Международные автомобільні перевозки

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
ТЕХНІЧНІ НАУКИ


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Содержание

1. Общие положения
1.1. Мета курсової работы
1.2. Порядок виконання работы
1.3. Захист курсової работы
1.4. Зміст і структура курсової работы
2. Вибір рухомого состава
3. Розробка маршрутів міжнародної перевозки
4. Оформлення документов
5. Розрахунок кількості одиниць рухомого складу
6. Розрахунок техніко-експлуатаційних показателей
Укладання
Література
Додатка

1. Общие положения

1.1. Мета курсової роботи

Міжнародні автомобільні перевезення (МАП) є з ринках видів підприємництва России.
При організації МАП транспортні фірми вирішують ряд завдань, які трапляються при внутрішніх перевезеннях: дотримання правил міжнародних конвенцій, що регламентують МАП, придбання й товарно-транспортних документів міжнародного зразка, виконання технічних вимог дорожніх законодавств інших країнах, оплата дорожніх зборів, оформлення віз водіям, придбання дозволів і др.
Метою курсової роботи є підставою закріплення теоретичних знань, отриманих щодо дисципліни «Технологія і організація міжнародних автомобільних перевезень «. Кожен студент самостійно виконує курсову роботу у відповідність до індивідуальним завданням. Курсова робота є розробку двох вариантовмеждународнойперевозки: прямой і змішаної (мультимодальной) автомобільної з допомогою поромної переправи. Причому, отримані внаслідок розрахунків технологічні показники варіантів доставки вантажів є вихідними для розрахунків економічних показників, розроблених маршрутів, які виконуються в курсової роботу з дисципліни «Економіка і менеджмент при МАП «наступного семестрі. За результатами обох курсових робіт робляться остаточних висновків за вибором варіантів доставки заданих обсягів вантажів в міжнародному сообщении.

1.2. Порядок виконання работы

Курсова робота оформляється як пояснювальній записки, які мають включати: титульний лист, зміст, запровадження, вихідні дані, основну частину, розділи розрахунків, висновок і список літератури. У разі потреби вони можуть утримувати приложения.
Загальний роботи вистачить становить середньому 15−25 сторінок. Титульний лист запискиоформляется відповідно до встановленими требованиями.

1.3. Захист курсової роботи

Захист курсової роботи проводиться наприкінці семестру в в індивідуальному порядку виходячи з представленої записки та інших ілюстративних материалов.
Якщо керівник не допустив курсову роботу до захисту, як і відповідну які висуваються вимогам, вона мусить бути перероблена студентом відповідно до вказівками руководителя.
Курсова робота оцінюється по п’ятибальною шкалою залежно від якості защиты.
При незадовільну оцінку роботи студентові встановлюється термін для виправлення роботи, після чого призначається повторна защита.

1.4. Зміст і структура курсової работы

У виконання роботи мають бути вирішені такі технологічні і організаційні задачи:
* вибір рухомого складу для МАП;
* визначення маршрутів перевезень у прямому й змішаному сообщении;
* розрахунок відстаней перевезень і термінів доставки грузов;
* визначення обсягів продажів і пунктів заправки топливом;
* визначення та оформлення необхідні організації МАП: підприємствам, водія, транспортний засіб, груза;
* розрахунок чисельності транспортних средств;
* розрахунок техніко-експлуатаційних показателей.

Структурно курсова робота має складатися з наступних разделов:
Введение
1. Вибір рухомого состава
2. Розробка маршрутів міжнародної перевозки
3. Оформлення документов
4. Розрахунок кількості одиниць рухомого состава
5. Розрахунок техніко-експлуатаційних показників
Укладання
Література
Приложения

У запровадження слід охарактеризувати загальну ситуації у галузі міжнародних автомобільних перевезень, сформулювати основні технологічні мети, які стоять перед підприємствами. Позначити проблеми, що перешкоджають здійсненню та розвитку, міжнародних автомобільних перевезень. Обсяг запровадження 2−3 страницы.
У 1-ом розділі необхідно зробити вибір рухомого складу, виходячи з її техніко-експлуатаційних характеристик. У цьому студентові слід підкреслити особливо і пояснити, чому були використані під час виборів. Обсяг розділу 4−6 страниц.
У 2-ом розділі розробляються маршрути МАП. Причому, один маршрут повністю сухопутний, з використанням поромної переправи (змішаний). Маршрути прокладаються з допомогою автодорожніх карток і атласів Європи, таблиць кротчайших відстаней, електронних атласів MS AutoRoute Express.
Розділ слід завершити підсумковій таблицею, які мають демонструвати послідовні етапи МАП. Кожен етап відповідає певному виду роботи і має точний час тривалості, які мають відповідати Європейському Угоді, що стосується роботи екіпажів транспортних засобів, які виробляють МАП (ЕСТР).
У таблиці відзначається місце заправок і кількість заправлюваного палива, що слід розрахувати. Обсяг глави 8−10 страниц.
У 3-ем розділі перераховуються необхідних МАП документи, які діляться ми такі группы:
* документи для предприятия;
* документи для водителя;
* документи на рухомий состав;
* документи на груз.
Вказуються повне найменування оформлюваного документа, місце отримання (орган видає документ), умови отримання (вимоги до перевізникові, вантажовідправникові, вантажоодержувачу) і важливе місце перебування документа під час здійснення МАП. Обсяг глави 4−5 страниц.
У 4-ом розділі визначається необхідне перевезення кількість рухомого складу. Для перебування фактичної вантажопідйомності автопоїзди, треба врахувати обмеження з загальній масі і осьові навантаження у країнах, якими проходить маршрут. Обсяг розділу 2−3 страницы.
У 5-ом розділі виробляється розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи автопоїздів кожному з маршрутів на одне рейсу. Обсяг розділу 1−2 страницы.
Наприкінці робляться висновки з результатам виконаної роботи, наводиться підсумкова таблиця порівняння маршрутів, обгрунтовується обраний варіант перевезення. Обсяг укладання 2−3 страницы.
2. Вибір рухомого состава.

Вибір рухомого складу для МАП входять такі этапы:
1. Визначити, який вітчизняний чи імпортний рухомий склад використовуватися на разрабатываемом маршруті, навести вагомі арґументів на користь тієї чи іншої варианта.
2. Виробити вибірку автомобілів (сідельних тягачів) — щонайменше чотирьох варіантів — з урахуванням основних експлуатаційних властивостей (динамічність, паливна економічність, потужність двигуна, екологічність та інших.)
Виділити серед параметрів еталонне значення і навести значення параметрів в відносні величини. З цією метою використовувати таке правило: якщо за еталона вибрано найменше значення параметра (наприклад, для такого параметра як ціна автомобіля, — що нижчою ціна, краще), ті значення цього еталона ділиться попри всі значення для даної рядки. Якщо по еталон вибрано найбільше значення параметра, усі значення, відповідні цієї рядку, діляться на значення еталона. Результати занести в таблицю 2.
Таблиця 2
Параметри тягачів в відносних величинах
Показатели
Обозначение
VOLVO
MERCEDES
МАЗ


Потім зробити ранжування параметрів залежно від своїх ступеня важливості з наданням їм значення рангів. Значення рангів визначається так. Береться шкала, наприклад, від 1 до 10. І на цій шкалою число 1 чи 10 присвоюється параметрами, що є за рівнем значимості відповідно на 1-ом чи останнє місце (останньому місця — число 10). Іншим параметрами присвоюються значення рангів між тим значення від 1 до 10 обраної шкали. Значення рангів параметрів може бути наближені чи віддалені друг від друга. Так було в аналізованому нами прикладі, експертно встановили, що тіснота зв’язок між такими параметрами, як витрата пального й технічна швидкість автомобіля менше, цим між витратою палива й ресурсом автомобіля, тому параметр витрати палива стоїть ближчі один до параметру ресурсу автомобіля і далі від іншого параметра — технічна швидкість автомобіля. Результат ранжирування представлено таблиці 3.

Далі необхідно відносні значення параметрів через підрядник скоригувати з урахуванням їхньої рангів. Для цього він дані з таблиці 2 діляться на значення рангів й оприлюднювати отримані значення наводяться в таблиці 4. Таким кроком зробити підсумовування по столбцам отриманих значень таблиці 4. З отриманих сум вибирається найбільша, яка визначає найраціональнішу модель автомобіля. У наведеному прикладі найбільше значення комплексного показника відповідає автомобілю марки КамАЗ.
Таблиця 4
Показатели
Обозначение
VOLVO
MERCEDES
МАЗ
КамАЗ
Ціна п/с
C
0,22
0,17
0. 78
1. 0
Питома витрата топлива

G

0,32

0,33

0,29

0,31
Швидкість экспл.
V
0,1
0,1
0,09
0,08
Ресурс до списания
L
0,1
0,13
0,04
0,03
Сумарний коэффициент

Z

0,74

0,73

1,2

1,42

4. Описати умови придбання рухомого складу (власні чи залучені кошти, аренда).
Після обгрунтування вибору рухомого складу наводяться технічні параметри тягачі і полуприцепа.
3. Розробка маршрутів міжнародної перевозки.

При прокладанні маршрутів потрібно використовувати наскільки можна міжнародну мережу «Є «доріг класу А. У цьому можна скористатися автодорожніми мапами та атласами Європи, таблицями кротчайших відстаней (5), електронним атласом MS AutoRoute Express. Після прокладки маршрутів складаються схеми руху від зазначенням прикордонних переходів, портів, відстаней Росією, країнах і далекого зарубіжжя.
Далі розраховуються графіки руху на маршрутах з урахуванням середніх швидкостей руху (додаток — 1), дотримання водієм вимог щодо режиму праці та відпочинку (ЕСТР), середнього часу простою на прикордонних переходах (додаток 2), розкладу руху поромів (додаток 3), заборон на спрямування вихідні (додаток 4), часу вантаження та розвантаження (додаток 5 — 10).
Визначаються пункти заправки паливом з урахуванням обмежень ввезення палива на країнах Європи. Необхідно розрахувати кількість палива необхідну виконання рейсу, з урахуванням нормативного витрати палива, пробігів із вантажем і вантажу. Відповідно до нормами витрати палив і мастильних матеріалів в автомобільному транспорті Р 3 112 194−0366−97 для автопоїздів нормируемое значення витрати палива визначається за такими формулам:
де Qн — нормативний витрати, л чи м3; P. S — пробіг автомобіля чи автопоїзди, км; Hsan — норма витрати палива на пробіг автопоїзди л/100км чи куб. м/ 100 км; Hs — базова норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100км чи куб. м/ 100 км; Hg — норма витрати палива на додаткову масу причепа чи напівпричепи, л/100км чи куб. м/ 100 км; Gпр — власна маса напівпричепи чи причепа, т; Hw — норма витрати палива на транспортну роботу, л/100км чи куб. м/ 100 км; W — обсяг транспортної роботи, т·км; Gгр — маса вантажу, т; Sгр — пробіг із вантажем, км; D — поправочний коэффициент.
Працюючи вітчизняних сідельних тягачів з напівпричепами норма витрати палива на додаткову масу причепа чи напівпричепи поповнюється кожну тонну власної маси причепів і напівпричепів, працівників дизельному паливі на 1,3 (л/100т·км), на транспортну роботу в кожну тонну вантажу на 1,3 (л/100т·км).
Уточнюючі коефіцієнти HW і Hg для іноземного рухомого складу розраховуються наступним образом:
де g1 — базова норма витрати палива для одиночного тягачі (л/100км); g2 — експлуатаційна норма витрати палива для автопоїзди без вантажу (л/100км); g3 — експлуатаційна норма витрати палива для автопоїзди з максимальною корисною загрузкой (л/100км); Gпр — величина власної маси причепа чи напівпричепи, т; Gгр max — величина максимально корисного вантажу, т.
Допускається рахувати, у розрахунках час руху порома як відпочинок водія. Отримані результати розрахунків оформляються як таблиці за такою формі (табл. 5) в кожному варианту.

4. Оформлення документов.

У розділі необхідно скласти перелік всіх документів необхідні організації міжнародної перевезення конкретному маршруту з те, що ця перевезення складає підприємстві вперше. Документи може бути розбитий ми такі групи: підприємствам, для водія, для транспортний засіб, для груза.
Крім найменування документа слід зазначити компетентний орган здійснює його видачу (продаж) й умови видачі (продажів). Розділ оформляється як таблиці (табл. 6).

Таблиця 6
Що Оформлялися при МАП документы
Документ
Компетентне орган його выдающий
Умови отримання документа
Місце перебування документа при МАП
І де та ким здійснюється контроль
Дозвіл на в'їзд (виїзд) в Германию
Північно-західне представництво Асоціації международ ных автомобільних перевізників (АСМАП)
Наявність ліцензії на МАП, предоплата
На транспортному средстве
На кордоні і території Німеччини, поліція, погранслужба

5. Розрахунок кількості одиниць рухомого состава.

Чисельність транспортних засобів визначатиметься з урахуванням необхідності вивезення заданих обсягів експортних і імпортних вантажів за місяць за одного водії автомобілем. У цьому враховується коефіцієнт використання вантажопідйомності (?) рассчитываемыйпо формулі (6).
де Qф — фактично допустима маса вантажу автопоїзди, т; Qн — номінальна вантажопідйомність автопоїзди, т.
Формула до розрахунку припустимою маси вантажу автопоезда:
де Q2, Q3 — допустима маса вантажу для заданої осьової навантаження P2 -задньої осі тягачі і P3 — візки напівпричепи; m1, m2, m3 і mc — маса, яка припадає на передню, задню вісь тягачі, на візок і сідло напівпричепи, відповідно; Z — відстань від седельно-сцепного устрою до центру ваги вантажу; P. S — відстань від сідла до осі візки напівпричепи; h — відстань від передній осі тягачі до седельно-сцепного устройства.
Значення обмежень на осьові навантаження Р2, Р3 — відповідають весо-габаритным обмеженням у країнах, якими проходить маршрут.
де Qгр — поставлене експортно-імпортний обсяг перевезень, т; Тмес — час, протягом якого треба перевезти вантаж, год; tоб — час обороту автомобіля, год; N — необхідне загальна кількість їздець; n — можливу кількість їздець одного автомобіля; Am — необхідну кількість автомобилей.

6. Розрахунок техніко-експлуатаційних показателей

З урахуванням отримані розділах 2,3 і п’яти даних необхідно розрахувати обох рейсів такі техніко-експлуатаційні показатели:
1. Середню технічну скорость
2. Середню експлуатаційну скорость
3. Середню швидкість доставки груза
4. Коефіцієнт, що характеризує використання робочого времени
5. Коефіцієнт використання пробігу за рейс
6. Коефіцієнт нульових пробегов
7. Транспортна робота за рейс
8. Годинну продуктивність рухомого состава.

Заключение.
Наприкінці курсової роботи наводиться порівняльна характеристика маршрутів міжнародної перевезення та робиться висновок про вибір маршруту. Порівняльну характеристику розроблених маршрутів рекомендується виконати як таблиці 7.
Таблиця 7
Підсумкова таблица
Показатели
Маршрут № 1
(сухопутный)
Маршрут № 2
(мультимодальный)
1
2
3
Загальне час перевезення, сут.
час руху, ч.
У цьому числе:
* сухопутне движение
* паромна переправа

час водія, ч.
за 1 неделю
за 2 неделю


Час простою, ч
У цьому числе:
* під погрузкой/разгрузкой
* на границе
Загальний пробіг, км.
У цьому числе:
Росією і з країнам СНГ
країнами далекого зарубежья
Час простою на прикордонних переходах, ч.
Час перебування водія у країнах далекого зарубіжжя, сут.
Необхідна число транспортних засобів, ед.

Техніко-експлуатаційні показатели
Литература
1. Міжнародні автомобільні перевезення. Ч. I. Організаційні та правові аспекти: Учеб. посібник / Під ред. Ю. С. Сухіна, В. С. Лукинского. — СПб.: СПбГИЭА, 2000. — 170 с.
2. Зайцев Є.І. Усі для перевезень вантажів. — СПб.: Закон й бізнес, 1998 — 94с.
3. Короткий автомобільний довідник. Під редакцією Понизовкина А. Н.
— М.: АТ «Трансконсалдинг », 1994 — 779 с.
4. Міжнародні перевезення: питання й відповіді. — М.: АСМАП, 1994 -71 с.
5. Миколаїв Д.С. Міжнародні торгові перевезення. — М.: МГІМО -Пресс, 1995 -190 с.
6. Таблиці найкоротших відстаней по іноземної території. — М. :
АСМАП, 1994. 123с.
7. Савін В.І. Перевезення вантажів автомобільним транспортом: Довідкове посібник. — М.: Видавництво «Річ І Сервіс », 2002. — 544 з.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою