Международный туризм: стан і развития

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Туризм


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Міністерство загального характеру і професійної освіти РФ

Новосибірська державна академія економіки та управления

Інститут економіки, обліку, і статистики

кафедра економічної теории

РЕФЕРАТ по міжнародним економічним відносинам по теме:

" Міжнародний туризм: стан і розвитку «

Виконала: студентка гр. 607

Вахлялина М. В.

Перевірила: Аникеева Л. Ю.

Новосибірськ 1998

" Міжнародний туризм: стан і розвитку «1

Запровадження. Роль туризму у світовій економіці 3

Глава 1. Міжнародний туризм: поняття і класифікація 4

Глава 2. Розвиток міжнародного туризму 4

Глава 3. Організація міжнародного туристичного бізнесу 7

Глава 4. Всесвітня туристська організація (СОТ) 8

Глава 5. Перспективи розвитку міжнародної туризму 10

Укладання 12

Список літератури 13

Запровадження. Роль туризму у світової экономике

Нині індустрія туризму є одним із найдинамічніше та розвитку форм у торгівлі послугами. Останні 20 років середньорічні темпи зростання кількості прибуттів іноземних туристів у світі склали 5,1%, валютних надходжень- 14%. Так, тоді як 1950 р. число туристів в усьому світі становила 25 млн., а оборот туріндустрії- 2,1 млрд. доларів, відповідно до даним Всесвітньої Туристської Організації (СОТ) в 1995 р. у світі було зарегистрировано576 млн. прибуттів туристів, надходження від міжнародного туризму досягли 372 млрд. доларів). У цілому нині обсяги валютних надходжень українську скарбницю із 1950 по 1995 минулий рік зросли в 144 разу. Значення туризму у світі невпинно зростає, що пов’язані з зрослим впливом туризму на економіку країни. У економіці окремої країни міжнародний туризм виконує низку дуже важливих функцій: Міжнародний туризм — джерело валютних надходжень є і засіб задля забезпечення зайнятості. Міжнародний туризм розширює вклади в платіжний баланс і ВНП країни. Міжнародний туризм сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, обслуговуючі сферу туризму. Зі збільшенням зайнятості у сфері туризму ростуть доходи населення Криму і підвищується добробут нації. Міжнародний туризм входить у трьох найбільших експортних галузей, поступаючись нафтовидобувної в промисловості й автомобілебудуванню, питому вагу що у світовому експорті 11% і 8,6% відповідно. У 1991 року сумарний дохід країн світу від міжнародного туризму становив 7% від загального обсягу світового експорту і трьох% від світового експорту послуг. Міжнародний туризм у світі вкрай нерівномірний, що під час першого чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку країн і регіонів. Найбільше розвиток міжнародний туризм одержав у західноєвропейських країнах. Перед цього регіону припадає понад 70% світового туристичного ринку виробництва і близько 60% валютних надходжень. Примерно20% посідає Америку, менее10% - на Азію, Африки й Австралію разом взяті. Такий розвиток міжнародних туристичних зв’язків призвело до у себе створення численних відділу міжнародних організацій, сприяють поліпшенню роботи цієї сфери міжнародної торговли. (См. гол. 4) Багато високорозвинені країни Заходу, такі, як Швейцарія, Австрія, Франція, значну частину свого добробуту побудували на прибутках туризму. За повоєнні роки було створено потужну дослідницька базу й система професійної підготовки у сфері туризму. Отже, міжнародний туризм, характерною рисою якого і те, що значної частини послуг здійснюється з мінімальними витратами місці, грає дедалі помітнішу роль світовій економіці. Туристична галузь входить у економічних форвардів, дають значну величину доданої стоимости.

Глава 1. Міжнародний туризм: поняття і классификация

Туризм займає значне місце у міжнародних відносинах. Близько 500 млн. чоловік щорічно відвідують інші країни в туристичних цілях. Міжнародний туризм не лише популярним виглядом відпочинку, а й активно що розвивається сферою світової экономики.

Проте інформацію про розвитку міжнародної туризму перестав бути абсолютно точної, оскільки дуже складно виміряти туристичні потоки. Через відсутність єдиного способу їх урахування значно ускладнюється зіставлення статистичних даних між странами.

З іншого боку, поняття «туризм» має низку розпливчастий характер. У- перших, туризмом вважається тимчасове переміщення людей з місць, де їх зазвичай живуть і працюють, до інших місця. Під «тимчасовим переміщенням «умовно розуміється період до один рік. По-друге, відповідно до міжнародної статистиці до іноземним туристам ставляться особи, відвідують іншу країну (як із одним нічлігом) з метою, крім професійної діяльності, оплачуваної у цій стране.

У положенні ліцензування міжнародній туристичній деятельности (от 12. 12. 95 № 1222) встановлено, під міжнародній туристичній діяльністю розуміється прийом іноземних туристів біля Російської Федерації і напрям туристів до інших держав. Федеральний закон «Про засадах туристської діяльність у РФ «говорить, що «туризм- це тимчасові виїзди (путешествия)граждан РФ ,іноземних громадян, і осіб без громадянства з постійного місце проживання в оздоровчих, пізнавальних, спортивних, релігійних, професійно-ділових та інших цілях без заняття оплачуваної діяльністю країни (місці) тимчасового перебування ».

Нині туризм класифікується: По цілям: маршрутно-познавательный; спортивно-оздоровчий; самодіяльний, зокрема з активними способами пересування; ділової гри і конгресс-туризм; курортний, лікувальний; гірськолижний; фестивальний; мисливський; екологічний; шоп-туризм; релігійний; навчальний та інших.; за рівнем мобільності: пересувної; стаціонарний; змішаний; формою участі: індивідуальний; груповий; сімейний; віком: зрілий; молодіжний; дитячий; змішаний; по тривалості: одноденний; багатоденний; транзитний; з використання транспортних засобів: автомобільний; залізничний; авіаційний; водний; велосипедний; кінний; комбінований; по сезонності: активний туристський сезон, межсезон (полусезон), несезон; за географією: міжконтинентальний; міжнародний (міжрегіональний); регіональний; місцевий; прикордонний; за способом пересування: пішохідний; з традиційних транспортних засобів; з допомогою екзотичних видів транспорту (канатна дорога, фунікулер, дирижабль, повітряний кулю, дельтаплан).

Міжнародний туризм впливає в розвитку як розписування окремих країн, і світової економіки загалом. У міру розширення міжнародної торгівлі та інших форм міжнародних економічних відносин, підвищити рівень культури і освіти міжнародний туризм також развиваться.

Глава 2. Розвиток міжнародного туризма

У 60−70 рр. міжнародний туризм придбав всесвітній характер. У результаті утворився світовий ринок, у якому беруть участь все без винятку країни. У середньому близько 65% всіх міжнародних туристичних поїздок посідає Європу, близько 20% - на Америки і близько 15% на інші регіони. У табл.1 наведено даних про міжнародному туризмі 1990-го р. Детальну статистичну інформацію про розвиток міжнародного туризму можна знайти й у статистичному збірнику Yеаr Bоок оf Тourism Statistics, що виходить Всесвітньої туристської організацією (ВТО).

Основними чинниками, впливають в розвитку виїзного туризму у високорозвинених країнах, є економічні та соціальні, передусім зростання особистих доходів громадян (потенційних туристів) вище меж, достатніх задоволення необхідних потребностей.

До суб'єктивних причин належить діяльність державні органи, регулюючих порядок въезда-выезда із країни і перебування її території іноземних громадян, і др.

Розвиток міжнародного туризму у країнах, переважно приймаючих туристів, пов’язано з бажанням збільшити приплив іноземної валюти, і започаткувати нові робочі місця. Багато країн у вигляді міжнародного туризму намагаються вирішити проблеми платіжного баланса.

За даними Всесвітнього ради з туризму, в 1993 р. на туризм доводилося 10,1% всесвітнього ВВП і 10,5% робочих мест.

Таблиця 1

Міжнародний туризм 1990 р.* |№ |Регіон і кожна країна |Кількість |Доходи от|Расходы |Сальдо, | | | |прибыв-ших |иностранн|туристов |млн. дол.| | | |туристів |ого |за | | | | | |туризму, |кордоном,| | | | | | | | | | | | |млн. дол |млн. дол.| | | | |Тис. чол |% | | | | | |Весь світ |454 875 |100.0 |255 006 |237 916 | | | |Азія |62 495 |13.7 |41 044 |43 746 | | | |До того ж: | | | | | | |1 |. Гонконг |5933 |1,3 |5032 |… |… | |2. |Ізраїль |1063 |0,2 |1382 |1485 |-103 | |3. |Індонезія |217 |0,5 |2105 |886 |+1219 | |4. | Індія |1707 |0,4 |1437 |425 |+1012 | |5. |Йорданія |2633 |0,6 |500 |419 |+81 | |6. |Кіпр |1561 |0,3 |1258 |162 |+1096 | |7. |Китай |10 484 |2,3 |2218 |470 |+1748 | |8. |Південну Корею |2959 |0,6 |3559 |3166 |+393 | |9. |Макао |1138 |0,2 |139 |708 |-569 | |10. |Малайзія |7446 |1,6 |1667 |4473 |-2806 | |11. |Сінгапур |4842 |1,1 |4362 |1381 |+2981 | |12. |Таїланд |5299 |1,2 |4326 |854 |+3472 | |13. |Туреччина |4799 |1,1 |3349 |520 |+2829 | |14. |Японія |1879 |0,4 |3578 |24 928 |-21 350 | | |Північ. Америка |84 104 |18.9 |61 824 |54 420 | | | |До того ж: | | | | | | |15. |Багамські о-ва |1562 |0,3 |1333 |196 |+1137 | |16. |Доминик. Респ. |1533 |0,3 |750 |144 |+606 | |17. |Канада |15 258 |3.4 |6374 |8390 |-2016 | |18. |Мексика |15 695 |3,4 |5324 |5379 |-55 | |19. |Пуерто-Ріко |2554 |0,6 |1367 |647 |+720 | |20. |США |39 772 |8,7 |40 579 |38 671 |+1908 | | |Юж. Америка |8634 |1,9 |5781 |5651 | | | |До того ж: | | | | | | |21. |Аргентина |2728 |0,6 |1975 |1171 |+804 | |22. |Бразилія |1079 |0,2 |1444 |1559 |-115 | | |Уругвай |1267 |0,3 |261 |111 |+150 | |23. | | | | | | | | |Африка |17 728 |3,9 |6801 |3932 | | | |До того ж: | | | | | | |24. |Марокко |4024 |0,9 |1259 |184 |+1075 | |25. |Туніс |3204 |0,7 |953 |179 |+774 | |26. |ПАР |1029 |-0,2 |815 |1065 |-254 | | |Європа |276 755 |61.0 |132 977 |124 034 | | | |До того ж: | | | | | | |27. |Австрія |19 011 |4,2 |13 017 |6212 |+6805 | |28. |Бельгія |3163 |0,7 |3575 |5445 |-1870 | |29. |Болгарія |4500 |1,0 |394 |… |… | |30. |Великобританія |18 021 |4,0 |13 935 |17 614 |-3679 | |31. |Угорщина |20 510 |4.5 |1000 |600 |+400 | |32. |Німеччина |17 045 |3,7 |10 683 |29 836 |-19 153 | |33. |Греція |8873 |2,0 |2587 |1088 |+1499 | |34. |Данія |1257 |0,3 |3322 |3676 |-354 | |35. |Ірландія |366 |0,8 |1447 |1159 |+288 | |36. |Іспанія |34 300 |7,5 |18 593 |4254 |+14 339 | |37. |Італія |26 679 |5,9 |19 742 |13 826 |+5916 | |38. |Нідерланди |5795 |1,3 |3615 |7340 |-3725 | |39. |Норвегія |1955 |0,4 |1517 |3413 |-1896 | |40. |Польща |3400 |0,7 |266 |220 |+46 | |41. |Португалія |8020 |1,8 |3556 |867 |+2689 | |42. |Румунія |6533 |1,4 |106 |103 |+3 | |43. |Колишній СРСР |7204 |1,6 |270 |… |… | |44. |Франція |53 157 |11,7 |20 185 |12 424 |+7761 | |45. |Чехословаччина |8100 |1,8 |470 |636 |-166 | |46. |Швейцарія |13 200 |2,9 |6839 |5989 |+850 | |47. |СФРЮ |7880 |1.7 |2774 |149 |+2625 | | |Океанія |5159 |6579 |6133 | | | | |До того ж: | | | | | | |48. |Австралія |2215 |0,5 |3635 |4120 |-485 |

*Statistic Yearbooc, 1990/91 — New York, 1993 За даними СОТ на світі налічується 15 країн, що спеціалізуються з туристичних послугах, у яких надходжень від туризму перевищують прибутки від експорту, нерідко в багато разів. До них належать невеликі острівні держави у зоні вологих субтропіків і тропіків — Барбадос, Сейшельські острови Фіджі і ін. У 45 країн надходжень від туризму перевищують ¼ частку обсягу експорту. Це переважно що розвиваються держави з слабко розвиненою економікою. Виняток становлять Австрія, Іспанія, Португалія і др.

Під надходженнями від міжнародного туризму розуміється Плата товари та послуги, вироблена іноземними туристами під час їхньої перебування у країні, крім прибуток від додаткової зайнятості та рівної оплати міжнародного транспорта.

Міжнародні туристичні витрати включають оплату продуктів та надання послуг, вироблених жителями цієї країни по закордонах. Доходи від міжнародного туризму у 1990 р. склали 255 006 млн. дол. Найбільші доходи отримали США (40 579 млн. дол.). Витрати американських туристів там також вище, ніж витрати туристів інших країн. Співвідношення між статками і видатками від міжнародного туризму у країнах і регіонах різниться. Найбільше позитивне сальдо має Іспанія (+14 339 млн. дол.), потім Франція (+7761 млн. до.].), Австрія (+6805 млн. дол.) і Італія (+5916 млн. дол.), а найбільше негативне сальдо — Японія (- 21 350 млн. дол.) та (-19 153 млн. дол.) (див. табл. 1).

Зазвичай вважається, крім витрат на проїзд у країну, і назад іноземний турист витрачає харчування близько сорока% своїх витрат, на проживання — 30%, на проїзд у країні - 8%, інші витрати — 22%. Через війну витрат, здійснюваних іноземними туристами країни перебування, по-перше, збільшуються доходи туристських фірм (прямий ефект); по-друге, підвищується попит із боку туристичного сектора економіки «на товари та постачальників, що у своє чергу сприяють підвищенню попиту товари та своїх постачальників і, отже, зростанню доходів переважають у всіх секторах (непрямий ефект), по-третє, збільшуються власні доходи населення, безпосередньо чи опосередковано що з туристичним бізнесом, що зумовлює зростання споживчого попиту (змушений ефект). Непрямий й змушений ефект разом називаються вторинним эффектом.

Хоча перше місце значимості міжнародного туризму для національних господарств відводиться надходженням валюти, поруч із отриманням прибутку можлива й значна витік валюти. Він дотримувався думки змушені імпортувати значну кількість продуктів і товарів туристам, а також необхідне обладнання індустрії туризму. За підрахунками Світового банку, імпорту товарів туристам доводиться 15−55% надходжень у залежність від розвитку і орієнтованості туристичної індустрії у місцеві ресурси. Існує також імпорт, обумовлений впливом «демонстраційного ефекту». Туристи, приїжджаючи з промислово розвинутих країн, демонструють товари кращої якості і розширеного асортименту, що «живої» між рекламою й сприяє імпорту іноземних споживчих товаров.

Велике значення туризму й на ринку робочої сили в. За даними американських фахівців, індустрія туризму (включаючи внутрішній) є найбільшою по числу зайнятих робочих місць у багатьох країнах, забезпечуючи роботою понад 100 млн. людина. Індустрія туризму належить до найбільш трудомістких галузей. Наприклад, у Північній Америці неї припадає 5% від ВНП і побачили 8-го% всіх працюючих, у Європі - 7 і одинадцять% соответственно.

Глава 3. Організація міжнародного туристичного бизнеса

Туристичні послуги становлять значну частину споживаних населенням послуг і мають специфічний социально-оздоровительный характер, тобто. відпочинок, можливість розвиватися особистості, пізнання історичних і культурних цінностей, атлетика, участі у культурно-масових заходах та інших. Отже, туризм поєднує у собі економічний, соціальний, гуманітарний, виховний і естетичний чинники. Туристи є споживачами основних, додаткових і супутніх услуг.

Основні туристичні послуги регламентуються договором на туристське обслуговування може й путівкою. До таких послуг, зазвичай, ставляться: розміщення; харчування; транспортні послуги, включаючи трансферт; екскурсійні послуги. Додаткові послуги мають дуже широке спектр і позичають при розвиненою інфраструктурі туризму до 50% від загального обсягу доходу. До них належать: додаткові екскурсії, вуглепостачальники, які до переліку основних послуг; фізкультурно-оздоровчі послуги; медичні послуги; культурно- видовищні і ігрові заходи й ін. До супутнім послуг ставляться: забезпечення сувенірами, туристської символікою; торгове, валютно-кредитное, інформаційне та інші обслуговування; послуги спеціальних видів зв’язку, надання індивідуальних сейфів і др.

Між додатковими і супутніми послугами немає чіткої кордону. У высокоразрядных готелях число додаткових і супутніх послуг сягає 500.

Через війну розвитку торгівлі туристичними послугами виникла індустрія туризму, в основі якої становлять фірми, організуючі туристичні поїздки і продаж путівок і турів, що надають послуги по розміщення і харчуванню туристів, їх пересуванню країною, і навіть органи управління, інформації, реклами, підприємства з виробництва і продаж товарів туристського попиту. Міжнародний туризм як вид економічної діяльності має такі особливості: • на відміну зовнішньої торгівлі грунтується не так на обміні товарами і послугами, а туристами, т. е. живі люди; • туристичні послуги не мобільні, вони можуть слідувати за покупцем і підлягають зберігання; • у пропозиціях відсутня гнучкість. Туризм залежить від політичної та економічної ситуації, і навіть від моди і реклами, які, впливаючи під потребу й інтереси людей, їх настрій, визначають попит. У той самий час пропозицію суворо визначений, позаяк кількість місць у готелях чи підприємствах харчування щодо стабільно. Через війну виникає невідповідність між попитом і пропозицією. Країна, приймаюча туристів, звичайно має ефективних методів на спрос;

• має сезонним характером; • належить до найбільш капитало- і трудомістких отраслей.

Туризм може вважатися великим землекористувачем, дуже вимогливим до якості природних та інших ресурсов;

• пропозицію послуг, т. е. число країн, переважно приймаючих туристів, значно перевищує попит на туристичні поїздки, т. е. число країн — постачальників туристів. Інакше кажучи, ринок міжнародного туризму є ринком покупателя.

Фірми, які надають туристичні послуги, можна поєднати на два групи: продавці послуг (які надають послуги) і посредники.

Продавці послуг забезпечували основного обсягу (готелю, ресторани, круїзні лінії інші рекреаційні предприятия).

Основними посередниками є регулярні і чартерні авіалінії, оператори турів, турагенства і фирмы.

Глава 4. Всесвітня туристська організація (ВТО)

Всесвітня туристська організація (World Tourism Organization, WТО) була заснована 1975 р. як наступника Міжнародної спілки офіційних туристських организаций.

Генеральна Асамблея ООН з дозволу ЕКОСОС визнала за СОТ статус міжурядової организации.

Місцезнаходження — Мадрид (Іспанія). Основними цілями СОТ є: підтримка туризму як засобу економічного розвитку та міжнародного порозуміння задля забезпечення світу, добробуту, поваги та дотримання правами людини незалежно від раси, статі, мови чи то релігії; дотримання інтересів країн у сфері туризма.

Усі члени СОТ підрозділені втричі групи: дійсних членів (суверенні держави); асоційовані члени; які пристали члени. Асоційованими членами СОТ можуть бути будь-які державні території чи групи територій, не які мають самостійної відповідальності упродовж свого зовнішній політиці, а присоединившимися членами СОТ — будь-які міжурядові чи недержавні організації, які у сфері, що становить інтерес для туризму, і навіть комерційні організації та його об'єднання, діяльність яких має відношення до завданням чи повноважень СОТ (наприклад, авіакомпанії, готелю, банки, дослідницькі інститути, видавничі групи і др.)

СОТ має таку структуру: Генеральна ассамблея;

Виконавчу раду; секретаріат. Генеральна асамблея, що складається з представників дійсних членів, є найвищим органом СОТ. Чергові сесії збираються разів у двох років, при особливих обставин може бути скликані позачергові сесії. Асамблея може обговорювати будь-яке запитання, що у у сфері діяльності ВТО.

Держави — члени СОТ розподілені щодо шістьох регіональним комісіям: Африка, Америка, Східна Азія й Тихий океан, Європа, Близький і Середній Схід, Південна Азія. Виконавчу раду обирається Генеральної асамблеєю із дотриманням рівноправного географічного представництва в такий спосіб, що у п’ять дійсних членів припадає одна член Ради. Іспанія входить у Рада як країна місцезнаходження СОТ. З іншого боку, до Ради входять за одним представнику від асоційованих і приєднантів членів без права вирішального голоса.

Виконавчу раду збирається не рідше двох на рік. Разом з генеральний секретар він швидко приймає всіх заходів у здійсненні прийняття рішень та рекомендацій Асамблеї і доповідає їй і ході їхньої виконання. У своєї діяльності, він спирається на цілий ряд комитетов.

На чолі секретаріату стоїть генеральний секретар, який обирається Генеральної асамблеєю за рекомендацією Виконавчої ради терміном на чотири роки із можливістю повторного обрання. Він є законним представником СОТ і несподівано спирається у роботі ось на підтримку заступника координатора по загальних питань. генеральний секретар відповідальний перед Асамблеєю та Ради, виконує вказівки обох органів, представляє Раді доповіді про діяльність СОТ, і навіть проекти програми розвитку й бюджету. генеральний секретар призначає регіональних представників, яким доручено підтримувати відносини з асоційованими і присоединившимися членами. СОТ ухвалила низку декларацій з питань туризму, серед которых:

Манільська декларація туризм й у світі (1980); Документ Акапулько (1982);

Хартія у туризмі і Кодекс поведінки туриста (Софія, 1985);

Гаазька декларація у туризмі (1989). Генеральна асамблея щодва роки приймає програму діяльності СОТ. СОТ видає збірники, і навіть пропонує інформаційні банки данных.

Глава 5. Перспективи розвитку міжнародної туризма

Всесвітня Туристська Організація (СОТ) опублікувала прогноз розвитку туризму до 2020 року. У першому місці за відвідуваності буде Китай. Найдинамічніше що розвивається туристської країною — Туреччина. 2000 року світові прибутки від туризму становитимуть 621 млрд. доларів. У 2020 року вони зростуть до 2 трлн. дол. Перше подорож на Місяць від грецької турфірми «Манос Тревел» відбудеться 1 грудня 2001 року із військової бази СІЕТЛ (США) і коштуватиме 105 тисяч доларів. На початку нового тисячоліття кількість туристів планети зросте втричі: і становитиме 1 млрд. 600 млн. людина. Прогноз прибуття міжнародних туристів у мирі та у регіонах в 1995—2020 роках (млн чол). |У % до 1995 р. | Роки | |Регіон |1995 |2000 |2010 |2020 |2020 | | | | | | | | |Європа |335 |390 |527 |717 |214,0 | |Тихий океан | 80 |116 |231 |438 |547,5 | |Америка |111 |134 |195 |285 |256,8 | |Африка | 20 | 27 | 46 | 75 |375,0 | |Середній Схід | 14 | 19 | 37 | 69 |492,9 | | Південна Азія | 4 | 6 | 11 | 19 |475,0 | |Усього |564 |692 |1047 | |284,0 | | | | | |1602 | |

Розвиток туризму у регіонах буде нерівномірним. Найвищі темпи приросту очікують країнах Азії та моря, у Європі Америці вони будуть нижчими загальносвітових. Частка цих двох регіонів у прибуття туристів впаде з 79,1% в 1995 р. до 62,6% 2020-го р. Одночасно очікується та зростання доходів українську скарбницю — з 399 млн. дол. США в 1995 р до 2 трильйонів дол. США 2020-го р, чи п’ять разів. Також збільшаться витрати туриста одне подорож — з 707 дол. США в 1995 р. до 1248 дол. США 2020-го р, чи 1,8 раза.

10 країн-лідерів з прийому туристів 2020 року |№ |Країна |Прибуття | Частка в |Середньорічний | |пп. | |туристів в |світовому |зростання на 1995 — | | | |млн. чол |потоці. % |2020 рр. в % | |1 |Китай |137,1 |8,6 |8,0 | |2 |США |102,4 |6,4 |3,5 | |3 |Франція |93,3 |5.8 |1.8 | |4 |Іспанія |71,0 |4,4 |2.4 | |5 |Гонконг |59,3 |3.7 |7.3 | |6 |Італія |52,9 |3.3 |2.2 | |7 |Великобританія |52,8 |3,3 |3,0 | |8 |Мексика |48,9 |3,1 |3,6 | |9 |Росія |47,1 |2,9 |6,7 | |10 |Чехія |44,1 |2,7 |4,0 | |Усього |708,8 |44,2 |100 |

Самій відвідуваній країною стане Китай. Високі темпи зростання очікуються й у Гонконгу й Росії. Частка Китаю та Гонконгу становитиме 12,3% загальносвітового потоку. Особливо серйозні зміни відбудуться у Росії: в 2020 р кількість що в'їжджають туристів буде зацікавлений у 1,54 рази більше, ніж що виїжджають її межі. Великих успіхів серед країн Європи досягне також Чехия.

10 країн-лідерів по виїзду туристів 2020 року | |Країна |Виїзд туристів в млн |Частка у світовій потоці в | | | |чол |% | |1 |Німеччина |163.5 |10,2 | |2 |Японія |141.5 |8,8 | |3 |США |123,3 |7,7 | |4 |Китай |100,0 |6,2 | |5 |Великобританія |96,1 |6,0 | |6 |Франція |37,6 |2,3 | |7 |Нідерланди |35.4 |2,2 | |8 |Канада |31.3 |2,0 | |9 |Росія |30,5 |1.9 | |10 |Італія |29,7 |1.9 | |Всего|788,9 |49.2 |

Наибольшая туристська рухливість населення повинна відбутися на Нідерландах, Німеччини, Великобританії, Канаді і Банк Японії, де на кількох на одного мешканця країни припадатиме по 1,5−2 поїздки зарубіжних країн на рік. У багатьох інших країн, які входять у десятку, туристська рухливість помітно нижча единицы.

Останніми роками найбільш вражаючих успіхів у розвитку туризму досягла Польща. Ще 1985 і 1990 рр. ця країна з прийому туристів займала 17 та19 місця у Європі. У 1996 р Польща посіла вже 6 місце, прийнявши 19,4 млн. людина. По доходах лише від туризму Польща перемістилася з 28 місця у 1985 р на 8 місце у 1996 р., отримавши 8,4 млрд. дол. США Для Польщі характерний особливо високе зростання візитерів (туристів, і іноземців, не залишених на нічліг) З країн, раніше які входили на СРСР їду до Польщі 1996 р. відвідали 13 397,6 тис. людина, чи 15,3% загального потоку візитерів з Польщею, де що б значення зберігає Німеччина (53% потока).

Становище у російському експорті послуг бракує оптимізму. За даними преси, число іноземних туристів, що у щорічно Росію, перебуває приблизно за рівні 1986 року, коли за катастрофи на Чорнобильською АЕС відбулася масова ануляція поїздок з-за кордону. Щоб привабити туристів на вітчизняний ринок акцентувала необхідно зробити якості сервісу і. Порівнянність якості і ціни продукту є важливим для основного сегмента вітчизняних туристських підприємств — тих наших співвітчизників. Лавина пропозицій відпочинку за кордоном було застосовано росіянами тому. Що там їм запропонували за помірні ціни сервіс вищої якості. Приведення у відповідність ціни, і якості наданих російськими туристичним організаціями послуг вимагає передусім модернізації існуючих і вдосконалення існуючої матеріально-технічної бази, а отже й капіталовкладень. Сьогодення вітчизняних підприємств туристичного бізнесу свідчить у тому, що допоки вони неспроможна повністю фінансувати власну модернізацію, реконструкцію і розширення. У умовах гостро проявляється необхідність фінансової підтримки з державного боку. У обмін фінансові вкладення туризм держава було б: швидкий повернення коштів (4 — 8 років), збільшення національного доходу без здійснення сировинних витрат, збільшення зайнятість населення, збільшення надходження валюти. Основні запропоновані заходи державної туризму такі: 1. Звільнення сфери туризму (готелю, санаторії, кемпінги) від мита за обладнання та будматеріали, ввезені з-за кордону для ремонтних і щодо будівельних робіт на туристських об'єктах. 2. Часткове чи повне звільнення від сплати всіх федеральних податків при інвестуванні в матеріальну базу туристско-санаторной галузі залежності від обсягу здійснюваних капіталовкладень. 3. Надання пільгових кредитів (під 7−10% річних) на вдосконалення мережі та розвиток матеріально-технічної бази туризму, відстрочку платежів з ним терміном від 2 до 10 років. І тут виграють і держава, і турфірми, адже міжнародний туризм продовжує залишатися самим дохідним займався бізнесом у мире.

Заключение

Отже, міжнародний туризм пройшов її розвитку довгий шлях збереження та сьогодні є одним із найуспішніших галузей світового господарства. Як і кожна інша сфера господарську діяльність, індустрія туризму є дуже складним системою, ступінь розвитку залежить від ступеня розвитку економіки країни загалом. Нині на промислово розвинених країн припадає понад 60% всіх прибуттів іноземних туристів, і 70−75% скоєних у світі поїздок. При цьому частку країн, які входять у ЄС припадає близько 40% прибуттів туристів, і валютних надходжень. У Росії її туризм — розвиваючись галузь. В усіх життєвих сферах туристичної діяльності, на рівні державними структурами, і у області несформованого турбізнесу, йде пошуку нових форм роботи, розширення сфери пропозиції з поглиблення його спеціалізації. Російським туристичним фірмам ще попереду багато за якістю і розцінками запропоновані послуги. Їм на допомогу було винесено Постанова «Про ліцензування міжнародній туристичній діяльності», Федеральний закон «Про основи туристської діяльність у РФ» та інші нормативні акты.

1. Гуляєв В. Г. Організація туристської деятельности. -М., 1996 1.. Як зробити туризм у Росії дохідним? // Туризм: практика, проблеми, перспективы. -1998. -№ 3 3. Пузакова Е. П., Честникова В. А. Міжнародний туристичний бізнес.- М., 1997

4. Сапрунова У. Туризм: еволюція, структура, маркетинг. — М., 1997 5. Туризм 2020 року. // Туризм: практика, проблеми, перспективы. -1998.- № 1 6. Фомічев В.І. Міжнародна торговля. -М., 1998

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою