фрагментами тексту між різними документами.

5.5. Поля.

Поля — це спеціальні фрагменти тексту, котрі розміщуються в документі й забезпечують автоматичне внесення до документа деякої інформації (дати, години, назви документа й т.д.). Для внесення до документа поля слід встановити курсор у потрібну позицію й виконати команду Вставка/Поле, при цьому відкривається вікно діалогу Поле (малий. 11. 6).

У списку Категорії вікна перераховані групи, в котрі про «єднані усі поля. У списку Поля наведені назви полів, що відповідають групі, вибраній у списку Категорії. Відповідно до вибраного поля змінюється зміст решти елементів вікна діалогу. Кнопко Параметри дозволяє перейти до вікна діалогу Параметри й вибрати належний формат. Деякі поля (наприклад, дату) необхідно обновляти. Для обновлення фрагмента, який включає необхідні поля, необхідно виділити фрагмент й натиснути клавішу [F9].

За допомогою комбінації клавіш [Alt- F9] можна переключати із режиму перегляду інструкцій поля на режим перегляду результату їхні виконання й навпаки.

5.6. Пошук й заміна.

Режим пошуку вказаного фрагмента тексту здійснюється командою Правка/Найти. Ця команда відкриває доступ до вікна діалогу Найти.

У центрі Що цого вікна необхідно запровадити слово чи фразу, котра шукається. У списку Напрям потрібно вказати, в якому напрямку слід проводити пошук: вперед (від курсору до початку тексту), тому (від курсору до кінця тексту) чи за усім текстом. Для ігнорування у процесі пошуку різниці між великими та малими літерами необхідно встановити опцію З урахуванням регистра.

Word дозволяє при пошуку використовувати шаблони. У шаблоні можна використовувати символи "? «й «» * ««. Символ «»? «» в процесі пошуку розглядається як будь-яка літера, символ «» * «» — як довільне число будь-яких літер. Так, якщо для пошуку вказується слово «до? », то можуть бути знайдені слова «док », «дог », «дот », а якщо «до* », то можуть бути знайдені слова «дот », «док », «доданок », «доза «й т.д. Для використання шаблонів слід встановити прапорець Символи шаблона.

Після встановлення всіх опцій слід натиснути кнопку Знайти далі й Word почне пошук. Для продовження пошуку слід знову натиснути кнопку Знайти далее.

Заміна тексту здійснюється командою Правка/Заменить. Вікно діалогу Замінити подібне до вікна діалогу Знайти, але й має ряд додаткових елементів. У центрі Замінити на вводитися текст заміни.

5.7. Перевірка орфографії.

Word дозволяє перевірити орфографію декількома мовами. Для вибору мови слід виконати команду Сервис/Язнк й вибрати необхідний елемент зі списку мов. Перевірка орфографії ініціюється командою Сервис/Орфография чи кнопкою панелі інструментів Стандартна. Перевіряється виділений фрагмент, а й за його відсутності - текст від положення курсору до кінця. Якщо в тексті зустрічається відсутнє в словнику слово, то воно та виділяється й відкривається вікно діалогу Орфография.

У першому рядку вікна вказується слово, яку не знайдено в словнику. У списку под ним виводяться близькі за написанням слова як варіанти для виправлень. Якщо таких слів не знайдено, то список порожній. Однак якщо користувач впевнений, що слово написано правильно, він може продовжити перевірку, натиснувши кнопку Пропустити. А щоб це слово пропускалось й далі за текстом, слід натиснути клавішу Пропустити все.

Якщо користувач якщо використовувати це слово з текстів й далі, то його можна записати в словник користувача. Цей словник якщо включати слова, котрі відсутні в основному словнику, але й котрі потрібно перевіряти. Для включення слова в такий словник треба вибрати елемент CUSTOM. DIC, який є в списку Додавати в. Якщо в списку близьких за написанням слів є правильне слово, то його слід виділити й натиснути кнопку Замінити. Кнопко Замінити все дозволяє редактору далі автоматично замінювати неправильно написане слово.

Контрольні запитання

1. Які засоби має редактор для введення, редагування символів?

2. як здійснюється автоматична верстка рядків, абзаців?

3. Які засоби існують у редакторі для виділення фрагменту?

4. як можна редагувати виділений фрагмент?

5. Яке призначення мають поля була в тексті? як обновлюються поля?

6. Форматування тексту

Під форматуванням розуміють операції, котрі зв «язані із оформленням тексту й зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсна лише для виділених фрагментів.

Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів; форматування абзаців; форматування сторінок.

6.1. Форматування символів.

При форматуванні символів можна змінити шрифти, його розмір. Форматування здійснюється командою Формат/Шрифт. При цьому на екрані із «з'явитися вікно діалогу Шрифт (малий. 11. 9), в якому можна встановити такі параметри:

•шрифт (вибирається з списку шрифтів);

•стиль (можна вибрати звичайний стиль, курсив, напівжирний й напівжирний із курсивом шрифти);

• розмір шрифта;

• підкреслення (вибір різних варіантів підкреслення);

• колір символів;

• ефекти (верхній й нижній індекс, перекреслений).

У полі Зразок цого вікна показується зовнішній вигляд тексту при вибраних параметрах.

Отступм і интервалм (малий. II.

Ряд параметрів можна встановити й за допомогою кнопок панелі Форматирование.

6.2. Форматування абзаців.

Під абзацом у Word розуміють частину документа, за якою поміщається маркер абзацу. При введенні тексту абзац завжди закінчується натискуванням клавіші FEnter. Для форматування абзацу використовують команду Формат/Абзац, відкриває вікно діалогу Абзац в якому можна здійснити:

• вирівнювання абзаців;

• встановлення відступів абзаців;

• встановлення відстані між рядками й абзацами.

За замовчуванням Word вирівнює абзаци ліворуч. За допомогою опції Внравнивание можна встановити вирівнювання праворуч, центрування (рядки розміщуються симетрично відносно уявної вертикальної лінії, що проходити через середину сторінки) чи блочне вирівнювання (рядки вирівнюються як ліворуч, то й праворуч).

Опція Відступ дозволяє встановити відступи зліва й справа рядків виділеного абзацу, а також окремо лівий відступ Першого рядка абзацу. Відстань за замовчуванням вимірюється в дюймах, але й за допомогою команди Сервис/Параметрн/Общие можна встановити інші одиниці (сантиметри та ін.).

Для встановлення відступів можна використовувати й горизонтальну лінійку. На ній є маркери відступу ліворуч (нижній лівий), відступу праворуч (нижній правий) й відступу Першого рядка абзацу (верхній лівий). У разі зміни положення цих маркерів за допомогою миші виділений абзац якщо автоматично переформатовуватися.

Відстань між рядками встановлює опція Межстрочннй вікна діалогу Абзац, а між абзацами — опція Інтервал. За допомогою останньої можна встановити параметри Перед (інтервал перед виділеним абзацом) й Після (інтервал после виділеного абзацу).

При встановленні параметрів форматування абзацу зовнішній вигляд цого абзацу зображується в полі Зразок вікна діалогу Абзац.

6.3. Форматування сторінок.

При введенні й друкуванні тексту Word використовує встановлені за замовчуванням розміри поля сторінки. Змінити ці параметри можна за допомогою команди Файл/Параметри страницм.

Вкладинка Поля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього, лівого й правого полів. Поле Зразок цієї вкладинки показує, який вигляд викличе І сторінка із встановленими параметрами поля при друкуванні. вибрати назву змінюваного стилю й натиснути клавішу [Enter]. Після появи на екрані запиту про підтвердження зміни стилю слід натиснути клавішу ОК.

Більш широкі можливості для створення й модифікації стилів дає команда Формат/Стиль й вікно діалогу Стиль.

Вкладинка Розмір папери дозволяє вибрати стандартні розміри з списку форматів, котрі підтримує Word. Якщо ані один з стандартних розмірів не підходить, то слід вибрати в списку форматів елемент Специальний й для нього вказати ширину й висоту. У полі Орієнтація потрібно вказати орієнтацію документа Книжкова (рядки документа паралельні короткій стороні аркуша) чи Альбомна (рядки паралельні довгій стороні аркуша). У разі зміни орієнтації документа із книжної на альбомну Word використовує розміри верхнього й нижнього полів для правого й лівого поля. При переході із альбомного на книжковий формат праві й ліве полі стають відповідно верхнім й нижнім.

У полі Зразок зображується зразок, який відповідає вибраним параметрами. Стиль форматування. Розглянуті раніше команди форматування впливають безпосередньо зв^ виділені фрагменти. Тому їхні називають командами безпосереднього форматування. Цей спосіб зручний у тихий випадках, коли потрібно змінити формат одного чи декількох абзаців. Однак якщо потрібно придати єдину форму всьому документа, то зручніше одного разу підібрати шрифт, розміри полів та інші атрибути й зберегти їхні значення в так званому стилі із власним іменем. Наприклад, при підготовці книжок слід одного разу вказати, як оформити заголовок книжки, заголовки розділів й сам текст. Тоді при оформленні документа не потрібно вникати в тонкощі оформлення, досить просто вибрати готовий стиль. Для вибору стилю слід розкрити список стилів панелі інструментів Форматування й вибрати потрібен. Для створення нового стилю можна вибрати зразком будь-який оформлень абзац. Для цого цей абзац потрібно виділити, відкрити список стилів, вводити на рядку введення цого списку ім «я, под яким якщо збережено стиль й натиснути клавішу [Enter].

Вибір елемента в полі Список визначає, котрі елементи будуть виводитись у списку Стилі (усі стилі, стилі користувача чи використовувані стилі). Вибравши певний елемент, в полі Зразок абзацу можна побачити зовнішній вигляд абзацу при його форматуванні вибраним стилем, в полі Зразок символів — ряд символів, форматований вибраним стилем, а полі Описа-ние — короткий опис вибраного стилю (шрифт, його розмір, мова, міжрядковий інтервал та інші параметри). Вікно має кнопки Створити (створити новий стиль), Змінити (змінити існуючий стиль), Видалити (вилучити стиль). При натискуванні кнопки Створити відкривається вікно Створити стиль, в якому можна вказати параметри створюваного стилю. Поле Ім'я визначає ім «я створюваного стилю, полі Заснований на етиле визначає стиль, на основі якого створюється даний. Кнопка Формат відкриває список основних параметрів формату, котрі можна визначити. Встановлений прапорець Додати в шаблон добавляє новий стиль дошаблону, із яким працює документ.

Контрольні запитання

1. Коли розуміють под форматуванням документів?

2. Які можливості щодо форматування документів має Word?

3. Яким чином можна виділити текст?

4. як можна виконати форматування двох-трьох абзаців?

5. як виконують розбиття та із «єднання абзаців?

6. як створити новий стиль?

Використання графіки

Текстові редактори призначені для введення й редагування тексту. Однак потужні сучасні редактори, до які відносять й Word, дають можливість розміщувати в документі малюнки (в Word їхнього називають графікою).

6.1. Вставка малюнку.

У документи Word може бути вставлена графіка різних форматів (PCX, BMP, WMF, TIF, РІС, DRW та ін.). Для роботи із цими форматами Word використовує графічні фільтри-програми, котрі дозволяють відображати графіку. Ці фільтри встановлюються за повної інсталяції Word. Фільтри задля роботи із графікою в форматах BMP й WMF.

Розміщення графіки. Для розміщення графіки слід встановити курсор у місце, де планується розміщення. Після цого потрібно виконати команду Вставка/Рисунок. На екрані із «з'явитися вікно діалогу Вставка малюнка (малий. 11. 20).

У цьому вікні слід вибрати дисковод, папку та ім «я файла. Ім «я файла вибирається з списку Ім'я. У списку знаходяться файли, тип які вказано в однорядковому списку Тип файла.

При натиснутій кнопці Вмвод вмісту у вікні виводиться зображення малюнка. Встановлений прапорець Зв’язок із файлом створює зв «язок між документом й графічним файлом. Для обновлення цого зв «язку за кожної зміни графічного файла потрібно виконувати команду Правка/Связи. У цьому випадку при кожному завантаженні документа із вбудованою графікою Word якщо відображати останню версію графічного файла.

Встановлений прапорець Зберігати у документі зберігає графічне зображення всередині документа. Це має свої переваги й недоліки. Перевагою є ті, що виключається втрата графіки, наприклад, при копіюванні тексту на дискету. З іншого боці, графіка значно збільшує розмір файла документа.

Після встановлення всіх параметрів необхідно натиснути кнопку ОК, й графічний елемент якщо встановлено в місце курсора.

6.2. Зміна параметрів малюнку.

Якщо на екрані замість графіки із «з'явитися лише порожня рамка, то це означає, що Word позначив місце розташування графіки. Щоб зробити графіку видимою, слід виконати команду Сервис/Параметрн, вибрати вкладнику Вигляд < й відмінити опцію Пустне рамки рисунков.

Щоб змінити масштаб й положення графіки в документі, потрібно виділити графіку. Для цого слід сумістити курсор миші із графічним зображенням й натиснути кнопку миші. Команда Формат/Рисунок викличе на екран вікно діалогу Малюнок (малий. 11. 21). Використовуючи це вікно, можна змінити масштаб, відстань між текстом й графікою.

6.3. Використання кадрів.

Засоби Word дозволяють створювати в документі кадр, вказавши його розміри й розташування.

Кадр — це обмежена прямокутна область документа, Яка може оброблятись як окремий документ. У кадр можна помістити виділений фрагмент документа. Кадр можна переміщати по сторінці, змінювати його розміри, фіксувати його прив «язку до певного абзацу.

Для створення кадру слід використати команду Вставка/Кадр. Курсор миші при цьому змінить свою форму на хрестик. Помістивши курсор у ті місце документа, де передбачається розмістити лівий верхній кут документа, слід натиснути ліву кнопку миші й, не відпускаючи її, розтягти кадр до потрібних розмірів. Якщо перед подачею команди в документі був виділений фрагмент, то розміри кадру відповідають розмірам виділеного фрагмента. Якщо виділеного фрагмента немає, то створюється порожній кадр. Для виділення кадру слід помістити курсор миші всередині кадру й натиснути кнопку миші. Виділений кадр оточується штриховою рамкою.

Маніпуляції із кадром здійснюються в режимі перегляду розмітки сторінки. Для пересунення кадру слід встановити курсор на штриховій рамці. При цьому він набуває вигляду чотиристоронньої стрілки. При переміщенні курсору при натиснутій кнопці разом із ним переміщується прямокутна штрихова рамка, Яка показує нове положення кадру. Після відпускання кнопки миші кадр переміститься на нове місце.

Для зміни розміру кадру слід виділити кадр й встановити курсор однією з маркерів у обрамленні кадру. Після того як курсор набере вигляду двосторонньої стрілки, потрібно переміщати його доти, поки кадр не набуде потрібного розміру.

Розміри, положення та інші параметри виділеного кадру можна змінити, використовуючи команду Формат/Кадр. Ця команда відкриває вікно діалогу Кадр, в якому можна змінити параметри:

Практична робота №

Тема: Введення й редагування тексту за зразком

Практичну роботу слід виконувати у такій послідовності:

1. Проаналізуйте тексти, наведені у п. З й п. 5. Текст, наведень у п. З, необхідно запровадити із клавіатури. Текст, наведень у п. 5, є «зразковим «. Після введення й редагування тексту, заданого у п. З, він має набути вигляду зразкового.

2. На основі аналізу текстів, заданих у п. З й п. 5, установіть необхідні параметри роботи текстового редактора. 3. Введіть такий текст, у якому є багато помилок.

" Хоч й впала українська держава после Ярослава, та багато будь-якого — осталося од неї на довгі віки. Осталася християнська наука й віра, церкв й духовенство, письмнство, аднакова книжна і мова славянська по всіх землях: остався один князівський рід, із котрого виходили довго потім в ріжних земх: осталося спільне ім «я руське: осталося однакове право й закони, однаковий лад у громаді, в управі, однакові власті: життя по ріжних українських землях виробилося однакове людей почувати собі близькими самі до одних. Тім- то Киїка держава, хоч й загунула давно, ле має велику ваги в нашій історії.

З цого години началися на Україні велика зварювання поміж князями, а ще через них й поміж народом. Тоді, коли треба було б із «єднати й зміцнити маладє царство, воно та саме собі руйнувало. Цьому допомогли, що насулизя із заходженню, на місце. Печенігів, та вликога клоту завдали українській землі. «

4. Відредагуйте уведень текст.

5. «Хоч й впала українська держава после Ярослава, та багато будь-якого люду — й доброго й лихого осталося од неї на довгі віки. Осталася християнська наука й віра, церква й духовенстово, Письменство, і однакова книжна і церковна мова славянська по всіх теренах; остався один князівський рід, із котрого виходили довго потім князі в різних землях; осталося спільне ім «я руське; осталося однакове право й закони, однаковий лад у громаді, в управі, однакові власті, життя по різних українських землях виробилося однакове й змушувало людей почувати собі близькими самі до одних. Тим-то ця українська, Київська держава, хоч й загинула давно, але й має велику ваги в нашій історії.

З цого години почалися на Україні великі зварювання поміж князями, а ще через них й поміж народом. Тоді, коли треба було б із «єднати й зміцнити молоде царство, воно та саме собі руйнувало. Цьому допомогли ще і половці, що насунулися із заходженню, на місце Печенегів, й великого клопоту завдали українській землі «.

6. Дайте відредагований текст учителю.

7. Після отримання дозволу від вчителя збережіть текст на дискеті. Запам «ятайте ім «я файла.

Практична робота №

Тема: Редагування й форматування тексту

Практичну роботу слід виконувати у такій послідовності.

1. Завантажте текст, який ві записали на дискету при виі. онанні попередньої роботи, у вікно № 3. 2. Проаналізуйте текст, який ві маєте запровадити (п. 4), й «зразковий «текст

(див. п. 6). 3. Установіть необхідні параметри текстового редактора.

4. Введіть наступний текст (із помилками) у вікно № 4.

" Найстаріший уділ був Київський, де сидів Великий княз: тепер после його почитався уділ Новгородський, але й він скоро одчахнувся од інших уділів, бо новгородці стали громадою уділ Переяславський,-він був найбільший од всіх й простягався од Дніпра Азовського моря: далі йшли улі: Чернигівський, Смоленський, Валанський й Галицький: Полский уділ по-старому зоставався в ролі Рогніди.

Не вспіли сині поховати батька свого, як поміж ними почалися зварювання й невзгоди. У Киві ставши князем, як напрайший із всіх, Ізяслав; брати його, а кияне любив. По де-котрих князівствах понасовили князі своїх синів, — наприклад, у Тмуторокані Святослав посадовив сина свого Гліба; Ростіслав, Володимирів, вигнав його відтіль й сам почав зювати там, але й Греки Корсунські, побачивши його вдачу й завзятусть, стали боятись його, щоб він як небудь не пошкодив їм; смердоті закликали його у Херсонес, й на бенкеті у тамошнього намісника (начальника міста) отруїли, после його зосталось три сина, та про них якщо мова далі. «

5. Відредагуйте та відформатуйте текст у вікні № 4.

6. «Найстарший уділ був Київський, де сидів Великий князь; тепер после його почитався уділ Новгородський, але й він скоро одчахнувся од інших уділів, бо новгородці стали громадою вибирати собі князів й, які їм були не дуже до вподоби, тихий прогонили й на їхнього місце натискали інших. За Новгородським ішов уділ Переяславський, — він був найбільший од всіх й простягався од Дніпра аж до Азовського моря; далі йшли уділи: Чернігівський, Смоленський, Волинський й Галицький; Полоцький уділ по-старому зостався в роді Рогніди.

Не веліли сиви поуррати батька свого, як поміж ними почалися срарки й невзгоди. У Київі ставши князем як найстарший із всіх, Ізяслав; брати не слухали його, а кияни любив. По де-котрих князівствах понасодовили князі своїх синів, — наприклад, у Тмуторокані Святослав посадовив сина свого Гліба; Ростислав, сін Володимирів, вигнав його відтіль, й сам почав князювати там, але й Греки корсунські, побачивши його вдачу й завзятість, стали боятись його щоб він як небудь не пошкодив їм; смердоті закликали його у Херсонес, й на бенкеті у тамошнього намісника (начальника міста) отруїли; после його зосталось три сині, та про них якщо мова далі. «

7. Про «єднайте тексти із вікон № 3 й № 4 та розмістіть текст у вікні № 1.

8. Розбийте текст на сторінки так, щоб він розмістився на двох сторінках.

9. Відмініть розмітку тексту на сторінки.

10. Виконайте нову розмітку тексту на сторінки так, щоб він розмістився на трьох повних сторінках.

II. Установіть на кожній сторінці значення колонтитула «Історія Кк-, раїни-Русі «.

12. Виконайте операцію щодо знаходження у тексті підрядка «смердоті закликали його у Херсонес. «

ІЗ. Замініть підрядок «смердоті закликали його у Херсонес «новим підрядком «Вони приїхали до Київа. «Після цого відновіть попередній підрядок.

14. Відмітьте підрядок «Вони закликали його у Херсонес «. Виконайте операції щодо переходу до відміченого тексту.

15. Покажіть відредагований текст вчителю. З його дозволу збережіть текст на дискеті із попереднім іменем.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою