Организация обліку, і аналіз оплати праці в предприятии

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Трудове право


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ВВЕДЕНИЕ
У разі ринкової економіки відповідність до змінами у економічному просторі і соціальному економічному розвитку країни істотно змінюється від і політика у сфері оплати праці, соціальної підтримки та питаннями захисту працівників. Багато функції держави за реалізації цієї політики передані безпосередньо господарюючих суб'єктів, які самостійно встановлюють форми, системи та розміри оплати праці, матеріальним стимулюванням її результати. Поняття «вести» наповнилося новим змістом потребують і охоплює всі види заробітків, премій, надбавок, соціальних пільг, нарахованих в грошової і натуральних формах незалежно від джерела фінансування, включаючи грошових сум, нараховані відповідно до законодавством за межі не пророблена час (щорічну відпустку тощо).
Проблеми оплати праці сучасних умов стають дедалі більше гострими й актуальними ще зв’язку зі тим, що з дуже великої кількості підприємств регулярність і величину виплат визначають як перспективи розвитку самих організацій, а й забезпечують фізичне виживання їх персоналу. Разом про те, навіть у тому випадку, якщо рівень добробуту досить високий, проблеми створення ефективну систему оплати праці стають рано чи пізно актуальними для них.
Проблеми економічної зацікавленості працівників у поліпшенні кінцевих результатів господарську діяльність підприємства залишається злободенної. Що Відбулися останніми роками зміни у ставленні власності лише поглибило її.
Спад обсяги виробництва і закупівель, і навіть взаємні неплатежі, надали негативний вплив на фінансове становище сільських товаровиробників всіх форм власності, з’явилися основною причиною тривалих затримок із виплатою зарплати на сільськогосподарських підприємствах. Щоб з такого становища, багато сільськогосподарські підприємства почали впроваджувати нової судової системи оплати праці, що включає як грошові, і натуральні компоненты.
З поставленої мети може дипломної роботі розглядаються такі задачи:
— вивчити суть і стала види оплати труда;
— виявити особливості оплати труда;
— дати характеристику організації обліку оплати труда;
— вивчити стан організації оплати праці та матеріального стимулирования;
— вивчити нормативні документи, регулюючі організацію та влитися облік оплати праці хозяйстве.
Об'єктом дослідження є АТЗТ «Колпнянское» Колпнянского району Орловської області.
У дипломної роботі використані методи: аналітичний, середніх і відносних величин, расчетно-конструктивный.
У цьому використані річні звіти АТЗТ «Колпнянское» протягом останніх 3 роки, первинні і зведені документи з обліку оплати праці, нормативна, довідкова література, статистичні сведения.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВЫ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧЕТА
ОПЛАТИ ТРУДА
1.1. Поняття, види оплати труда
Оплату праці працівників — це винагороду за працю. У значною мірою вона визначається кількістю і якістю витраченого праці, проте, попри неї впливають і такі суто ринкові чинники. Такі, як попит праці, що склалася конкретна кон’юнктура, територіальні аспекти, законодавчих норм. [16]
Оплата — основного мотиву праці. Вона має мотиваційним ефектом. Реальність така, що змушують людини працювати, які кількість стимулює трудову активність. У цьому полягає економічний сенс оплати праці. [28]
Деякі економісти, досліджуючи питання вдосконалення колективних форм оплати праці, не враховують її регулюючої ролі, і навіть недооцінюють важливість виплачуваного авансу. Приміром,
Л.И. Макєєва пише, що «під коллективно-сдельной системою зарплати слід розуміти такої системи, коли він заробіток кожного члена колективу стає у безпосередню залежність кількості і забезпечення якості продукції, виробленої колективом». [20]
Головна вада, неодноразово що відзначається вітчизняні вчені і провідними фахівцями, у тому, що вести погано, а найчастіше взагалі пов’язані з кінцевим результатом праці. Якщо глибше, можна побачити таку суперечність: результати праці колективні, а оплата індивідуальна. Щоб подолати його, потрібно зробити з двох: або індивідуалізувати результати, або колективізувати систему оплати труда.
Під «гнучкою» системою оплати праці розуміється таку систему, яка певну частину заробітку ставить за «залежність загальної ефективності компанії, забезпечує можливість уникнути звільнень і разових скорочень базової зарплаты».
Удосконалення організації заробітної плати у цілях забезпечення її повнішого відповідності принципу оплати праці в кількості і якістю праці продовжує зберігати актуальність. Центральні ідеї реформи зарплати — усунення зрівнялівки до оплати праці, регулювання розмірів тарифних ставок Єдиної тарифної сітки, проведення заходів для підвищення зарплати виключно рахунок власних коштів підприємств без виділення із метою асигнувань з федерального бюджету — як не застаріли, але навпаки, стали ще більше актуальными.
Нині лише на рівні держави здійснюється регулювання, переважно, мінімальної відстані оплати праці, встановленого з урахуванням прожиткового мінімуму, доплат і надбавок окремих категорій работников.
Зараз, начебто, зняті всі перешкоди і відкрилися б нові сформуватись більш совершенствованных систем оплати сільськогосподарської праці, сприяють ефективному виконання основних функцій зарплати (відшкодування витрат відтворення робочої сили й стимулювання трудовий активності). Проте, домогтися позитивних результатів вдається через недосконалість механізму господарювання і фінансових прорахунків в аграрної політики, що призвели до катастрофічного фінансового становища більшість хозяйств-производителей товарної сільськогосподарської продукции.
Розмаїття форм господарювання в АПК передбачає розмаїття різноманітних форм, види й системи оплати праці. Якщо уявити оплату праці вигляді певної системи, то сукупність елементів, її характеризуючих, можна намалювати графік (рис. 1).

Оплату праці


Нормативи праці нормативи зарплати норми вироблення нормативи трудомісткості норми часу нормативи обслуговування


Тарифна система тарифні ставки квалифика-ционные розряди ЕТКС1 Должност-ные розряди квалифика-ционные категорії КСДС2


для робочих для службовців
Відрядна оплата праці индиви-дуальная коллектив-ная (бригадна) пряма відрядна сдельно-премиаль-ная Аккорд-ная Аккордно-премиаль-ная


Повремен-ная оплата праці индиви-дуальная коллектив-ная пряма повремен-ная почасово-преміальна окладно-премиальная


Премиро-вание праці индиви-дуальная коллектив-ная з виручки від доходу із прибутку


Рис. 1. Сукупність понять, характеризуючих оплату труда
1. ЕТКС — єдиний тарифний кваліфікаційний довідник робіт і будь-яких професій рабочих.
2. КСДС — кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і кількість службовців. Госкомтруда.
Поняття «оплата праці» нерозривно пов’язане з поняттям «тарифна система». Тарифна система продовжує залишатися базової в організацію оплати праці сільському хозяйстве.
Багато економіста-практики намагаються вдосконалити галузеву тарифну систему і вносять у ній зміни. У окремих господарствах спостерігається перехід від тарифікації сільськогосподарських робіт до тарифікації професій робочих, з фінансових можливостей, вони вводять свої тарифні коэффициенты.
Тарифне регулювання зарплати є її диференціацію з урахуванням встановлення різних тарифних ставок залежність від тарифних розрядів робіт (працівників), певних за результатами тарифікації робіт (працівників). Отже, тарифна система — це сукупність і нормативів, дозволяють диференціювати рівень оплати праці залежність від умов праці, від професійно-кваліфікаційного рівня, стажу та ставлення до труду.
Основними складовими елементами тарифної системи є: тарифні сітки, тарифні ставки, розрахункові коефіцієнти до заробітної плати і тарифно-кваліфікаційні справочники.
Тарифно-квалификационный довідник — це нормативний документ, призначеним для тарифікації робіт і присвоєння розрядів робочим. Він є збірник тарифно-квалификационных характеристик всім професій робочих, сгруппированным в розділи по виробництвам і видам работ.
Поняття коефіцієнти до заробітної плати відбивають зміна розмірів зарплати (оплати праці) залежно від місцеположення підприємства міста і є засобами регулювання оплати праці. Необхідність регулювання обумовлена територіальними відмінностями в рівні роздрібних цен.
Тарифна сітка є шкалу, визначальну співвідношення тарифних коефіцієнтів, кількість розрядів, категорій працівників, і навіть межкатегорийных коэффициентов.
Нині поширені два варіанта тарифних сіток: Єдина тарифну сітку (ЇСТЬ), має 18 розрядів і шести разрядная тарифну сітку, застосовуваний на сільськогосподарських предприятиях.
З допомогою тарифної сітки визначають співвідношення тарифних ставок залежність від кваліфікації працівника (складності труда).
Щоб уникнути розриву газу в оплаті праці службовців і тимчасових робочих, у деяких господарствах прагнуть регулювати методом встановлення тарифних коефіцієнтів до фактичному среднемесячному заробітку робітників у цілому в господарству. Суть методу у тому, щоб заробіток керівника нараховували щомісяця як кратного до фактичному среднемесячному заробітку робочих господарства, а головних напрямках і інших фахівців — у відсотковому співвідношенні до оплати руководителя.
Тарифна система застосовується доволі. Вона враховує працівників, відповідність кваліфікаційним вимогам до присвоєння розрядів залежно від складності забезпечення і характеру робіт, їх розмаїття, ступеня самостійності рівня відповідальності. У сільське господарство застосовуються види оплати праці: основна (тарифна), додаткова і натуральная.
Основна оплата праці є винагороду за праця викладачів у залежність від його кількості і забезпечення якості у розмірі, необхідні виробництва робочої силы.
Додаткова (змінна) оплата праці залежить від кінцевих результатів виробництва та виплачується як доплат, премій, надбавок.
До них відносять такі доплати і надбавки:
— у виконанні найважливіших сільськогосподарських работ;
— за заготівлю кормів високого качества;
— до скорочення термінів проведення робіт і зменшення втрат при збиранні урожая;
— за схоронність поголів'я молодняку животных;
— за классность;
— за професійне мастерство;
— доплати за безперервний стаж на підприємстві. [26]
Стимулюючі виплати визначаються підприємством самостійно, з виробничих завдань та можливостей. Виплати надбавок за класність, професійну майстерність мали бути зацікавленими тісно пов’язані з якістю робіт, індивідуальними результатами праці. За зниження врожайності сільськогосподарських культур, допущений шлюб у роботі, погіршення інших якісних показників праці ці виплати можуть бути припинені визначений період або скасовані полностью.
Крім стимулюючих виплат існують компенсаційні доплати і надбавки. Слід зазначити, що доплати і надбавки можуть мати компенсуючий характер.
Компенсаційні доплати і надбавки пов’язані із покладенням додаткових матеріальних й фізіологічних витрат, викликаних роботою у важких природно-кліматичних умовах, і навіть виконанням робіт у несприятливі погодні умови праці, від нормальних, зокрема, у нічний і понаднормове час, у святкові та вихідні, при поєднанні профессий.
Зазвичай, доплати і надбавки визначені у відсотках тарифну ставку і є своєрідною компенсацією за зниження продуктивність праці, викликаної особливими умовами, відмінними від нормальних. [25]
Щодо більшості компенсуючих доплат трудовим законодавством встановлено лише нижню межу цих виплат. Колектив підприємства, виходячи із власних фінансових можливостей, може включити до колективних договорах вищі розміри компенсуючих доплат і надбавок. Мінімальні розміри деяких доплат, зокрема, за суміщення професій, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника законодавством не встановлено. Вони визначаються адміністрацією підприємства з угоді сторін і фіксуються у трудових договорах.
Але, з метою підвищення показників провадження проти кількості і забезпечення якості, важливішу роль грають додаткові стимулюючі виплати. [38]
По способу нарахування розрізняють дві форми основний оплати праці: погодинна і відрядна. Кожна з цих форм підрозділяється на системи оплати праці, цебто в варіанти поєднання основний рахунок і додаткової оплати труда.
Погодинна форма оплати праці буває проста і почасово-преміальна. При простий погодинної системі заробіток залежить від тарифної ставки (додаткового окладу) і кількість відпрацьованого времени.
При повременно-премиальной системі оплати праці, крім заробітку за тарифними ставками (окладів), виплачується премія за досягнення певних кількісних і якісних результатов.
Оплату праці керівників, фахівців та інших працівників, які стосуються службовцям, виробляється зазвичай по погодинної і повременно-премиальной системам.
Слід зазначити, що пряма погодинна, почасово-преміальна системи оплати праці можна застосовувати як у тарифної, і на бестарифной основі. З іншого боку, пряма відрядна і сдельно-премиальная системи можна використовувати для нарахування індивідуального заробітку і заробітку коллективу.
Є кілька систем відрядній форми оплати праці: пряма відрядна, сдельно-премиальная, акордна і аккордно-премиальная, оплата від валового прибутку і від хозрасчетного.
При прямий відрядній системі оплати праці працівника оплачується за максимальними розцінками за одиницю вироблену продукцію, визначених розподілом тарифної ставки відповідну норму вироблення. Загальний заробіток розраховується шляхом множення відрядною розцінки кількості вироблену продукцію (робіт) за розрахунковий период.
Цю систему оплат праці трудомістка, хоч і дає можливість визначити конкретний трудовий внесок працівника. [33]
При відрядно-преміальною системі працівник понад заробітку за прямими відрядним розцінками додатково отримує премію поза певні кількісні показники, передбачені діючими для підприємства умовами премирования.
Система преміювання та розміру премії визначається завданнями поліпшення діяльності підприємства, значенням і роллю даного виробничого ділянки, характером норм, обсягом і складністю планових завдань. [37]
На вузьких ділянках виробництва, де потрібна стимулювати прискорений випускати продукцію, виправдано застосування сдельно-прогрессивной системи оплати праці. З нею працю працівника не більше виконання норм оплачується за прямими відрядним розцінками, а під час вироблення понад цих норм — за підвищеними расценкам.
Раціональнішою порівняно з відрядною є акордна система оплати праці, яка зацікавлює працівника в кінцевих результатах збільшення обсягів виробництва. Сутність системи у цьому, що працівники одержують заробітну плату за фактично вироблену продукцію у натуральному чи вартісному вираженні за наперед установленими аккордным расценкам.
Акордна розцінка визначається шляхом розподілу планового тарифного фонду, збільшеного на 25−50%, але норму виробництва продукции.
До отримання продукції працівники отримують сдельный чи повременный аванс. Після закінчення сільськогосподарського року із нею виробляють остаточно, визначають фонд оплати праці (розцінка x фактичний обсяги виробництва). З розрахованого фонду віднімають отриманий аванс, визначають заробіток, що припадає в остаточний расчет.
Аккордно-премиальная система може застосовуватися як на оплату праці виробничників, а й керівників. Їх річний фонд зарплати пов’язане з розцінками за продукцию.
Ефективність аккордно-премиальной системи оплати праці досягається лише за створенні забезпеченості сільськогосподарської технікою, мінеральною поживою, насінням, гербицидами.
Основні недоліки аккордно-премиальной системи у тому, що заробіток пов’язане з кількістю вироблену продукцію і стимулює виробництво продукції, але з залежить від матеріальних витрат, витрачених в виробничому процесі. [33]
Більше прогресивними, противозатратными є: оплата праці від валового прибутку і від госпрозрахункового дохода.
Оплату праці від валового доходу — це цілком госпрозрахункова система. Під час цієї формі не потрібно визначати економію чи перевитрата матеріальних витрат. Заробіток колективу формується у відсотках від фактично отриманого валового дохода.
Розрахунок наводиться по формуле:
, (1)
де ФОП — фонд оплати праці, руб. ;
Нв від ВД — норматив валового доходу, %;

де Тф зарплатню — тарифний фонд зарплати, руб.
.
Матеріальні витрати встановлюються за даними технологічних карток і містять у собі видатки насіння, добрива, засоби захисту рослин i так далее.
Остаточний розрахунок із колективом за фактично отриманий валовий дохід то, можливо визначено по формуле:

Ефективнішою плата праці від госпрозрахункового доходу. Вона — найефективніша система, оскільки розрахована на трудові колективи, які мають максимальної ступенем виробничо-господарської самостійності. Система колективна за змістом. Вона будується по залишковим принципом — залишок доходу залишається колективу після здійснення необхідних платежів. Розрахунок проводиться у разі формуле:

Насправді набули поширення багато варіанти визначення госпрозрахункового доходу. Всі ці варіанти умовно поділяються на дві групи. Основою їх розмежування є ціни, якими використовується госпрозрахунковий дохід (внутрихозяйственная розрахункова ціна, і вільна ринкова цена).
Перший варіант визначення госпрозрахункового доходу: оплата продукції колективів здійснюється за зовнішнім цінами реализации:

Як елемент організації зарплати системи оплати праці забезпечує зв’язок між результатами праці працівника (індивідуальними і колективними), нормами праці та нормами оплаты.
Вибір системи оплати праці цілком і повністю прерогатива роботодавця. Адміністрація підприємства, з завдань із виробництву продукції, її якості й терміни поставки, можливості впливу працівників у наявних резервів провадження з урахуванням їхньої статевовікових, професійно-кваліфікаційних та інших особливостей, розробляє конкретні системи оплати праці та доводить їх до працівників і докладає до колективним договором. [33]
Важливими завданнями бухгалтерського обліку є облік контроль над витрачанням фонду зарплати. Правильна постановка бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах сприяє виявлення невикористаних внутрішніх ресурсов.
На всіх аграрних підприємствах бухгалтерський облік ведеться за плану рахунків, затвердженого Міністерство фінансів Російської Федерації. План рахунків є підставою організації бухгалтерського обліку. Застосування типових бухгалтерських записів, передбачених інструкцією і планом рахунків, забезпечує правильність і порівнянність економічних показників роботи предприятия.
1.2. Правове регулювання обліку, і організації оплати труда
Останнім часом все обмеження до зростання зарплати були законодавчо скасовані, права роботодавця та трудових колективів у виборі форм, систем, розмірів оплати й регулювання інших соціальних умов праці расширены.
Нормативні акти, з одного боку, надали свободу проведення роботодавцям і працівникам, з другого боку, встановили трапилося в ринковій економіці ті механізми захисту трудящих. Коли раніше основні умови праці, сукупність соціальних наукових і виробничих чинників визначалися державою, нині пропонується виробляти їх у перебігу переговорів між роботодавцем і представницькими органами, які захищають соціально-економічні інтереси найманих працівників, — профспілками і трудовими колективами. Результати переговорів фіксуються в договорах (індивідуальних і колективних). Причому, права у яких може лише розширено, проти чинним законодавством (ст. 5 КЗпП РФ).
Роль держави зводиться до того що, що оно:
— по-перше, встановлює мінімальні правові гарантії до працівників: мінімальний розмір оплати праці, мінімальну тривалість відпустки, пільги окремих категорій працівників і пояснюються деякі другие;
— по-друге, законодавчо визначає процедуру розробки та укладання колективних договорів, регламентує порядок дозволу індивідуальних і колективних трудових споров;
— по-третє, виробляє податкові регулювання коштів, спрямованих на оплату праці підприємства, і навіть доходів фізичних осіб, встановлює районні коефіцієнти і процент.
Основними нормативними документами з праці і матеріального стимулюванню являются:
1. Цивільний Кодекс Р Ф: частина 1 від 21. 10. 94 р.; частина 2 від 22. 12. 95 р. (зі змінами та дополнениями).
2. Кодекс Законів про працю РФ (від 9. 12. 71 з наступною і доповненнями).
3. «Про тарифи страхових внесків у Пенсійного фонду РФ, Фонд соціального страхування РФ, в Державний фонд зайнятість населення РФ і фонди обов’язкового соціального страхування», Федеральний Закон Р Ф від 21. 12. 95 р. № 207-ФЗ.
4. Федеральний Закон Р Ф «Про прибутковий податок з фізичних осіб» від 7. 12. 91 р. № 1998−1 з цим і доповненнями, внесеними Федеральним Законом від 2. 01. 2000 р. № 19-ФЗ.
5. «Про зайнятість населення Російської Федерації». Закон Р Ф від 13. 04. 91 р., із змінами і дополнениями.
6. Федеральний Закон Р Ф «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ від 21. 11. 96 г.
7. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність підприємств і Інструкції із застосування (затверджені наказом Міністерства фінансів СРСР від 1. 11. 91 р. № 56 і рекомендовані до застосування біля РФ від 19. 12. 91 р. № 185 із змінами і дополнениями).
8. Положення про складі витрат з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), які включаємо в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку (від 5. 08. 99 р. № 552 (з урахуванням змін дополнений)).
9. «Про порядок зміни та сплати до бюджету прибуток підприємств і закупівельних організацій», Інструкція Державної Податкової служби РФ від 10. 085. 95 р. № 37.
10. Інструкція склад фонду заробітної плати виплат соціального характеру (затверджена постановою Держкомстату Р Ф від 10. 07. 95 р. № 89).
11. Інструкція про порядок сплати страхових внесків роботодавцями й громадянами Пенсійного фонду РФ від 11. 11. 94 р. № 258.
12. Податковий Кодекс Р Ф. Частина 1 від 31. 07. 98 р. № 146-ФЗ (з цим і дополнениями).
13. «Перелік виплат, до яких з 1 січня 2000 р. не нараховуються страхові внесок у фонди обов’язкового соціального страхування». Постанова Уряди Р Ф від 05. 01. 2000 р. № 9.
Кодекс Законів про працю регулює правничий та обов’язки працівників, порядок укладання трудового контракту, робочий час, період відпочинку, порядок оплати праці. Кодекс визначає також норми праці та відрядні розцінки, компенсації. У ньому окремо виділено глава про трудовий дисципліни, охорони праці і т.д.
У законі «Про бухгалтерський облік» чітко визначено, що керівник, а чи не головний бухгалтер, як це було раніше, відповідає за виявлені порушення правил ведення бухгалтерського обліку, недотримання положень законодавства у частині скоєння господарських операцій та за іншими случаях.
У документі у законодавчому порядку закріплені завдання бухгалтерського обліку, порядок складання первинних і зведених документів і майже прочее.
Податковий Кодекс Р Ф регулює взаємовідносини підприємства з податковими органами: порядок розрахунків й сплати податків, ставки податків, і навіть правничий та обов’язки платників податків і місцевих податкових органов.
Ухвалений Закон Р Ф «Про внесення і доповнень до Закону Р Ф «Про прибутковий податок з фізичних осіб» впровадив нову трирівневу шкалу податку. Максимальна ставка прибуткового податку стала 30%. Відповідно до Закону, доходи до 50 тис. крб. оподатковуються ставкою 12%, від 50 тис. крб. 1 крб. до 150 тис. крб. — 6 тис. крб. плюс 20% з суми, перевищує 50 тис. крб., від 150 тис. 1 крб. — 28 тис. крб. плюс 30% з суми, перевищує 150 тис. крб.
Нові ставки застосовуються до доходів, отриманим після 1. 01. 2000 г.
З тексту чинного закону виключено положення про поділі податку федеральну і регіональну частини. Докладний поділ зазначено у законі про федеральному бюджеті на 2000 г.
У законі уточнена пільга з податку у сумі, який спрямовується громадянами на нове будівництво, придбання вдома, квартири (та відсотків із них), отримані кредитних організаціях із метою. Пільга даватиметься у межах 5000-кратного розміру оплати праці, який обліковується протягом трьох років поспіль, починаючи сіло року, у якому придбана нерухомість чи розпочато строительство.
Положення про складі витрат з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), які включаємо у власність продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку (затверджено постановою Уряди Р Ф від 5 серпня 1999 р. № 552 (зі змінами та доповненнями)) свідчить, що у собівартість продукції включається основна додаткова вести основного виробничого персонала.
На рахунках витрат виробництва та звернення відбивають такі виплати стимулюючого характеру (премії за виробничі результати, зокрема винагороду за підсумками роботи протягом року, надбавки до тарифним ставками і окладів за професійну майстерність, високі досягнення у праці, до інших виплати, включаемые до пайового фонду зарплати, крім витрат за оплаті, зафіксованим з допомогою прибутку, що залишається у розпорядженні організацій, та інших цільових поступлений).
Не беруть у собівартість продукції, а відносять зменшення прибутку, що залишається у розпорядженні організації та інші цільові надходження, такі виплати працівникам організації у грошової форми і натуральному вигляді, і навіть витрати, пов’язані зі своїми змістом: премії, сплачувані рахунок коштів спеціального призначення і цільових надходжень; матеріальну допомогу; безпроцентну позичку на поліпшення житлових умов; обзаведением домом й інші соціальні потреби; оплату додаткових експонованих по колективним договором (й викачувати наднормово законодавством) відпусток працівників; надбавок до пенсій, одноразові підмоги які йдуть пенсію ветеранам праці та інші аналогічні виплати і скоротити витрати, які пов’язані безпосередньо зі сплатою труда.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА І ФІНАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Правова характеристика АТЗТ «Колпнянский»
Чинне законодавство РФ визнає, і так само захищає різноманітні форми власності (ст. 8 Конституції РФ, п. 1 ст. 212 ДК РФ). Відповідно до п. 2 ст. 212 ДК РФ майно може є власністю громадян, і юридичних РФ, і його суб'єктів, муніципальних образований.
Власник майна вільний володіти, користуватися й розпоряджатися ним своєму розсуду, використовуватиме підприємницької роботи і інший, не забороненої законом деятельностью.
ДК РФ дозволяє юридичних осіб ведення підприємницької діяльність у різних організаційно-правових формах (гол. 4), які визначають характер діяльності, порядок його створення і ликвидации.
Комерційні юридичних осіб, тобто організації, котрі переслідують одержання прибутку як основного мети своєї діяльності (п. 1 ст. 50 ДК РФ), можна створювати у вигляді господарських товариств та наукових товариств, виробничих кооперативів, державних підприємств і муніципальних, унітарних підприємств (п. 2 ст. 50 ДК РФ).
АТЗТ «Колпнянское» створено з урахуванням міжгосподарського комплексу по откорму ВРХ, зареєстрованого ролі комерційного юридичної особи постановою адміністрації Колпнянского району Орловської області 19. 07. 92 г.
Воно є юридичною особою і правонаступником (ст. 58 ДК РФ), засновано на необмежений термін роботи і створено виходячи з Установчих договору, Закону РРФСР «Про підприємства і підприємницькій діяльності» від 25. 12. 90 р., указу президента РФ від 27. 12. 91 р. «Про негайних заходів з здійсненню земельної реформи», постановою Уряди Р Ф № 86 від 29. 12. 91 р. «Про порядок реорганізації колгоспів і радгоспів», Постановою Уряди Р Ф № 708 від 4. 03. 92 р. «Про порядок й реорганізації підприємств та молодіжні організації агропромислового комплексу» (із змінами і доповненнями) виходячи з Установчих договори та уявлення районної комісії з реорганизации.
З прийняттям ФЗ РФ «Про акціонерних товариствах» від 26. 12. 95 р., виходячи з ФЗ «Про введення на дію частини 1 Цивільного Кодексу РФ» від 30. 11. 94 р. № 52-ФЗ установчі документи Товариства наведені у відповідність до норм гол. 4 ДК РФ, і навіть вищевказаних ФЗ «Про акціонерних обществах».
АТЗТ «Колпнянское» відповідно до чинним законодавством є організацію, статутний капітал якої розділений на певна кількість акцій, розподілених лише з боку засновників. Учасники суспільства (акціонери) не відповідають з його зобов’язанням і несуть ризик збитків, що з діяльністю Товариства, не більше вартості їхніх акцій (п. 1 ст. 96 ДК РФ).
Як і будь-яке юридична особа, Суспільство має у власності відособлене майно й відповідає ним своїх зобов’язань, може від імені отримувати й здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Суспільство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку зі своїми найменуванням (п. 1 ст. 48 ДК РФ).
Суспільство діє підставі Статуту, затвердженого засновниками (п. 1 ст. 52 ДК РФ), у якому визначено цілей діяльності, статутний фонд Товариства, категорії випущених акцій, їх номінальна вартість будівництва і кількість, правничий та обов’язки акціонерів, порядок управління банківською діяльністю та інші вопросы.
Акціонерне суспільство з його набрало статусу юридичної особи (ст. 48 ДК РФ).
Задля більшої діяльності Товариства з допомогою від номінальної вартості акцій, придбаних акціонерами, освічений Статутний фонд у вигляді 16 525 тис. руб.
Вищим органом управління загальні збори акціонерів Товариства (ст. 103 ДК РФ). Вона складається з засновників чи його представителей.
Акціонери мають кількістю голосів пропорційно їх частці в статутний фонд (10 000 крб. на 1 голос).
До виняткової компетенції загальних зборів належить обрання Ради директорів (спостережної ради) і ревізійної комісії Товариства. Рада директорів, своєю чергою, утворює виконавчий орган Товариства — директора, здійснює поточне керівництво над діяльністю Товариства. До її відання належать всі питання, які становлять виняткову компетенцію інших органів управління. Здійснює у порядку оперативний бухгалтерський облік про результати свій діяльності, веде статистичну звітність. За спотворення звітності посадові особи Товариства відповідають, передбачену Законодательством.
за рахунок чистий прибуток Суспільство формирует:
— Фонд розвитку производства;
— Фонд соціального розвитку та матеріального поощрения;
— Резервний фонд;
— Фонд відрахувань засновникам Общества.
Слід зазначити, що активний процес здачі земельних часток у оренду пішов після указу президента РФ «Про конституційні права громадян землю» № 337 (1996 р.), який став регулювати видачу свідчень на право власності на земельні частки всім їх власникам, і навіть укладати договори між землекористувачами та власниками земельних долей.
Отже, АТЗТ «Колпнянское» було укладено договора:
— з які працюють у Обществе;
— з пенсіонерами Общества;
— з працівниками соціально-побутової сферы.
Договори було укладено на 3 року, як орендної плати Суспільство зобов’язується видавати натуральну оплату і давати деякі послуги безкоштовно або за цінами. Величина орендної плати у разі коливається не більше 10−30% отриманого врожаю залежність від фінансового состояния.
Трудової колектив Товариства становлять усі громадяни, які беруть участь своєю працею у його діяльності з урахуванням трудового договора.
Трудові відносини регулюються чинним Законодавством про працю. Наймання, переклад, звільнення працівників, робочий час та палестинці час відпочинку, оплата праці, трудова дисципліна, охорона праці та інші питання трудових відносин регулюються колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням оплату праці, Положенням про преміюванні, нормативними актами, прийнятими в Товаристві відповідно до Законодавством про працю за узгодженням із виборним профспілковим органом.
Відповідно до ст. 15 КЗпП РФ основний документ, устанавливающим правничий та обов’язки роботодавця є трудового договору (контракт).
Суспільство забезпечує всім що працюють у Товаристві безпечних умов праці та відповідає за збитки, заподіяний їх здоров’ю та працездатності, відповідно до Законодательством.
Суспільство може матеріально заохочувати працівників за результати праці (п. 4 Колективного договору, ст. 13 КЗпП РФ), і навіть застосовувати дисциплінарні стягнення (п. 5 Колективного договору, ст. 35 КЗпП) у разі порушення ними трудовий дисципліни. Що стосується винного заподіяння працівниками шкоди майну Товариства вони притягнуто до матеріальну відповідальність гаразд, певному ст. 118−121 КЗпП РФ.
Відповідно до ст. 104 ДК, ст. ФЗ «Про акціонерних товариствах» Суспільство то, можливо реорганізовано чи ліквідовано добровільного у вирішенні загальних зборів акціонерів. Суспільство у праві змінитися у власність ТОВ чи виробничий кооператив.
2.2. Фінансово-економічна характеристика предприятия
Землекористування АТЗТ «Колпнянское» Колпнянского району Орловської області лежить у центральній частині Колпнянского района.
Загальна площа підприємства — 1584 га, зокрема сільськогосподарських угідь — 1570 га.
Адміністративно-господарський центр лежить у 3 кілометрів від п. Колпна в південно-західному направлении.
Відстань від центральної садиби до основних пунктів здачі сільськогосподарської продукции:
— до відділення «Россельхозтехника» п. Колпна — 5 км;
— заготівельного пункту зерна п. Колпна — 5 км;
— м'ясокомбінат «Ливенский» —
— м'ясокомбінат п. Змиевка — 110 км.
Проїзд до п. Колпна, п. Змиевка, р. Ливны, до р. Орла здійснюється за дорозі компанії з рішучим покрытием.
Основне виробниче напрям на даний момент — відгодівлю великої рогатої худоби. У АТЗТ «Колпнянское» є чотири воловни на 4600 місць. Усі тваринницькі приміщення механизированы.
Кормова база підприємства організована, переважно, на відходах цукрової промисловості, тобто. жом. Концентровані корми поставляють хозяйства-пайщики.
Зелені корми вирощують на ріллі, виділеної підприємству на постійне користування з сусідських господарств площею 1570 га.
Існують міжгосподарські і внутрішньогосподарські дороги, переважно, забезпечують під'їзди кооперативу всім земельним масивам та відповідають вимогам хозяйства.
По землям господарства проходить міжгосподарська автодорога компанії з рішучим покрытием.
На території господарства немає природних вододжерел. Штучними джерелами є бурові скважины.
Усі водні джерела мають важливе господарське значення, виготовляється водопій худоби, використовується для протипожежних і культурно-побутових целей.
Усі водні джерела перебувають у хорошому состоянии.
Клімат району землекористування підприємства помірно-континентальний, середньорічна температура повітря дорівнює 4,60С, абсолютно-минимальная — -370С, максимальна — +360С. Опадів протягом року випадає до 490 мм, достатні забезпечення рослин вологою в вегетаційний період, що цілком дозволяє ростити всі сільськогосподарські культури, передбачені у цій зоне.
На території підприємства грунту переважно выщелоченные чорноземи, чорноземи оподзоленные, змиті і слабосмытые різновиду почв.
У окремі роки велике значення для господарств району має проблема накопичення та збереження вологи у грунті. Для цього він необхідно проводити зяблевую оранку, снегозадержание, послепосевное прикатывание з одночасним легким боронованием.
Розглянемо показники, що характеризують розмір досліджуваного предприятия.
Таблиця 2.1.
Динаміка показників розміру АТЗТ «Колпнянское»
Показники Роки 1999 р. в % до 1997 р. У в середньому у району
1997 1998 1999
1. Вартість валової продукції (за собівартістю), тис. крб. 3230 2435 3090 95,7 4485
2. Вартість валової продукції в порівняних цінах 1994 р., тис. крб. 538 365 261 48,5 660
3. Вартість товарної продукції цінах реалізації, тис. крб. 2475 3788 2302 93,0 2522
4. Середньорічна вартість ОПФ, тис. крб. 24 223 10 921 17 131 70,7 31 348
5. Площа с/г угідь, га 1584 1584 1584 100,0 4364
зокрема. ріллі, га 1570 1569 1570 100,0 3569
6. Енергетичні потужності, к.с. 8948 1215 7373 82,4 6561
7. Среднесписочная кількість працівників, чол. 104 104 90 86,5 163
8. Середньорічне поголів'я ВРХ, гол. 1442 1029 1195 82,9 563
Дані таблиці 2.1 свідчать про збільшення розмірів АТЗТ «Колпнянское» проти 1997 годом.
Так було в 1999 року порівняно з 1997 року, виробництво валової продукції в порівняних цінах 1994 року знизилося на 51,5%, а порівняно з 1998 р. на 28,5%.
Зниження вартості валової продукції і вартості товарної продукції негаразд істотна. Вартість валової продукції на 4,3%, а вартості товарної своєї продукції 7%. У порівняні з іншим показником, якими простежується істотне зниження середньому від 13,5% (среднесписочная кількість працівників) до 29,3% (середньорічна вартість ОПФ) вартість валової продукції і вартість товарної продукції знизилася неістотно, що інфляційними процессами.
Також спостерігається зниження середньорічного поголів'я ВРХ на 17,1%.
На рівні показників у середньому району наше господарство має вартість валової продукції нижче на 45,1%. Вартість валової продукції в порівняних цінах менші надходження до 2,5 разу, середньорічна вартість ОПФ — в 1,5 разу, ніж у в середньому у району. У цьому середньорічне поголів'я ВРХ перевищує показники по району на 52,9%.
Важливим чинником у економічній характеристиці господарства є спеціалізація, тобто. розподіл праці. Внутрихозяйственную спеціалізацію можна визначити структурою валової продукції, а загальну — структурою товарної продукції. Слід розрізняти головну галузь (питому вагу її має не меншим 50%), додаткові галузі (питому вагу трохи більше 25% у структурі) і побочные.
Структуру товарної продукції АТЗТ «Колпнянское» наведемо у наступному таблице.
Таблиця 2.2.
Склад і структура товарної продукции
Галузі і різноманітні види продукції 1997 р. 1998 р. 1999 г.
тис. крб. % тис. крб. % тис. крб. %
1 2 3 4 5 6 7
Зернові і зернобобові 15 0,61 248 6,6 81 3,6
Інша продукція рослинництва 65 1,7
Разом з рослинництва 15 0,61 313 8,3 81 3,6
Худобу у живій вазі: ВРХ 2337 95 3390 89,6 1956 86,2

продовження таблиці 2.2.
1 2 3 4 5 6 7
Продукція животноодства, реалізована в переробленому вигляді 108 4,4 80 2,1 232 10,2
Разом щодо тваринництва 2444 99,4 3470 91,7 2188 96,4
Усього 2459 100 3783 100 2269 100
Аналіз складу і структури товарної продукції показав, що з изучаемый період склад продукції не зменшився, а структурі сталися такі зміни: виробництво зернових збільшилася 5,4 разу, худобу ж у живої масі зменшився на 16,3% 1999 р., проти 1997 р. Всі останні роки найбільша питома вага займала продукція тваринництва, саме КРС.
У цілому нині виробниче напрям досліджуваного підприємства скотарське. Господарство спеціалізується з виробництва ВРХ, оскільки його питому вагу у структурі товарної продукції займає 86,2%.
Для повноцінного аналізу економічної характеристики господарства необхідно розглянути фінансові результати господарську діяльність АТЗТ «Колпнянское». І тому складемо таку таблицу.
Таблиця 2.3.
Фінансові результати господарську діяльність
АТЗТ «Колпнянское»
Показники 1997 р. 1998 р. 1999 р. 1999 р. в % до 1997 р. у середньому району
1 2 3 4 5 6
Виручка від, тис. крб. 2475 3788 2302 93 2522
зокрема. рослинництво 15 313 81 540 1566
тваринництво 2444 3470 2188 89,5 1480

продовження таблиці 2.3.
1 2 3 4 5 6
Повна собівартість, тис. крб. 2491 4490 2006 80,5 3608
зокрема. рослинництво 14,35 398 35 250 1290
тваринництво 2477 4037 1934 78,1 1758
Прибуток (збиток) від продукції, всього -15,6 702 296 — -1085
зокрема. рослинництво 0,2 -85 46 23 000 276
тваринництво -33 -567 254 -277
Рентабельність цілому в господарству, % -0,006 -0,156 0,148
зокрема. рослинництво -0,014 -0,214 1,314
тваринництво -0,013 -0,140 0,131
У 1999-му р., проти 1997 р., прибуток від реалізації продукції лише господарству скоротилася на майже 7%, у своїй прибуток від реалізації продукції тваринництва знизилася на 10,5%, виручка із виробництва рослинництва зросла 5,4 раза.
У той самий час сталося зниження повної собівартості на 19,5%. У 1997 р. господарство було збитковим, 1998 р. одержало прибуток, але у 1999 р. прибуток зменшилася більш ніж 2 разу, що сталося через зниження обсягу продукции.
Порівнюючи фінансові результати АТЗТ «Колпнянское» зі середніми даними по району можна назвати, що прибуток від реалізації продукції 1999 р. на 9,5% нижчу за середню по господарствам району, повна собівартості нижчий за 1,8 раза.
Проте, 1999 р. господарство було прибутковим, хоча середні дані засвідчують збитковості більшості господарств Колпнянского району. Попри зниження виручки та повної собівартості продукції, рівень рентабельності загалом господарству увеличился.
Будь-яке підприємство реалізації своєї виробничої діяльності потребує виробничих ресурсах. Проаналізуємо забезпеченість АТЗТ «Колпнянское» виробничими ресурсами.
Таблиця 2.4.
Забезпеченість виробничими ресурсами
Показники 1997 р. 1998 р. 1999 р. 1999 р. в % до 1997 г.
1. Доводиться на 100 га с/г угодий:
— ОПФ, тис. крб. 1529,2 689,5 1081,5 70,7
— енергетичних потужностей, к.с. 564,9 76,7 465,5 82,4
— трудових ресурсів, чол. 6,6 6,6 5,7 86,4
— худоби, ум. гол. 91,0 65,0 75,4 82,9
2. Доводиться на 1 працівника:
— ОПФ, тис. крб. 232,9 105,0 190,3 81,7
— енергетичних потужностей, к.с. 86,0 11,7 81,9 95,2
— сільськогосподарських угідь, га 15,2 15,2 17,6 115,8
— ріллі 15,1 15,1 17,4 115,2
Аналіз забезпеченості виробничими ресурсами АТЗТ «Колпнянское» показав, що у 1999 р. проти 1997 р., сталося зниження практично всіх показників. За изучаемый період зменшилися такі показники: ОПФ на 100 га сільськогосподарських угідь — на 29,3%; енергетичних потужностей на 100 га сільськогосподарських угідь — на 17,6%; трудових ресурсів — на 13,6%; поголів'я худоби на 100 га сільськогосподарських угідь — на 17,1%; ОПФ, що припадають на 1 працівника — 18,3%; енергетичних потужностей на 1 працівника — 4,8%.
У той самий час спостерігається підвищення розміру сільськогосподарських угідь, що припадають на 1 працівника і ріллі на 15,8% і 15,2% відповідно.
Фінансове становище підприємства — економічна категорія, відбиває фінансове становище суб'єкта ринку та його здатність організовувати своєї діяльності порівняно на певну дату. У процесі постачальницькою, виробничої, збутової і втрати фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюється структура засобів і джерел їх фінансування, потреба у фінансових ресурсів годі, як наслідок, — фінансове становище предприятия.
Щоб вижити за умов ринкової економіки та недопущення банкрутства підприємства, треба знати, як управляти фінансами, якою повинна бути структура капіталу за складу і джерелам освіти, яку частку обійматимуть кошти, а яку позикові. Треба сказати і поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платежі- і кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості, рівень ризику та інших., і навіть методику їх анализа.
А, аби навести аналіз фінансового підприємства, використовують звітний бухгалтерський баланс (форма № 1), і навіть додатку до нему.
Для аналізу фінансового становища підприємства зазвичай розраховують ряд коэффициентов:
1) Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс):

де ДВ — грошові средства;
КФЛ — короткострокові фінансові вложения;
Вкб — короткострокові обязательства.
2) Коефіцієнт проміжної ліквідності (Кпл)%

де ДЗ — дебіторська задолженность.
3) Коефіцієнт загального покриття (Кп):

де Зз — запаси й затраты.
Розрахуємо ці коефіцієнти для АТЗТ «Колпнянское» у наступному таблице.
Таблиця 2.5.
Оцінка фінансового становища АТЗТ «Колпнянское»
Показники 1997 р. 1998 р. 1999 р. Теоретично достатній уровень
Капітал, тис. крб., в т. ч.
— власний капітал, тис. крб. 22 739 20 252 12 847 х
— позиковий капітал, тис. крб. 108 108 1560 х
Кошти, тис. крб. 0,4 — 85 х
Дебіторська заборгованість, тис. крб. 34 18 22 х
Власний оборотний капітал, тис. крб. 3311 1164 4535 х
Кредиторська заборгованість, тис. крб. 817 1200 1111 х
Коэффициенты:
а) абсолютної ліквідності 0,0005 — 0,09 0,2
б) проміжного покриття 0,2 0,001 0,5 0,7
в) загального покриття 3,7 2,0 4,1 2,0
За період 1997−1999 рр. сталися такі зміни: за незначного зниження на 43,5% власного капіталу, позиковий капітал зріс у 14,4 разу; зменшився розмір дебіторську заборгованість на 31,3%, причому кредиторської заборгованості зріс у 1,4 разу. Натомість власний оборотний капітал зріс у 1,4 разу, що свідчить про поліпшенні фінансового становища і платоспроможності підприємства у 1999 р., проти 1997 г.
Коефіцієнт загального покриття показує ступеня, у якій поточні активи покривають поточні пасиви. Коефіцієнт більше теоретично достатнього рівня, отже, підприємство може погасити заборгованість, терміни погашення якої наступають негаразд скоро.
Слід зазначити, що у ринкової економіки велика, і всі дедалі більша, частка власного капіталу зовсім не від означає поліпшення стану підприємства. Навпаки, використання позикових коштів свідчить про гнучкості підприємства, її спроможність знаходити кредити і їх, тобто довіри до нему.
При аналізі фінансового становища необхідно вивчити динаміку і структуру власної родини та позикового капіталу, з’ясувати причини зміни окремих його доданків і оцінку цих изменений.
Проаналізуємо структуру власної родини та позикового капіталу наступній таблице.
Таблиця 2.6.
Динаміка і структура власного капитала
Джерела капіталу 1997 р. 1999 р. Зміна структури, +; -
сума, тис. крб. структура, % сума, тис. крб. структура, %
Статутний капітал 17 0,08 12 214 95,07 +94,99
Додатковий капітал 19 375 85,21
Резервний капітал
Фонд накопичення 633 4,93
Фонд соціальної сфери 3347 14,72
РАЗОМ 22 739 100,0 12 847 100,0
Дані таблиці свідчать, що з аналізований період сталося збільшення статутного капіталу, і до 1999 р. він становив 95,07% структури власного капіталу, і з 1997 р. збільшився на 94,99%. Змінювалася ще й структуру, де у 1997 р. додатковий капітал становив 85,21% та Фонд соціальної сфери — 14,72%, при статутний капітал 0,08% у структурі. У 1999-му р. статутний капітал займає 95,07% та Фонд накопичення відповідно 4,93%.
Аналогічно проаналізуємо структуру позикового капитала.
Таблиця 2.7.
Динаміка структури позикового капіталу АТЗТ «Колпнянское»
Джерела капіталу 1997 р. 1999 р. Зміна структури, +; -
сума, тис. крб. структура, % сума, тис. крб. структура, %
Довгострокові пасиви 297 17,8 — - -
Короткострокова задолженность:
з праці 41 2,5 16 3,6 1,1
із соціального страхуванню і забезпечення 252 15,1 67 14,9 -0,2
Заборгованість до бюджету 46 2,8 93 20,7 17,9
Інші кредитори 2 0,1 15 3,3 3,2
Фонд споживання 1034 61,8 259 57,6 -4,2
РАЗОМ 1672 100,0 450 100,0
За даними таблиці видно, що довгострокові пасиви 1999 р. отсутствуют.
По кредиторську заборгованість збільшилася заборгованість з праці і багато збільшилася заборгованість до бюджету — на 17,9%.
За період 1997−1999 рр. сталися такі зміни у структурі позикового капіталу АТЗТ «Колпнянское»: найбільша питома вага (понад 50 відсотків%) займають фонди споживання; у структурі кредиторську заборгованість найбільша питома вага займає заборгованість до бюджету, причому у 1999 р., проти 1997 р., вона зросла вдвічі. Попри зниження боргу оплаті на 61%, частка цього у в загальній структурі кредиторську заборгованість збільшилася на 1,1%. З іншого боку, 1999 р. знизилася заборгованість підприємства перед державними позабюджетними фондами на 73,4%, що призвело до їх зниження частки цього у структурі позикового капитала.
2.3. Організація бухгалтерського обліку на предприятии
З переходом до ринкових відносин змінилися підходи до постановки бухгалтерського обліку в організаціях, від таки жорстку регламентацію облікового процесу з державного боку у минулому, нині перейшли до розумного сполучення державного регулювання і самостійності організацій постановці бухгалтерського учета.
Під організацією бухгалтерського обліку розуміють систему умов і елементів (доданків) побудови облікового процесу з допомогою отримання достовірної і своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства міста і здійснення контролю над раціональним використанням виробничих ресурсів немає і готової продукції. Основними складовою частиною системи організації бухгалтерського обліку є первинний облік документообігу, інвентаризація, план рахунків бухгалтерського обліку, форми бухгалтерського обліку, об'єм і зміст отчетности.
Основною підставою для побудови раціональної структури організації бухгалтерського обліку є регулювання. Так було в нашому господарстві форма і знаходять способи ведення обліку встановлено виходячи з діючих нормативних актов:
— Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» № 123-ФЗ від 21. 11. 96 р. (зі змінами та дополнениями);
— Положення про бухгалтерський облік і отчетн6ости (від 26. 12. 94 г.);
— План рахунку також інструкція із застосування (від 1. 11. 91 р. з наступною изменениями);
— «Порядок ведення касових операцій на РФ» (№ 18 від 4. 10. 93 г.);
— Методичні рекомендації із планування, обліку і калькулюванню собівартості продукції сільське господарство (від 11. 03. 93 р. № 2−11/473), і др.
Бухгалтерський облік АТЗТ «Колпнянское» здійснюється з допомогою центральної бухгалтерії на чолі з головний бухгалтер. Організація структури бухгалтерії лінійна, тобто працівники бухгалтерії підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру.
Обов’язки в бухгалтерії господарства розподілені так: головний бухгалтер, бухгалтер тваринництва, бухгалтер з праці, кассир.
З іншого боку, кожному за структурного підрозділи призначено матеріально-відповідальне обличчя, яке ведете первинну документацію з обліку, і дає їх у бухгалтерію. Хоча відсутня план документообігу, звітність надається в бухгалтерію щомісяця, пізніше 5 числа наступного зо отчетным.
Відповідальність ведення бухгалтерського обліку покладено на керівника підрозділи, він також відпо-відає порушення його ведення. Щороку, відповідно до планом інвентаризації, перед упорядкуванням річного звіту для підприємства проводиться інвентаризація основних засобів і матеріальних ценностей.
АТЗТ «Колпнянское» користується планом рахунків бухгалтерського обліку, затвердженим 1 листопада 1991 р., відкорегованими конкретно для хозяйства.
Бухгалтерська звітність для підприємства за звітний період (місяць, квартал, рік), з урахуванням інтересів усіх структурних підрозділів, складається центральної бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером.
Звітним періодом считается:
— протягом місяця (із першого по 31 число месяца);
— за квартал (з 1. 01. по 31. 03; з 1. 04. по 31. 06. і т.д.);
— протягом року (з 1. 01. по 31. 12. звітного года).
Зведена звітність у господарстві предоставляется:
— до податкової все инспекцию;
— до органів статистичного управления;
— у позабюджетні фонди (Пенсійного фонду, фонд соціального страхування, фонд соціального страхування, фонд занятости);
— у керування сільського хозяйства.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе головний бухгалтер і директор.
У АТЗТ «Колпнянское» журнально-ордерная форма обліку, що можна у вигляді наступній схемы:
Первинні і зведені документи

Накопичувальні і группировочные ведомости
Касова книга Журнали-ордери

Регістри аналітичного учета
Головна книга

Зворотний відомість по аналітичним счетам
Бухгалтерський баланс та інші звітні форми

Рис. 2. Схема журнально-ордерній форми обліку АТЗТ «Колпнянское»

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРЕДПРИЯТИИ
3.1. Стан обліку оплати праці в предприятии
Для урахування витрат праці, виконаних робіт і нарахування зарплати на АТЗТ «Колпнянское» використовується кілька форм первинних документів. Первинний облік у суспільстві ведуть майстра, бригадири, їх помічники, фахівці відділень, завідувачі ремонтними майстернями й керівники, відповідальні виконання тих чи інших работ.
Для обліку праці та оплати у рослинництві використовують обліковий лист тракториста-машиніста (ф. № 133-АПК), обліковий лист праці та виконаних робіт (ф. № 132-АПК), шляховий лист вантажного автомобіля
(ф. № 4-П). Для обліку виконаних робіт у рослинництві жнив застосовують такі первинні документи, у тому числі виводиться кількість зерна, яке отримують водій чи комбайнер як матеріальне заохочення: реєстр відправки збіжжя і інший продукції з поля (ф. №СП-1), реєстр прийому зерна від водія (ф. №СП-8), реєстр прийому зерна вагарем (ф. №СП-9).
Обліковий лист тракториста-машиніста (додаток 1), призначений для обліку механізованих робіт, виконуваних трактористами-машиністами на трактори, комбайнах та інших самохідних машинах. Його відкривають кожного тракториста-машиніста, форма облікового аркуша дозволяє фіксувати роботи одного механізатора протягом 20 дней.
Облік ведеться за мері виконання робіт з їх видам із зазначенням, під які культури вони виконувалися. Ліст підписує тракторист, бригадир й запевняє агроном. За даними, відбитим в обліковій аркуші, виробляють нарахування оплати праці трактористу-машинисту.
Для обліку робіт, виконаних ручним способом, використовують обліковий лист праці та виконаних робіт (індивідуальний) (додаток 2). Ліст призначений для обліку праці, проведених робіт і нарахованої зарплати окремим працівникам бригади, виконуючим однойменні роботи протягом днів. У обліковій аркуші вказують виконані роботи, вид оплати, розцінку, кількість відпрацьованих годин, відсоток доплати тощо. буд. Підписують обліковий лист агроном і бригадир.
Подорожній лист вантажного автомобіля (додаток) є первинним документом з обліку роботи вантажного автотранспорту та підставою нарахування сплати працю шоферам і вантажникам. У ньому наводять дані про кількість перевезеного вантажу, відстані, витратах пального й інші показники, необхідних обліків та політичного аналізу роботи вантажних автомобілів. Дорожній лист для віддачі його водієві заповнює завідуючий автогаражом.
Під час збирання зернових АТЗТ «Колпнянское» використовуються путівки на вивезення продукції з поля (додаток). Вони вказуються даних про комбайнере, марка комбайна, такого роду продукцію вивезеної з поля, а як і дані водія, який вивозить продукцію. При прибуття на струм автомашини в путівкою розписується завідуючий током.
А, щоб зробити виплати матеріальним стимулюванням за підсумками роботи рік у галузі рослинництва використовується реєстр відправки збіжжя і інший продукції з поля (додаток). Перед початком жнив бухгалтерія господарства видає кожному комбайнеру під розписку блокноти реєстрів, у яких заздалегідь заповнені такі реквізити, як назва господарства, його, ім'я і по батькові, номер агрегату. Усі реєстри пронумеровано (під номером — щодва примірника підписано керівником й головним бухгалтером наприкінці блокнота), скріплені печатью.
У реєстрі вказується номер автомашини, бункерная маса. Після кожної поїздки реєстр підписує комбайнер і водій, забракований вантаж. Реєстр заповнюється у двох примірниках. Перший примірник в комбайнера, другий — у шофера.
Облік прийому зерна від водія ведуть у реєстрі прийому зерна від водія. Названий реєстр ведеться у одному примірнику і постійно перебуває в шофера. Зваживши автомашину з зерном, завідуючий струмом переносить дані до реєстру прийому зерна вагарем, що його ж ведеться у одному примірнику. Реєстри щодня здають у бухгалтерию.
Для контролю над трудовий дисципліною і із єдиною метою аналізу рівні використання робочого дня застосовується табельний учет.
Табельний облік ведеться в табелі обліку робочого дня (додаток 999). Табелі ведуться на роботі завідувачами відповідних підрозділів господарства — бригадири, завідуючий струмом тощо. д.
У табель записується весь особовий склад підрозділи. У табелі щодня відзначають вихід працювати, кількість відпрацьованих годин, неявки відбивають у табелі умовними позначками, наприклад «Про» — відпустку, «Б» — хвороба, «П» — прогул тощо. д.
Наприкінці місяці на табелі проводять разом про відпрацьованому часу, днях неявки працювати. Потім табель здають в бухгалтерію, де його дані після відповідної перевірки йдуть на складання платіжної ведомости.
У галузі від оплати праці рослинництві, зарплатню працівникам тваринництва нараховують 1 кожного місяця. У цьому основними показниками є вироблена продукція (приріст) і обслуживаемое поголів'я худоби. Показники для нарахування зарплати зберігають у первинних документах з обліку надходження продукції тваринництва і рух поголів'я тварин. Так, приріст враховується у розрахунку визначення приросту живої маси (Ф. №СП-44), рух тварин за звіті про рух худоби і птиці формою (Ф. №СП-51).
Розрахунок отриманого приросту живої маси роблять у розрахунку визначення живої маси (додаток). З її нараховується вести телятницям і лічильникам. З розрахунку конкретно вказується, скільки тварин надійшло, скільки вибуло і впала й приріст маси з кожної группе.
Для розрахунку нарахування зарплати застосовують розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва (додаток). У ньому вказують дисконтну групу тварин, вид оплати, найменування продукції, котрий обслуговується поголів'я, розцінку за одиницю продукції або обслуживаемую групу тварин. Розцінки беруть з Положення оплату праці, яке розробляють в хозяйстве.
Далі за кожного працівника тваринництва записують кількість відпрацьованого часу у годиннику, отриманої продукції і на поголів'я котрий обслуговується худоби. Суму зарплати визначають множенням кількості отриманої продукції і на котрий обслуговується поголів'я на расценку.
Складає розрахунок завідуючої воловней. Наприкінці місяці підписує зоотехнік, і документ здають в бухгалтерію упорядкування платіжних ведомостей.
Для аналітичного обліку оплати праці та матеріальним стимулюванням працівників АТЗТ «Колпнянское» застосовують книжку обліку розрахунків з оплаті (додаток). У ньому кожен лист розрахований для обліку розрахунків з оплаті одного працівника. Тут вказується скільки він відпрацював человеко- днів і -годин, а як і скільки отримає сдельно і повременно за виконаний обсяг робіт. Саме відбиваються виплати матеріального характеру, натуральна оплата праці. Вони також утримання з заробітної плати пенсійний фонд, по виконавчим листам, сума прибуткового податку. Ці дані виносяться щомісяця і наприкінці року в кожного працівника можна підвести загальний підсумок зарплати за 12 месяцев.
Нараховану зарплатню за категоріями працівників відбивають у платіжних відомостях (додаток). У ньому записується прізвище кожного працівника з сумою нарахованої зарплати. Одержання грошової суми підтверджується підписом. Відомість становить касир господарства. Вона стверджується керівником й головним бухгалтером.
Суми не виданої зарплати (задепонированных сум) відбивають у реєстрі не виданої зарплати. Тут називаються прізвища працівників, які одержали зарплатню і його суммы.
Синтетичний облік розрахунків із персоналом (що складається і що складається в списочном складі підприємства) з праці (з усіх видів зарплати, премій пособиям та інших виплатах), а як і із виплати інших доходів, отриманих АТЗТ «Колпнянское», складає рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з праці». Цей рахунок, зазвичай, пассивный.
За кредит рахунки 70 визначають нарахування з праці, посібників, з допомогою відрахувань на державне соціальне страхування, пені та інших аналогічних сум, а як і доходів від участі у підприємстві, а, по дебету — утримання з нарахованої суми оплати праці та доходів, видачу належних сум працівникам і виплачені вчасно суми оплати праці та доходів. Сальдо цього рахунки, зазвичай, кредитове і заборгованість підприємства перед робітниками та представниками по заробітної плати та інших выплатам.
Суми нарахованої заробітної плати премій ставляться на виробничі рахунки і входять у собівартість продукції. Так, основна вести, нарахована по відрядним розцінками, повременно, за тарифними ставками і окладів, премії за виробничі показники відносять в дебет виробничих рахунків: 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжне виробництво», 25 «Общепроизводст-венные витрати», 26 «Загальногосподарські витрати», 31 «Витрати майбутніх періодів», 28 «Шлюб у виробництві» й у кредит рахунки 70.
Дп — 20, 23, 25, 26, 31, 28 Суми нарахованої заробітної платы
Кт — 70.
Підставою для віднесення зарплати на зазначені рахунки є лицьові счета.
Додаткова вести АТЗТ «Колпнянское» стосується дебет тієї ж рахунків, як і основна заробітна плата.
Нарахування оплати праці в операціям, що з заготовлением і придбанням виробничих запасів, устаткування щодо встановлення і здійсненням капітальних вкладень, відбивають наступній проводкой:
Дп — 07, 08, 10, 11, 12, 15
Кт — 70
У АТЗТ «Колпнянское» нараховані суми премій, матеріальної допомоги, посібників відбивають бухгалтерської записью:
Дп — 81 «Використання прибыли»
Кт — 70
Принаймні догляду робітників у відпустку фактично нараховані їм суми за відпустки списують зменшення створеного резерву. У цьому становлять таку бухгалтерську запись:
Дп — 89 «Резерв майбутніх витрат і платежей»
Кт — 70
Той самий проводкою оформляють нарахування працівникам винагород за вислугу лет.
Що стосується переходу частини відпустки наступного року місяць виплачувана працівникам для цієї дні сума відпускних відбивається у звітному місяці як виданий аванс:
Дп — 70
Кт — 50 520 руб.
Наступного місяця цю суму беруть у склад фонду оплати праці та отражают.
Дп — 89
Кт — 70 520 руб.

70 «Розрахунки з персоналом за оплатою труда»
Дп Кт


68 «Розрахунки з бюджетом» 20 «Основне производство»
Дп Кт Дп Кт76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» 23 «Допоміжні виробництва «
Дп Кт
Дп Кт


29 «Обслуговуюче производство»
50 «Каса» Дп Кт
Дп Кт


26 «Загальногосподарські расходы»
Дп Кт69 «Розрахунки із соціального страхуванню і обеспечению»
Дп Кт


Рис. 3. Основні бухгалтерські проводки обліку розрахунків
за оплатою труда

69 «Розрахунки із соціального страхуванню і обеспечению»
Дп Кт


70 «Розрахунки з персоналом з праці»
20 «Основне производство»
Дп Кт Дп Кт
51 «Розрахунковий рахунок» 26 «Загальногосподарські расходы»
Дп Кт
Дп Кт


70 «Розрахунки з персоналом за оплатою труда»
Дп Кт
Рис. 4. Основні бухгалтерські проводки з обліку коштів соціального страхування і обеспечения.

При натуральному вигляді оплати праці, т. е. видачі працівникам як оплата праці готової продукції, товарів хороших і ін. АТЗТ «Колпнянское» складають наступні бухгалтерські записи:
1) Дп — 20, 23, 25, 26 у сумі нарахованої заробітної платы
Кт — 70 5200 руб.

2) Дп — 70 у сумі виданої продукції товарів у натурі 5200 руб.
Кт — 46, 48 за цінами реалізації, включаючи НДС

3) Дп — 46, 48 виробничу собівартість готової продукції, фактичну собівартість товарів хороших і матеріалів, виданих у порядку натуральної оплаты
Кт — 40 4700 р.
З сум нарахованої зарплати АТЗТ «Колпнянское» виробляє відрахування на Фонд соціального страхування (5,4%), в Державний фонд зайнятість населення РФ (1,5%), до соціальних фондів обов’язкового соціального страхування (3,6%) й у Пенсійного фонду (1% і 20,6%).
Нараховані цифру Фонд соціального страхування, Пенсійного фонду, до пайового фонду обов’язкового соціального страхування й у Державний фонд зайнятості у господарстві відносять в дебет тих рахунків, куди віднесена нарахована оплата праці та в кредит рахунки 69 «Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення». У цьому становлять таку бухгалтерську запись:
Дп — 20, 23, 25, 26 і др.
Кт — 69 «Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення» (рис. 1)
Частина сум, переказаних у фонд соціального страхування та Пенсійний фонд, використовується господарством з виплати працівникам відповідних посібників з тимчасової працездатності, при пр.
Нарахування посібників працівникам оформляють наступній записью:
Дп — 69,1, 69,2
Кт — 70 3700 руб.
Слід зазначити, що відрахування на соціальне страхування, пенсійне забезпечення, обов’язкове медичне страхування й у Фонд зайнятість населення дозволяє від сум оплати праці як працівників, зайнятих виробництвом продукції, а й працівників невиробничій сфери (житлово-комунального хозяйства).
за рахунок відрахувань на соціальне страхування АТЗТ «Колпнянское» виплачують посібники з тимчасової непрацездатності, розмір залежить від стажу роботи працівника та її середнього заработка:
* при безупинному стажі роботи до 5 років — 60% заработка;
* від 5 до 8 років — 80% заработка;
* від 8 і більше — 100% заработка.
Середній денний заробіток визначається шляхом розподілу фактично виплачуваних сум в розрахунковому періоді кількості робочих днів з нормальною або скороченою тривалості робочого дня (времени).
Наведемо приклад розрахунку посібники з тимчасової нетрудоспособности:
Приклад 1. Робітник хворів із сьомої по 22 квітня, в такий спосіб, працівник пропустив за графіком 7 робочих днів, заробітна плата лютому за 12 днів, відпрацьованих за графіком. Безперервний виробничого стажу працівника 3 року, тобто посібник виплачуватиметься у вигляді 60% заработка.
При відображенні у бухгалтерському обліку посібники з тимчасової непрацездатності становить проводка:
Дп — 69,1
Кт — 70 Нараховано посібник 280 руб.

Дп — 70
Кт — 50 Зроблена виплата посібники 280 руб.

З нарахованої заробітної плати із 1 січня 2000 року у АТЗТ «Колпнянское» виробляють відрахування за новими ставками прибуткового податку. Шкала податку трирівнева. Прибутковий податку з оподатковуваного сукупного доходу стягується у таких размерах:
Таблиця 3.1.
Розмір оподатковуваного сукупного доходу Сума налога
до 50 000 крб. 12%
від 50 000 до 150 000 крб. 6000 + 20% з суми перевищує 50 000 руб.
від 150 000 крб. і від 26 000 + 30% з суми, перевищує 150 000 руб.

Утримання з нарахованої зарплати прибуткового податку оформляють записью:
Дп — 70
Кт — 68 «Розрахунок з бюджетом» 1800 руб.
З заробітної плати працівників виробляється як і утримання аліментів по виконавчим листам. Розмір аліментів: на 1 дитини ¼, двох дітей 1/3, на 3 дітей і більше 50% заробітку (доходу). Утримані суми аліментів бухгалтерія в триденний термін із дня виплати зарплати видає стягувачеві особисто з каси чи перераховує через відділення сбербанка.
Утримання з нарахованої зарплати аліментів АТЗТ «Колпнянское» оформляється бухгалтерської записью:
Дп — 70
Кт — 76 «Розрахунки з підзвітними особами» 2400 руб.
Ще однією виглядом утримань з зарплати є утримання за заподіяний матеріальним збиткам господарству. Розмір заподіяного визначають по фактичним втрат за даними бухгалтерського учета.
У бухгалтерії господарства щодо відшкодуванню матеріальних збитків робиться проводка:
Дп — 70
Кт — 73,3 «Розрахунок з персоналом по іншим операциям»
У дебет рахунки 73,3 відносять суми, підлягають стягненню з винних осіб, кредиту рахунків 84 «Недоліки і причини цінностей» (на балансову вартість саме ті і непорченых цінностей) рахунки 83 «Доходи майбутніх періодів» (на відмінність між балансовою вартістю зазначених цінностей і сумою стягуваної з винних осіб — зазвичай, ринкової стоимостью).
За кредит рахунки 73,3 відбивають погашення сум матеріальних збитків в кореспонденції зі счетами:
50; 51 — у сумі внесених платежей;
70 — у сумі утримання з заробітної платы.
Видачу що залишилася суми зарплати оформляють наступній бухгалтерської проводкой:
Дп — 70
Кт — 50 «Каса» 32 700 руб.
Не отримана вчасно вести оформляється наступній бухгалтерської записью:
Дп — 70
Кт — 76 500−38 руб.
Залишки не виданої вчасно зарплати після закінчення трьох днів здають у банк на розрахунковий рахунок і оформляються наступній бухгалтерської записью:
Дп — 50 «Розрахунковий счет»
Кт — 51 «Каса» 500−38 руб.

Наступну виплату депонованої зарплати здійснюють по розрахунковому касовому ордеру і отражают:
Дп — 76
Кт — 50 500−38 руб.
Синтетичний облік розрахунків з оплаті ведуть у журналі-ордері № 10 — АПК (додаток). Запис у журналі виробляють оборотами протягом місяця. Оборот за кредитами рахунки 70 беруть з платіжних відомостей. Записи по дебету корреспондируемых виробляючи виходячи з лицьових рахунку також ведомостей.
Утримання з зарплати звіряють з журналами-ордерами № 1, 7, 8 — АПК.
3.2. Критична оцінка обліку оплати труда
У обліку оплати праці АТЗТ «Колпнянское» є неабиякі недостатки.
На підприємстві досі використовуються старі форми документів. Часто непридатні до повного і точного відображення господарських операцій із оплаті труда.
На первинних документах відсутні деякі реквізити, наприклад, дата складання чи ні підписи матеріально-відповідального особи. Адже дата складання у бухгалтерському обліку має дуже важливу роль.
Не проставляється номер документів. Це утрудняє ведення обліку при складання зведених і накопичувальних відомостей і журналов-ордеров.
Іноді не заповнюються графи, у яких має міститися дуже важливу інформацію про окладі працівника, кількості відпрацьованих днів і годин, немає розцінок за виконану роботу. Це значно ускладнює контролю над часом, яке відпрацював працівник, над кількістю виробленої їм продукції і на виконаних робіт, отже, зрештою позначається з його зарплаті й інших стимулюючих выплатах.
Деякі документи заповнюються у довільній формі. Інформація записується до інших клітини, буває дуже важко дати раду вмісті будь-якої формы.
Негативним елементом є і те, що сьогодні практично усім первинних документах відсутня кореспонденція рахунків. І це отже, які можна легко помилитися при разноске витрат за інші рахунки, отже позначиться і заробітної плати конкретного працівника, може бути позбавлений інших надбавок.
Ще однією мінусом в обліку оплати праці та матеріальним стимулюванням і те, що у підприємстві відсутня чіткий графік документообігу. Первинні документи вступають у бухгалтерію із запізненням, і бухгалтер з праці не встигає швидко і оперативно переробляти їх, отже відбувається затримка виплати зарплати. Що надає психологічне вплив працівники, знижує продуктивність труда.
Ми знаємо, що облік оплати праці одна із самих трудомістких ділянок роботи у бухгалтерії. Тут дуже багато первинних і зведених документів, тому, щоб полегшити роботу необхідно використовувати сучасну обчислювальну техніку. У АТЗТ «Колпнянское» немає комп’ютер, що ускладнює роботу бухгалтера зокрема у області оплати труда.
Говорячи врахування матеріальним стимулюванням слід зазначити, що у підприємстві немає зведеного документа, який би щомісяця відбивав як суми нарахованої зарплати цехами, а й утримував б інформацію у тому, яку суму у працівників з’явилася протягом місяця як стимулюючих выплат.
3.3. Удосконалення обліку оплати праці в предприятии
Контроль над виконанням трудовий дисципліни, облік вироблення і нарахування заробітної плати відповідність до кількістю і якістю витраченого праці необхідно постійно совершенствовать.
Передусім АТЗТ «Колпнянское» потрібно чітко відрегулювати складання первинних документів з праці. Потрібно нагадати, що первинні документи має бути складено в останній момент скоєння операції, і якщо неможливо, — безпосередньо після закінчення операции.
Документи слід складати на бланках встановленої форми з заповненням всіх реквізитів. Якщо деякі реквізити не заповнюються, то відповідному місці робиться прочерк.
Документи мають бути оформлені акуратно, і цифри мали бути зацікавленими написані чітко й розбірливо, вчасно затверджуватися руководителем.
У бухгалтерії первинні документи мають піддаватися обов’язкової перевірці - насамперед із формі, на наявність арифметичних помилок, а як і документи перевіряють за суті, тобто. встановлюють законність і доцільність господарських операцій, які впливають у сумі чисельної заробітної платы.
Бланки документів повинні відповідати затвердженим до застосування сільському господарстві формам бухгалтерського учета.
Не можна забувати і проставлении кореспондентських рахунків в первинних документах. Адже його відсутність істотно утруднює облік, а як і можуть призвести до зрадливому віднесенню на рахунки сум, отже, і до невідповідності положень до видачі сум заробітної платы.
Ми вважаємо, що з господарства важливої завданням у «вдосконаленні обліку оплати праці та матеріальним стимулюванням запровадити розрахунково-платіжну відомість (Ф. № 141-АПК).
У цьому формі розрахунково-платіжній відомості відбиваються в кожному працівникові дані про доходи і твердженнях з двох розділах: з початку року і поза поточний місяць. З початку цього року вказуються суми нарахованої зарплати, додаткові виплати і виводиться сукупний прибуток з початку року. Потім з сукупного доходу віднімаються необлагаемые податком суми: встановлена законом оплата праці, не оподатковувані податком відрахування на дітей, відрахування Пенсійного фонду, інші виплати. Таким шляхом визначається неоподатковуваний прибуток із від початку року. Від оподаткованого доходу у порядку розраховується сума прибуткового податку, підлягають утримування у попередні місяці (наступна графа), визначається розмір податку, що підлягає утримування за поточний місяць. Ця ж сума проставляється розділ даних за поточний місяць. Але тут відбиваються інші утримання: відрахування на Пенсійного фонду РФ, утримання по наполнительным листам, інші утримання. Попередньо виходячи з вже складених і опрацьованих первинних документів мають у цьому розділі записуються суми нарахованої оплати праці. Шляхом вирахування з цієї суми даних про удержаниях і авансах визначається оплата праці, належна до видачі в остаточний расчет.
Застосування цієї форми розрахунково-платіжної відомості дозволяє усунути допущені нині численні неточності в сумах стягування прибуткового податку протягом року й уникнути у зв’язку з цим конфліктні ситуації та штрафні санкції із боку податкової службы.
А, щоб вірно знайти доходи і кожного первинного колективу чи проведення окремого працівника, необхідно відкривати лицьові рахунки, які з двох частин — доходної та расходной.
У видаткову частину записують вартість отриманих тих матеріальних цінностей за цінами придбання з додаванням витрат за їх доставці і збереження; кормів, насіння ріпаку та послуги допоміжних виробництв за договірними цінами; відрахування на повне відновлення основних засобів — за нормами; відрахування на змісту загальновиробничого та обслуговуючого персоналу за нормами, встановленим загальними зборами колективу, безвідсотковий кредит під виробництво продукции.
У дохідної частини особового рахунку записують певні проценти вартості від реалізованої і зданої до господарства продукції і на виконаних робіт і наданих послуг, решта — в прибуток господарства. Ці відсотки відрахувань затверджуються за галузями і цехах загальні збори. Різниця між отриманої виручкою і зробленими видатками є госпрозрахунковим доходом колективу чи проведення окремого работника.
У лицьових рахунках необхідно вести облік індивідуальної майнової частки наростаючим результатом весь час роботи тієї чи іншої лица.
Однією з напрямів вдосконалення бухгалтерського обліку за оплатою праці АТЗТ «Колпнянское» є збільшення рівня механізації і автоматизації обліку. Особливо важливим є нині забезпечити підприємство комп’ютерами, що дозволяє створювати автоматизоване робоче місце бухгалтера.
Необхідно як і оснастити підприємство сучасними весоизмерительными приладами й іншими засобами реєстрації інформації, що дозволить механізувати і автоматизувати процес збору інформації з оплаті, включаючи складання первинних документов.
Однією з першочергових заходів із вдосконалення оплати праці АТЗТ «Колпнянское» є збільшення рівня підготовки бухгалтерських кадрів. Це передбачає як навчання бухгалтера з праці, а й оснащення його робочого місця необхідної нормативної і довідкової литературой.
Ми вважаємо, що з здобуття права налагодити облік оплати праці АТЗТ «Колпнянское» необхідна консультація й у цьому процесі таких організацій, як аудиторські фірми. Аудитор може допомогти підприємству з усіх питань що стосується організації обліку праці та обліку оплаты.
3.4. Комп’ютеризація обліку оплати праці в АТЗТ «Колпнянское»
Нововведення не обійшли увагою і операції з розрахунках зарплати. Чимало підприємств давно використовують непогані, практичні і надійні програмні продукти з обліку заробітної платы.
Слід зазначити, що обробки фінансово-економічної інформації будь-якого підприємства найскладнішими, трудомісткими й динамічнішими є саме розрахунки з персоналом за оплатою труда.
Саме з цього застосування АРМ АТЗТ «Колпнянское» конче необхідно. Це не полегшує роботу бухгалтера з праці, а й знизити ризик різних описок в розрахункових документах.
Ми застосовувати для підприємства нова версія «1С: Бухгалтерії» — «1С: Бухгалтерія 7. 7».
Цей програмний продукт є універсальною системою для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві. за рахунок своєї універсальності система «1С: Бухгалтерія» можна використовувати для ведення будь-яких розділів обліку на підприємствах різних типов.
«1С: Бухгалтерія» може підтримувати різні системи обліку, і вести облік з кількох підприємствам лише у інформаційної базе.
Різноманітні і гнучкі можливості програми використовувати її як досить простий і наочний інструмент бухгалтера і як засіб повної автоматизації обліку від введення первинних документів до формування отчетности.
«1С: Бухгалтерія» можна використовувати для ведення практично будь-яких розділів бухгалтерського учета:
* синтетичний облік по многоуровненному плану счетов;
* кількісний учет.
Введення інформацією «1С: Бухгалтерію» то, можливо організований з різною мірою автоматизации:
* режим ручного введення операций;
* режим типових операций;
* режим автоматичного формування операцій із документам.


Рис. 5. Заповнення реквізитів «Дані про организации»

При відображенні операцій із обліку оплати праці першу чергу використовують довідник, «Співробітники». Саме це довідник використовують, коли наймають працівника. У ньому вказують даних про працівника; табельний номер, ФИО, посаду, підрозділ й час прийому роботу і звільнення, вводяться дані для нарахування зарплати (валовий прибуток із від початку року, оподатковуваний прибуток із початку 2002 року), паспортні данные.


Рис. 6. Довідник «Список сотрудников»


Рис. 7. Вигляд вікна «Наказ про зарахування на работу»

З цих даних формується наказ про зарахування працювати. Реквізити, призначені для нарахування зарплати, йдуть на автоматичного формуванню проводок по нарахуванню зарплати працівникам документом «Нарахування заробітної платы».
Документ «Нарахування ЗП» призначений для оформлення операцій, що з щомісячним нарахуванням заробітної платы.
Форма заповнення має дві закладання «Відомість» і «Ставки налогов».


Рис. 8. Нарахування З П «Ведомость»Рис. 9. Нарахування З П «Ставки налогов»

Нарахування зарплати оформляється протягом місяця, що відповідає дати документа.
Реквізит «Підрозділ» визначає список співробітників, яким буде нарахована вести. Якщо це реквізит не заданий, то документ становить за всі працівникам предприятия.
Специфіка має такі графы:
* номер рядки специфікації (редактируемое значение);
* співробітник (редактируемое значение);
* нараховано (редактируемое значение).
Форма має додатковий елемент управління — кнопку «Запам'ятати». По натискання цієї кнопки специфікація документа автоматично заповнюється рядками з ФИО співробітників цього підрозділу, інформація постачається з довідника «Співробітники». У графі «Нараховано» представляє сума місячного оклада.
У закладанні «Ставки податків» проставляються ставки податків і зборів, а як і розмір мінімальної заробітної платы.
Форма має додатковий елемент управління — прапорець «Створити звіт». При установці цього прапорця після проведення документа автоматично формуватиметься звіт з розрахунковими листками за відповідний місяць з всім співробітникам, яким нарахована зарплата.
Документ «Виплата ЗП» призначений для оформлення операцій, що з щомісячної виплатою зарплати з кассы.
Виплата зарплати оформляється протягом місяця, попередній дати документа.
Реквізит «Підрозділ» визначає список працівників, яким виплатять вести. Якщо це реквізит не заданий, то документ складається за всі працівникам предприятия.
По натискання кнопки «Печатка» формується «Платіжна відомість видачу зарплаты».


Рис. 10. Платіжна ведомость

Детальну інформацію з нарахованої заробітної плати можна узяти з картки рахунки 70,1.
Наприкінці відзначимо, що автоматизація обліку оплати праці АТЗТ «Колпнянское» просто необхідна. Використання програми «1С: Бухгалтерія» дозволить істотно полегшити роботу бухгалтерам, зберегти час на заповнення документів, отже ефективніше використовуватиметься робочий час, вчасно виплачуватиметься зарплата.


4. СУЧАСНЕ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ТРУДА
4.1. Аналіз доходів працівників предприятия
Нині АТЗТ «Колпнянское» дохід учасника складається з оплати праці, орендної і щодо оплати земельні частки і виплат соціального характеру. Дивіденди вдатися до акцій не виплачуються через брак средств.
Основним виглядом доходів працівників АТЗТ «Колпнянское» плата праці. Рівень її регулюється розробленим для підприємства Положенням оплату праці та залежить від продуктивності кожного працівника. Для наочності, як наступній таблицы.
Таблиця 4.1.
Середньомісячний рівень оплати праці різних категорій працівників АТЗТ «Колпнянское».
Категорії працівників Середньомісячна вести, крб. 1999 в % до 1997
1997 1998 1999
Працівників зайнятих в с/г виробництві, всього 460 340 469 102
їх трактористи-машиністи 414 271 500 121
скотники ВРХ 535 457 567 106
службовці 487 425 557 114
Працівники зайняті в підсобних промислових підприємствах 367 383 383 104
Працівники торгівлі, і комунального харчування 475 300 300 63
Працівники зайняті у будівництві хоз. -способом 400 150 400 100
Аналіз рівня оплати праці різних категорій працівників АТЗТ «Колпнянское» показав, що найбільш висока вести у скотарів, причому спостерігається її на 6% проти 1997 роком, а найбільш низькооплачуваними виявилися працівники торгівлі, і комунального харчування, причому їх заробіток у 1999 року зменшився на 37%. Загалом в господарству спостерігається підвищення середньомісячної оплати праці працівників, як основного виробництва, і інших виробництв. Помітно збільшився рівень оплати праці трактористів-машиністів — 21%, а службовців на 14%.
Крім зарплати АТЗТ «Колпнянское» працівники отримують премії, різні надбавки. Уявімо в наступній таблице.
Таблиця 4.2.
Структура доходів працівників АТЗТ «Колпнянское»
Показники 1997 1998 1999 Відхилення (+; -) 1999 до 1997
?
крб. % ?
крб. % ?
крб. % ?
крб. %
Оплата за тарифними ставками, окладів, р-ценам. 380 80,9 260 74,3 320 77,9 -60 -3
Надбавки за вислугу років, стаж 40 8,5 35 10 43 10,5 3 2
Премії - - - - - - - -
Оплата відпусток 34 7,2 32 9,1 30 7,3 -4 0,1
Матеріальна допомогу, включаючи додаткові суми до відпустки 16 3,4 23 6,6 18 4,4 2 1
Разом 470 100 350 100 411 100 -59 x
Аналізуючи структуру доходів працівників у АТЗТ «Колпнянское» видно, що це загальна сума доходу працівника знизилася на 59%, знизилася як і оплата за тарифними ставками на 60%, і оплата відпусток на виборах 4%, але у своє чергу надбавки за стаж збільшилися на 3% і матеріальна допомогу на 2%. Також у структурі теж є зміни рахунок збільшення частки додаткових виплат, знизилася оплата за тарифними ставками на 3%.
Продуктивність праці грає винятково важливу роль. Адже саме з неї залежить величина доходу кожного працівника. Проаналізуємо динаміку продуктивність праці протягом останніх 3 роки АТЗТ «Колпнянское».
Таблиця 4.3.
Аналіз продуктивність праці АТЗТ «Колпнянское»
Показники Роки 1999 в % до 1997
1997 1998 1999
1. Отримано на 1 працівника у господарстві, тис. крб.
валової продукції 31,1 23,4 34,3 110,3
валового доходу 6,2 -1,6 12,8 206,5
чистого доходу
2. Отримано на 1 працівника у рослинництві
валової продукції 7,7 7,3 12,7 164,9
валового доходу -1,0 0,8 2,4
чистого доходу
3. Отримано на 1 працівника у тваринництві
валової продукції 19,8 14,9 21,3 107,6
валового доходу 4,6 -2,5 6,4 139,1
чистого доходу
За даними таблиці продуктивності праці спостерігається збільшення показників до 1999 року, отримана на 1 працівника у господарстві валової продукції збільшилося 10,3%, валового доходу на 2 разу. Продукції рослинництва на 1 працівника на 64,9%, щодо тваринництва на 7,6%, валового доходу 39,1%.
Слід зазначити, що 1999 року кількість працівників знизилася на 14 человек.
Аналіз витрати коштів у оплату праці АТЗТ «Колпнянское» має виключно важливого значення. У процесі її потрібен систематичний контролю над використанням фонду зарплати, виявляти можливості економії коштів з допомогою зростання продуктивності труда.
Проведемо аналіз фонду зарплати. Передусім необхідно розрахувати відхилення його величини 1999 р. проти 1997 р. І тому складемо таку таблицу.
Таблиця 4.4.
Аналіз зміни величини фонду заробітної платы
Показники 1997 1999
Фонд зарплати, тис. крб. 471 411
зокрема
— змінна частина 91 91
— стала частина 380 320
Обсяг виробництва в порівняних цінах
538
261
Для аналізу використовуємо такі формулы:
(4. 1)
(4. 2)
Де — абсолютне відхилення фонду заробітної платы;
— фонд зарплати 1999 год;
— фонд зарплати 1997 год;
— відносне відхилення фонду заробітної платы;
— відповідно змінна і стала сума фонду заробітної плати у 1997 году.
— коефіцієнт виконання плану з виробництву продукції, %.
(4. 3)
де виробництво продукції порівняних цінах, тис. крб. 1999-го году;
— виробництво продукції порівняних цінах, тис. крб. 1997-го году.Проведені розрахунки свідчать, сума фонду оплати праці 1999 р. зменшилася на 60 тис. крб. проти 1997 р. Але треба враховувати, що абсолютне ставлення саме не характеризує використання фонду зарплати, тому що цей показник визначається не враховуючи виконання плану з виробництву продукции.
Відносне відхилення фонду зарплати свідчить, що є економія використання фонду зарплатні на розмірі 14,5 тис. руб.
4.2. Існуюча система оплати труда
Вибір тій чи іншій форми оплати праці зазвичай обумовлюється особливостями технологій і організації праці та забезпечення продукції, форм організації праці та забезпечення робочої силой.
Для правильної організації оплати праці велике значення має тут диференціація заробітної плати у залежність від труднощі й умови праці, його продуктивності і забезпечення якості. Переваги газу в оплаті повинен мати висококваліфіковані робочі, технологій і інші специалисты.
Організація оплати праці складається з нормування праці, тарифного нормування зарплати, форм і систем оплати праці. З допомогою нормування у господарствах розробляють науково обгрунтовані норми (вироблення, часу, нормовані завдання). Вони потрібні для правильного визначення кількості праці. Велике стимулюючий вплив в розвитку виробництва надає правильний вибір форм і систем оплати праці, відповідальних умовам конкретного хозяйства.
Відповідно до ст. 15 КЗпП прийом працівників працювати АТЗТ «Колпнянское» оформляється трудовим договором.
Трудової договір є угода між працівником роботодавцем (фізичним та їхнім юридичним обличчям), яким працівник зобов’язується виконувати роботу з певної спеціальності, кваліфікації чи посади підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядком, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові зарплатню забезпечуватиме умови праці, передбачених законодавством про працю, колективним договором і угодою сторон.
Додатково до трудовому договору між працівником підприємством полягає договору про повною матеріальною відповідальності. По якому кожен працівник приймає він повну матеріальну відповідальність через матеріальний збитки, заподіяний з її провини у разі, передбачених пунктом 3.1. Положення про порядок відшкодування матеріальних збитків, затвердженого загальними зборами акціонерів АТЗТ «Колпнянское», і зобов’язується його відшкодувати за счет:
* відрахування з заробітної платы;
* відрахування з орендної і щодо оплати земельну долю.
З метою посилення матеріальну зацікавленість робітників у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції з найменшими витратами праці, потребує матеріальних та грошових ресурсів у АТЗТ «Колпнянское» розроблено Положення про оплаті працівників. Відповідно до цього Положення оплата працівників здійснюється за відрядною системі відповідно до 6ти розрядної тарифної сіткою. При відрядною системі працівники отримують за виконаний обсяг робіт з відрядним расценкам.

Таблиця 4.5.
Тарифна сітка до працівників АТЗТ «Колпнянское»
Категорії працівників Разряды
1 2 3 4 5 6
Трактористы-машинисты
МТЗ-80, Т16
а) оплата за продукцію, місяць 10,92 11,83 12,18 14,70 14,07 19,6
б) аванс за продукцію 10,15 11,06 12,32 13,58 15,82 18,41
К-701, Т-150, ДТ-75
а) оплата за продукцію, місяць 12,25 13,30 14,63 16,45 18,90 21,98
б) аванс за продукцію 11,41 12,39 13,79 15,47 17,71 20,58
Тваринництво
а) оплата за продукцію, місяць 7,56 8,4 9,24 10,36 11,83 13,79
б) аванс за продукцію 7,14 7,7 8,68 9,73 11,06 12,95
Бригадири рослинництва і животноводства
а) оплата за продукцію, місяць — - 74,41 84,00 96,6 112,42
б) аванс за продукцію — - 70,14 78,61 90,3 105,35
Мастерская
Ремонт 7,98 8,68 9,66 11,06 12,32 14,35
Виготовлення + ремонт (повременно) 8,22 9,66 10,57 11,83 13,58 15,68
Строительство
Будівництво + ремонт (повременно) 10,78 11,76 12,81 14,49 16,66 19,39
Повара
Повременно 7,42 8,05 8,96 10,08 11,48 13,44
Під системою зарплати розуміють спосіб сполуки основний рахунок і додаткової оплати, які забезпечують найдоцільніше співвідношення між мірою праці та мірою заохочення, високу матеріальну зацікавленість працівників у досягненні найкращих результатов.
При відрядній оплаті заробіток визначається по відрядним розцінками за обсяг виконаних робіт чи за вироблену продукцию.
Наведемо приклад нарахування зарплати тракториста-машиніста Миронова В. А. за вересень 2000 р., марка машини Т — 150.
Приклад: Миронов В. А. у вересні відпрацював 22 дня їх:
2 — 4 Культивація пара
6 — 10 Ремонт
12 — 14 Оранка зяби
15 — Ремонт
16 — 17 Оранка зяби
18 — 21 Ремонт
22 — 25 Сівши озимої ржи.
На культивации пара 2 числа він відпрацював 10 год., 3−4 числа — 12 годин. Фактично виконано 2 числа 35 га, 3 числа — 40 га, 4 числа — 45 га, при нормі виробітку 40 га. Розцінка на 2 вересня 0−80, 3−4 — 1,60. Додатково 16 руб.
Розрахунок 350,80+401,60+401,60+16=172 руб.
На ремонті з 6-ї - 8 Миронов відпрацював 8 год., 9 — 10 відпрацьовано п о10 год. Розцінка за ремонт 0−85 руб.
Розрахунок 3(0,858)+2(0,8510)=37,4 руб.
На зорюванні зябу 12 вересня тракторист-машиніст виробив з 12 — 13 по 9 га, 14 — 10 га, при нормі виробітку 8,8га, розцінка 8−50 крб. за 1 га.
Розрахунок 8,508,8=74,80
74,8+3,40+74,80+3,40+74,80+20,40=251,6
15 вересня — ремонт 80,85=6,80
16 — 17 оранка зябу вироблено по 4 га, розцінка 4,25 крб., за норми вироблення 8,8 га.
Розрахунок 44,25=17 172=34 руб.
19−21 ремонт 100,85+3(80,85)=28,9 руб.
22 — 25 сівши озимого жита норма вироблення 45 га, виконано 22 — 23 по 45 га, розцінка 1−70 крб., 24 — 25 вересня 10 і аналогічних сім га, розцінка 0,85 руб.
Розрахунок 76,50+76,50+8,50+5,95=167,45 руб.
Разом оплата за вересень 698,15
Для посилення зацікавленості працівників, зайнятих у галузі рослинництва, АТЗТ «Колпнянское» як натуроплати видають зерно.
Комбайнери жнив зернових отримують зерно по 2 т у виконанні сезонної норми і з 10 кг кожний скошене га понад нормы.
У галузі тваринництва продукція вступає у перебігу року, оплата праці проводиться у разі відрядною системі по місячним результатам за кількість і якість вироблену продукцію, обслуговування худоби. Оплату праці працівників тваринництва проводиться у разі індивідуальним й колективною розцінками за продукцию.
Приклад. Розцінка за 1 ц приросту ваги 92 крб. За весняно-літній період отримано 78 ц приросту ваги, звідси заробіток скотаря становив 9278=7176.
На підвищення матеріальну зацікавленість працівника у збільшенні виробництва тваринництва і його собівартості АТЗТ «Колпнянское» виробляють преміювання від перевиконання плану отримання валової продукції з урахуванням її якості за окремими категоріями худоби чи працівникам в 10% вартості надпланової продукції з цінами реализации.
З іншого боку, у разі підвищення продуктивності і збереження поголів'я, виконанні і перевиконання планів виробництва АТЗТ «Колпнянское» встановлено натуральне преміювання работников.
Розцінки водіям автотранспорту встановлюються за 1 тонну перевезеного вантажу, тонно-километры. З іншого боку, виплачується щомісячну надбавку за класність до тарифним ставкам:
II класу — 10%
I класу — 25%
Робота працівників у господарстві в понаднормове час оплачується за перші двоє години — в полуторному розмірі, за наступні годинник — в двойном.
Оплата у дні виробляється у подвійному розмірі, або надається додатковий выходной.
Оплата до праці у нічний час (із 23-ї годин до 6 годин) — оклад у вигляді щонайменше полуторной мінімальної тарифної ставки, ухваленій у хозяйстве.
З іншого боку, видається додаткова оплата праці за шкідливі условия:
1) водій бензовоза — 6%;
2) слюсар на роботах, пов’язаних із зварюванням, пайки, забарвленням — 12%;
3) електрозварник, слесарь-аккумуляторщик — 12%;
4) робочі, хто з хімікатами — 15%.
Річний тарифний фонд зарплати визначають, виходячи з нормативної чисельності працівників, розрахованої по технічно обгрунтованим нормам обслуговування, професійного складу і лобіювання відповідних тарифних ставок.
4.3. Удосконалення системи оплати труда
Питання оплати праці необхідно розглядати з погляду те, що, впливаючи на ефективність виробництва, саму себе залежить від виробництва та фінансового становища предприятия.
На АТЗТ «Колпнянское» застосовується відрядна система оплати праці, що ні зацікавлює працівників колективу, у кінцевих результатах, приміром у збільшення обсягів виробництва, економії витрат. Тому, ми вважаємо, що доцільно застосовувати оплату праці від валового дохода.
Економічний сенс оплати праці від валового доходу у тому, що протягом року працівники отримують аванс за виконаний обсяг робіт чи відпрацьоване час за максимальними розцінками і тарифами. Наприкінці минулого року з працівниками виробляється остаточно залежно від фактично отриманого валового доходу, за наперед установленими нормативам оплати праці. Норматив є розподіл планового фонду зарплати на плановий валовий доход.
Ця система оплати праці зацікавлює працівників у збільшенні виробництва, а й у економії матеріальних витрат за її виробництва, підвищення якості, сутність у тому, що працівник отримує дохід не було за окремі операції, а й за кінцевий результат, за вироблений валовий дохід за наперед установленими нормативам оплати труда.
Цю систему оплати праці може застосовуватися у будь-якій галузі й у будь-якого коллектива.
Розглянемо порядок організації цією системою оплати труда.
При впровадженні цією системою оплати праці проводяться такі мероприятия:
1) Враховується норма виробництва, у натуральному і вартісному выражении:
.
2) За даними технологічних карт виводяться планові матеріальні витрати (на насіння, удобрения).
3) Визначається плановий валовий доход:
.
4) Планується фонд зарплати, куди включають тарифний фонд.
5) Визначається норматив оплати праці в 100 крб. валового дохода:
.
6) Забезпечуються варіанти авансування работников.
7) Протягом року виробляється облік матеріальних витрат з структурному подразделению.
8) Після закінчення сільськогосподарського року з працівниками виробляється остаточно, залежно від отриманого валового доходу. У цьому проводяться такі расчеты:
— визначається фактична вартість продукции;
;
— за даними лицьових рахунків визначаються фактичні затраты;
— визначається фактичний валовий доход:
;
— визначається фонд зарплати від отриманого валового доходу за встановленим нормативу:
.
Остаточний розрахунок розподіляється між працівниками пропорційно отриманим протягом року авансу (таблиця 4.6.)
Таблиця 4.6.
Оплату праці від валового дохода
Культури Вартість валової продукції, тис. крб. Материаль-ные витрати, тис. крб. Валовий дохід, тис. крб. Норматив оплати праці від валового доходу, крб. Доход колективу, тис. руб.
Пшениця озима 3957,6 1738 2219,6 x х
Пшениця ярова 1011,5 413 598,5 x х
Ячмінь 700,2 500 200,2 x х
Гречка 840 180 660 x х
Цукрові буряки 1219 907 312 x х
Соняшник 825 133 692 x х
РАЗОМ 1425,6 636,6 780,3 25,4 187,3

З отриманих розрахунків бачимо, що колективу вигідно як більше продукції, а й ощадливо витрачати матеріальні кошти, одержуючи у своїй більше дохода.
А, щоб колектив отримував більше доходу, потрібно надати йому максимум самостійності. Первинні підрозділи повинні самостійно розробляти структуру використання земельних угідь, технологічні карти, врожайність культур, насіння та інших., і навіть трудових ресурсов.
У умовах ринку кожне структурне підрозділ має щодня зіставляти фактичні видатки з нормативами, що дозволяє приймати оперативні рішення, створені задля раціональне використання трудових ресурсів, потребує матеріальних та грошових средств.
Якщо структурних підрозділах ми пропонуємо виробляти оплату від валового доходу, то керівникам фахівцям всіх рівнів ми пропонуємо здійснювати плати фактичної прибутку. Цей принцип оплати праці стимулює освоєння найперспективніших технологій, техніки організації праці, розробку відособлених нормативів кожному за внутрішньогосподарського подразделения.
На формування систем оплати праці певний вплив надає структура зарплати, характеризуемая часткою її базової (тарифної) частини. Зазвичай вона коливається не більше 70−90%, залежно від стабільності праці. Інша змінна частину зарплати виплачується за результатами колективної роботи, тобто за ефективності праці. Тому існуючій практиці відрядній форми оплати праці знаходять застосування преміальні системы.
У АТЗТ «Колпнянское» крім основний оплати праці виплачується додаткова — різні премії. Хоча надбавки до заробітної плати і збільшують дохід кожного працівника, їх розмір буває недостаточным.
Тому з метою посилення матеріальну зацікавленість робітників у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції із зниженими витратами праці, матеріальних й грошових ресурсів, ми пропонуємо: під час весняно-польових і жнив за вчасна й якісне виконання, в встановлені агротехнічні терміни, відповідно до робочого плану встановлювати АТЗТ «Колпнянское» окрім основної оплати до уваги розцінок підвищену оплату в 100% до тарифу й отримати додатковий оплату з якості робіт у розмірі 100% до тарифу.
Преміювання виробляти за умови, що у К-701, К-700 буде поорано щонайменше 400 га на 1 трактор, на Т-150 — щонайменше 200 га на 1 трактор в встановлені агротехнічні сроки.
З метою підвищення матеріальну зацікавленість осіб, що у заготівлі кормів, встановити преміювання у виконанні денного завдання розмірі 300% до основного заработку.
З іншого боку, виробляти преміювання за підвищення обсягу виробництва корми проти завданням, встановленим підприємством у таких розмірах (в % вартості понад завдання кормов).
Таблиця 4.7.
Питома вага кормів 1 і 2 класу (в %) у загальному обсягу від заготівлі в кормоединицах Відрахування на преміювання (%)
понад 70 30
від 51 до70 25
від 31 до 50 20
менш 31 15
На жнивного поля, окрім основного оплати праці розрахунках розцінок на намолоченную тонну зерна, гектар зернових, скошене в валки, включити підвищену оплату в 100%, передбачену за період жнив, й додаткову оплату з якості робіт у розмірі 100%.
За умов, що за жнив комбайн жодного разу посяде ремонт, виплачувати премію в 100% від основного заработка.
За збільшення приросту ваги тварин виплачувати премію в 100% від основного заработка.
У АТЗТ «Колпнянское» також потрібен преміювати керівних працівників і фахівців за високу організацію праці, вчасна й якісне проведення цих робіт, за умови виконання завдання розмірі 1,5 посадового оклада.
Слід також підвищити оплату праці працівників, зайнятих у виробництвах чи роботах з шкідливими умовами труда:
1) водіям бензовозів — 8%; ъ
2) слюсарям на роботах, пов’язаних із зварюванням, пайки, забарвленням — 14%;
3) робочим, механізаторам, працюючим за мінімального завантаження літака добривами з транспорту — 14%;
4) газоэлектросварщикам, слесарям-аккумуляторщикам — 14%;
5) механізаторам, працюють із хімікатами — 20%.
У АТЗТ «Колпнянское» доцільно використовувати преміювання за приріст реалізації (виробництва) сільськогосподарської продукції, рентабельність і приріст рентабельности.

ВИСНОВКИ І ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АТЗТ «Колпнянское» має скотарське напрям. Розміри виробництва нижчий за в середньому у району. За період 1997−1999 рр. виробництво валової продукції в порівняних цінах 1994 р. знизилося на 51,5%, а вартість товарної своєї продукції 7%. З іншого боку, спостерігається зниження середньорічного поголів'я ВРХ на 17,1%, проте за порівнянню коїться з іншими господарствами району цей показник вище на 52,9%. Зниження показників розміру виробництва позначилося на низьких фінансові результати діяльності АТЗТ «Колпнянское».
Виручка від продукції скоротилася на майже 7%, а собівартість своєї продукції 19,5%. Попри зниження 1997 р. господарство було збитковим, а наступні роки відбувається зниження прибутку більш ніж двічі. На рівні даних у середньому району господарство було у цей час є рентабельним, тоді як «більшість господарств є збитковими. Одержання низьких фінансових результатів свідчить у тому, що виробничий потенціал використовується не эффективно.
Застосовувана АТЗТ «Колпнянское» оплата праці та фінансові результати діяльності не забезпечують високого рівня зарплати. Попри збільшення середньомісячного рівня оплати праці працівників як основного виробництва, і допоміжних виробництв. Найвища вести у скотарів, причому за період із 1997−1999 рр. збільшилася на 6%. Найбільш низькооплачуваними виявилися працівники торгівлі, і комунального харчування, їх заробіток до 1999 р. скоротився на 37%.
Аналіз продуктивність праці показав, що, продуктивності праці загалом господарству значно зросли. Так валова продукції отримана на 1 працівника збільшилася на 10,3%, а валового доходу на 1 працівника вдвічі. Натомість у рослинництві валової продукції на 1 працівника одержимо понад 64,9%, а галузі тваринництва — 7,6%.
У структурі доходів працівників відбулися зміни, найбільша питома вага посідає основну оплату праці, яка у період 1997−1999 рр. знизилася на 3 п., збільшилася питома вага додаткових виплат на 1 п., і сталося збільшення надбавок за стаж на 2 п.
Бухгалтерський облік для підприємства здійснюється централізовано. Організація структури бухгалтерії лінійна. Форма обліку — журнально-ордерная.
Аналіз стану обліку оплати праці виявив суттєві недостатки.
На підприємстві використовуються старі форми документів. Відсутні важливі реквізити і підпису матеріально-відповідальних осіб, видається кореспонденція рахунків окремими случаях.
Негативним моментом і те, що на обійсті відсутня чіткий план-графік документооборота.
На підприємстві немає зведеного документа, який би щомісяця відбивав як суми нарахованої зарплати, а й утримував б інформацію у тому, яку суму у працівників з’явилася у вигляді матеріальної стимулирования.
За підсумками проведеного аналізу обліку оплати праці пропонуємо такі рекомендации.
Передусім необхідно розробити Становище по облікову політику для підприємства, відрегулювати план-графік документооборота.
У нинішньому вигляді узагальнюючого документа АТЗТ «Колпнянское», у якому зводяться даних про сумах нарахованої оплати праці в кожного працівника, удержаниях, виплати соціального характеру, ми пропонуємо запровадити розрахунково-платіжну відомість (ф. 141-АПК).

Важливим у «вдосконаленні обліку оплати праці є і підвищення рівня підготовки бухгалтерських кадрів, оснащення робочих місць сучасної обчислювальної технікою і справочно-нормативной литературой.
Ми вважаємо, щоб втілити пропозиції у життя, для підприємства просто необхідна консультація аудиторських фирм.
Аналіз доходів працівників АТЗТ «Колпнянское» показав, що добробут їхнього поліпшилося. Проте наявна сдельно-премиальная оплата праці не зацікавлює працівників у кінцевих результатах. Тому ми пропонуємо використовувати оплату праці від валового дохода.
Цю систему зацікавлює працівників у збільшенні виробництва, а й у економії матеріальних витрат за його виробництво, підвищення якості. Що й підтвердили розрахунки в работе.
На підвищення якості робіт на сівбі і збиранні, ми пропонуємо підвищити суми премий.
Наприкінці відзначимо, що метою підвищити рівень доходів своїх працівників для АТЗТ «Колпнянское» основним завданням за умов є всебічний пошук резервів виробництва та свого місця над ринком. Адже важливо як отримувати дешеву, якісну продукцію, а й вигідно її реалізовувати. Сьогодні вижити й заробити вести виробництво можна, якщо виручка перевищуватиме виробничі витрати. Це і основний приклад оцінки ефективності організації виробничих відносин, продуктивність праці, і навіть рівня життя та розміру зарплати. Тут слід шукати резерви і возможности.


СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Цивільний Кодекс Р Ф частина 1 від 21. 10. 94 р., частина 2 від 22. 12. 95 р. (з цим і дополнениями).
2. Податковий Кодекс Р Ф частина 1 від 31. 07. 98 р. № 146-ФЗ (зі змінами та дополнениями).
3. Федеральний Закон Р Ф «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ від 21. 11. 96 г.
4. Федеральний Закон «Про акціонерних товариствах» від 26. 12. 95 р. № 208-ФЗ.
5. Кодекс Законів про працю РФ (від 9. 12. 71 р. із змінами і дополнениями).
6. Інструкція склад фонду заробітної плати виплат соціального характеру (затверджена Постановою Держкомстату Р Ф від 10. 07. 95 р. № 89).
7. Баришніков М. П. На допомогу бухгалтеру і аудитору. /Справочно-методическое посібник/. Частина П. — М.: Филинъ, 1995. — 432с.
8. Валюжевич Е. С., Ладутько Н.І. Бухгалтерський облік. Мінськ: Наука і, 1989. — 534с.
9. Гринман Г.І. Бухгалтерський облік сільському господарстві. — М.: Агропромиздат, 1985, — 495с.
10. Земельно-аграрная реформа у Росії. Законодавство. — М.: Юрид. Літ., 1994. — 384с.
11. Козлова Е. П., Парашутин Н. В та інших. Бухгалтерський облік. — М.: Фінанси і статистика, 1995. -464с.
12. Кондратов Н. П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. — М: ИНФРА-М. — 1998, — 560с.
13. Лівшиць Р.З., Хохлякова О. С. Трудове законодавство Росії. — М.: Профстрой, 1993. -298с.
14. Пизенгольц М. З., Варава О. П. Бухгалтерський облік сільському господарстві. М., Агропромиздат, 1987. — 352с.
15. Пуття Н.І. Оплату праці працівників аграрної сфери. Методичне посібник підприємствам. — Орел: ОГСХА, 1999. — 59с.
16. Радостовец В. М. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах. — М.: Агропромиздат, 1987. — 414с.
17. Савитская Р. Аналіз господарську діяльність підприємств АПК: Облік. — М.: Экоперспектива, 1998. — 494с.
18. Строєв Е.С., Злобін Е.Ф., Міхальов А.А. Теорія і практика аграрних змін у Орловської області. — М.: АгриПресс, 1998. — 532с.
19. Федяєв А.М. Організація обліку по журнально-ордерной формі на підприємствах АПК. У 2-х томах. М., Госагропромиздат, 1990.- 335с.
20. «1С: Бухгалтерія». Версія 7.5. Керівництво користувача. — М.: Фірма 1С, 1998. -440с.
21. «1С: Бухгалтерія». Версія 7,5. Типова конфігурація. Опис. — М.: Фірма 1С, 1998. -157с.
22. Белоглазов З., Зунде У., Нетова М. Мотивація праці умови ринку. //Міжнародний бухгалтерський журнал. — 1997. — № 6. — с. 60−61.
23. Васильєв В. Д. Нарахування посібники з тимчасової непрацездатності. //Головбух. — 1997. — № 12. — з. 50.
24. Куликов А. Мотивація і продуктивності праці. //Консультант директора. -1997. — № 19. — з. 22.
25. Линевич А. В., Дагдаверян О. А. Ефективна система оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств. //Економіка сільськогосподарських і переробні підприємства. — 1998. — № 3.
26. Лубків О. Н. Оплату праці на підприємствах сільського господарства за період перетворення ринкових відносин. //Економіка сільськогосподарських і переробних предприятий. -1997. — № 3.
27. Лубків О. Н. Оплату праці працівників державних бюджетних установ сільського господарства. //Економіка сільськогосподарських і переробні підприємства. — 1993. — № 8.
28. Лубків О.Н. Основні інструменти організації та регулювання оплати праці сільське господарство. //Економіка сільськогосподарських і переробні підприємства. — 1997. -№ 1. -з 17−22.
29. Никіфоров О.Н., Лубків О.Н. основні напрями реформування зарплати. //Економіка сільськогосподарських і переробні підприємства. — 1998. -№ 11. -с 41−45.
30. Пономарьов А., Комардин З. Удосконалення форм оплати праці сільських виробників. //АПК: економіка, управління. — 1996. — № 6.
31. Попов У. Мотиваційний механізм стимулювання праці сільське господарство. //АПК: економіка, управління. — 1992. -№ 3. — с. 56.
32. Радченко У., Ткаченко У. Стимулювання аграрного праці в основі ринкового механізму. //Міжнародний сільськогосподарський журнал. — 1999. — № 3. — с. 22−25.
33. Рекомендації з праці і матеріального стимулюванню працівників сільгосппідприємств, акціонерних товариств, кооперативів та інших формувань, які використовують найманої праці. //Економіка сільськогосподарських і переробні підприємства. — 1995. — № 4. — з 40−44.
34. Тарасов А. Стимулювання ефективності сільськогосподарської праці. //Економіка сільського господарства Росії. — 1996. — № 9. -с. 27.
35. Трощенкова Т. Удосконалювати матеріальні стимули. //Економіка сільського господарства Росії. — 1998. — № 6.- з. 28.
36. Червинская Л. Психологічні аспекти мотивації працівників. //Економіка сільського господарства Росії. -1999. -№ 3, — з. 27.
37. Шомов О. М., Читов В. А. Організація й ті види матеріальним стимулюванням працівників. //Головбух. -1998. -№ 11. — з. 53−58.
38. Щивориц К. В. Принципи побудови системи матеріальним стимулюванням для підприємства. //Управління персоналом. — 1998.81


Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою