Червячный редуктор

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
ТЕХНІЧНІ НАУКИ


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

смотреть на реферати схожі на «Черв'ячний редуктор «

Вихідні дані Потужність на вихідному валу P= 5 кВт Частота обертання валу робочої машини n= 30 об. /хв Термін служби приводу Lг = 2 років. Допускаемое відхилення швидкості ?= 4% Тривалість зміни tс= 8 годин. Кількість змін LС= 2

ВИБІР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.

КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРИВОДА.

1. Визначення потужності і частоти обертання двигуна. Потужність на валу робочої машини Ррм= 5,0 кВт. Визначимо загальний ККД приводу: ?=?зп*?оп*?м*?2пк*?пс По табл. 2.2 [1] приймаємо такі значення ККД механічних передач. ККД закритою передачі ?зп= 0,97 ККД першої відкритої передачі ?оп1= 0,965 ККД другий відкритої передачі ?оп2= 0,955 ККД муфти? м= 0,98 ККД підшипників качения? пк= 0,995 ККД підшипників ковзання? пс= 0,99 визначимо загальний ККД приводу ?=?з*?оп1*?пк2*?оп2*?пс=0,97*0,965*0,9552*0,995*0,99= 0,876 Визначимо необхідну потужність двигуна Рдв =Ррм/?= 5/0,876=5,708 кВт. Вибираємо по табл. К9 [1] номінальну потужність двигуна Рном= 7,5 кВт. Вибираємо електродвигун з синхронної частотою обертання 750, 1000, 1500, 3000

|Тип двигуна |4AM160S8УЗ |4AM132M6УЗ |4AM132S4УЗ |4AM112M2УЗ | |Номинальн. |730 |970 |1455 |2900 | |частота | | | | | |Діаметр валу |48 |38 |38 |32 |

2. Визначення передатного числа приведення й його щаблів. Визначимо частоту обертання приводного валу робочої машини nрм=60*1000 v/(?D)= 60*1000 970/(?38)=30,0 об. /хв. Передатне число приводу u=nном/ nрм= (24,33 32,33 48,50 96,67(Приймаємо межі передатних чисел закритою передачі uзп: 6,3(60,0 Приймаємо межі передатних чисел першої відкритої передачі uоп1: 2,0(5,0 Приймаємо межі передатних чисел другий відкритої передачі uоп2: 2(7,1 Допустимі межі приводу ui: 25,2 (2130 З меж передатних чисел приводу, вибираємо тип двигуна: 4AM132M6УЗ з номінальною частотою обертання nном= 970 мин-1 і з діаметром валу dДВ= 38 мм. Передатне число приводу u= 32,33 Задаємось передаточным числом редуктора uзп= 8 Задаємося передаточным числом першої відкритої передачі uоп1= 2 Задаємося передаточным числом другий відкритої передачі uоп2= 2 Фактичне передатне число приводу uф =uзп*uоп1*uоп2= 8*2*2= 32 Визначимо максимальне допускаемое відхилення частоти обертання приводного валу робочої машини? nрм=nрм ?/100=30*4/100= 1,2 об. /хв. Визначимо допускаемую частоту обертання приводного валу робочої машини з урахуванням відхилення [nрм]=nрм±?nрм= 30±1,2=28,8 (31,2 (об. /хв.) Визначити фактичну частоту обертання приводного валу машини nф=nном/uф= 970/32= 30,3 об/мин.

3. Визначення силових і кінематичних параметрів приводу. Потужність двигуна Рдв = 5,708 кВт. Потужність на швидкохідному валу Рб=Рдв*?оп1*?пс= 5,708*0,965*0,99= 5,453 кВт. Потужність на тихоходном валу Рт=Pб*?зп*?пк= 5,453*0,97*0,955=5,263 кВт. Потужність на валу робочої машини Ррм=Рт*?оп2*?пк= 5,263 *0,955*0,995 = 5,00 кВт. Частота обертання валу електродвигуна nном= 970,00 об. /хв. Частота обертання швидкохідного валу nб=nном/uоп1= 970/2=485,00 об. /хв. Частота обертання тихохідного валу nт=nб/uзп= 485/8=60,63 об. /хв. Частота обертання валу робочої машини nрм=nт/uоп2= 60,63/2= 30,315 об. /хв. Кутова швидкість валу електродвигуна? ном=?*nном/30=?*970/30= 101,58 рад/с. Кутова швидкість швидкохідного валу? б=?ном/uоп1=101,58/2= 50,79 рад/с. Кутова швидкість тихохідного валу? т=?п/uт=50,79/8= 6,35 рад/с. Кутова швидкість валу робочої машини? рм=?т/uор2= 3,18 рад/с. Поводить момент на валу електродвигуна Тдв=Рдв/?ном= 7500/101,58 =56,19 Н*м. Поводить момент на швидкохідному валу Тб=Рб/?б= 5,453/50,79= 107,36 Н*м. Поводить момент на тихоходном валу Тт=Pт/?т= 5,263/6,35= 828,82 Н*м. Поводить момент на валу робочої машини Трм=Pрм/?рм= 5000/3,18 = 1572,33 Н*м.

ПРОЕКТНИЙ РОЗРАХУНОК ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ.

1. Вибір матеріалу Вибір матеріалу для черв’яка. Для черв’яка вибираємо матеріал по табл. 3.2 [1] сталь 40Х Термообробка — поліпшення Інтервал твердості 260 — 280 Н В Середня твердість: 270 Н В Межа міцності при розтягненні ?У= 900 Н/мм2 Межа міцності при розтягненні ?Т= 750 Н/мм2 Для черв’яка при швидкість ковзання Vs= 4,3*?2*uзп*3?Т2/103 = 4,3*6,35*8*3?828,82/103 = 2,052 м/с по табл. 3.5 [1] приймаємо бронзу БрА10Ж4Н4 Межа міцності при розтягненні ?У= 650 Н/мм2 Межа міцності при розтягненні ?Т= 460 Н/мм2 Термін служби приводу: Lh=365*Lг*tc*Lc і з отриманого результату віднімаємо 25% на простої. Lh= 10 000 Кількість циклів зміни напруг за напрацювання N=573*?*Lh= 2,91E+08 Кількість циклів зміни напруг відповідні межі витривалості розраховуємо по табл. 3.3. [1] NH0= 6,80E+07 Визначаємо коефіцієнт довговічності КHL=6? NH0/N=6? 6,80E+07/2,91E+08 = 0,32 Коефіцієнт, враховує знос матеріалу СV= 0,95 Визначаємо коефіцієнт довговічності КFL=9? 106/N= 9? 106/2,91E+08 = 0,54, По табл. 3.5 [1] приймаємо 2-у групу матеріалів. Для матеріалу червячного колеса по табл., 3.6 визначаємо: Допущені контактні напруги- Значення [?]H зменшуємо на 15% оскільки черв’як розташований поза олійною ванни. при 2

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою