Доходы та витрати организации

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

| | | | |Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут | | | | | | | | | | | |Курсова робота | | | | | |По предмета «Бухгалтерський фінансовий облік» | |Тема: «Доходи й витрати організації» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Виконала: Щедро Н. В. | |419 група | |Спец.: «Бухгалтерський облік і аудит» | |Зач. кн. № 98 убб 5741 | |Перевірила: Оболенська Ю. О. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |р. Москва 2002 р. |

1. План курсової работы

2 2. Доходи організації (загальні положения)

3 3. Доходи від видів деятельности

4 4. Операційні доходы

6 5. Позареалізаційні доходы

12 6. Надзвичайні доходы

15 7. Розкриття інформацією бухгалтерської отчетности

16 8. Витрати організації (загальні положения)

17 9. Витрати зі звичайних видам деятельности

18 10. Операційні расходы

21 11. Позареалізаційні расходы

27 12. Надзвичайні расходы

30 13. Розкриття інформацією бухгалтерської звітності 31 14. Заключение

32 15. Список використовуваної литературы

37

Практична частина курсової работы

38

" ДОХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПБУ 9/99

Справжнє Становище встановлює правила формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи комерційних організацій (крім кредитних і страхових організацій), є юридичних осіб за законодавством Російської Федерации.

Що стосується справжньому Положення некомерційні організації (крім бюджетних установ) визнають прибутки від підприємницької й інший діяльності. (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 30. 12. 1999 N 107н)

Доходами організації визнається збільшення економічних вигод в результаті надходження активів (коштів, іншого майна) і (чи) погашення зобов’язань, що веде до збільшення капіталу цієї організації, крім вкладів учасників (власників имущества).

Для цілей справжнього Положення не зізнаються доходами організації надходжень від інших юридичних і фізичних лиц:

> сум податку додану вартість, акцизів, податку з продажу, експортного мита та інших аналогічних обов’язкових платежей;

> за договорами комісії, агентским й іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала і т.п. ;

> гаразд попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг; авансів як оплата продукції, товарів, робіт, послуг; задатка;

> під заставу, якщо договором передбачено передачу закладеного майна залогодержателю;

> для погашення кредиту, позики, наданого заемщику.

Доходи організації у залежність від їх характеру, умови отримання й напрямів діяльності організації поділяються на:

1. Доходи від видів деятельности;

2. Операційні доходы;

3. Позареалізаційні доходы.

Для цілей справжнього Положення доходи, які від доходів від видів діяльності, вважаються іншими надходженнями. До іншим надходженням ставляться також надзвичайні доходы.

Для цілей бухгалтерського обліку організація самостійно визнає надходження доходами від видів діяльності або іншими надходженнями з вимог справжнього Положення, характеру своєї діяльності, виду доходів населення і умов його получения.

Доходи від видів деятельности

Доходами від видів діяльності є прибуток від продажу продукції і на товарів, надходження, пов’язані з виконанням робіт, наданням послуг (далі - выручка).

У організаціях, предметом діяльності якого є надання за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів за договором оренди, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов’язане з цим діяльністю (орендна плата).

У організаціях, предметом діяльності якого є надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов’язане з цим діяльністю (ліцензійні платежі (включаючи роялті) користування об'єктами інтелектуальної собственности).

У організаціях, предметом діяльності якого є що у статутних капіталах інші організації, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов’язане з цим деятельностью.

Доходи, одержувані організацією від надання за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, і зажадав від участі у статутних капіталах інших організацій, коли не є предметом діяльності організації, ставляться операційних доходам.

Виручка приймається до бухгалтерського обліку у сумі, исчисленной в грошах, рівної величині надходження коштів й іншого майна України та (чи) величині дебіторську заборгованість (з урахуванням положень пункту 3 справжнього Положения).

Якщо величина надходження покриває лише деякі з виручки, то виручка, принимаемая до бухгалтерського обліку, окреслюється сума надходження, і дебіторську заборгованість (у частині, не покритою поступлением).

Величина надходження, і (чи) дебіторську заборгованість визначається виходячи з ціни, встановленої договором між організацією і покупцем (замовником) чи користувачем активів організації. Якщо ціну не передбачена у договорі не може бути встановлено з умов договору, то тут для визначення величини надходження, і (чи) дебіторської заборгованості приймається ціна, відповідно до якої порівнянних обставин зазвичай організація визначає виторг у відношенні аналогічної продукції (товарів, робіт, послуг) або надання у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) аналогічних активов.

Під час продажу продукції і на товарів, виконанні робіт, наданні послуг на умовах комерційного кредиту, наданого як відстрочки і розстрочки оплати, виручка приймається до бухгалтерського обліку у повній сумі дебіторської задолженности.

Величина надходження, і (чи) дебіторську заборгованість за договорами, яка передбачає виконання зобов’язань (оплату) не грошима, приймається до бухгалтерського обліку за вартістю товарів (цінностей), отриманих чи які підлягають отриманню організацією. Вартість товарів (цінностей), отриманих чи які підлягають отриманню організацією, встановлюють виходячи з ціни, відповідно до якої порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних товарів (ценностей).

При неможливості встановити вартість товарів (цінностей), отриманих організацією, величина надходження, і (чи) дебіторську заборгованість визначається вартістю продукції (товарів), переданої чи підлягає передачі організацією. Вартість продукції (товарів), переданої чи підлягає передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, по якої у порівнянних обставин зазвичай організація визначає виторг у відношенні аналогічної продукції (товаров).

Що стосується зміни зобов’язання в договору початкова величина надходження, і (чи) дебіторську заборгованість коригується з вартості активу, що підлягає отриманню організацією. Вартість активу, що підлягає отриманню організацією, встановлюють виходячи з ціни, по якої у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активов.

Величина надходження, і (чи) дебіторську заборгованість визначається за урахуванням інтересів усіх наданих організації згідно з договором знижок (накидок).

Величина надходження визначається також з урахуванням (збільшується чи зменшується) суммовой різниці, виникає у разі, коли оплата виробляється у рублях у сумі, еквівалентній суми на іноземній валюті (умовних грошових одиницях). Під суммовой різницею розуміється різниця між рубльової оцінкою фактично надходження як виручки активу, вираженого в іноземній валюті (умовних грошових одиницях), исчисленной по офіційному чи іншому узгодженим курсу на дату прийняття до бухгалтерського обліку, і рубльової оцінкою цього активу, исчисленной по офіційному чи іншому узгодженим курсу на дату визнання виручки в бухгалтерському учете.

При освіті відповідно до правилами бухгалтерського обліку резервів сумнівних боргів величина виручки не изменяется.

Операційні доходы.

Операційними доходами являются:

1. надходження, пов’язані з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації 2. надходження, пов’язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності 3. надходження, пов’язані з через участь у статутних капіталах інші організації (включаючи відсотки, й інші доходи по цінних паперів) 4. прибуток, отримана організацією внаслідок спільної деятельности

(за договором простого товариства); 5. надходжень від продажу основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів; 6. відсотки, отримані іншого за надання у користування коштів організації, і навіть відсотки використання банком коштів, що є на рахунку організації у цьому банке.

Доходы, одержувані організацією від надання за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, і навіть від участі у статутних капіталах інші організації, можу належати як до доходів від видів діяльності, і операційних доходам.

Что є необхідною підставою визнання зазначених надходжень доходами від видів діяльності чи операційними доходами? На перших погляд, відповіддю на це запитання то, можливо — види (предмет) діяльності, вказаних у установчих документах організації. Однак у установчих документах організацій види діяльності можуть обумовлюватися. Наприклад, Федеральним законом від 26. 12. 95 № 208-ФЗ «Про акціонерних товариствах» не передбачено обов’язковий про наявність у статуті видів діяльності суспільства. Тому, за віднесення надходжень до доходів від видів діяльності слід виходити із принципів суттєвості і систематичності. У ПБУ 9/99 визначено рівня попередньої суттєвості у вигляді 5%, але не частини визнання доходів, а відношенні розкриття інформацією бухгалтерської звітності. У наказі Мінфіну Росії від 28. 06. 2000 № 60н «Про методичних рекомендаціях про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації» наведено визначення суттєвості: «… істотною визнається сума, ставлення якої зводилася до загальному підсумку відповідних даних за звітних рік становить менше 5%». Водночас у Методичних вказівки визначено, що може ухвалити рішення про застосуванні з метою відображення в бухгалтерської звітності істотною інформації інший критерій. Отже, рівень суттєвості має визначатися організацією самостійно залежно від оцінки показника, його характеру, конкретних обставин виникнення. На думку автора, визначення рівня суттєвості повинно бути елементом облікової політики. Ні, у нормативні документи по бухгалтерського обліку визначення систематичності. Відповідно до усними коментарями фахівців Мінфіну Росії під систематичністю слід розуміти повторення будь-якої операції дві держави і успішніше саме протягом звітного року. Дотримання принципів суттєвості і систематичності дозволяє бухгалтеру правильно віднести ті чи інші надходження до доходів від видів діяльності чи операционным.

1. Надходження, пов’язані з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів организации.

Відповідно до ст. 606 Цивільного кодексу РФ за договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов’язується надати орендарю (наймачу) майно за плату у тимчасове володіння і користування чи у тимчасове користування. Предметом договору оренди може бути земельні ділянки та інші відособлені природні об'єкти, підприємства й інші майнові комплекси, будинку, споруди, устаткування, транспортні засоби та інші речі, які втрачають своїх натуральних властивостей у процесі їх використання (непотребляемые речі). Залежно від об'єкта оренди окремі види договорів оренди мають особливості. Так відповідно до ст. 651 ДК РФ договір оренди будівлі споруди, укладений терміном щонайменше року, підлягає державної реєстрацію ЗМІ й вважається пов’язаним із моменту такий реєстрації. Відповідно до ПБУ 9/99, якщо надання за плату у тимчасове користування активів організації перестав бути предметом діяльності, то орендної плати визнається у бухгалтерському обліку операційним доходом з припущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності й умов відповідного договора.

Арендная плата може визначатися, зокрема, як: > Фіксованою суми платежів, внесених періодично чи одноразово; > Встановленої частки які є результатом використання орендованого майна продукції, доходів; > Надання орендарем певних послуг; > Покладання на орендаря обумовлених договором витрат за поліпшення орендованого майна. > Орендну плату визнається у бухгалтерському обліку за одночасного виконанні наступних трьох умов: > Організація має право отримання орендної плати, що з конкретного договору чи підтверджене іншим відповідним чином; > Розмір орендної плати то, можливо визначено; > Є у тому, у результаті конкретної операції станеться збільшення економічних вигод організації. Впевненість у цьому, у результаті конкретної операції станеться збільшення економічних вигод організації, є у разі, коли організація отримало оплату актив або немає невизначеність отримання активу. Насправді поширений порядок укладення міжнародних договорів оренди, у яких передбачається встановлення грошових зобов’язань по орендну плату в карбованцевих сумах, еквівалентних певним сумам у умовних грошових одиницях чи іноземній валюті за обговореним курсу, у зв’язку з ніж необхідно розглянути порядок відображення суммовых різниць. Величина орендної плати визначатиметься з урахуванням суммовых різниць, тобто. суммовые різниці враховуються на рахунку 80 «Прибули і збитки» (91−1 «Інші доходи»). Причому у випадку авансової оплати орендної плати суммовой різниці не виникає, а орендної плати визначається з суми сплаченого орендарем авансу. Приклад. Організація (орендодавець) уклала договір оренди приміщення з інший організацією (орендарем). За договором оплату виконують щомісяця пізніше 5-го числа місяці, наступного за звітним. Щомісячний платіж орендної плати слід в рублях у сумі, еквівалентній 200 дол. США за курсом ЦБ РФ на дату оплати (ПДВ у прикладі не враховується). З припущення тимчасової визначеності нарахування орендної плати виробляється щомісяця за останній календарний день місяці. Орендну плату на січень, лютий, березень 2002 р. отримана на розрахунковий рахунок орендодавця відповідно 5 лютого, 26 лютого, 5 квітня. Курси долар США (умовні): 31 січня — 30 крб. 5 лютого — 30−50 крб. 26 лютого — 31 крб. 31 березня — 31−50 5 квітня — 31−30 У орендодавця потрібно зробити такі бухгалтерські проводки: 31. 01. Д 76 — До 91−1 -6000 руб. — нарахована орендної плати на січень; 05. 02. Д 51 — До 76 — 6100 крб. — оплачена орендної плати на січень; 05. 02. Д 76 — До 91−1 — 100 крб. — виявлено суммовая різниця; 26. 02. Д 51 — До 76 — 6200 крб. — оплачена орендної плати за лютий; 28. 02. Д 76 — До 91−1 — 6200 крб. — нарахована орендної плати за лютий; 31. 03. Д 76 — До 91−1 — 6300 крб. — нарахована орендної плати за березень; 05. 04. Д 51 — До 76 — 6260 крб. — оплачена орендної плати за березень; 05. 04. Д 76 — До 91−1 — сторно — 40 крб. — сторнируется суммовая разница;

2. Надходження, пов’язані з наданням за плату прав, виникаючих їх патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної собственности

В залежність від того чи є предметом діяльності організації надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, зазначені надходження можуть бути визнані як доходами від видів діяльності, і операційними доходами.

Відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» ПБУ 14/2000, утв. Наказом Мінфіну Росії від 16. 10. 2000 № 91н, об'єкти інтелектуальної власності організації, що відповідають усім умовам пункту 3 ПБУ 14/2000, що перебувають у праві власності, господарського ведення, оперативно керувати, є нематеріальними активами. Відповідно до ПБУ 14/2000 до нематеріальною активам ставляться: > Виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель; > Виключне авторське декларація про програми для ЕОМ, бази даних; > Майнове право чи іншого правовласника на топології інтегральних мікросхем; > Виключне право власника на товарний знак і це ознака обслуговування, найменування місця походження товарів; > Виключне право патентовласника на селекційні достижения.

Відповідно до Патентному закону РФ від 23. 09. 92 № 3517−1 по ліцензійному договору патентообладатель (ліцензіар) зобов’язується надати декларація про використання що охороняється об'єкта промислової власності обсягом, передбаченому договором, іншій юридичній особі (ліцензіату), а останній приймає він обов’язок вносити ліцензіару зумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором. Ліцензійний договір підлягає реєстрації в Патентному відомстві і реєстрації вважається недействительным.

Відповідно до Цивільним кодексом РФ за договором комерційної концесії один бік (правовласник) зобов’язується надати боці (користувачеві) за винагороду терміном чи ні вказівки терміну право залучити до підприємницької діяльності користувача комплекс виняткових прав, що належать правообладателю.

Ліцензійні платежі, і навіть винагороду за договором комерційної концесії можуть встановлюватися у вигляді фіксованих разових чи періодичних платежів («роялті»), чи іншій формі, передбаченої договором.

Пример: Відповідно до ув’язненим ліцензійним договором організація — правовласник отримала ліцензійні платежів до сумі 60 000 крб. одноразово, хоча умовами договору передбачене внесення ліцензійних платежів організацією — користувачем щомісяця протягом року, тобто. в сумі 5000 крб. Відповідно до облікової політикою даний вид доходу визнаний операційним (ПДВ у прикладі до уваги береться), Д 51 — До 76 — 60 000 руб. — надійшли кошти від організації - користувача виходячи з ліцензійного договору; Д 76 — До 98 «Доходи майбутніх періодів» — 60 000 руб. сума ліцензійні платежів за період дії ліцензійного договору віднесена з доходів майбутніх періодів; Д 98 — До 91−1 — 5000 крб. щомісяця сума ліцензійного платежу визнається операційним доходом.

3. Поступления, пов’язані з через участь у статутних капіталах інші організації (включаючи відсотки, й інші доходи по цінним бумагам)

Доходи, получаемы організацією від участі у статутних капіталах інших організацій, коли не є предметом діяльності організації, ставляться операційних доходам.

При переході нового План рахунків слід звернути увагу, що фінансові вкладення організацій враховуються незалежно від терміну на рахунку 58 «Фінансові вкладення», але побудова аналітичного обліку за рахунком 58 має забезпечити можливість отримання даних про короткострокових і довгострокових вложения.

Організація, має частку у статутний капітал суспільства з обмеженою відповідальністю, одержує її частину прибутку, пропорційну її частці в статутний капітал общества.

Приклад: Організацією отримана прибуток за підсумкам звітний період в сумі 150 000 руб., зокрема дивіденди — 30 000 руб.

Д 76 — До 91−1 — 30 000 крб. — нараховані дивіденди за рішенням загальних зборів акціонерів (за мінусом сплаченого податку);

Д 51 — До 76 — отримані дивиденды.

Оподаткований прибуток за звітний період становитиме 120 000 крб. (150 000 крб. — 30 000 руб.).

4. Прибуток, отримана організацією внаслідок спільної прикладної діяльності (за договором простого товарищества)

Спільна діяльність організацій регламентується ДК РФ. За договором простого товариства (договору про діяльність) двоє чи кілька осіб (товаришів) зобов’язуються з'єднати свої внески, й спільно діяти без утворення юридичної особи для одержання прибутку чи досягнення іншої яка суперечить закону мети. Майно юридичних, об'єднана учасниками договору для спільної прикладної діяльності, враховується на окремому балансі в одного товариша, якій у відповідність до договором доручено ведення загальних справ учасників договора.

Відповідно до ст. 1048 ДК РФ прибуток, отримана товаришами внаслідок їх спільної прикладної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів людей у спільна справа, якщо інше не передбачено договором простого товариства або іншим суб'єктам угодою товарищей.

5. Надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), продукції, товаров.

Розмір надходжень від продажу основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів визначається відповідність до умовами договору продажу (з урахуванням суммовых різниць і др.).

При переході нового План рахунків слід звернути увагу до змінився порядок вибуття основних засобів. Основним зміною є те, що при выбытии об'єктів основних засобів на рахунку 01 «Основні кошти» може відкриватися субрахунок «Вибуття основних средств».

Продаж основних засобів відповідно до новим Планом рахунків відбивається у бухгалтерський облік такими записями:

Д 76 — До 91−1 — відбито прибуток від продажу об'єктів основних средств;

Д 91−1 — До 68 — нарахований НДС;

Д 02 — До 01 — списана сума накопиченої амортизації по выбывающему объекту;

Д 91−2 — До 01 — списана залишкова вартість выбывающего основного средства;

Д 51 — До 76 — отримана виручка за проданий обсяг основних средств;

6. Відсотки, отримані іншого за надання у користування коштів організації, і навіть відсотки використання банком коштів, що є на рахунку організації у цьому банке

Тимчасово вільні кошти організації може бути надані у користування інший організації, або фізичній особі на основі договору займа.

Відповідно до ст. 807 Цивільного кодексу РФ за договором позики один бік (займодавец) передає у власність боці (Позичальнику) гроші інші речі, певні родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути займодавцу таку суму грошей (суму позики) чи однакову кількість інших отриманих речей тієї самої роду свого і якості. Як очевидно з наведеної норми ДК РФ предметом договору позики може бути як грошові кошти, і різні види майна. Разом про те даний вид операційних доходів включає не лише відсотки, отримані іншого за надання коштів организации.

Якщо запровадження частині другій таки Податкового кодексу відсотки за позикам включалися до податкової все базу при обчисленні ПДВ, те з 1 січня 2001 р. відповідно до подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ надання фінансових послуг за надання позики в грошової форми є операцією, яка підлягає оподаткуванню НДС.

Приклад. Організація надала інший організації позику у вигляді 100 000 руб. під 20 відсотків річних терміном 6 міс. Умовами договору передбачена щомісячна виплата відсотків користування займом.

З бухгалтерський облік щомісяця, незалежно від фактичної виплати відсотків, варто робити бухгалтерську запись:

Д 76 — До 91−1 — 1667 руб.

Якщо договором передбачалася одноразова виплата відсотків з закінченні терміну користування позикою, зазначена запис у бухгалтерському обліку виробляється одноразово — вчасно, встановлений договоре.

Позареалізаційні доходы.

Позареалізаційними доходами являются:

> штрафи, пені, неустойки порушення умов договоров;

Приклад: У зв’язку з порушенням умов договору поставки дитячих товаров

(ставка ПДВ — 10%) організація — постачальник звернулася до арбітражний суд позовом про застосування до організації - покупцю штрафних санкцій у сумі 17 000 крб. Судом у березні 2002 р. прийнято рішення про застосування штрафних санкцій у сумі 17 000 крб. до організації - покупателю.

Фактично кошти одержані квітні 2002 р. У бухгалтерський облік у березні 2002 г.

Д 76 — До 91−1 — 17 000 крб. — нараховані належні штрафні санкції за рішенням суда;

Д 91−2 — До 68 — 1545 крб. — нарахований ПДВ за ставкою 9,09%.

У 2002 г. :

Д 51 — До 76 — отримані штрафні санкции.

> активи, отримані безоплатно, зокрема за договором дарения;

Приклад: Оргнинизация отримала безоплатно автомобіль, який був експлуатації. Ринкова ціна автомобіля виходячи з виробничої оцінки становила 50 000 крб. Балансова (залишкова) вартість автомобіля організація, яка передала автомобіль, становить 64 000 руб.

З терміну корисного використання автомобіля і з урахуванням терміну фактичної експлуатації колишнім власника норма амортизації встановлена у розмірі 25%. Організація веде облік відповідно до новим Планом счетов.

Д 08 — До 98−2 — 50 000 крб. — безоплатно отримано автомобиль;

Д 01 — До 08 — 50 000 крб. — автомобіль прийнято до врахування як об'єкт основних средств;

Д 20 (26, 44 та інших.) — До 02 — 1042 крб. — щомісяця нараховується амортизация;

Д 98−2 — До 91−1 — 1042 крб. — визнання позареалізаційного доходу на розмірі нарахованої амортизации.

При розрахунку оподатковуваного прибутку у період, у якому отримано автомобіль, бухгалтерська прибуток слід збільшити на 64 000 руб.

> надходження у відшкодування заподіяних організації убытков;

Приклад: Організація — продавець порушила договір поставки відмовилася від виконання встановлених зобов’язань на поставку 5000 одиниць товару за ціною 1000 крб. за одиницю. Організація покупець внаслідок порушення зобов’язань мусила все закупити аналогічний товар в іншої організації з ціні 1300 крб. за единицу.

Відповідно до ст. 524 ДК РФ та умовами договору поставки організація — покупець пред’явила організації - продавцю вимога про відшкодування збитків вигляді різниці між встановленої у договорі ціною і ціною по досконалої замість угоді, тобто. у сумі 1 500 000 руб.

((1300 руб. — 1000 крб.) *5000).

Д 76 — До 91−1 — 1 500 000 руб.

Д 51 — До 76 — 1 500 000 руб.

> прибуток минулих років, виявлена у звітній году;

Приклад: Організація у травні 2002 р. виявила, що у 2001 р. неправомірно на витрати на звичайним видам діяльності (собівартість) списані амортизаційні відрахування на сумі 10 000 крб. по технологічної лінії, створювана на тлі із серпня до грудня 2001 р. була перша з рішенню керівника організації на консервации:

У травні 2002 г. :

Д 02 — До 91−1 — 10 000 крб. — відбито сума зайве нарахованої амортизации.

Одночасно організації слід подати в податковий орган уточнений розрахунок (податкову декларацію) з податку від фактичної прибутку за 2001 год, перерахувати донараховану суму з прибутку й належні пени.

> суми кредиторської і депонентської заборгованості, якими минув строк позовної давности;

Приклад: Організація у лютому 1999 р. придбала матеріали і списано у виробництві у сумі 12 000 крб., зокрема. ПДВ — 2000 крб. Оплата оприбуткованих організацією матеріалів не зроблена і розрахункові документи з даним матеріалам організація отсутствуют.

Вже у лютому 1999 г.

Д 10 — До 60 — 10 000 крб. — оприбутковано материалы;

Д 19 — До 60 — 2000 крб. — виділено ПДВ, який підлягає сплаті поставщику;

Д 20 — До 10 — 10 000 крб. — списані матеріали в производство.

Оскільки матеріали не оплачені організація був права пред’являти ПДВ у сумі 2000 крб. до возмещению.

Вже у лютому 2002 г.

Д 60 — До 91−1 — 12 000 крб. — у зв’язку з закінченням терміну позовної давності кредиторської заборгованості визнана внереализационным доходом;

Д 91−2 — До 19 — 2000 крб. — списаний ПДВ, який підлягає сплаті поставщику

(не приймається з метою налогообложения).

> курсові разницы;

Курсова різниця — відмінність між рубльової оцінкою відповідного активу чи зобов’язання, вартість яких виражена в іноземній валюті, исчисленной за курсом за Центральний банк РФ на дату прийняття їх до бухгалтерського обліку у звітній періоді чи звітну дату складання бухгалтерської звітності попередній звітний период.

> сума дооцінки активов;

Відповідно до ПБУ 6/01 комерційна організація може на частіше разу на рік (початку звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів за поточною відновлювальної вартості шляхом індексації чи прямого перерахунку по документально підтвердженим ринковими цінами. Сума дооцінки об'єкта основних засобів внаслідок проведеної переоцінки належить збільшення додаткового капіталу (Д

01 — До 83). Бо за ухваленні рішення з переоцінці з якоїсь групі однорідних об'єктів основних засобів вони у наступному повинні переоцениваться регулярно, тому сума дооцінки об'єкта основних засобів, рівна сумі уцінки його, проведеного попередні звітні періоди і віднесеної з цього приводу прибутків і збитків ролі позареалізаційних витрат, належить з цього приводу прибутків і збитків звітний період як дохода.

> інші позареалізаційні доходы.

Інші надходження приймаються до бухгалтерського обліку в фактичних сумах і зараховуються з цього приводу прибутків і збитків організації з мері освіти (виявлення), крім випадків, коли правилами бузгалтерского обліку встановлено інший порядок.

До складу інших позареалізаційних доходів включаються вартість майна, який у надлишку за результатами інвентаризації; суммовые різниці, що виникають у з погашенням заборгованостей за отриманими кредитах, отриманим (виданими) позикам; суми, що надійшли для погашення дебіторську заборгованість, списаної у роки на шкоду як безнадійної для отримання та інші поступления.

Приклад: Під час проведення інвентаризації виявлено надлишки материалов.

Ринкова вартість матеріалів становить 15 000 руб.

Д 10 — До 91−1 — 15 000 крб. — оприбутковано надлишки материалов.

З отриманням суммовой різниці за виданими безвідсотковим позикам як позареалізаційного доходу виникає запитання включення отриманої цифру податкову базу для обчислення ПДВ. На думку автора, отримання суммовой різниці за виданим посяду неправомірно розглядати, як плату іншого за надання позики. З іншого боку, з початку 2001 р. відповідно до подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ надання фінансових послуг за надання позики в грошової форми віднесено до операцій, яке підлягає налогообложению.

Приклад: Організація отримала запрошення від інший організації короткостроковий безвідсотковий займ у сумі, еквівалентній 5000 дол. США. Зараз отримання позики курс долара становив 27 крб. за долар, на даний момент повернення позики курс долар становив 26 крб. за доллар.

Д 51 — До 66 — 135 000 крб. — отримання займа;

Д 66 — До 51 — 130 000 крб. — повернення займа;

Д 66 — До 91−1 — 5000 крб. — суммовая різниця визнана внереализационным доходам

Надзвичайні доходы

Надзвичайними доходами вважаються надходження, виникаючі як наслідки надзвичайних обставин господарську діяльність (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації тощо.): страхове відшкодування, вартість тих матеріальних цінностей, залишених від списання непридатних до відновлення і подальшого використанню активів, і т.п.

Для цілей бухгалтерського обліку величина інших надходжень визначається наступному порядке:

* Значимість надходжень від продажу основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів, і навіть суми відсотків, отриманих іншого за надання у користування коштів організації, і від участі у статутних капіталах інші організації (коли не є предметом діяльності організації) призначають у порядку, аналогічному передбаченому пунктом 6 справжнього Положения.

* Штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів, і навіть відшкодування заподіяних організації збитків приймаються до бухгалтерського обліку в сумах, присуджених судом чи визнаних должником.

* Активи, отримані безоплатно, приймаються до бухгалтерського обліку за ринковою вартістю. Ринкова вартість отриманих безоплатно активів визначається організацією з урахуванням діючих на дату ухвалення до бухгалтерського обліку ціни даний чи аналогічний вид активів. Дані ціни, діючих на дату прийняття до бухгалтерського обліку, мали бути зацікавленими підтверджені документально чи шляхом проведення экспертизы.

* Кредиторська заборгованість, через яку строк позовної давності минув, входить у дохід організації у сумі, у якій ця заборгованість було відбито у бухгалтерському обліку организации.

* Суми дооцінки активів призначають у відповідність до правилами, встановленими щодо переоцінки активов.

* Інші надходження приймаються до бухгалтерського обліку в фактичних суммах.

* Інші надходження підлягають зарахуванню з цього приводу прибутків і збитків організації, крім випадків, коли правилами бухгалтерського обліку встановлено інший порядок.

Розкриття інформацією бухгалтерської отчетности

У складі інформацію про облікову політику організації у бухгалтерської звітності підлягає розкриття принаймні наступна інформація: йдеться про порядку визнання виручки організації; б) спосіб визначення готовності робіт, послуг, продукції, прибуток від виконання, надання, продажу яких визнається принаймні готовности.

У звіті прибутки і збитках доходи організації за звітний період відбиваються з підрозділом на виручку, операційні доходи громадян та позареалізаційні доходи, а разі - надзвичайні доходы.

1. Виручка, операційні і позареалізаційні доходи (прибуток від продажу продукції (товарів), прибуток від виконання (надання послуг) тощо.), складові п’ять і більше відсотків від суми доходів організації за звітний період, демонструються за кожним видом в отдельности.

2. Операційні й позареалізаційні доходи можуть показуватися в звіті прибутки і збитках за мінусом витрат, які стосуються цим доходах, коли: а) відповідні правила бухгалтерського обліку передбачають або забороняють таке відбиток доходів; б) доходи і доходи пов’язані із нею витрати, що у результаті один і тієї самої чи аналогічного характером факту господарську діяльність (наприклад, надання у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів), є суттєвими для характеристики фінансового стану организации.

Що стосується виручки, отриманого результаті виконання договорів, які передбачають виконання зобов’язань (оплату) негрошовими засобами, підлягає розкриття принаймні наступна інформація: а) загальна кількість організацій, із якими здійснюються зазначені договори, із зазначенням організацій, куди доводиться переважна більшість такий виручки; б) частка виручки, отриманої за вказаними договорами зі зв’язаними організаціями; у спосіб визначення вартості продукції (товарів), переданої организацией.

Інші доходи організації за звітний період, які у відповідність до правилами бухгалтерського обліку не зараховуються з цього приводу прибутків і збитків, підлягають розкриття у бухгалтерській звітності обособленно.

Побудова бухгалтерського обліку має забезпечити можливість розкриття інформації про доходи організації у розрізі поточної, інвестиційної і фінансової деятельности.

«Витрати організації» ПБУ 10/99

Видатками організації визнається зменшення економічних вигод в результаті вибуття активів (коштів, іншого майна) і (чи) виникнення зобов’язань, що веде до зменшенню капіталу цієї організації, крім зменшення вкладів у вирішенні учасників (власників имущества).

Для цілей справжнього Положення зізнається видатками організації вибуття активів:. у зв’язку з придбанням (створенням) внеоборотных активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів тощо.);. вклади в статутні (складочные) капітали інші організації, придбання акцій акціонерних товариств та інших цінних паперів ні з метою перепродажи

(продажу);. за договорами комісії, агентским й іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала тощо.;. гаразд попередньої оплати матеріально — виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;. як авансів, задатку як оплата матеріально — виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;. для погашення кредиту, позики, отриманих организацией.

Для цілей справжнього Положення вибуття активів іменується оплатой.

Витрати організації у залежність від їх характеру, умов здійснення і сучасних напрямів діяльності організації поділяються на:

. витрати на звичайним видам деятельности;

. операційні расходы;

. позареалізаційні расходы.

Для цілей справжнього Положення витрати, які від витрат за звичайним видам діяльності, вважаються іншими видатками. До іншим видатках також ставляться надзвичайні расходы.

Витрати зі звичайних видам деятельности

Видатками зі звичайних видам діяльності є витрати, пов’язані з виготовленням продукції і на продажем продукції, придбанням і продажем товарів. Такими видатками також вважаються витрати, здійснення яких пов’язаний із виконанням робіт, наданням услуг.

У організаціях, предметом діяльності якого є надання за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів за договором оренди, видатками зі звичайних видам діяльності вважаються витрати, здійснення яких пов’язане з цим деятельностью.

У організаціях, предметом діяльності якого є надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, видатками зі звичайних видам діяльності вважаються витрати, здійснення яких пов’язане з цим деятельностью.

У організаціях, предметом діяльності якого є що у статутних капіталах інші організації, видатками зі звичайних видам діяльності вважаються витрати, здійснення яких пов’язане з цим деятельностью.

Витрати, здійснення яких пов’язане з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, і зажадав від участі у статутних капіталах інші організації, коли не є предметом діяльності організації, ставляться операційних расходам.

Видатками зі звичайних видам діяльності вважається також відшкодування вартості основних засобів, нематеріальних активів та інших амортизируемых активів, здійснюваних як амортизаційних отчислений.

Витрати зі звичайних видам діяльності приймаються до бухгалтерського обліку у сумі, исчисленной в грошах, рівної величині оплати в грошової й інший формі або величині кредиторську заборгованість (з урахуванням положень пункту 3 справжнього Положения).

Якщо оплату покриває лише деякі з визнаних витрат, то витрати, прийняті до бухгалтерського обліку, визначаються як сума оплати й кредиторську заборгованість (у частині, не покритою оплатой).

Величина оплати й (чи) кредиторську заборгованість визначається виходячи від ціни і умов, встановлених договором між організацією і постачальником (підрядчиком) або іншим суб'єктам контрагентом. Якщо ціну не передбачена у договорі не може бути встановлено з умов договору, то тут для визначення величини оплати чи кредиторську заборгованість приймається ціна, через яку у порівнянних обставин зазвичай організація визначає витрати на відношенні аналогічних матеріально — виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг або надання у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) аналогічних активов.

При оплаті придбаних матеріально — виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг за умов комерційного кредиту, наданого як відстрочки і розстрочки платежу, витрати приймаються до бухгалтерського обліку у повній сумі кредиторської задолженности.

Розмір оплати й (чи) кредиторську заборгованість за договорами, яка передбачає виконання зобов’язань (оплату) не грошима, визначається вартістю товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі організацією, встановлюють виходячи з ціни, через яку у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних товарів (ценностей).

При неможливості встановити вартість товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі організацією, величина оплати й (чи) кредиторської боргу договорами, яка передбачає виконання зобов’язань (оплату) не грошима, визначається вартістю продукції (товарів), отриманої організацією. Вартість продукції (товарів), отриманої організацією, встановлюється виходячи з ціни, відповідно до якої порівнянних обставин купується аналогічна продукція (товары).

Що стосується зміни зобов’язання в договору початкова величина оплати й (чи) кредиторську заборгованість коригується з вартості активу, що підлягає выбытию. Вартість активу, що підлягає выбытию, встановлюють виходячи з ціни, відповідно до якої порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активов.

Величина оплати й (чи) кредиторську заборгованість визначається за урахуванням інтересів усіх наданих організації згідно з договором знижок (накидок).

Розмір оплати визначається (зменшується чи збільшується) з урахуванням суммовых різниць, що виникають у випадках, коли оплату виконують в рублях у сумі, еквівалентній суми на іноземній валюті (умовних грошових одиницях). Під суммовой різницею розуміється відмінність між рубльової оцінкою фактично проведеної оплати, що у іноземній валюті (умовних грошових одиницях), исчисленной по офіційному чи іншому узгодженим курсу на дату прийняття до бухгалтерського обліку відповідної кредиторської заборгованості, і рубльової оцінкою цієї кредиторську заборгованість, исчисленной по офіційному чи іншому узгодженим курсу на дату визнання витрати у бухгалтерському учете.

Витрати зі звичайних видам діяльності формують: витрати, пов’язані після придбання сировини, матеріалів, товарів хороших і інших матеріально — виробничих запасів; витрати, виникаючі у процесі переробки (доопрацювання) матеріально — виробничих запасів з метою виробництва, виконання робіт і надання послуг та його продажу, і навіть продажу (перепродажу) товарів (утримання і експлуатації основних засобів і інших внеоборотных активів, і навіть з підтримки в справному стані, комерційні витрати, управлінські витрати і др.).

При формуванні витрат за звичайним видам діяльності мусить бути забезпечена їх угруповання за такими элементам:

> матеріальні затраты;

> видатки оплату труда;

> відрахування на соціальні нужды;

> амортизация;

> інші затраты.

Для цілей управління у бухгалтерський облік організується облік витрат за статтями витрат. Перелік статей витрат встановлюється організацією самостоятельно.

Для цілей формування організацією фінансового результату діяльності від видів діяльності визначається собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, що формується з урахуванням витрат за звичайним видам діяльності, визнаних як і звітному року, і у попередні звітні періоди, і перехідних витрат, причетних до отриманню доходів у наступні звітні періоди, з урахуванням коригувань, залежних від особливостей виробництва, виконання робіт і надання послуг і продажу, і навіть продажу (перепродажу) товаров.

У цьому комерційні фірми та управлінські витрати можуть визнаватися в собівартості проданих продукції, товарів, робіт, послуг цілком у звітному року їх визнання у ролі витрат за звичайним видам деятельности.

Правила урахування витрат виробництва продукції, продаж товарів, виконання робіт і надання послуг у розрізі елементів і статей, обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюються окремими нормативними актами і Методичними вказівками по бухгалтерського учету.

Операційні расходы

Операційними видатками являются:

1. витрати, пов’язані з наданням за плату у тимчасове пользование

(тимчасове володіння і користування) активів організації; 2. витрати, пов’язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності; 3. витрати, пов’язані з через участь у статутних капіталах інші організації; 4. витрати, пов’язані з продажем, выбытием та інших списанням основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), товарів, продукції; 5. відсотки, сплачувані організацією іншого за надання їй у користування коштів (кредитів, позик); 6. витрати, пов’язані з послуг, які надають кредитними організаціями; 7. відрахування на оціночні резерви, створювані відповідно до правилами бухгалтерського обліку (резерви по сумнівним боргах, під знецінення капіталовкладень у цінні папери ін.), і навіть резерви, створювані у зв’язку з визнанням умовних фактів господарську діяльність; інші операційні расходы.

За аналогією з операційними доходами витрати, пов’язані з наданням за плату у тимчасове користування своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, і південь від участі у статутних капіталах інших організацій ставляться операційних видатках, за умови, якщо вказані види діяльності є предметом діяльності організації. У цьому обов’язково має бути дотримано відповідність зазначених видів операційних доходів населення і расходов.

1. Витрати, пов’язані з наданням за плату у тимчасове пользование

(тимчасове володіння і користування) активів организации.

Согласно загальному правилу, передбаченому в ст. 616 ДК РФ, орендодавець зобов’язаний виробляти власним коштом перегляд переданого у найм майна, якщо інше не в законі передбачено, іншими правовими актами чи договором аренды.

Оренда транспортних засобів має свої особливості здійснюється на підставі договорів два види: з екіпажем і экипажа.

По об'єктах основних засобів, зданим у найм, нарахування амортизації виробляється орендодавцем (крім амортизаційних відрахувань, вироблених орендарем по майну за договором оренди підприємства, й у випадках, передбачених у договорі фінансової аренды).

При передачі активів організації у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) здані у найм об'єкти враховуються у орендодавця осібно на рахунках бухгалтерського обліку, у зв’язку з ніж в орендаря облік орендованого майна ведеться на забалансовом счете.

Якщо здавання майна у найм у створенні визнається операційним доходом, то витрати, пов’язані з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації є операційними. І, отже, відбиваються по субрахунку 91−2 «Інші расходы».

2. Витрати, пов’язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної собственности.

Віддзеркалення у бухгалтерському обліку організації операцій, що з наданням права використання об'єктів інтелектуальної власності (крім права користування найменуванням місця походження товару), складає підставі ув’язнених між правообладателем і користувачем ліцензійних договорів (виняткова, невиключна, відкрита ліцензія), авторський договорів (про передачу виняткових, неисключительных прав використання творів науки, літератури, мистецтва), договорів комерційної концесії та інших аналогічних договорів, ув’язнених у відповідність до встановленим законодавством РФ порядком.

Нарахування амортизації по нематеріальною активам, наданих користування, виробляється організацією — правообладателем.

Якщо надходження, пов’язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, зізнаються організацією операційним доходом, то витрати, пов’язані із отриманням зазначених доходів є операційними видатками. Дані витрати відбиваються по субрахунку 91−2 «Інші витрати» в кореспонденції зі своїми рахунками обліку затрат.

3. Витрати, пов’язані з через участь у статутних капіталах інших организаций.

У організаціях, предметом діяльності яких немає є що у статутних капіталах інші організації, витрати, пов’язані з цим діяльністю, зізнаються операційними расходами.

Внесками в статутні капітали інші організації може бути гроші, цінних паперів, інші речі чи майнових прав чи інші права, мають грошову оценку.

Відповідно до ПБУ 10/99 не зізнаються видатками організації вибуття активів у зв’язку з внесенням внеску до статутні (складочные) капітали інших організацій. Тож у бухгалтерський облік слід здійснити такі записи:

Д 58 — До 01, 04, 10 та інших. — передача майна статутний капітал в балансовою оценке;

Д 58 — До 91−1 — у сумі різниці між оцінкою вкладу, узгодженої засновниками (учасниками), і балансовою вартістю выбывающего майна — операційного дохода;

Д 91−2 — До 58 — у разі перевищення балансову вартість переданого майна над встановленої оцінкою внеску до статутний капітал — операційного расхода.

Отже, операційний витрата, пов’язані з через участь у статутних капіталах інші організації, утворюється лише тоді, якщо балансова вартість переданого майна перевищує оцінювання внеску, узгоджену учредителями.

4. Витрати, пов’язані з продажем, выбытием та інших списання основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), товарів, продукции.

До видатках, що з продажем, выбытием та інших списання основних коштів ставляться списання балансовою (залишкової вартості), витрати організацій із розбирання, демонтажу об'єкта основних засобів і др.

Відповідно до нового Плану рахунків списання основних засобів у бухгалтерському обліку производится:

Д 01, субрахунок «Вибуття основних засобів» — До 01 перенесена окремий субрахунок початкова вартість выбывающего об'єкта основних средств;

Д 02 — До 01, субрахунок «Вибуття основних засобів» списана сума накопиченої амортизації по выбывающему об'єкту основних средств;

Д 91−2 — До 01 — списана залишкова вартість об'єкта основних средств;

Д 91−2 — До 69, 70, 76 та інших. відбиті витрати, пов’язані з выбытием об'єкта основних средств;

Д 10 — До 91−1 — оприбутковано матеріали, за ринковою вартістю, які у результаті списання об'єкта основних средств.

Витрати, пов’язані з продажем, выбытием та інших списанням основних засобів і інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), товарів продукції зізнаються у бухгалтерський облік незалежно від отримання (або наміру отримати) операційний доход.

Проте визнання операційних витрат у бухгалтерський облік відрізняється від своїх визнання у звіті прибутки і убытках.

При выбытии основних засобів та інших активів відмінних грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів, внаслідок їх продажу витрати, пов’язані з продажем основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів, позначаються на складі операційних расходов.

Відповідно до пунктом 2.4 Інструкції № 62 негативний результат від і зажадав від безоплатної передачі основних фондів, нематеріальних активів, з метою оподаткування не зменшує оподатковувану прибыль.

5. Відсотки, сплачувані організацією іншого за надання їй у користування денежныз коштів (кредитів, займов)

Величина відсотків, сплачуваних організацією, визначається умовами договору ЄС і з метою бухгалтерського обліку не обмежується граничними размерами.

Приклад: Організація на придбання матеріалів отримала кредит в сумі 540 000 крб. терміном на 3 міс. Банк оплатив заборгованість постачальнику матеріалів. Матеріали поставлені місяць після укладення кредитної договору. За договором передбачена виплата відсотків з ставці 30% чи 13 500 крб. на місяць. У облікову політику організації передбачено включення відсотків з запозиченим (кредитним) засобам в фактичну собівартість материалов.

Д 60 — До 66 — 540 000 крб. — погашена заборгованість постачальника з допомогою кредиту банка;

Д 10 — До 66 — 13 500 крб. — нараховані відсотки місяць користування кредитом (до оприбуткування материалов);

Д 10 — До 60 — 450 000 крб. — оприбутковано материалы;

Д 19 — До 60 — 90 000 крб. — виділено ПДВ з материалам;

Д 68 — До 19 — 90 000 крб. — ПДВ прийнято до податковому вычету;

Д 91−2 — До 66 — 27 000 крб. — нараховані відсотки другий і третій місяці користування кредитом;

Д 66 — До 51 — 580 500 крб. — погашені відсотки, й кредит.

6. Витрати, пов’язані з послуг, які надають кредитними организациями.

Відповідно до ст. 5 Федерального закону від 02. 12. 90 № 395−1 «Про і банківську діяльність» до банківських операціям ставляться: o залучення коштів фізичних юридичних осіб у вклады

(до запитання і певний строк); o розміщення вказаних у п. 1 залучених від свого імені й власним коштом; o відкриття музею та ведення банківських рахунків фізичних юридичних осіб; o здійснення розрахунків з дорученням фізичних юридичних осіб, зокрема банків-кореспондентів, з їхньої банківських рахунків; o інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і майже касове обслуговування фізичних юридичних осіб; o купівля-продаж іноземної валюти у грошовій і безготівкової формах; o залучення у внески, й розміщення дорогоцінних металів; o видача банківських гарантій; o здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків (крім поштових переводов);

Кредитна організація крім перелічених банківських операцій вправі здійснювати такі угоди: o видачу поручительств за третіх осіб, які передбачають виконання зобов’язань в грошової форми; o придбання права вимоги від третіх осіб виконання зобов’язань в грошової форми; o довірче управління коштами й іншим майном за угодою з фізичними і юридичних осіб; o здійснення операцій із дорогоцінними металами і коштовним камінням відповідно до законодавством РФ; o надання оренду фізичним та юридичним особам спеціальних приміщень чи що у них сейфів для зберігання документів і майже цінностей; o лізингові операції; o надання консультаційних та інформаційних услуг.

Усі банківські операції, і інші угоди здійснюються у рублях, а за наявності відповідної ліцензії Банку Росії - й у іноземної валюте.

Витрати організації з оплаті всіх згаданих видів банківських послуг у відповідно до пункту 11 ПБУ 10/99 зізнаються у бухгалтерському обліку як операційні расходы.

Для цілей оподатковування згідно з Положенням складу витрат витрати, пов’язані з послуг банку, підлягають включенню у складі собівартості продукції (робіт, послуг). Коригування виробляється у Довідці про порядок визначення даних, розкритих по рядку 1 «Розрахунку (податкової декларації) податку фактичної прибутку» (Додаток № 4 до Інструкції № 62) по рядкам 1.2 «а» і 4. 19

8. Відрахування в оціночні резерви створювані відповідно до правилами бухгалтерського обліку, і навіть резерви, создаваемы у зв’язку з визнання умовних фактів господарської деятельности.

У бухгалтерський облік передбачено створення двох типів резервов:

Резерви майбутніх витрат і платежей;

Оціночні резервы

Резерви майбутніх витрат і платежів створюються у вирішенні організації ще рівномірного включення окремих видів витрат за собівартість продукции.

Їх створення не пов’язані з фінансовим результатом діяльності організації. До таких резервів можна віднести резервування коштів у майбутні витрати з ремонту основних засобів, на виплату винагороди за вислугу років і др.

Формування оціночних резервів пов’язаний із виконанням однієї з основних вимог бухгалтерського обліку — вимога обачності. Створення резервів сприяє підвищенню достовірності бухгалтерської звітності. У практиці бухгалтерського обліку використовуються два виду оціночних резервів, право створення яких передбачено Становище ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності до, — резерв по сумнівним боргах і резерв під знецінення капіталовкладень у цінних паперів. Тільки оціночні резерви є позареалізаційними расходами.

Умовами створення резерву по сумнівним боргах є: o створення резерву має бути передбачено в облікову політику організації; o проведення інвентаризації дебіторську заборгованість; o резерв сумнівних боргів створюється лише з розрахунків з іншими організаціями та громадянами за продукцію, товари, роботи й послуги; o сумнівним боргом може бути визнана дебіторська заборгованість організації, яка погашена у найкоротші терміни, встановлені договором, і забезпечена відповідними гарантіями; o наявність прибуток від фінансово-господарську діяльність организации

(збільшення реально отриманих збитків у сумі резерву сумнівних боргів не производится).

Величина резерву визначається окремо в кожному сумнівному боргу залежно від фінансового становища (платоспроможності) боржника з оцінкою ймовірності погашенні боргу в цілому або частково. Резерв сумнівних боргів може бути виходячи з будь-який проведеної інвентаризації, Не тільки наприкінці року. Під час створення резерву сумнівних боргів робляться записи по дебету рахунки 91- 2 «Інші витрати» і кредиту рахунки 63 «Резерви по сумнівним долгам»).

Приклад. Організація виходячи з проведеної інвентаризації й у відповідність до облікової політикою у грудні 2001 р. створила резерв по сумнівним боргах. Сумнівними боргами визнані борги за організаціями «А» і «Б» відповідно сумах 45 тис. крб. і 120 000 тис. крб. У 2002 р. організація «А» частково погасила заборгованість у сумі 30 тис. крб., у травні 2002 р. списана дебіторська заборгованість організації «Б» в сумі 130 тис. крб., як будучи невдоволеною ліквідованим юридичним обличчям. У грудні 2001 р.: Д 91−2 — До 63 — 165 тис. крб. — створено резерв по сумнівним боргах. У 2002 р. Д 51 — До 62 — 30 тис. крб. — частково погашена дебіторська заборгованість організації «А»; Д 63 — До 80 — 30 тис. крб. — у сумі погашеної дебіторську заборгованість збільшений фінансових результат організації. У травні 2002 р. Д 63 — До 62 — 120 тис. крб. — списана дебіторська заборгованість організації «Б» Д 91−2 — До 62 — 10 тис. крб. — визнана внереализационым доходом сума дебіторську заборгованість, раніше не включена в резерв по сумнівним боргах; Д 007 — 130 тис. крб. — відбито на забалансовом рахунку списана сума дебіторської задолженности.

Сумма резерву по сумнівним боргах приймається з оподаткування прибутку. Відповідно до п. 15 Положення складу витрат внереализационным витратою є суми сумнівних боргів за розрахунками коїться з іншими підприємствами, і навіть окремими особами, підлягають резервуванню в відповідність до законодательством.

Позареалізаційні расходы.

Позареалізаційними видатками являются:

o штрафи, пені, неустойки порушення умов договоров;

Як заходів відповідальності порушення договірних зобов’язань договором то, можливо передбачена сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування заподіяних організацією убытков.

Штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів, і навіть відшкодування заподіяних організацією збитків приймаються до бухгалтерського обліку як позареалізаційні витрати на сумах, присуджених судом чи визнаних організацією. До отримання штрафних санкцій чи сум відшкодування збитків ці суми позначаються на бухгалтерському балансі одержувача і платника за статтями дебіторів кредиторов.

Визнані штрафи, пені, неустойки, і навіть витрати на відшкодуванню заподіяних організацією збитків ставляться зменшення прибутків і відбиваються по дебету рахунки 91−2 «Інші расходы».

o збитки минулих років, визнані у звітній року; До збитків по операція минулих років, виявленими у звітній року, ставляться витрати, приналежність яких до попереднім років підтверджується документально (додаткові видатки на замовлення, розрахунки з яким закінчено у попередніх роках, повернення сум за розрахунками з покупцями за продукцію, оплачену у масштабах попередніх роках, та інші подібні суммы).

Пример: Суспільству з обмеженою відповідальністю пред’явлені первинні розрахункові документи послуг (охорона приміщення. Комунальні послуги ін.), надані у грудні 2001 р., у березні 2002 р. Річне збори учасників суспільства, до компетенції якої перебуває твердження річного звіту та бухгалтерського балансу, призначено на 26 квітня 2002 р. Оскільки річний бухгалтерський баланс не затверджений загальними зборами товариства, зазначені витрати не зізнаються збитками минулих років, тому виправлення виробляються записами грудня 2001 р. Д 20, 26, 44 та інших. — До 60, 76 — на вартість послуг (без ПДВ); Д 19 — До 60, 76 — на вартість послуг за потребленным услугам.

o суми дебіторську заборгованість, через яку минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для взыскания;

Дебіторська заборгованість, через яку строк позовної давності минув, інші борги, нереальні для стягнення, входять у витрати організації у сумі, у якій заборгованість було відбито у бухгалтерському обліку организации.

Відповідно до ст. 196 ДК РФ загальний строк позовної давності встановлюється у роки. При обчисленні терміну позовної давності слід враховувати, вже саме визначення терміну позовної давності виробляється: o Від терміну, певного у договорі, якщо зобов’язання передбачає чи дозволяє визначити його виконання чи період, протягом якого вона має бути виконано; o Після закінчення семиденного терміну від часу пред’явлення кредитором вимоги про виконанні, тоді як договорі відсутня термін оплати чи що вона визначено моментом востребования.

Списання дебіторську заборгованість у бухгалтерському обліку відбивається такими записями:

Д 91−2 — До 60 — списання збитків від списання дебіторську заборгованість, безнадійної для отримання через пропуску термінів позовної давності (коли з цю заборгованість не створювався резерв по сумнівним долгам);

Д 91−2 — До 76, субрахунок «Розрахунки за претензіями» — списання на збитки суми претензій, безнадійних для отримання через пропуску термінів позовної давності. o курсові разницы;

Негативні курсові різниці позначаються на бухгалтерський облік і бухгалтерської звітності у цьому звітному періоді, до якої належить дата виконання зобов’язань за оплатою чи який складена бухгалтерська звітність, і підлягають зарахуванню на фінансові результати організації, як позареалізаційні расходы.

Приклад: Організація з контракту 26 березня 2002 р. оплатила іноземному постачальнику сировину у сумі 1500 дол. США. Залишок коштів у валютному счетее наприкінці дня 30 березня 2002 р. становив 270 дол. США. Курс доллара

США становив на: 26. 03. — 28,76 крб., 31. 03. — 28,74 руб.

Д 60 — До 52 1500 дол. Сполучених Штатів або 43 140 крб. — перераховано аванс постачальнику сырья.

У зв’язку з составлелнием бухгалтерського балансу 31-ий березня 2002 р. організація виробляє перерахунок коштів у валютному рахунку у кредитній організації та засобів у розрахунках із іноземним постачальником, виражених у іноземній валюті, на рублі на звітну дату составлелния бухгалтерської отчетности:

Д 91−2 — До 52 — 5,40 руб.

Д 91−2 — До 60 — 30 руб.

o сума уцінки активов;

Суми уцінки активів визначаються відповідність до правилами, встановленими щодо переоцінки активов.

Право проведення переоцінки за поточною (відновлювальної) вартості надано комерційним організаціям щодо груп однорідних об'єктів основних засобів. Що стосується нематеріальних активів такої можливості у організацій нет.

Віднесення суми уцінки по внеоборотным активам до внереализационным видатках пов’язане із запровадженням на дію новій редакції Положення по бухгалтерського обліку «Облік основних коштів» ПБУ 6/01 й встановлює наступний порядок результатів переоцінки (уцінки) об'єктів основних средств:

«Сума уцінки об'єкта основних засобів внаслідок переоцінки належить з цього приводу прибутків і збитків ролі витрат. Сума уцінки об'єкта основних засобів стосується зменшення додаткового капіталу організації, освіченого з допомогою сум дооцінки цього об'єкта проведеного попередні звітні періоди. Перевищення суми уцінки об'єкта над сумою дооцінки його, зарахованої в додатковий капітал організації у результаті переоцінки, проведеного попередні звітні періоди, належить з цього приводу прибутків і збитків ролі операційного расхода. «

o перерахування коштів (внесків, виплат тощо.), що з благодійної діяльністю, Витрати здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно — просвітницького характеру та інших аналогічних мероприятий;

Приклад: Організація щомісяця виробляє оплату тренажерний зал, послугами якого користуються її працівники. Вартість послуг тренажерний зал становить 3000 крб. на місяць (ПДВ у прикладі не учитывается).

Д 76 — До 51 — 3000 крб. — проведено оплати послуг тренажерного зала;

Д 91−2 — До 76 — 3000 крб. — вартість послуг тренажерний зал визнана внереализационным расходом.

o інші позареалізаційні расходы.

До іншим внереализационным видатках ставляться: o збитки за операціями з тарою; o не компенсовані винуватцями втрати від простоїв за зовнішніми причин; o судові витрати й арбітражні витрати; o втрати від розкрадань, винуватці яких за рішенням суду не установлены;

Надзвичайні расходы

У складі надзвичайних витрат відбиваються витрати, виникаючі як наслідки надзвичайних обставин господарську діяльність (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації майна, і т.п.).

Для цілей бухгалтерського обліку величина інших витрат визначається наступному порядку. Розмір витрат, що з продажем, выбытием та інших списанням основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), товарів, продукції, ні з через участь у статутних капіталах інші організації, з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності (коли не є предметом діяльності організації), відсотків, сплачуваних організацією за надання їй у користування коштів, і навіть витрати, пов’язані з послуг, які надають кредитними організаціями, визначаються порядку, аналогічному передбаченому пунктом 6 справжнього Положения.

Штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів, і навіть відшкодування заподіяних організацією збитків приймаються до бухгалтерського обліку в сумах, присуджених судом чи визнаних организацией.

Дебіторська заборгованість, через яку строк позовної давності минув, інші борги, нереальні для стягнення, входять у витрати організації у сумі, у якій заборгованість було відбито у бухгалтерському обліку организации.

Суми уцінки активів визначаються відповідність до правилами, встановленими щодо переоцінки активов.

Інші витрати підлягають зарахуванню з цього приводу прибутків і збитків організації, крім випадків, коли законодавством чи правилами бухгалтерського обліку встановлений інший порядок.

Розкриття інформацією бухгалтерської отчетности

У складі інформацію про облікову політику організації у бухгалтерської звітності підлягає розкриття порядок визнання комерційних і управлінських расходов.

У звіті прибутки і збитках витрати організації відбиваються з підрозділом на собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, комерційні витрати, управлінські витрати, операційні витрати і позареалізаційні витрати, а разі - надзвичайні расходы.

1. Що стосується виділення в звіті прибутки і збитках видів доходів, кожен із яких окремо становить 5 й більше відсотків загальної суми доходів організації за звітний рік, у ньому показується відповідна кожному виду частина расходов.

2. Операційні й позареалізаційні витрати можуть показуватися в звіті прибутки і збитках розгорнуто стосовно відповідним доходах, коли: o відповідні правила бухгалтерського обліку передбачають або забороняють таке відбиток витрат; o витрати і з ними доходи, які виникли у результаті однієї й тієї самих або аналогічного характером факту господарську діяльність, є суттєвими для характеристики фінансового стану организации.

У бухгалтерської звітності також підлягає розкриття принаймні наступна інформація: o витрати на звичайним видам діяльність у розрізі елементів витрат; o зміна величини витрат, які мають ставлення до підрахунку собівартості проданих продукції, товарів, робіт, послуг у звітному року; o витрати, рівні величині відрахувань до зв’язку з утворенням відповідно до правилами бухгалтерського обліку резервів (майбутніх витрат, оціночних резервів і др.).

Інші витрати організації за звітний рік, які у відповідність до правилами бухгалтерського обліку не зараховуються до звітному року з цього приводу прибутків і збитків, підлягають розкриття у бухгалтерській звітності обособленно.

Заключение

Визнання доходів населення і расходов

Визнання доходов

Виручка визнається у бухгалтерському обліку за наявності наступних умов: а) організація має право отримання цієї виручки, що з конкретного договору чи підтверджене іншим відповідним чином; б) сума виручки може бути оцінена; в) є у тому, у результаті конкретної операції станеться збільшення економічних вигод організації. Впевненість у цьому, у результаті конкретної операції станеться збільшення економічних вигод організації, є у разі, коли організація отримало оплату актив або немає невизначеність отримання активу; р) право власності (володіння, користування і розпорядження) на продукцію (товар) перейшло від організації до покупця чи робота прийнята замовником (послуга буде надано); буд) витрати, які зроблено чи зроблять у зв’язку з цієї операцією, може бути определены.

Якщо у плані коштів та інших активів, отриманих організацією як оплата, не виконано хоча одне з таких умов, то бухгалтерський облік організації визнається кредиторської заборгованості, а чи не выручка.

Для визнання у бухгалтерський облік виручки від надання за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності і зажадав від участі у статутних капіталах інші організації, би мало бути одночасно дотримані умови, певні в підпунктах «а », «б «і «в «справжнього пункта.

Організація може визнавати у бухгалтерському обліку виручку від виконання, надання послуг, продажу продукції з тривалим циклом виготовлення принаймні готовності роботи, послуги, продукції або після завершення виконання роботи, надання послуги, виготовлення продукції целом.

Виручка від виконання роботи, надання конкретної послуги, продажу конкретного вироби визнається у бухгалтерському обліку з мері готовності, якщо встановлюють готовність роботи, послуги, изделия.

Що стосується різних за характером та технічним умовам виконання, надання послуг, виготовлення виробів організація може запровадити у одному звітному періоді одночасно різні способи визнання виручки, передбачені справжнім пунктом.

Якщо сума виручки від продажу продукції, виконання роботи, надання послуги може бути визначено, вона приймається до бухгалтерського обліку у вигляді визнаних у бухгалтерському обліку витрат за виготовлення цієї продукції, виконання цього роботи, надання цієї послуги, які згодом відшкодовано организации.

Орендну плату, ліцензійні платежі користування об'єктами інтелектуальної власності (коли не є предметом діяльності організації) зізнаються у бухгалтерський облік з припущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності й умов відповідного договора.

Орендну плату, ліцензійні платежі користування об'єктами інтелектуальної власності (коли не є предметом діяльності організації) зізнаються у бухгалтерський облік гаразд, аналогічному передбаченому пунктом 12 справжнього Положения.

Інші надходження зізнаються у бухгалтерський облік наступного порядку: надходжень від продажу основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів, і навіть відсотки, отримані іншого за надання у користування коштів організації, і від участі у статутних капіталах інші організації (коли не є предметом діяльності організації) — гаразд, аналогічному передбаченому пунктом 12 справжнього Положення. У цьому для цілей бухгалтерського обліку відсотки нараховуються кожний минулий звітний період відповідність до умовами договору; штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів, і навіть відшкодування заподіяних організації збитків — у звітній періоді, у якому судом прийнято рішення про їхнє стягнення або їх визнані боржником; суми кредиторської і депонентської заборгованості, через яку термін позовної давності минув, — у звітній періоді, у якому строк позовної давності минув; суми дооцінки активів — у звітній періоді, до якої належить дата, за станом яку зроблена переоцінка; інші надходження — разом з формуванням (выявления).

Визнання расходов

Витрати зізнаються у бухгалтерський облік за наявності наступних умов: витрата виробляється у відповідність до конкретним договором, вимогою законодавчих і нормативних актів, звичаями ділового обороту; сума витрати може бути оцінена; є у тому, у результаті конкретної операції станеться зменшення економічних вигод організації. Впевненість у цьому, у результаті конкретної операції станеться зменшення економічних вигод організації, є у разі, коли організація передала актив або відсутня невизначеність передачі актива.

Якщо у плані будь-яких витрат, здійснених організацією, не виконано хоча одне з таких умов, то бухгалтерський облік організації визнається дебіторська задолженность.

Амортизація визнається як витрати з величини амортизаційних відрахувань, обумовленою з урахуванням вартості амортизируемых активів, терміну корисного використання коштів і прийнятих організацією способів нарахування амортизации.

Витрати підлягають визнанню у бухгалтерському обліку незалежно від наміри отримати виручку, операційні чи інші доходи громадян та від форми здійснення расхода.

Витрати зізнаються у тому звітному періоді, де вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати коштів й інший форми здійснення (припущення тимчасової визначеності фактів господарської деятельности).

Якщо організацією прийнятий у дозволених випадках порядок визнання виручки від продажу продукції і на товарів за мері передачі прав володіння, користування і розпорядження на продукцію, відпущений товар, виконану роботу, надані послуги, а після вступу коштів й інший форми оплати, те й витрати зізнаються після здійснення погашення задолженности.

Витрати зізнаються у звіті прибутки і збитках: o з урахуванням зв’язок між зробленими витратами та поступлениями

(відповідність прибутків і витрат); o шляхом їх обгрунтованого розподілу між звітними періодами, коли зумовлюють отримання доходів у протягом кількох звітних періодів і коли зв’язок між статками і видатками може бути визначено чітко чи визначається непрямим шляхом; o за витратами, визнаним у звітній періоді, коли з ним стає певним неотримання економічних вигод (доходів) чи надходження активів; o незалежно від цього, як їх беруть з метою розрахунку оподатковуваної бази; o коли виникають зобов’язання, не зумовлені визнанням відповідних активов.

Список використовуваної литературы:

1. Давидовская И. Л. «Доходи й витрати організації» р. Москва 2001 г.

2. Становище по бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9/99, утв.

Наказом Мінфіну Росії від 06. 05. 99 № 32н (ред. Від 30. 03. 2001)

3. Становище по бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99, утв.

Наказом Мінфіну Росії від 06. 05. 99 № 33н (ред. Від 30. 03. 2001)

4. «Бухгалтерський облік» під ред. Ю. А. Бабаєва р. Москва

-----------------------

План курсової работы

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою