Разработка техтрансфинплана АТП

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
ТЕХНІЧНІ НАУКИ


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Введение 4

Техтрансфинплан вантажного автотранспортного підприємства 5

1. План перевезень вантажів 6

2. Виробнича програма по експлуатації рухомого складу 8

3. План технічного обслуговування і ремонту рухомого складу 12

4. План витрати експлуатаційних і ремонтних матеріалів 14

5. План за працею і реальної заробітної платі 18

5.1 Розрахунок чисельності та фонду зарплати водіїв 18 5.2 Розрахунок чисельності та фонду зарплати ремонтних робочих 20 5.3 Розрахунок чисельності та фонду зарплати решти персоналу АТП 22

6. План за собівартістю перевезень 25

7. План з доходів, прибутків і рентабельності. 27

8. Зведена таблиця техніко-економічних показників роботи АТП 31

Список використаної літератури 33

Важливу роль розвитку економіки нашої країни займає автомобільний транспорт. Нині практично немає таких економічних проблем, які їх торкалися. Основне завдання транспорту є цілковите дерегулювання та своєчасне задоволення потреб народного господарства і у перевезеннях, підвищення ефективності і забезпечення якості роботи транспортної системы.

Автомобільний транспорт забезпечує економію громадського часу у перевезеннях вантажів і пасажирів, сприяє розвитку продуктивних сил суспільства, розширенню міжрегіональних зв’язків, і навіть поліпшенню культурно- побутового обслуговування населення. У водночас автомобілізація надає значний вплив на структуру капітальних вкладень, архітектуру і планування міст, і навіть різні царини життя суспільства- охорону здоров’я, культуру, просвітництво і др.

Поруч із загальними рисами, притаманними всіх галузей матеріального виробництва, автомобільний транспорт має і низкою особенностей:

1. Продукцією автомобільного транспорту є переміщення готових продуктів із сфери виробництва, у сферу звернення чи переміщення людей;

2. На автомобільний транспорт процес виробництва та реалізації продукції злиті воедино;

3. Вартість перевезення вантажу автомобільним транспортом додається до вартості виробництва цієї груза;

4. На автомобільний транспорт інша форма кругообігу виробничих фондов;

5. У структурі витрат виробництва транспортної продукції відсутні видатки сырье;

6. Автомобільний транспорт грає своєрідну роль соціально- економічної та напрямів культурної життя общества.

Курсова робота має своєю метою закріплення знань, отриманих на лекційних і практичних занять із дисциплінам «Економіка галузі» і «Організація, планування і управління АТП» і придбання методи і досвіду виконання розрахунків економічних показників роботи підприємства, що написані у плані його развития.

Усі розділи техтрансфинплана розраховуються під час використання діючих довідників, прейскурантів та об'єктивності даних методичних указаний.

Техтрансфинплан вантажного автотранспортного предприятия

Вихідні данные

Вихідними для розробки техтрансфинплана є: 1. Річний обсяг перевезень вантажів Qгод=260 тис. т.; 2. Кількість днів роботи АТП протягом року (режим роботи АТП) Др=305 днів; 3. Категорія умов експлуатації рухомого складу — II; 4. Середній пробіг автомобілів початку експлуатації (в частках від ресурсного пробігу) — 1,1(Lр; 5. Номенклатура, обсяг (у відсотках від загальної кількості) і відстань від перевезень різних видів вантажів і загальнодосяжний спосіб організації погрузочно- розвантажувальних робіт. |Найменування |Обсяг, % |Відстань |Спосіб організації | |вантажу | |перевезення, |ПРР | | | |км | | |Щебінь |20 |4 |механічний | |Гравій |10 |12 |механічний | |Залізобетон |20 |35 |механічний | |Бензин |50 |42 |налив |

6. Рухомий склад. |Марка а/м |Вантажопідйомність |Середня технич. швидкість, | | |q, т |(vт) км/год | |КамАЗ-5511 |10 |27 | |КамАЗ-53 212|10 |29 | |ТСВ-6У |5,2 |30 |

Примітка: наводиться розрахунок для автомобіля КамАЗ-5511.

1. План перевезень грузов

План перевезень вантажів є вихідним розділом і розробити плану. Він охоплює перелік основних вантажовідправників із кількості і номенклатури відправлених вантажів, відстані перевезення підгрунтям для вибору моделей рухомого складу і розрахунку показників його использования.

План перевезень вантажів складається формою таблиць 1 і 2.

Таблиця 1.

План перевезень вантажів |Найменування |Річний обсяг |Клас |Відстань |Вантажооборот| |вантажів |перевезень, |вантажу |перевезення, |, | | |тыс.т | |км |тис. ткм | |Щебінь |52 |I |4 |208 | |Гравій |26 |I |12 |312 | |Залізобетон |52 |I |35 |1820 | |Бензин |130 |II |42 |5460 | |Разом: |260 | |30 |7800 |

Клас вантажів визначається по справочнику.

Середнє відстань перевезення вантажів визначається по формуле:

[pic], де (Ргод — сумарний річний вантажообіг, ткм; (Qгод — обсяг перевезень грузов.

[pic]км.

Таблиця 2. | |КамАЗ-|КамАЗ-5|ТСВ-6У| | | |5511 |3212 | | | |1. Виробнича база | |1. Среднесписочное кількість |6 |8 |52 |66 | |автомобілів, од. | | | | | |2. Середня вантажопідйомність автомобиля,|10 |10 |5,2 |6 | |т | | | | | |3. Загальна вантажопідйомність автомобілів, |60 |80 |270,4 |410,4 | |т | | | | | |4. Автомобиле-дни для підприємства, а-дн. |2190 |2920 |18 980 |24 090 | |5. Автомобиле-дни у роботі, а-дн. |1500 |2073 |12 793 |16 366 | |6. Автомобиле-часы у роботі, а-час. |13 500 |20 730 |127 930|162160 | |7. Загальний пробіг усіх автомобілів за |253 144|284375 |164 062|2178144 | |рік, км | | |5 | | |8. Пробіг усіх автомобілів із вантажем за |124 800|182000 |131 250|1619300 | |рік, км | | |0 | | |9. Вироблення одного автомобіля за |52,0 |25,1 |10,2 |15,8 | |добу, т | | | | | | ткм. |346,7 |878,0 |426,8 |474,2 | |2. Техніко-економічні показники | |1. Коефіцієнт технічної готовності |0,722 |0,836 |0,836 |0,826 | |парку | | | | | |2. Коефіцієнт випуску автомобілів на |0,685 |0,71 |0,674 |0,699 | |лінію | | | | | |3. Середнє час у наряді на добу, |9 |10 |10 |9,909 | |годину. | | | | | |4. Середнє відстань перевезення грузов,|16 |35 |42 |30 | |км | | | | | |5. Середня довжина груженой їздки, км |16 |35 |42 |30 | |6. Коефіцієнт використання пробігу |0,493 |0,64 |0,5 |0,515 | |7. Коефіцієнт використання |1,0 |1,0 |0,8 |0,859 | |вантажопідйомності | | | | | |8. Час простою під |0,083 |1,3 |1 |0,544 | |погрузкой-разгрузкой на 1 їздку | | | | | |9. Середня технічна швидкість, км/час|27,0 |29,0 |30,0 |29,606 | |10. Среднесуточный пробіг автомобіля, км|207,5 |155,4 |245,9 |231,439 | |11. Количество їздець із вантажем, од. |7800 |5200 |31 250 |44 250 | |3. Виробнича програма | |1. Річний обсяг перевезень, тис. тонн |78 |52 |130 |260 | |2. Річний вантажообіг, тис. ткм |520 |1820 |5460 |7800 | |3. Годовая вироблення 1 автомобіля, тонн |13 000 |6500 |2500 |3939 | | ткм |86 667 |227 500 |105 000|118182 |

Таблиця 4.

Розрахунок коефіцієнта випуску автомобілів на лінію |Найменування показників |Марки автомобілів |Усього за| | | |парку | | |КамАЗ-|КамАЗ-5|ТСВ-6У| | | |5511 |3212 | | | |1. Ресурсний пробіг автомобіля, км |229 500|270000 |297 000|175295 | |2. Середньодобовий пробіг, км |207,5 |155,4 |245,9 |178 | |3. Днів роботи за цикл, днів |1106 |1737 |1208 |2843 | |4. Норма простою в ТЕ і Р, дней/1000 км|0,53 |0,53 |0,53 |0,53 | |5. Простий в ТЕ і Р, днів |158 |186 |205 |344 | |6. Простий по іншим причин за цикл, |77 |122 |85 |199 | |днів | | | | | |7. Днів в циклі, днів |1341 |2045 |1498 |1743 | |8. Коефіцієнт переходу від циклу до году|0,2274|0,1491 |0,2036|0,1827 | |9. Днів простою в ТЕ і Р протягом року, днів |36 |28 |42 |64 | |10. Днів простою по іншим причин, |18 |18 |17 |36 | |днів | | | | | |11. Разом простою протягом року, днів |54 |46 |59 |100 |

Продовження табл. 4 |12. Днів роботи протягом року |252 |259 |246 |511 | |13. Коефіцієнт випуску на лінію |0,690 |0,71 |0,674 |0,701 |

Розрахунок за таблицею 10 виробляється на одне автомобіля окремих марок й отримана величина коефіцієнта випуску на лінію приймається для усіх автомобілів даної марки.

Ресурсний пробіг автомобіля равен:

[pic], де Lрн (300. 000 км — нормативний ресурсний пробіг даної марки автомобіля; К1(0,9 — коефіцієнт коригування ресурсного пробігу залежно від умов експлуатації; К2 — коефіцієнт коригування ресурсного пробігу в залежність від модифікації ПС (К2борт (1, К2с/с (0,85, К2спец (1,1), К3(1 — коефіцієнт коригування ресурсного пробігу залежно від кліматичних умов. Дані коефіцієнти приймаються відповідно до «Положенням про ТЕ і ремонті рухомого складу автомобільного транспорту ».

[pic]км.

Середньодобовий пробіг равен:

[pic].

[pic]км.

Кількість днів роботи автомобіля за цикл визначається по формуле:

[pic].

[pic]дней.

Простий автомобіля в ТЕ і поточний ремонт за цикл обчислюється по формуле:

[pic], де dТО-ТР (0,5 — норма простою автомобіля в ТЕ і ТР в днях на 1000 км пробігу, днів; K «4(1,3 — коефіцієнт, враховує тривалість простою автомобілі з початку эксплуатации.

[pic]дней.

Простий автомобіля по іншим причин за цикл приймаємо у вигляді 8% від кількості днів работы:

[pic].

[pic]дней.

Кількість днів, у циклі равно:

[pic].

[pic]дней.

Коефіцієнт переходу від циклу до року обчислюється по формуле:

[pic].

[pic].

Кількість днів простою автомобіля в ТЕ і ТР протягом року визначається по формуле:

[pic].

[pic]дней за год.

Простий автомобіля по іншим причин протягом року обчислюється по формуле:

[pic].

[pic]дней.

Разом кількість днів простою протягом року визначається по формуле:

[pic].

[pic]день.

Кількість днів роботи автомобіля протягом року обчислюється по формуле:

[pic].

[pic]дней.

Коефіцієнт випуску автомобіля на лінію визначається по формуле:

[pic], де Дк = 365- кількість календарних днів на рік, дней.

[pic].

Среднесписочное кількість автомобілів визначається по формуле:

[pic].

[pic]ед.

Кількість авто-дней роботи протягом року визначається по формуле:

[pic].

[pic] авто-дней.

Кількість авто-дней для підприємства обчислюється по формуле:

[pic].

[pic]авто-дней.

Автомобиле-часы у роботі обчислюються по формуле:

[pic].

[pic]авто-часов.

Загальна вантажопідйомність автомобілів обчислюється по формуле:

[pic].

[pic]т.

Пробіг усіх автомобілів із вантажем обчислюється по формуле:

[pic], де nе — число їздець; lср — середнє відстань перевезення грузов.

[pic]км.

Загальний пробіг усіх автомобілів протягом року визначається по формуле:

[pic].

[pic]км.

Вироблення автомобіля на добу визначається по формулам:

[pic], тонн и

[pic], ткм.

[pic]т.

[pic]ткм.

Коефіцієнт технічної готовності визначається по формуле:

[pic], де АДпр — число авто-дней простою по іншим причинам.

[pic].

[pic]авто-дней.

[pic].

Довжина гружёной їздки обчислюється по формуле:

[pic], тобто. lгр (lср.

[pic]км.

Статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності обчислюється по формуле:

[pic].

[pic].

Кількість їздець із вантажем обчислюється по формуле:

[pic].

[pic]ездок.

Річна вироблення 1-го автомобіля визначається по формулам:

[pic], тонн и

[pic], ткм.

[pic]т.

[pic]ткм.

3. План технічного обслуговування і ремонту рухомого состава

Таблиця 5. |Найменування показників |Ед. |Марки автомобілів |Усього | | |ізм.| |по | | | | |парку | | | |КамАЗ|КамАЗ-|ТСВ-6У | | | | |-5511|53 212 | | | |1. Загальний пробіг усіх автомобілів за |км |25 314|284375|1 640 625|217814| |рік | |4 | | |4 | |2. Ресурсний пробігу автомобіля |км |22 950|270000|297 000 |175 295| | | |0 | | |, 5 | |3. У списань автомобілів за |од. |1 |1 |6 |8 | |рік | | | | | | |4. Норма пробігу автомобіля до ТО-2 |км |10 800|10800 |10 800 |10 800 | |5. У ТО-2 усіх автомобілів за |од. |22 |25 |146 |47 | |рік | | | | | | |6. Норма пробігу автомобіля до ТО-1 |км |2700 |2700 |2700 |2700 | |7. У ТО-1 усіх автомобілів за |од. |93 |104 |602 |799 | |рік | | | | | | |8. У ЕОс усіх автомобілів за |од. |1500 |2073 |12 793 |16 366 | |рік | | | | | | |9. У ЕОт усіх автомобілів за |од. |35 |40 |234 |309 | |рік | | | | | | |10. Кількість сезонних обслуживаний|ед. |12 |16 |146 |174 | |(ЗІ) усіх автомобілів протягом року | | | | | | |11. Норма трудомісткості одного ТО-2 |ч-ча|28,57|24,84 |13,66 | | | |з | | | | | |12. Загальна трудомісткість всіх ТО-2 за |ч-ча|629 |621 |1994 |3244 | |рік |з | | | | | |13. Норма трудомісткості одного ЗІ |ч-ча|19,97|17,37 |16,39 | | | |з | | | | | |14. Загальна трудомісткість всіх ЗІ за |ч-ча|240 |278 |2393 |2911 | |рік |з | | | | | |15. Норма трудомісткості одного ТО-1 |ч-ча|7,54 |6,56 |3,16 | | | |з | | | | | |16. Загальна трудомісткість всіх ТО-1 за |ч-ча|701 |682 |1902 |3285 | |рік |з | | | | | |17. Норма трудомісткості одного ЕОс |ч-ча|0,24 |0,21 |0,3 | | | |з | | | | | |18. Загальна трудомісткість всіх ЕОс |ч-ча|360 |435 |3838 |4633 | | |з | | | | | |19. Норма трудомісткості одного ЕОт |ч-ча|0,21 |0,18 |0,27 | | | |з | | | | | |20. Загальна трудомісткість всіх ЕОт |ч-ча|7,4 |7,2 |63,2 |77,8 | | |з | | | | | |21. Норма трудомісткості ТР на 1000 км|ч-ча|9,46 |8,22 |6,51 | | |пробігу |з | | | | | |22. Загальна трудомісткість всіх ТР за |ч-ча|2395 |2338 |10 680 |15 413 | |рік |з | | | | | |23. Разом загальна трудомісткість ТЕ і ТР|ч-ча|4332,|4361,2|20 870,2|29 563,| | |з |4 | | |8 |

Кількість списань автомобілів протягом року обчислюється по формуле:

[pic].

[pic]списание.

Періодичність ТЕ автомобілів коригується з допомогою коефіцієнтів К1 і К3.

Кількість ТО-2 усіх автомобілів протягом року обчислюється по формуле:

[pic], де LнТО-2(12 000 км — нормативний пробіг автомобіля до ТО-2; К1(0,9; К3(1.

[pic].

Кількість ТО-1 усіх автомобілів протягом року визначається по формуле:

[pic], де LнТО-1(3000 км — нормативний пробіг автомобіля до ТО-1.

[pic].

Кількість добових ЄО усіх автомобілів протягом року обчислюється по формуле:

[pic].

[pic].

Кількість ЄО перед ТЕ усіх автомобілів протягом року визначається по формуле:

[pic].

[pic].

Кількість сезонних обслуживаний приймається з розрахунку двох сезонних обслуживаний на одне автомобіля на рік (щодо переходу з зимового періоду експлуатації на літній і навпаки). Для автомобілів сімейства КамАЗ трудоёмкость сезонного обслуговування становить 15,1 ч-час, а автомобіля ТСВ-6У ЗІ поєднується одним із ТО-2, збільшуючи його трудоёмкость на 20%.

Тоді кількість ЗІ усіх автомобілів протягом року составляет:

[pic].

[pic].

Трудоёмкость ТЕ автомобілів коригується з допомогою коефіцієнтів К2 і К5, а трудоёмкость ТР — К1, К2, К3, К4, К5 (див. «Становище… »).

К1ТО (0,9, К1ТР (1,1, для автомобіля КамАЗ-53 212 К2(1, для КамАЗ-5511 К2(1,15, а автомобіля ТСВ-6У К2(1,1 — коефіцієнт, враховує модифікацію ПС; К4(1,3 — коефіцієнт, враховує середній пробіг початку експлуатації; К5(1,15 — коефіцієнт, враховує потужність АТП.

Трудоёмкость окремих видів ТЕ і ТР визначається по формулам:

[pic],

[pic],

[pic],

[pic],

[pic], де tнТО-2(21,6 ч-час, tнТО-1(5,7 ч-час, tнСО (15,1 ч-час, tнЕОс (0,18, tнЕОт (0,16 ч-час, tнТР (5 ч-час/1000 км — нормативні трудоёмкости, відповідно ТО-2, ТО-1, ЗІ, ЕОс, ЕОт і ТР автомобілів сімейства КамАЗ, і tнТО-2(10,8 ч-час, tнТО-1(2,5 ч-час, tнСО (12,96 ч-час, tнЕОс (0,24, tнЕОт (0,21 ч-час, tнТР (3,6 ч-час/1000 км — нормативні трудоёмкости, відповідно ТО-2, ТО-1, ЗІ, ЕОс, ЕОт і ТР модифікацій автомобіля ЗІЛ- 130.

[pic] ч-час,

[pic]ч-час,

[pic] ч-час,

[pic]ч-час,

[pic] ч-час,

Трудоёмкость всіх ЗІ протягом року для автомобілів КамАЗ-5511 равна:

[pic].

[pic] ч-час.

Загальна трудоёмкость всіх ТЕ і ТР визначається по формуле:

[pic].

[pic]ч-час.

4. План витрати експлуатаційних і ремонтних материалов

План матеріально-технічного постачання розробляється з єдиною метою визначення потрібного кількості матеріальних ресурсів задля забезпечення нормальної роботи автомобільного парку і під час встановленого плану перевезень. Планом визначається потреба підприємства у автомобільному паливі, мастильних і обтиральних матеріалах, автомобільних шинах, запасних частинах до автомобілів, матеріалах для ТЕ і ремонту рухомого состава.

Потреба паливі за проведення перевезень вантажів розраховують окремо з кожної марці палива з урахуванням лінійних норм витрати палива по кожної марці рухомого состава.

Річний витрати автомобілем i-той моделі визначається по формуле:

[pic], де QL — річний витрати на пробіг; Qр — річний витрати на транспортну роботу (для КамАЗ-53 212) чи їздку із вантажем (для КамАЗ- 5511); Qзим — річний витрати працювати в зимових умовах; Qвг — річний витрати на внутригаражные нужды.

[pic], де qLКамАЗ-5511(34 л/100 км, qLКамАЗ-53212(25,5 л/100 км, qLТСВ-6У (32 л/100 км — лінійний витрати на 100 км.

[pic]л.

Для автосамосвалов виконують роботу, що враховується в тоннах перевезённого вантажу, норма на 1-у їздку встановлена у розмірі qne (1 л дизельного топлива.

[pic], де qne — витрати однією ездку.

[pic]л.

Для вантажних бортових автомобілів і автопоїздів, виконують роботу, що враховується в тонно-км, норма на 100 ткм прописані у залежність від виду використовуваного палива на наступних розмірах: бензин — 2 л; дизельне паливо — qткм (1,3 л; стиснений природного газу (СПГ) — 2 м³.

[pic], де qткм — витрати на 100 ткм транспортної работы.

[pic]л.

Норми витрати палива підвищуються під час роботи в зимову пору року: в помірної зоні - 5 міс. до 10%:

[pic].

[pic]л.

На внутригаражные роз'їзди і технічні потреби АТП (техогляди, регулювальні роботи, обкатка двигунів після ремонту й ін.) нормативний витрати ні перевищувати 0,5% від загального його кількості, споживаного АТП:

[pic].

[pic]л.

[pic]л.

Норми витрати мастильних і обтиральних матеріалів розраховують окремо за кожним видом і марці матеріалів. До мастильним матеріалам ставляться олії для двигунів, трансмісійні олії, спеціальні оливи й пластичні (консистентні) мастила. Норми витрати мастильних матеріалів встановлено на 100 л (м3 СПГ) загального витрати палива, розрахованого за нормами для даного автомобіля. Норми витрати масел прописані у літрів на 100 л (м3 СПГ) витрати палива, добові норми витрат мастил, відповідно кілограмах на 100 л (м3 СПГ) витрати топлива.

[pic], де qсмi — витрата i-го виду мастильного матеріалу на 100 л палива: для автомобілів КамАЗ-5511 і КамАЗ-53 212 qмот. (2,8 л; qтранс. (0,4 л; qспец. (0,15 л; qпласт. (0,35 кг, а автомобіля ТСВ-6У qмот. (2,2 л; qтранс. (0,3 л; qспец. (0,1 л; qпласт. (0,2 кг.

[pic]л;

[pic]л;

[pic]л;

[pic]кг.

Витрата обтиральних матеріалів визначають, виходячи з норми витрат за одиницю рухомого складу (до 15 кг на рік) і среднесписочного парку автомобилей:

[pic].

[pic]кг.

Вартість смазочно-обтирочных матеріалів визначається по формуле:

[pic],

[pic] де Ц1лмот. (20 крб.; Ц1лтранс. (13,8 крб.; Ц1лспец. (75 крб.; Ц1кгпласт. (85 крб; Цобт1кг (20 руб.

[pic].

[pic]руб. ;

[pic]руб. ;

[pic]руб. ;

[pic]руб.

[pic].

[pic]руб.

[pic]руб.

[pic]руб.

Потреба автомобільних шинах розраховують окремо в кожному розміру шин в комплектах (покришка, камера, ободная стрічка) по формуле:

[pic], де N — потрібне кількість комплектів шин, од.; Lобщ — річний пробіг рухомого складу, км; n (10 од. — число коліс рухомого складу без запасного; Hш (77 000 км — нормативний пробіг шин.

На автомобілі КамАЗ-5511, КамАЗ-53 212 і ТСВ-6У встановлюються шини 260- 508Р у кількості 10-и штук.

[pic]ед.

Потреба запасних частинах і матеріалах неможливо розрахувати в натуральному вираженні, т.к. нині номенклатура запасними частинами, агрегатів і матеріалів реалізації ТЕ і ремонту рухомого складу налічує понад 300 найменувань. У зв’язку з цим розрахунок роблять у вартісному вираженні, тобто. призначають у цілому суму витрат за запасні частини й матеріали з приводу формуле:

[pic], де Нзч (80 крб. — норма витрат за запчастини на 1000 км пробігу, крб.; Нм (90 крб. — норми витрат за запчастини і матеріалів на 1000 км пробігу; Lгод — річний пробіг даної марки рухомого складу, км; Кзч-м (1 — поправочний коефіцієнт, враховує коригування норм витрат за запасні частини й матеріали з приводу даної марці рухомого состава.

[pic]руб.

Результати підрахунків заносимо в таблицю 6.

Таблиця 6.

План матеріально-технічного постачання АТП |Найменування показників |Ед. |Марки автомобілів |Усього | | |измер.| |по | | | | |парку | | | |КамАЗ-5|КамАЗ-|ТСВ-6У| | | | |511 |53 212 | | | |ПАЛИВО ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ | |Загальний пробіг автомобілів протягом року |км |253 144 |284 375|164062|2 178 144| | | | | |5 | | |Річний вантажообіг |ткм |520 000 |182 000|546000|7 800 000| | | | |0 |0 | | |Кількість їздець із вантажем (для |езд. |7800 | | | | |самоскидів) | | | | | | |Норма витрати палива | | | | | | |на 100 км пробігу |л/100 |34 |25,5 |32 | | | |км | | | | | |на 100 ткм транспортної роботи |л/100 |-------|1,3 |2 | | | |ткм | | | | | |на 1 їздку (для самоскида |л/езд. |1 |------|------| | |КамАЗ-5511) | | |- |- | | |Витрата пального на пробіг |л |86 069 |72 516 |525 000|683585 | |автомобіля | | | | | | |Витрата пального на транспортну |л |7800 |23 660 | |31 460 | |роботу | | | | | | |Загальний витрата на пробіг і транс. |л |93 869 |96 176 |525 000|715045 | |роботу | | | | | | |Додатковий витрата працювати в | |3911 |4007 |21 875 |29 793 | |зимових умовах |л | | | | | |Витрата пального на внутригаражные |л |469 |501 |2734 |3704 | |потреби | | | | | | |Разом загальний витрати |л |98 249 |100 684|549609|748 542 | |Вартість 1 л палива |крб. |7,8 |7,8 |8 | | |Загальна вартість палива |крб. |766 342 |785 335|439687|5 948 549| | | | | |2 | | |МАСТИЛЬНІ І ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРІАЛИ | |А. олію для двигунів | | | | | | |Загальний витрата олії |л |2751 |2819 |12 091|17661 | |Вартість 1 л олії |крб. |20 |20 |20 | | |Загальна вартість олії для |крб. |55 020 |56 380 |24 182|353220 | |двигунів | | | |0 | | |Б. трансмісійне мастило | | | | | | |Загальний витрата олії |л |393 |403 |1649 |2445 | |Вартість 1 л олії |крб. |13,8 |13,8 |13,8 | | |Загальна вартість трансмиссионного |крб. |5423 |5561 |22 756|33741 | |олії | | | | | | |У. спеціальні олії | | | | | | |Загальний витрата олії |л |147 |151 |550 |848 | |Вартість 1 л олії |крб. |75 |75 |75 | |

Продовження табл. 6 |Загальна вартість спеціального масла|руб. |11 025 |11 325 |41 250|63600 | |Р. консистентная змащування | | | | | | |Загальний витрата мастила |кг |344 |352 |1099 |1795 | |Вартість 1 кг мастила |крб. |85 |85 |85 | | |Загальна вартість консистентної |крб. |29 240 |29 920 |93 415|152575 | |мастила | | | | | | |СПІЛЬНА вартість мастильних |крб. |100 708 |103 186|39924|603 136 | |матеріалів | | | |1 | | |Д. обтиральний матеріал | | | | | | |Загальний витрата обтирочного материала|кг |90 |80 |520 |690 | |Вартість 1 кг обтирочного |крб. |20 |20 |20 | | |матеріалу | | | | | | |Загальна вартість обтирочного |крб. |1800 |1600 |10 400|13800 | |матеріалу | | | | | | |РАЗОМ витрат за мастильні і |крб. |102 508 |104 786|40964|616 936 | |обтирочные матеріали | | | |1 | | |АВТОМОБІЛЬНІ ШИНИ | |Загальний пробіг автомобілів |км |253 144 |284 375|16406|2 178 144 | | | | | |25 | | |Кількість шин автомобілем |од. |10 |10 |10 | | |Нормативний пробіг одного |км |77 000 |77 000 |77 000| | |комплекту | | | | | | |Необхідна кількість комплектів |од. |33 |37 |213 |283 | |шин | | | | | | |Вартість однієї комплекту шин |крб. |23 000 |23 000 |23 000| | |РАЗОМ видатки автомобільні |крб. |759 000 |851 000|48990|6 509 000 | |шини | | | |00 | | |ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТЕ І РЕМОНТУ РУХОМОГО СОСТАВА | |Норма витрат за запчастини на | |80 |80 |80 | | |1000 км пробігу |крб. | | | | | |Загальні видатки запчастини |крб. |20 252 |22 750 |13 125|174252 | | | | | |0 | | |Норма витрат за матеріали на 1000 |крб. |90 |90 |90 | | |км пробігу | | | | | | |Загальні видатки матеріали |крб. |22 783 |25 594 |14 765|196033 | | | | | |6 | | |Поправочний коефіцієнт | |1 |1 |1 | | |РАЗОМ витрат за запчастини і |крб. |43 035 |48 344 |27 890|370285 | |матеріали | | | |6 | |

5. План за працею і оподаткуванням заробітної плате

Розробка плану з праці і збільшення заробітної платі має своєю метою визначити необхідну кількість працівників усіх категорій, рівень продуктивність праці і фонди зарплати на запланований период.

5.1 Розрахунок чисельності та фонду зарплати водителей

Среднесписочная чисельність водіїв вантажного АТП (Nвод) визначаться по формуле:

[pic], де АЧрабКамАЗ-5511(13 500 годину. — кількість авточасов роботи водіїв на лінії; АЧвто-р — кількість авточасов участі водіїв ТЕ і ремонті, годину. (приймається з фактичного участі водіїв ТЕ і ремонті, сформованого на АТП); АЧп-з — кількість авточасов подготовительно- заключного у водіїв, годину (приймають з розрахунку 0,3 години на зміну, тобто. [pic]; Фвгод — річний фонд робочого дня водіїв, час.

[pic]часов.

[pic], де Дк (365 — число календарних днів на рік; Дв (52 — число вихідних днів на рік; Дпр — число святкових днів на рік; Дотп (28 днів — число днів основного чергової відпустки; Дд. о (2 дня — дні додаткового отпуска;

Дб (10 днів — дні неявок через хворобу; Дгос (3 дня — дні неявок у зв’язку з виконанням державних обов’язків; Тсм (6,7 години — тривалість робочої зміни (8 годину при п’ятиденної робочої тижню и

6,7 години — при шестиденної); Дпредпр — число передсвяткових днів на рік (у дні тривалість робочого дня знижується на 1 час).

[pic]час.

При розрахунку часу участі водіїв ТЕ і ТР приймають: 50%- участь в ЄО і 20%- що у ТР:

[pic].

[pic]час.

[pic]чел.

Загальний фонд зарплати водіїв складається з фонду основний зарплати і фонду додаткової заробітної платы.

Фонд основний зарплати водіїв складається из:

. сплати перевезення тонни груза;

. сплати виконані тонно-километры;

. сплати що у ТЕ і ремонті автомобилей;

. надбавки за классность;

. доплат за експедирування, суміщення професій вантажника і других;

. премий.

Відрядна розцінка за простий під погрузочно-разгрузочными роботами за 1 тонну вантажу обчислюється по формуле:

[pic], де Cчас (21,98 крб. — годинна тарифна ставка водія 3-го класса.

[pic]руб. /т.

Відрядна розцінка за 1 ткм визначається по формуле:

[pic], де Tдв (1 годину — час у русі; tп-з (0,3 години — подготовительно- заключне час, приходящееся одну годину движения.

[pic]руб. /ткм.

Оплата за перевезення тонни визначається множенням обсягу перевезень вантажів на відрядну розцінку по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Оплата за виконані тонно-километры визначається множенням величини вантажообігу на відрядну розцінку по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Сума оплат за перевезення тонни і виконані тонно-километры становить сдельный фонд зарплати водителей:

[pic].

[pic]руб.

Участь водіїв ТЕ і ремонті (ЗПводТО-Р) оплачується в відповідність до привласненим їм кваліфікаційним розрядам ремонтних робочих (зазвичай четвертим розряду) пропорційно відпрацьованим годинах і обчислюється по формуле:

[pic], де СIVчас (19,78 крб. — годинна тарифна ставка ремонтного робочого 4-го разряда.

[pic]руб.

Надбавка за класність становить для водіїв 2-го класу — 10%, для водіїв 1-го класу — 25% від годинниковий тарифної ставки за відпрацьоване час й по формуле:

[pic], де Nвод1(3 чол., Nвод2(2 чол. — чисельність водіїв автомобілів КамАЗ- 5511, відповідно 1-го і другого класів (встановлюється по фактичним даним чи приймається у вигляді 35% водіїв 1 класу тут і 30% водіїв 2 класса).

[pic]руб.

Доплати за експедирування, суміщення професій вантажника, до праці в вихідні й у нічний час умовно беруть у розмірі 25% від тарифного фонду зарплати. Тарифний фонд зарплати водіїв визначається по формуле:

[pic].

[pic]руб.

[pic].

[pic]руб.

Премії у виконанні виробничих завдань приймаємо у вигляді до 30% від сдельного фонду зарплати водителей.

[pic].

[pic]руб.

Розмір додаткової зарплати може бути прийнятий 12% від фонду основний заробітної платы.

[pic].

Фонд основний зарплати визначається по формуле:

[pic].

[pic]руб.

[pic]руб.

Загальний фонд зарплати водіїв з районним коефіцієнтом 15% обчислюється по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Середньомісячна зарплата одного водія визначається по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Розрахунки зводимо в таблицю 7.

Таблиця 7.

Чисельність водіїв та Фонд заробітної платы

|Наименование показників |Ед. |Марки автомобілів |Усього | | |измер| |по АТП| | |. | | | | | |КамАЗ|КамАЗ-|ТСВ-6| | | | |-5511|53 212 |У | | |Загальна трудоёмкость роботи водіїв на|ч-час|13 500|20730 |12 793|162160| |лінії | | | |0 | | |Трудоёмкость |годину |450 |622 |3838 |4910 | |подготовительно-заключительных робіт | | | | | | |Трудоёмкость участі водіїв ТЕ і |годину |663 |689 |4087 |5439 | |Р | | | | | | |Усього годин роботи водія протягом року |годину |14 613|22041 |13 585|172509| | | | | |5 | | |Річний фонд часу роботи одного |годину |1732 |1732 |1732 |5196 | |водія | | | | | | |Кількість водіїв всього |чол |8 |13 |78 |99 | |в т. год. водіїв 1 класу |чол |3 |5 |27 |35 | |водіїв 2 класу |чол |2 |4 |23 |29 | |водіїв 3 класу |чол |3 |4 |28 |35 | |Річний обсяг перевезень вантажів |тонн |78 000|52000 |13 000|260000| | | | | |0 | | |Годинна ставка водія класу |крб. |21,98|21,98 |21,98| | |Відрядна розцінка перевезення 1 тонны|руб. |0,182|2,901 |2,800|2,239 | |вантажу | | | | | | |Заробітну плату за виконаний обсяг |крб. |14 196|150852|36 400|582027| |перевезень | | | |0 | | |Річний вантажообіг |тис. |52 000|182000|54 600|780000| | |ткм |0 |0 |00 |0 | |Відрядна розцінка за 1 ткм |крб. |0,215|0,154 |0,458|0,351 | |Заробітну плату за виконану работу|руб. |11 180|280280|25 006|273666| | | |0 | |80 |8 | |Фонд відрядній ЗП водіїв |крб. |12 599|431132|28 646|331869| | | |6 | |80 |5 | |Тарифний фонд ЗП водіїв |крб. |32 119|484461|29 860|379174| | | |4 | |93 |8 | |Годинна тарифна ставка робочого 4-го |крб. |19,78|19,78 |19,78| | |розряду | | | | | | |Заробітну плату водіїв за |крб. |13 114|13628 |80 841|107583| |в ТЕ і Р | | | | | | |Надбавка за класність |крб. |35 237|57832 |32 625|419433| | | | | |3 | | |Інші доплати (25%) |крб. |80 299|121115|74 652|947937| | | | | |3 | | |Премії |крб. |37 799|129340|85 940|995609| | | | | |4 | | |Фонд основний зарплати |крб. |29 244|753047|48 777|578925| |водіїв | |5 | |01 |7 | |Фонд додаткової зарплати |крб. |35 093|90366 |58 532|694711| |водіїв | | | |4 | | |Загальний фонд зарплати водіїв |крб. |37 666|969925|62 824|762907| |з районним коефіцієнтом (15%) | |9 | |79 |3 | |Середньомісячна вести одного|руб. |3924 |6217 |6712 |6422 | |водія | | | | | |

5.2 Розрахунок чисельності та фонду зарплати ремонтних рабочих

Потрібне кількість ремонтних робочих призначають у відповідність до виробничої програмою і трудоёмкостью робіт з ТЕ і ремонту рухомого складу по формуле:

[pic], де Фрргод — річний фонд робочого дня ремонтного робочого, час.

[pic].

При розрахунку дійсного фонду робочого дня ремонтного робочого тривалість відпустки беруть у середньому 21 календарний день, кількість невыходов за хворобами і держ. обов’язків — 7 днів. Інші показники формули аналогічні водителям.

[pic]час.

[pic]ед.

Загальний фонд зарплати ремонтних робочих складається з основний рахунок і додаткової зарплати. Фонд основний зарплати полягає: o з зарплати за тарифом; o з доплат до заробітної плати; o з премий.

Заробітну плату за тарифом визначається з годинниковий тарифної ставки ремонтного робочого 4-го розряду (як найбільш поширеного розряду робіт, за ТЕ і ремонті) і спільного кількості часу, відпрацьованого ремонтними робітниками по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Розмір доплат до зарплаті становить 15% від зарплати за тарифом, премії у виконанні виробничих завдань — 30% від зарплати по тарифу.

[pic].

[pic]руб.

[pic].

[pic]руб.

Додаткова вести ремонтних робочих можна прийняти в розмірі 10% від суми основний заробітної платы.

Фонд основний зарплати визначається по формуле:

[pic].

[pic]руб.

[pic].

[pic]руб.

Загальний фонд зарплати ремонтних працівників з районним коефіцієнтом 15% визначається по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Середньомісячна вести одного ремонтного робочого обчислюється по формуле:

[pic].

[pic]руб.

Результати підрахунків зводимо в таблицю 8.

Таблиця 8.

Чисельність та Фонд зарплати ремонтних робочих |Найменування показників |Одиниці |Розмір| | |виміру | | |Трудоёмкость робіт з ТЕ і ремонту, виконуваних |чел-час |24 125 | |ремонтними робітниками | | | |Річний фонд часу 1 ремонтного робочого |годину |1772,2 | |Потрібне кількість ремонтних робочих |чол. |14 | |Годинна тарифна ставка робочого 4-го розряду |крб. |19,78 | |Заробітну плату ремонтних робочих за тарифом |крб. |477 189 | |Доплати |крб. |71 578 | |Премії за виробничі показники |крб. |143 157 | |Фонд основний зарплати ремонтних робочих |крб. |691 924 | |Фонд додаткової зарплати ремонтних |крб. |69 192 | |робочих | | | |Загальний фонд зарплати ремонтних працівників з |крб. |875 283 | |урахуванням районного коефіцієнта | | | |Середньомісячна вести 1 ремонтного рабочего|руб. |5210 |

5.3 Розрахунок чисельності та фонду зарплати решти персоналу АТП

До решти персоналу АТП відносять: o подсобно-вспомогательных робочих; o адміністративно-управлінський персонал (ІТП і служащие).

Кількість подсобно-вспомогательных робочих умовно може з’явитися у вигляді 30% кількості ремонтних рабочих.

[pic].

[pic]ед.

Середньомісячна вести цієї категорії робітників становить 1200−1500 рублів. Тоді до загального фонду зарплати подсобно- допоміжних робочих буде равен:

[pic].

[pic]руб.

Чисельність адміністративно-управлінського персоналу визначається відповідності зі штатний розклад. З метою планування можна взяти, що у чисельності цього персоналу інженерно-технічні працівники (ІТП) становлять 60% (зі середньомісячної заробітною платою 4500 крб.), а службовці 40% (середньомісячна вести 1500 рублей).

[pic].

[pic].

[pic]ед.

[pic].

[pic]ед.

Нині загалом АТП водії становить приблизно 60−70% від кількості персоналу, ремонтні й допоміжні робочі - 20−30%, а адміністративно-управлінський персонал

Якщо прийняти це до уваги, що кількість водіїв, ремонтних і подсобно-вспомогательных робочих розрахована і її становить 80−90%, то вся кількість працівників АТП становить 100%. З цієї пропорції можна визначити чисельність адміністративно-управлінського персоналу, а ще через їх середньомісячну зарплатню — фонд зарплати цієї категорії працівників. — 10−20%.

[pic]ед.

[pic]ед.

[pic]ед.

[pic].

[pic]руб.

[pic].

[pic]руб.

Продуктивність праці одного працівника АТП (ПТАТП) вимірюється величиною загального доходу на рублях, що припадає однієї среднесписочного працівника, зайнятого в основний деятельности.

[pic], руб. /чел.

Продуктивність праці водіїв (ПТвод) визначається розподілом обсягу транспортної роботи (вантажообігу) кількості водіїв АТП.

[pic].

[pic] ткм/чел.

Продуктивність праці ремонтних робочих (ПТрр) визначається ставленням трудоёмкости робіт з ТЕ і ремонту, виконаних даної категорією робочих до среднесписочному кількості ремонтних рабочих.

[pic].

[pic]час.

Результати виконаних розрахунків зводимо в таблицю 9.

Таблиця 9.

Зведений план за працею і збільшення заробітної платі АТП |Категорія |Среднесписочн|Фонд |Среднемесячна|Производит| |працюючих |а |заработной|я заробітна |ельность | | |чисельність |плати |плата |праці | |Водії |99 чол. |7 629 073 |6422 крб. |78 788 | | | |крб. | |ткм/чел. | |Ремонтні робочі |14 чол. |875 283 |5210 крб. |1723 | | | |крб. | |ч-час. | |Подсобно-вспомогательны|4 чол. |67 200 руб. |1400 крб. | | |е робочі | | | | | |Інженернотехнічні |13 чол. |702 000 |4500 крб. | | |працівники | |крб. | | | |Службовці |8 чол. |144 000 |1500 крб. | | | | |крб. | | | |РАЗОМ: |138 чол. |9 417 556 |5687 крб. |273 170 | | | |крб. | | |

6. План за собівартістю перевозок

Собівартість перевезень є комплексним економічним показником, що характеризує економічні результати і якість роботи АТП і є грошовий вираз витрат, вироблених АТП на виробництво одиниці транспортної работы.

Витрати на перевезення групують за статтями залежно від своїх назначения.

Стаття «Основна додаткова вести персоналу на АТП з нарахуваннями із соціального страхуванню «включає у собі: основну зарплатню всіх працівників АТП, надбавки, доплати до заробітної плати, премії, нарахування на зарплатню (38,5% від загального фонду зарплаты).

У статтю витрат «Паливо для автомобілів «входить вартість всіх видів палива, використовуваних при експлуатації автомобілів цьому АТП.

Витрати за 57-ю статтею «Мастильні й інші експлуатаційні матеріали «враховують видатки даний вид ресурсів на АТП.

За статтею «Технічне обслуговування може й поточний ремонт рухомого складу «планують видатки ТЕ і ТР (капітальні ремонти виконують за рахунок коштів фонду амортизації). Сюди входять вартість матеріалів і запасними частинами до автомобилям.

Витрати за 57-ю статтею «Відновлення зносу і ремонт автомобільних шин «визначають виходячи з пробігу автомобілів, кількості шин, гарантійного пробігу однієї шини і вартості одного комплекту шин.

У статтю «Амортизація рухомого складу «входять амортизаційні відрахування, призначені до повного відновлення рухомого складу, що перелічуються на розрахунковий рахунок АТП.

Суму амортизаційних відрахувань призначають у відповідно до норм відрахувань залежно вартості автомобіля та її амортизаційного (ресурсного) пробігу по формуле:

[pic], де Цам — ціна автомобіля (КамАЗ-5511 — 600 000 крб.; КамАЗ-53 212 — 500 000 крб.; ТСВ-6У — 320 000 крб.); Lобщ — загальний пробіг автомобіля; Нам — норма амортизаційних відрахувань на повне поновлення у % вартості автомобіля на 1000 км пробега.

Норма амортизації приймається з /2/ залежно від ресурсного пробігу (Lрес): КамАЗ-53 212 — 0,2%, а КамАЗ-5511 і ТСВ-6У — 0,3%.

[pic]руб.

Загальні видатки амортизацію становлять: (Заст = 2 315 034 руб.

У статтю «Загальногосподарські витрати «включають вартість електроенергії, теплової енергії; плату користування землею; вартість утримання вищих організацій за статутами і договорами; амортизацію на повне відновлення по іншим основних фондів; плату за воду; медичне страхування страхування майна, забрудненню довкілля, зміст автомобілів хозобслуживания; плати за відсоткам за короткостроковий кредит; податки: з власників транспортних засобів, купівля транспортних засобів і др.

Розмір загальногосподарських витрат приймається з сформованій на АТП структурі відповідних витрат. З метою планування дані витрати, умовно, можна розрахувати з наступного умови: 4,5 рублів накладних витрат на 1 авточас роботи автомобилей.

[pic].

[pic]руб.

Потому, як розраховані витрати на кожній статті, визначаємо собівартість автомобільних перевезень розподілом суми витрат з змісту автомобільного парку за певний період (?З) на виконану за той час транспортну роботу (Ргод).

Результати підрахунків зводимо в таблицю 10.

Таблиця 10.

Розрахунок собівартості вантажних автомобільних перевезень |Статті витрат |Сума витрат, |Собівартість | | |крб. |1 ткм, руб/ткм | |Заробітну плату працівників з |13 043 315 |1,67 | |нарахуваннями | | | |Паливо для автомобілів |5 948 549 |0,76 | |Мастильні й інші експлуатаційні |616 936 |0,08 | |матеріали | | | |Технічне обслуговування може й поточний |370 285 |0,05 | |ремонт рухомого складу | | | |Відновлення зносу і ремонт |6 509 000 |0,83 | |автомобільних шин | | | |Амортизація рухомого складу |740 034 |0,09 | |Загальногосподарські (накладні) витрати |729 720 |0,09 | |РАЗОМ витрат: |27 957 839 |3,58 |

7. План з доходів, прибутків і рентабельности.

Валові доходи АТП (Двал) визначаються підсумовуванням доходів, отримані від всіх видів діяльності АТП (перевізної роботи Дпер, транспортно-експедиційних операцій Дтэо, навантажувально-розвантажувальних робіт Дп- р та інші робіт і постачальники послуг Дпр) і обчислюються по формуле:

[pic].

При визначенні доходів у основному метод прямого рахунки. Доходи від вантажних перевезень при відрядній оплаті водіїв визначають як твір сдельного тарифу на обсяг виконаною транспортної роботи в тоннах. При погодинної оплаті доходи визначають складанням твори встановленого тарифу кількості відпрацьованих годині і суми додаткової сплати кожен кілометр пробігу. При покилометровой оплаті доходи рівні твору встановленого тарифу спільний пробіг. Доходи від інших напрямів діяльності визначають множенням встановленого тарифу на відповідний обсяг работ.

Тарифна політика АТП і її особливості у цьому чи іншому сегменті ринку залежить від цілей АТП і намічених шляхів їх достижения.

Залежно від економічної становища АТП цілями ціноутворення є: реалізація за будь-яку ціну, не виходить за нижню межу застосування тарифів (стратегія виживання); завоювання лідерства на частці ринку; отримання прибутку в найкоротші терміни; завоювання лідерства за якістю транспортних услуг.

Кожній з поставленої мети відповідає певна цінова політика. Першої мети відповідає орієнтація на низькі тарифи, другий — на невисокі тарифи, третього й четвертого — на високі і дуже высокие.

Методи встановлення тарифів найчастіше зводяться до двох подходам:

1. Встановлення тарифів за собівартістю. І тут до розрахункової величині собівартості перевезень додається планована норма рентабельності, т. е.

[pic], де Т — встановлений тариф; ?З — вартість перевезення; R — планована норма рентабельності, %.

Верхня межа планованої норми рентабельності для автотранспортних підприємств складає 35%.

[pic]руб.

2. Встановлення тарифів по кон’юнктури ринку. І тут розроблені тарифи АТП зіставляють зі що складається кон’юнктурою ринку. У цьому можливо встановлення тарифів по конкуренції, та за співвідношенням попиту й пропозиції. У першому випадку тариф встановлюють відповідно до тарифами основних від конкурентів і відповідно до якістю транспортних послуг АТП, умовами збуту і становищем АТП над ринком. У другий випадок розроблені тарифи коректують відповідно до до попитом на транспортні послуги і пропозиціями щодо конкурентов.

Загальна сума прибутку АТП встановлюється підсумовуванням прибуток від виконання перевезень (з відрахуванням відрахувань для будівництва доріг), транспортно-експедиційних, погрузо-разгрузочных та інших праць і услуг.

[pic], де Дпр=0.

[pic]руб.

[pic]

Балансова прибуток АТП окреслюється різницю між сумою доходів на всі види роботи і сумою расходов:

[pic], де? Зпер, ?Зтэо, ?Зп-р, ?Зпр — витрати, відповідно, на перевезення, транспортно-експедиційні операції, погрузо-разгрузочные та інші праці; 0,02(Дпер — відрахування на розмірі 2% від рівня прибутків з військово-транспортних перевезень на будівництво і реконструкцію автомобільних дорог.

За виконання курсової роботи доходи і від інших видів діяльності (транспортно-експедиційних операцій, навантажувально-розвантажувальних та інші робіт) приймаються по фактичним даним, а за її відсутності - приймаються рівними нулю.

[pic]руб.

Прибуток є найважливішим показником, визначальним освіту фондів економічного стимулювання, внесків до бюджету і культурний рівень рентабельності предприятия.

Рентабельність характеризує економічну ефективність використання основних виробничих фондів АТП і оборотних засобів. Визначають загальну, розрахункову рентабельність і рентабельність производства.

Загальна рентабельність — цей показник суми балансового прибутку Пбал до планованої середньорічний вартості основних виробничих фондів Фосн і нормувальних оборотних засобів Ооб не більше норматива:

[pic],

Це розраховують у відсотках й використовують задля спільної оцінки ефективності роботи предприятия.

[pic].

Розрахункова рентабельність — цей показник планову суму балансовою прибутку, зменшеній у сумі і щодо оплати основні виробничі фонд і нормируемые його оборотні кошти (в 2% від своїх вартості), фіксованих платежів до бюджету (Фп) і платежів з відсоткам за банківський кредит (Бкр) до планованої середньорічний вартості основних виробничих фондів Фосн і нормувальних оборотних засобів Ооб не більше норматива:

[pic], де n=0,02 — норматив і щодо оплати основні виробничі фонди й нормируемые оборотні средства.

[pic].

Рентабельність виробництва визначає співвідношення між балансовою прибутком і витратами від перевозок.

Для визначення показників рентабельності необхідно розрахувати вартість основних виробничих фондів і нормувальних оборотних средств.

Вартість ОПФ окреслюється сума вартості рухомого складу, обумовлена множенням среднесписочного кількості автомобілів на балансову вартість одного автомобіля і вартості будівництва, рассчитываемой за нормативами питомих капітальних вкладень на 1 списковий автомобіль і обчислюється по формуле:

[pic],

[pic], де Нуд — норматив питомих капітальних вкладень на 1 автомобіль; Нудн (110 крб. — нормативна величина питомих капітальних вкладень; Кт (1,25; Кп (0,90; Кх (1,00; Ксс (1,03; Кэ (1,0 — поправочні коефіцієнти, коригувальні величину нормативу залежно, відповідно, від типу рухомого складу, кількості причепів, способу зберігання автомобілів, середньодобового пробігу автомобілів, умов эксплуатации.

[pic]руб.

[pic]руб.

Нормативи власних оборотних засобів призначають у рублях з середньодобового витрати окремих елементів оборотних фондів і вартість необхідного їх запасу в днях по формуле:

[pic], де: Зоб — витрати виробництва відповідно до кошторису на запланований період (рік) у цій елементу оборотних засобів, крб.; Ндн — норма запасу у цій елементу оборотних засобів, днів; Дпл (365 — тривалість планованого периода.

Результати розрахунку нормативу власних оборотних засобів заносимо в таблицю 11.

Таблиця 11.

Розрахунок нормативу власних оборотних засобів |Найменування статей |Річні |Норма |Норматив | | |затраты,|запаса,|собственных | | |крб. |днів |оборотних | | | | |коштів, крб. | |Паливо для автомобілів |5 948 549 |4 |65 190 | |Мастильні і обтирочные матеріали |616 936 |30 |50 707 | |Автошини |6 509 000 |30 |534 986 | |Запасні частини |174 252 |80 |38 192 | |Ремонтні матеріали |196 033 |30 |16 112 | |Фонд оборотних агрегатів | | |8 209 470 | |Малоценный і быстроизнашивающийся |85 800 |200 |47 014 | |інвентар | | | | |Спецодяг |9000 |180 |4438 | |Інші матеріали |23 100 |100 |6329 | |РАЗОМ власних оборотних засобів |- |- |8 972 438 |

Річні витрати з окремих статей составят:

. річні видатки спецодяг приймають з розрахунку 500 рублів однієї рабочего;

. малоценный і быстроизнашивающийся матеріал визначають з розрахунку 1300 карбованців на рік 1 автомобиль;

. паливо для господарський потреб приймають по фактичним даним, і якщо немає, то ми не учитывают;

. по іншим матеріалам витрати приймають з розрахунку 350 карбованців на рік на

1 автомобиль.

Результати підрахунків з доходів, прибутків і рентабельності заносимо в таблицю 12.

Таблиця 12.

План з доходів, прибутків і рентабельності |Найменування показників |Одиниці |Величина | | |виміру | | |Сума витрат за перевезення вантажів |крб. |3,58 | |Прийнята норма рентабельності |% |35 | |Сума прибутків від перевезення вантажів |крб. |37 697 400 | |Сума валових доходів АТП |крб. |37 697 400 | |Величина відрахувань для будівництва і ремонт |крб. |753 948 | |автодоріг | | | |Балансова прибуток АТП |крб. |8 985 613 | |Вартість рухомого складу АТП |крб. |24 240 000 | |Вартість будівництва АТП |крб. |8413 | |Вартість основних виробничих фондів |крб. |24 248 413 | |Вартість нормувальних оборотних засобів |крб. |1 732 568 |

Продовження табл. 12 |Величина і щодо оплати ОПФ і нормируемые оборотні |крб. |519 620 | |кошти | | | |Загальна рентабельність АТП |% |34,6 | |Розрахункова рентабельність |% |32,6 |

До показників використання ОПФ належить фондовіддача, фондоемкость і фондовооруженность.

Фондовіддача основних виробничих фондів обчислюється по формуле:

[pic],

[pic].

Фондоёмкость ОПФ визначається по формуле:

[pic].

[pic].

Фондовооруженность персоналу обчислюється по формуле:

[pic], де Nперс — кількість персоналу АТП, чел.

[pic]руб. /чел.

Термін окупності ОПФ визначається по формуле:

[pic].

[pic].

Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень обчислюється по формуле:

[pic].

[pic].

Показника використання оборотних засобів відносять коефіцієнт оборотності і тривалість одного оборота.

Коефіцієнт оборотності визначається по формуле:

[pic], де ПДВ — ставки податку на додану вартість (20% від валового дохода).

[pic].

Тривалість одного обороту оборотних засобів обчислюється по формуле:

[pic].

[pic]день.

8. Зведена таблиця техніко-економічних показників роботи АТП

По виконанні всіх розрахунків уявляємо основні технико- економічні показники у зведеної таблиці 13, яка є підставою для аналізу виробничої діяльності предприятия.

Таблиця 13.

Техніко-економічні показники роботи АТП |Найменування показників |Одиниці |Величина | | |виміру | | |1. Виробнича потужність підприємства: | | | |кількість автомобілів |од. |66 | |вантажопідйомність одного автомобіля |тонн |6,218 | |загальна вантажопідйомність парку |тонн |410,4 | |Виробнича програма АТП: | | | |обсяг перевезень |тонн |260 000 | |вантажообіг |ткм |7 800 000 | |загальний пробіг автомобілів |км |2 178 144 | |пробіг із вантажем |км |1 619 300 | |Продуктивність автомобіля: | | | |добова |ткм |324 | |річна |ткм |118 182 | |Загальна кількість персоналу: | | | |всього працюючих |чол. |138 | |водіїв |чол. |99 | |ремонтних робочих |чол. |14 | |допоміжних робочих |чол. |4 | |ІТП і кількість службовців |чол. |21 | |Продуктивність праці: | | | |загалом АТП |рубчел |80 511 | |водіїв |ткмчел |78 788 | |ремонтних робочих |ч-часчел |1723 | |Доходи АТП: | | | |загальна сума валових доходів |крб. |37 697 400 | |дохідна ставка на 1 ткм |крб. |4,83 | |Витрати АТП: | | | |загальна сума витрат |крб. |27 957 839 | |собівартість 1 ткм |крб. |3,58 | |Основні виробничі фонди: | | | |загальна вартість ОПФ |крб. |24 248 413 | |фондовіддача |руб. /руб. |1,55 | |фондовооруженность |руб. /чел. |175 713 | |Нормируемые його оборотні кошти: | | | |загальна сума коштів |крб. |1 732 568 | |число оборотів |од. |17,4 | |швидкість оборотів |днів |21 | |Рентабельність АТП: | | | |загальна сума балансового прибутку |крб. |8 985 613 | |загальна рентабельність виробництва |% |34,6 | |розрахункова рентабельність виробництва |% |32,6 | |рентабельність (прибутковість) перевезень |% |32,1 |

Заключение

На підвищення продуктивності транспортних засобів і підвищення прибутків і рентабельності АТП необхідно розв’язати цілий комплекс економічних, організаційних, соціальних і технічних завдань, як-от:. вдосконалення системи управління автомобільним транспортом, створення та впровадження АСУ;. освоєння зростаючих обсягів перевезень вантажів до різних галузей народного господарства переважно шляхом інтенсифікації використання рухомого складу;. вдосконалення системи міжміських перевезень шляхом збільшення застосування автопоїздів великої вантажопідйомності і спеціалізованого рухомого складу;. випуск автомобілів, відповідальних транспортно-эксплуатационным вимогам за вантажопідйомністю, спеціалізації, економічності, довговічності і пристосованості до технічного обслуговування і ремонту;. впровадження раціональних форм організації управління технічної службой

АТП;. здійснення комплексу заходів із підвищення безпеку руху та зниження забруднень повітряного басейну міст від вихлопних газів автомобільних двигунів;. розвиток мережі автошляхів, відповідальних технико-эксплуатационным якостям сучасних автомобилей.

. Список використаної литературы

1. Абалонин С. М., Пахомова А. В. Бізнес-план автотранспортного предприятия.

— М.: Транспорт, 1998. 54 з. 2. Автотранспортні кошти. Облік, податки, списання ПММ / Додаток до журналу «Бухгалтерський бюлетень «Вид. 3-тє перероблене і дополненное.

М.: Бухгалтерський бюлетень, 1996/97. — 82 з. 3. Анісімов О.П. Економіка, планування і аналіз діяльності автотранспортних підприємств. — М.: Транспорт, 1998. 245 із чотирьох. Кожин О. П., Мезенцев В. М. Математичні методи в плануванні і потребу керувати вантажними автомобільними перевезеннями: Учеб. для вузів. — М. :

Транспорт, 1994. 304 з п’ятьма. Короткий автомобільний довідник. НИИАТ. — М.: Транспорт, 1994. — 380 із шостої. Організація, планування і управління автотранспортних предприятиях:

Учеб. для вузів /М.П. Улицкий, К.А. Савченко-Бельский, Н. Ф. Билибина і др. ;

Під ред. М. П. Улицкого. М.: Транспорт, 1994. — 328 із сьомої. Положення про технічне обслуговування і ремонті рухомого складу автомобільного транспорту. — М.: Транспорт, 1986. — 48 з. 8. Рекомендації зі складання трансфинплана автотранспортного предприятия.

Частина 1. М.: НИИАТ, 1988. — 202 з. 9. Трансфинплан автотранспортного підприємства (об'єднання) /М.Д. Столярова,

В.И. Кузнецов та інших. — М.: Транспорт, 1990. — 238 з. 10. Шутикова Ж. Ф. Бухгалтерський облік на автотранспортном підприємстві. — М. :

Фінанси і статистика, 1999. — 128 с.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою