Документооборот

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Професійний ліцей «Вища Банківська Школа»

Курсова работа

по бухгалтерського обліку на тему:

«Документооборот»

Выполнила:

учениця групи № 46

Зумберова Наталья

Санкт-Петербург 2001 г.

1. Організація бухгалтерської роботи 2

2. Організація ведення бухгалтерського обліку 5

3. Організація документообігу кредитних організацій 7

4. Первинні облікові документи 10

5. Особливості оформлення операцій банку 12

Операції з кредитними організаціями 13

Операції з клієнтами 14

Касові операції 15

6. Аналітичний і синтетичний облік 20

Аналітичний облік 20

Синтетичний облік 25

Обробка документів синтетичного і аналітичного обліку 25

7. Контроль документообігу 27

Організація внутрішнього контролю 27

Наступний контроль 30

Виправлення помилок 30

8. Упорядкування підсумковій звітності 32

9. Збереження документів 34

Організація бухгалтерської работы.

Правила організації бухгалтерського обліку, і документообігу розроблено у відповідно до вимог Цивільного кодексу Російської Федерації, Федеральними законами Російської Федерації «Про бухгалтерському обліку », іншими законодавчими актами Російської Федерації і нормативними актами Банку Росії і близько обов’язкові виспівати усіма кредитними організаціями біля Російської Федерации.

Кредитна організація розробляє й запевняє дисконтну політику, засновану на Плані рахунків бухгалтерського обліку в кредитних організаціях Російської Федерації і Правилах бухгалтерського обліку, викладені у інструкціях і нормативні акти за Центральний банк Російської Федерации.

Передусім обов’язковому утвердженню керівником кредитної організації подлежат:

— робочий план рахунків бухгалтерського обліку у кредитній організації, її філіях і підвідомчих установах, заснований на затвердженому Банком Росії Плані счетов;

— форми первинних дисконтних документів, що застосовуються оформлення операцій, включаючи форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, якими не передбачені в цьому альбомах Держкомстату типові форми первинних дисконтних документов;

— правила документообігу й технологія обробки облікової информации;

— порядок контролю над чиненими внутрибанковскими операциями;

— лад і періодичність виведення печатку документів аналітичного і синтетичного обліку. У цьому щодня роздруковуються баланс, бухгалтерський журнал, лицьові рахунки, якими було проведено операції (проведена операція), і навіть виписки (другі екземпляри лицевих рахунків) по клієнтським рахунках; (абзац запроваджено Вказівкою ЦБ РФ від 25. 09. 1998 N 360-У)

— порядок проведення окремих дисконтних операцій, які суперечать чинного законодавства і нормативних актів Банку России;

— інші рішення, необхідних організації бухгалтерського учета.

За організацію бухгалтерського обліку, дотримання природоохоронного законодавства при виконанні банківських операцій відповідальна керівник кредитної организации.

За формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне уявлення повною і достовірною бухгалтерської звітності відповідальна головний бухгалтер кредитної организации.

Вимоги головного бухгалтера по документального оформлення операцій і уявленню в бухгалтерію необхідні документи і відомостей обов’язкові всім працівників кредитної организации.

Без підписи головного бухгалтера чи уповноважених їм посадових осіб грошові і розрахункові документи, фінансові та кредитні зобов’язання, оформлені документами, вважаються недійсними і повинні прийматися до исполнению.

Бухгалтерський облік і документарное оформлення операцій ведеться кредитної організацією безупинно з її реєстрації як юридичної особи до реорганізації чи ліквідації гаразд, встановленому законодавством Російської Федерации.

Бухгалтерські операції виконують працівники, виділені при цьому, незалежно від цього, що не структурному підрозділі кредитної організації ці працівники складаються. У цю категорію входять працівники, зайняті прийомом, оформленням, контролем розрахунково-грошових та інших документів, відбитком банківських операцій із рахунках бухгалтерського обліку, крім працівників, обробних інформацію на ЕОМ і входять до структури бухгалтерського аппарата.

Усі бухгалтерські працівники у питаннях ведення бухгалтерського обліку підпорядковуються головному бухгалтеру кредитної организации.

Організація роботи бухгалтерського апарату будується за принципом створення однієї бухгалтерського підрозділи (департаменту, управління), освіти спеціалізованих відділів, об'єднання на відділах працівників у операційні бригади, надання працівникам прав відповідальних виконавців, яким доручається одноосібно оформляти і підписувати документи з виконуваного колу операцій, крім документів по операціям, підлягає додатковому контролю.

Конкретні обов’язки бухгалтерських працівників і розподіл обслуговуваних ними рахунків визначає головний бухгалтер кредитної організації чи з його дорученням начальники відділів. Головний бухгалтер стверджує норму закону про отделах.

Розпорядження керівника кредитної організації з ведення бухгалтерського обліку, і конкретні обов’язки бухгалтерських працівників, закріплення по них обслуговуваних рахунків, і навіть внесені зміни оформляються в письмовій форме.

Організація робочого дня бухгалтерських працівників встановлюється з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне оформлення документів і відбиток їхньої у бухгалтерському обліку з балансовими і позабалансовим рахунках з упорядкуванням щоденного баланса.

Кредитна організація самостійно визначає тривалість операційного дня (часу), це частину робочого дні, у протягом якого виробляється обслуговування клієнтів з питань бухгалтерського обліку, прийому документів відбиття в обліку (крім консультаційної роботи, яка можна проводити протягом усього робочого дня). Конкретне час початку, кінця операційного дня (часу) визначається кредитної організацією і доводиться до обслуживаемой клиентуры.

Під робітниками днями розуміються календарні дні, крім встановлених федеральними законами вихідних святкових днів, і навіть вихідних днів, перенесених на робочі дні рішенням Уряди Російської Федерации.

У разі функціонування кредитних організацій підвищується відповідальність кожного бухгалтерського працівника скоєння дисконтних операцій. Порядок скоєння операцій окремими працівниками визначає керівництво кредитної організації. У той самий час окремі операції не можуть відбуватися одноосібно облікованим працівником, а потрібно проводити по обліку з додатковою підписом контролюючого работника.

Організація ведення бухгалтерського учета.

Відповідно до Федеральним законом Російської Федерації «Про бухгалтерський облік «і підставі Правил бухгалтерського обліку, встановлених Банком Росії, кредитна організація розробляє правила документообігу і технологію обробки облікової інформації. Облік і обробка бухгалтерської документації, складання вихідних форм здійснюється з використанням ЕОМ. При скоєнні бухгалтерських операцій на ЕОМ має автоматично забезпечуватися одночасне відбиток сум по дебету і кредиту (принцип подвійному записі) лицьових рахунку також переважають у всіх взаємозалежних регістрах. Під регістрами розуміються документи, у яких систематизується і накопичується інформація, у прийнятих до обліку первинних документах, відбиття на рахунках бухгалтерського обліку, і у бухгалтерській отчетности.

Регістри бухгалтерського обліку досліджують спеціальних книгах (журналах), на окремих аркушах і картках, як електронних баз даних (файлів, каталогів), сформованих з засобів обчислювальної техники.

Операції мають відбиватися в регістрах бухгалтерського обліку в хронологічної послідовності і групуватися по відповідним рахунках бухгалтерського учета.

Кредитна організація повинна бути зведений баланс і звітність в цілому в кредитної організації. Використовувані у роботі кредитної організації щоденні бухгалтерські баланси складаються за рахунками другого порядка.

Баланс повинен відповідати наступним основним требованиям:

— складається за рахунками другого порядка;

— в кожному рахунку другого порядку суми демонструються окремо в колонках: за рахунками в рублях; за рахунками в іноземній валюті, що у рублевому еквіваленті, й у дорогоцінні метали з їхньої балансову вартість; разом по счету;

— в кожному рахунку першого порядку, за групою цих рахунків, по розділах, на всіх рахунках виводяться итоги;

— за низкою рахунків у балансі демонструються суми по контрсчетам, і виводиться підсумок за мінусом сум по контрсчетам;

— баланс може бути якого читають; в заголовку вказуються текстом: назва кредитної організації, дата, яку складено баланс, одиниця виміру; номери назви розділів, груп рахунків першого порядку, рахунків першого, другого порядку, за якими рахунках виведені проміжні підсумки; підсумкова сума за балансом повинна називатися — баланс;

— до однієї рядок повинні показуватися залишки по дебету і кредиту.

Первинні баланси складаються в рублях і копійки, зведені (консолідовані) — в одиницях, зазначених упорядкування і її уявлення отчетности.

При віданні рахунків лише у іноземній валюті, під час видачі з ЕОМ на печатку залишків лицьових рахунків в іноземній валюті підсумок за всі іноземних валют рахунки другого порядку повинен показуватися й у рублях за чинним курсу за Центральний банк Російської Федерації. Ці дані потрібно використовувати для звіряння аналітичного обліку з синтетическим.

Усі які скоювалися кредитними організаціями банківські операції в іноземній валюті мають відображатися в щоденному єдиному бухгалтерському балансі банку лише у рублях. Для додаткового контролю та аналізу операцій на іноземній валюті кредитним організаціям дозволяється розробляти спеціальні програми розвитку й облікові регистры.

Правильність відображення операцій на регістрах бухгалтерського обліку забезпечують особи, які становлять і які підписали їх, і навіть здійснюють додатковий контроль.

При зберіганні регістрів бухгалтерського обліку повинна забезпечуватися їх захист від несанкціонованих виправлень. Виправлення помилки у регістрі бухгалтерського обліку має бути обгрунтовано і підтверджено підписом особи, який зробив виправлення, із зазначенням дати исправления.

Зміст регістрів бухгалтерського обліку, і внутрішньої бухгалтерської звітності є комерційної тайной.

Особи, отримали доступом до інформації, котра міститься в регістрах бухгалтерського обліку, і у внутрішній бухгалтерської звітності, зобов’язані зберігати комерційну таємницю. Її розголошення вони відповідають, встановлену законодавством Російської Федерации.

Організація документообігу кредитних организаций.

Під час розробки правил документообігу має забезпечуватися следующее.

1. Усі, які у операційне час у бухгалтерські служби, зокрема з філій, підлягають оформленню і відображенню за рахунками кредитної організації у той самий день. Бухгалтерськими проводками також оформляються операції з рахунках аналітичного обліку всередині одного рахунки другого порядка.

Документи, що надійшли у внеоперационное час, відбиваються за рахунками наступного року робочого дня. Порядок прийому документів після операційного часу визначається кредитної організацією і міститься у договорах з обслуговування клиентов.

2. Якщо потрібно за усталеними документам здійснити переклад коштів із кореспондентських рахунків, відкритих у державних установах Банка

Росії в інших кредитних організаціях, то операції відбуваються гаразд, встановленому нормативними актами Банку Росії з расчетам.

Оплата денежно-расчетных документів виробляється у межах наявності коштів у рахунку платника початку дні й наскільки можна з урахуванням надходження коштів поточним днем чи межах суммы

" овердрафту ", певної договором.

3. Вранці наступного дня документи передаються працівникові, яку покладено складання зведених платіжних доручень на оплату з кореспондентських рахунків, і тоді ж дня ці платіжні документи з описью передаються в РКЦ Банку Росії чи іншу кредитну організацію на оплату з кореспондентських рахунків. Реєстри вкладаються у документи поточного дня.

За наявності можливості оплати документів з кореспондентських рахунків, операції, вказаних у теперішньому пункті, можуть відбуватися поточним днем. Ці документи у реєстри прийнятих документів не включаются.

4. Виписки з кореспондентських рахунків кредитні організації мають з РКЦ Банку Росії, інших кредитних організацій пізніше, ніж наступного дня на початок робочого дня кредитної організації. Отримані виписки розробляються та операції, відбиті у яких, входять у баланс кредитної організації днем їх проводки по кореспондентському рахунку. Зарахування (списання) коштів за рахунками клієнтів виготовляють підставі розрахункових документів, що послужили підставою з метою операцій (якщо інше не передбачено у договорі з клієнтом). Там, коли суми неможливо знайти проведено за рахунками клієнтів, вони б’ють по рахунках з обліку коштів клієнтів по незавершеним розрахунковим операціям під час здійснення розрахунків через подразделения

Банку Росії із наступним зарахуванням на рахунки клієнтів або на рахунки до выяснения.

Виписки по позабалансовим рахунках з обліку розрахунків із Банком

Росії з обов’язковим резервах кредитні організації одержують у порядку, встановленому щоб одержати виписок із лицьових рахунків по кореспондентським счетам.

Кошти, зараховані на кореспондентські рахунки без виправдувальних документів, кредитна організація відбиває чи з рахунку обліку сум, які поступили на кореспондентські рахунки до з’ясування, чи рахунки одержувачів коштів. Порядок використання одержувачами коштів, зарахованих без відповідних підтверджують документів, визначає кредитна організація за узгодженням із клиентом.

Кредитна організація приймає оперативні заходи до зарахуванню коштів за назначению.

Якщо недоїмку протягом 5 робочих днів не з’ясовані власники коштів, то суми, зараховані з цього приводу з обліку сум, які поступили на кореспондентські рахунки до з’ясування, откредитовываются РКЦ Банка

Росії, в кредитні організації з місцеві ведення кореспондентських счетов.

У відносинах із банками — нерезидентами документообіг регулюється договорами, заключаемыми з ними.

5. Прийом розрахункових документів на паперових носіях, підписаних власноручними підписами уповноважених осіб і завірених відбитком друку клієнта, здійснюється бухгалтерським працівником, яким усім примірниках документа проставляються підпис і штамп, у якому текст:

1) Якщо прийом документів оформляється бухгалтерськими працівниками різна, а залежність від терміну оплати документа, то, на документах, оплачуваних щодня прийому, розписка, що містить текст

" Прийнято і оплачено «__ «_____________ р. ».

2) На документах оплачених наступного року робочий день:

" Прийнято «__ «_____________ р. ».

" Оплачено «__ «_____________ р. ».

Останній примірник документа повертається клиенту.

6. Під час підписання документів прізвище який підписав працівника банку мала б бути позначена розбірливо (штампами) із зазначенням прізвища та ініціалів. Дати і підпису можуть оформлятися комбінованими штампами.

7. Документи і автора листа, підлягають напрямку до інших банків, організації, би мало бути відправлені той самий день (оформлення прийому, подписания).

8. З метою поліпшення обслуговування клієнтів — і рівномірного розподілу навантаження у кредитній організації може розроблятися за узгодженням із клієнтами графік їх обслуживания.

Фізичні особи — вкладники обслуговуються протягом усього операційного дня, за можливості й позже.

9. Доручення клієнтів на перерахування коштів із їх рахунків можуть представлятися в кредитні організації у вигляді платіжних документів на паперових носіях, підписаних власноручними підписами уповноважених осіб і завірених відбитком друку клієнта, соціальній та вигляді електронних платіжних документів, переданих каналами телефонного зв’язку чи іншим чином (на магнітних, оптичні носії). Кредитна організація у договорі банківського рахунки відповідність до Положением

Банку Росії «Про порядок прийому до виконання доручень власників рахунків, підписаних аналогами власноручного підписи, під час проведення безготівкових розрахунків кредитними організаціями «визначає порядок прийому електронних документів клієнтів, його захисту, оформлення і підтвердження. Порядок відображення в обліку і приміщення підтверджують документів мають у документи дня визначається правилах документообігу кредитної организации.

Первинні облікові документы.

Усі господарські операції, проведені організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами. Ці документи є первинними дисконтними документами, виходячи з яких ведеться бухгалтерський учет.

Первинні облікові документи приймаються до врахування, якщо вони складено формою, котра міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, документи ж, форма яких немає передбачена у тих альбомах, повинні містити такі обов’язкові реквізити: а) найменування документа; б) дату складання документа; в) найменування організації, від імені якої складено документ; р) зміст господарської операції; буд) вимірювачі господарської операції в натуральному і грошовому вираженні; е) найменування посад осіб, відповідальних скоєння господарської операції, і правильність її оформлення; ж) особисті підписи зазначених лиц;

Перелік осіб, котрі мають підписи первинних дисконтних документів, стверджує керівник організації з узгодження з головним бухгалтером.

Документи, якими оформляються господарські операції з грошовими засобами, підписуються керівником організації та головний бухгалтер чи уповноваженими ними те що лицами.

Первинний обліковий документ необхідно укласти в останній момент скоєння операції, і якщо це можна — одразу після її окончания.

Своєчасне і дуже якісне оформлення первинних дисконтних документів, передачу в встановлених термінів відбиття у бухгалтерському обліку, а також достовірність які у них даних забезпечують особи, які становлять і які підписали ці документы.

Внесення виправлень в касові і банківські документи не допускається. У інші первинні облікові документи виправлення можуть вноситися лише з узгодження з учасниками господарських операцій, що має бути підтверджено підписами тих осіб, які підписали документи, із зазначенням дати внесення исправлений.

Для контролю та упорядкування обробки даних про господарських операціях з урахуванням первинних дисконтних документів складаються зведені облікові документы.

Первинні і зведені облікові документи можуть складатися на паперових і машинних носіях інформації. У разі організація зобов’язана виготовляти власним коштом копії таких документів на паперових носіях для інших учасників господарських операцій, і навіть на вимогу органів, здійснюють контроль відповідно до законодавством Російської Федерації, суду й прокуратуры.

Первинні облікові документи може бути вилучено лише органами дізнання, попереднього слідства й прокуратури, судами, податковими інспекціями та податковою поліцією виходячи з їх постанов в відповідно до законодавства Російської Федерации.

Головний бухгалтер чи інший посадова особа організації вправі з вирішення і у присутності представників органів, які проводять вилучення документів, зняти з нього копії із зазначенням основи, а дати изъятия.

Особливості оформлення операцій банка.

Усі операції здійснюються кредитної організацією відповідно до Федеральним законом «Про банки та надійної банківської діяльності «і переліком операцій, встановлених ліцензією Банку России.

Документи, є основою скоєння операцій із нарахуванню і переліченню податків, повинні у своїй оформлятися і з огляду на вимоги Мінфіну РФ і Госналогслужбы Р Ф.

Операції проводяться, зазвичай, виходячи з прийнятих до виконання документів клієнтів. Операції, які скоювалися бездокументно клієнтів банку, оформляються документами, составляемыми кредитної організацією відповідно до вимогам тих нормативних документів Банку Росії з окремим операціям, на бланках діючих форм. Сюди відносяться, зокрема, прибуткові і видаткові касові і меморіальні ордера, розпорядження уповноважених співробітників та інших. Зазначені документи складаються на бланках діючих форм чи програмним способом і оформляються у порядку працівниками бухгалтерии.

У меморіальних ордерах на часткову оплату інкасових чи платіжних доручень, в касових ордерах і меморіальних ордерах на оприбуткування і списання цінностей й аналізу документів, які у комори, підсумкові суми повторюються прописью.

Для скорочення записів в лицьових рахунках за низкою операцій складаються зведені ордера. Якщо до зведеному ордеру додаються первинні документи, на основі яких складено цей ордер, у ньому робиться посилання кількість прикладених документов.

Кожен із документів, виходячи з яких відбуваються бухгалтерські записи, повинен иметь:

— контировку, тобто позначення номерів рахунків по дебету і кредиту, за якими має бути проведена ця запис у необхідних випадках та інші реквизиты;

— дату проводки;

— підпис бухгалтерського працівника, оформившего документ, а, по операціям, підлягає додатковому контролю, — підписи бухгалтерського і контролюючого працівників, і з операціям кредитної організації, пов’язаним з переліком коштів клієнтам, інших організацій, — підписи керівника кредитної організації та головного бухгалтера чи уповноважених ними осіб. Якщо основою скоєння бухгалтерської записи послужило розпорядження, підписаний керівником кредитної організації та головним бухгалтером, то цьому випадку виписаний платіжний документ підписується бухгалтерським і контролюючим працівниками, якщо інше не передбачено чинним законодавством Російської Федерації про бухгалтерському учете.

Скоєння операцій на кредитної організації може статися на підставі електронного платіжного документа, а випадках, встановлених чинним законодавством і договором, — його паперової копії, завіреною уповноваженою особою. Електронні платіжні документи повинні містити все реквізити платіжних документів, передбачені затвердженими форматами і нормативними актами Банку России.

Паперові копії електронних платіжних документів, призначені для зберігання ЕВР у ролі виправдувальних документів щодо скоєних операціям, а також підлягають додатку до випискам з рахунків, посвідчуються штампами кредитної організації та підписами її работников.

Операції з кредитними организациями.

Документи з операціям, що з перерахуванням коштів через установи Банку Росії, оформляються відповідно до встановленим порядком Банку Росії і близько вимогами РКЦ, приймаючої документи до исполнению.

Розрахункові операції через інші кредитні організації (філії) здійснюються виходячи з договору кореспондентських відносинах, в якому має знайти відбиток такі вопросы:

— якими документами оформляються розрахунки між банками — корреспондентами;

— порядок напрями документів і майже використовувані технічні средства;

— способи посвідчення права розпорядження грошовими средствами;

— контроль і вивірка расчетов.

Операції з клиентами.

Розпорядження клієнтів на перерахування (видачу) коштів із їх розрахункових (поточних) рахунків приймаються до виконання виходячи з документів, оформлених відповідно до такими требованиями:

— представлені клієнтами документи за проведення розрахунків з їх дорученням в безготівковому касаційному порядку мають бути заповнені відповідно до вимогами правил Банку Росії з здійсненню расчетов.

— документи отримання (видачу) готівкових коштів повинні бути складено відповідно до вимогами положень Банку Росії про порядку ведення касових операций.

— реалізації валютних операцій клієнтами видаються документи, передбачені відповідними нормативними актами Банку России.

Клієнт зобов’язаний вказувати з тексту платіжних (розрахункових) документів, а на обороті грошових чеків призначення сум платежу. Підприємства, організації та установи, які у встановлених випадках в умовах своєї діяльності не розшифровують свої витрати, у кредитні організації платіжні доручення і грошові чеки без вказівки призначення сум платежу. Відомості про призначенні платежу звороті грошових чеків посвідчуються підписами чекодателя.

Чеки і платіжні доручення приймаються банком протягом десяти днів із дня їх виписки, беручи до уваги дня виписки, без виправлення дати, визначеної на документі. У оголошеннях на внесок готівки повинна бути вказана дата фактичного уявлення в банк.

Кожен документ, пропонований в кредитну організацію на паперовому носії, й у окремий лист зведеного документа, оформленого на паперовому носії, наприклад, зведеного платіжного доручення, повинен мати підписи уповноважених посадових осіб імені клієнта й відбиток його пресі й відповідати заявленим зразкам. Підписи усім документах би мало бути зроблено чорнилом чи пастою кульковою ручки. Оголошення про внеску готівкових грошей підписуються вносителями. У зведеному документі незаповнені відрізні частини повинні прагнути бути прочеркнуты.

При передачі розпоряджень власників рахунків як електронних платіжних документів має бути забезпечене використання у них аналогів власноручного підписи, кодів, паролів чи інших засобів, підтверджують, що складено уповноваженим цього лицом.

Кредитна організація відмовляє у прийомі платіжного (розрахункового) документа, якщо посвідчення прав розпорядження рахунком визнають сумнівним або за порушенні вимог щодо оформленню документа.

Внесення виправлень в касові і банківські документи, прийому розпоряджень власників рахунків як електронних платіжних документів, а також за здійсненні міжбанківських розрахунків внесення будь-яких виправлень в що надійшли документи не допускается.

Платіжні (розрахункові) документи, прийняті кредитної організацією до виконання, повинні оформлятися підписом бухгалтерського працівника, здійснив їх приймання і перевірку, із зазначенням дати приема.

Збитки, що виникли внаслідок оплати платником підробленого, викраденого чи втраченого чека, покладаються на кредитну організацію чи чекодавця залежно від цього, з вини вони були причинены.

Касові операции.

Касові видаткові операції, що їх бухгалтерськими працівниками, контролюються централізовано контролером, робоче місце розміщається наскільки можна в безпосередній близькості до каси. Цей контролер веде касовий журнал по витраті. Контроль видаткових операцій може бути організований те щоб була виключена можливість: а) оплати неправильно оформлені документи, оплати чеків з підписами і відбитком друку, не відповідними заявленим зразкам, і чеків, виписаних з книжки, не що належить даному клієнту; б) надходження у касу чеків та інших касових видаткових документів, минаючи відповідних бухгалтерських працівників і контролера банку; в) внесення необгрунтованих виправлень і дописок в касові документи і журналы.

Касовий журнал по витраті складається бухгалтерським працівником (контролером) на відповідних бланках у двох экземплярах.

. При віданні бухгалтерського обліку із застосуванням ЕОМ чи ПЕОМ для передачі на обробку направляються окремі листи касового журналу витраті в міру їхнього заповнення або, при незначному обсязі операцій, водночас і всі листи касового журналу за підписом касира про звірці оборотів з кассой.

Напрям видаткових касових документів контролером до каси для оплати виробляється внутрішнім порядком. Передача документів мають у касу оформляється у спеціальній журналі під расписку.

Журнал теж ведеться щоденно за такою форме:

|Номер чека | |Підпис |Розписка касира в | |чи ордера |Сума |контролера |прийомі чека чи | | | | |ордера |

Якщо касовий журнал по витраті ведеться у двох примірниках під копірку, то видаткові документи можна передавати їх у касу під розписку касира першою примірнику журналу. За такої порядку передачі видаткових документів мають у касу другий примірник касового журналу в контролюючого працівника, який перевіряє, не внесено якихось виправлень і дописок у примірник. Перший примірник касового журналу міститься у касові документи дня, другий примірник прикладається до бухгалтерського журналу.

Якщо робоче місце особи, контролюючого касові видаткові операції, перебуває поруч із касою або з'єднане з касою предохраненным від доступу ззовні транспортним пристроєм, то розсуду керівника кредитної організації може бути встановлений порядок передачі касових видаткових документів контролером касирові, без його расписки.

Документообіг по приходным касовим операціям може бути організований те щоб видача квитанцій клієнтам і зарахування сум з їхньої рахунки вироблялися тільки після фактичного надходження грошей до касу, за винятком внесків у вклади громадян, що потенційно можуть записуватися в лицьові рахунки вкладників до прийому грошей. У цьому документи, що підтверджують внесок у внесок, і (чи) банківська книжка видаються вкладнику тільки після фактичного надходження грошей до кассу.

Прийом готівки проводиться у разі оголошенню на внесок готівкою, який представляє собою комплект документів, що з оголошення на внесок готівкою, квитанції і ордера. Оголошення на внесок готівкою приймається бухгалтерським працівником, який підписує його, відбиває касовому журналі суму, і навіть необхідні реквізити, передбачені касовим журналом, та внутрішньою порядком передає до каси. Оголошення на внесок готівкою міститься у касові документи дня, квитанція видається вносителю грошей після прийому їх до каси. Отримавши назад з каси ордер за підписом касира, що свідчить про зарахування касиром грошей, бухгалтерський працівник перевіряє справжність підписи касира на ордері із зразками підписів, робить умовну позначку касовому журналі про повернення ордера з каси, передає касовий журнал відбиття операцій на бухгалтерський облік, після чого докладає ордер до виписці відповідного особового рахунку клиента.

Під час прийому готівки від працівника банку зарахування на внутрішньобанківські рахунки виписується прибутковий касовий ордер під копірку в трьох примірниках, у тому числі перший — міститься у касові документи дня, другий — видається вносителю після прийому грошей до касу, а третій — міститься у меморіальні документи дні після документів по дебетуемым балансовими банківських рахунках і в бухгалтерський журнал (стрічку підрахунку) не включається. У цьому, отримавши назад з каси третій примірник приходного касового ордера за підписом касира, що свідчить про зарахування касиром грошей, бухгалтерський працівник перевіряє справжність підписи касира у цьому документі шляхом звіряння із зразками підписів, робить умовну позначку касовому журналі повернення документа з каси, після чого передає касовий журнал відбиття операцій на бухгалтерському учете.

Касовий журнал по приходу каси можна вести централизованно.

Суми державних доходів населення і платежів з обов’язковому страхуванню, вступники готівкою, можуть записуватися в касовий журнал виходячи з зведеного приходного касового ордера (стрічки підрахунку документів), що складається наприкінці дня бухгалтерським працівником (відповідальним виконавцем), провідним ці операції у підставі залишених їм в собі повідомлень первинних касових документов.

Касовий журнал по приходу за операціями вечірньої каси дозволяється складати листку папери на ЕОМ у двох примірниках з виведенням приватних підсумків по лицьовим банківських рахунках і загального підсумку за журналом про те, щоб запис у лицьові рахунки виробляти підсумковими сумами. Другі екземпляри журналу, розрізаного на стрічки, після перевірки записів в лицьові рахунки додаються разом із ордерами до оголошенням про внеску грошей до вечірню касу до випискам за рахунками клієнтів. Правильність заповнення цих ордерів перевіряється бухгалтером — контролером вечірньої каси, а при застосуванні касових апаратів — відповідальними виконавцями вранці наступного дня. Факт цієї перевірки засвідчується підписом бухгалтера — контролера чи відповідального виконавця на ордері до объявлениям.

Невикористані грошові чеки по закрываемым рахунках, і навіть по рахунках, переданих на другий банк, починати з клієнтів проти неї лише головний бухгалтер або його заступник чи начальник відділу, який одночасно має терміново погасити кожен зданий чек шляхом вирізання частини чека, настановленим підписи. Лише цього чеки передаються відповідному бухгалтерського працівникові, який зобов’язаний скласти ордер на закриття рахунки і її для перевірки та підписання головному бухгалтеру або його заступнику чи начальнику відділу. Невикористані розрахункові чеки за наявності залишку на рахунку з обліку задепонированных коштів приймаються від клієнтів — і погашаються у такому порядку бухгалтерським працівником, який одночасно перевіряє і підписує платіжного доручення клієнта на закриття особового рахунку з обліку задепонированных решти невикористаних коштів. Здані невикористані грошові і розрахункові чекові книжки, погашені в зазначеному вище порядку, поміщаються відповідно касові і меморіальні документи дня.

Оголошення на внесок готівкою й чеки, як грошові, і розрахункові, би мало бути обов’язково заповнені одночасно вручну чи ЕОМ (крім грошових чеків) із збереженням усіх реквізитів бланка. Найменування власника рахунки, номер рахунки і найменування кредитної організації у чеках і оголошеннях можуть позначатися штампами.

. Порядок нумерації оголошень на внесок готівки, і навіть квитанцій до них встановлюється головний бухгалтер банку або його заступником у випадках, коли за прийомі грошей платникові виписується квитанція, в оголошенні працівником банку проставляються 3 останніх знака номери виданої вносителю квитанції. У видавали банком квитанціях сума прописом починається обов’язково жити у на самому початку рядки, вільне місце у реквізиті «сума цифрами «і після суми прописом прочеркивается двома лініями. На квитанції у прийомі готівки повинні заповнюватися тільки від руки чорнилом чи пастою кульковою ручки.

Кредитна організація визначає документообіг з видачі (продажу) чеків (чекових книжок) клієнтам. У цьому з каси чеки мають видаватися оформлені штампом банку, видавало чеки, із зазначенням кожному чеку номери рахунки, від якого оплачуватиметься чек, під час видачі чеків за плату — після внесення (перерахування) коштів. Видані (продані) за день чеки списуються з позабалансового рахунку за їх обліку виходячи з меморіального ордера, виписаного бухгалтерським работником.

Інші бланки суворої звітності і різноманітні документи і їхні коштовності видаються з каси виходячи з переданих внутрішнім порядком до каси меморіальних ордерів. На ордерах робиться розписка одержувача бланків, цінностей і документов.

Працюючи з бланками суворої звітності рекомендується здійснювати контролю над отриманням, зберіганням, видачею та використанням бланків суворої звітності, який би вчасна й повне відбиток їх руху на обліку. Пачки (посилки) з бланками суворої звітності перевіряються. Бланки в пачках з пошкодженій упаковкою перераховуються полистно. При виявленні в упаковках нестач чи надлишків бланків складається акт за підписами осіб, брали участь у прийомі бланків. Бланки суворої звітності зберігаються у сховище цінностей. При видачі бланків суворої звітності від використання виробляється полистный перерахунок бланків, перевірка правильності їх нумерації, і навіть приймання за якістю. Про виявлених у своїй недостачі і надлишках бланків, і навіть виявлення в них дефектів складаються акти і вносяться виправлення в учете.

Аналітичний і синтетичний учет.

Аналітичний учет.

Документами аналітичного обліку являются:

1. Лицьові счета.

Лицьовим рахунках присвоюються найменування і номери. Номер лицьового рахунки повинен однозначно визначати його приналежність конкретному до клієнта й цільовим призначенням. Після закінчення звітного року дозволяється новим рахунках клієнтів присвоювати номери лицевих рахунків, закритих у звітній року. У лицьових рахунках повинні показываться:

— дата попередньої операції з счету,

— вхідний залишок початку дня,

— обертів по дебету і кредиту, відбиті в кожному документу

(зведеному документу),

— залишок після відображення кожну операцію (на розсуд кредитної організації) і кінець дня.

Лицьові рахунки ведуться на окремих аркушах (картках), у книжках або як електронних баз даних (файлів, каталогів), сформованих з використанням коштів обчислювальної техніки. У реквізитах лицевих рахунків повинні отражаться:

— дата скоєння операции,

— номер документа,

— вид (шифр) операции,

— номер корреспондирующего рахунки, суми — окремо по дебету і кредиту,

— залишок та інші реквизиты.

Відповідно до Федеральним законом «Про банки та надійної банківської діяльності «порядок відкриття, ведення і закриття банком рахунків клієнтів, як і рублях, і у іноземній валюті, встановлюється Банком Росії. Для відкриття рахунку клієнт представляє необхідні документи юридичної службі кредитної організації, що перевіряє правильність оформлення документів, оформляє договір банківського рахунки. Сформована юридичне справа зберігається в юридичної службі. Інший лад і місце зберігання юридичного справи може визначатися внутрішнім регламентом кредитної организации.

Для відкриття рахунку в бухгалтерію (головному бухгалтеру, його заступнику, начальнику відділу — залежно від порядку, встановленого в банку) представляється розпорядження керівництва банку про відкриття рахунку з додатком картки зразків підписів посадових осіб, котрі мають розпоряджатися рахунком, і відбитку печатки, завіреною у порядку. У його розпорядженні повинен бути вказаний власник рахунки, номер й час договору банківського рахунки, лад і періодичність видачі виписок рахунки. Розпорядження після відкриття рахунку з позначкою посадових осіб бухгалтерії, зазначених вище, передається в юридичну службу, для приміщення в юридичне справа клиента.

Необхідна кількість примірників карток зразків підписів, і друку від використання у роботі ксерокопирует кредитна організація. Ксерокопії запевняє підписом головний бухгалтер кредитної організації або його заместитель.

Відкриті рахунки клієнтам реєструються у книзі реєстрації відкритих рахунків. У цій книзі мають бути такі данные:

— дата відкриття счета;

— дата і номер договору про відкриття счета;

— найменування клиента;

— найменування (мета) счета;

— номер лицьового счета;

— лад і періодичність видачі виписок счета;

— дата повідомлення податкові органи, фондам про відкриття счета;

— дата закриття счета;

— примечание.

У вашій книзі кожному за номери і найменування рахунки другого порядку відкриваються окремі сторінки, які пронумеровуються, прошнуровуються і опечатуються. Книжка завіряється підписом головного бухгалтера або його заступника зберігається в головного бухгалтера в неспаленому шафі (сейфе).

Лицьові рахунки, открываемые не клієнтам, а обліку майна, розрахунків, участі, капіталу, доходів, витрат, результатів роботи і т.п., також реєструються у книзі реєстрації відкритих рахунків по внутрибанковским операциям.

Облікової політикою кредитної організації може бути передбачене ведення книжки реєстрації лицьових рахунків в електронному вигляді й підписання її аналогами власноручного підписи головного бухгалтера або його заступника, у своїй мають забезпечуватися захисту інформації від несанкціонованого доступу. І тут з ЕОМ щодня роздруковуються окремі відомості виявлених і «закритих рахунків, які підшиваються на окремий справу і зберігаються в головного бухгалтера чи його заступники. На кожне перше число року, наступного за звітним, а при необхідності - до інших терміни протягом року, яка в ЕОМ книга реєстрації рахунків видається на печатку. Окремі листи книжки зшиваються, пронумеровуються, скріплюються печаткою та підписуються головний бухгалтер. Сформована книга реєстрації діючих рахунків звіряється з відомостями відкритих кордонів та закритих рахунків, прошнуровується, опечатується, підписується головний бухгалтер або його заступником і можна здавати у архів. При необхідності кредитна організація може вести кілька книжок реєстрації рахунків за потребою банку, з обов’язкової наскрізний нумерацією кожної сторінки за всі книгам.

Внесення змін — у книжку обліку лицьових рахунків клієнтів може здійснювати аж із дозволу головного бухгалтера або його заместителя.

Після відкриття рахунку, завізовані головний бухгалтер або його заступником чи іншим обличчям, якому надано цього права, картки зразків підписів, і відбитку печатки із зазначенням ними порядку й періодичності видачі виписок рахунки передаються відповідним працівникам банку. При тимчасової заміні документів (карток із зразками підписів, пресі й інших) за діючими рахунках клієнтів документи приймаються головний бухгалтер чи з його дорученням заступником головного бухгалтера або начальником відділу, які перевіряють документи і запевняють їх своєї подписью.

Що стосується закриття рахунки, і навіть за зміни найменування підприємства, організації, установи або номери рахунки власник рахунки зобов’язаний повернути кредитної організації чекові книжки з іншими невикористаними чеками і корінцями при заяві, у якому вказуються номери які повернуться невикористаних чеків. Якщо рахунок закривається, то цьому заяві має міститися підтвердження залишку коштів у рахунку на день закриття вказівку, куди перерахувати залишок средств.

Лицьові рахунки клієнтів друкуються стосовно чинним формам бланків у двох примірниках, які у бухгалтерію. Другий примірник є випискою з особового рахунку і призначається для видачі чи посилання клієнту. Лицьові рахунки, виписки із яких клієнтам не видаються, друкуються у одному примірнику. Лицьові рахунки, які проводяться як електронних баз даних, роздруковуються для видачі клієнту як виписки, якщо інше не передбачено угодою з клієнтом. Виписки з лицьових рахунків, роздруковані з засобів обчислювальної техніки, видаються клієнтам без штампів і підписів працівників кредитної організації. Якщо з будь-яким причин рахунок вівся вручну чи машині, крім ЕОМ, то виписки цих рахунків, видані клієнтам, оформляються підписом бухгалтерського працівника, ведучого рахунок, і штампом кредитної організації. У цьому порядку оформляється кожен лист выписки.

Виписки на паперових носіях видаються гаразд і можна терміни, вказаних у картках зразків підписів, і відбитку печатки. На особовому рахунку (першому примірнику) бухгалтерським працівником ставиться штамп

" Виписка видана за «__ «____ р. гаразд ______________.

Підпис працівника кредитної організації ____________

Дата «__ «___________________ г.

За сумами, проведеним за кредитами, до випискам з лицевих рахунків повинні додаватися документи (їх копії), виходячи з яких скоєно записи по счету.

На документах, докладених до випискам, повинен проставлятиметься штамп і календарний штемпель дати дроти документа по лицьовому рахунку. Штамп проставляється лише з основному додатку до виписці. На тих додаткових документах, які пояснюють і розшифровують утримання і суму операцій, позначені у основному додатку, штамп не ставиться. Якщо ж що докладалися до випискам документи, виходячи з яких скоєно записи за рахунком, пред’являються клієнту в електронному вигляді, то зазначені документы:

— підписуються аналогами власноручного підписи уповноваженого лица;

— містять дату дроти документа по лицьовому счету.

Власник рахунки зобов’язаний протягом 10 днів після видачі йому виписок письмово повідомити кредитної організації про суми, помилково записаних в кредит чи дебет рахунки. При непоступлении від клієнти на зазначені терміни заперечень скоєні операції, і залишок коштів у рахунку вважаються подтвержденными.

Що стосується втрати клієнтом виписки із особового рахунку її дублікат може видати клієнту тільки з письмового дозволу керівника банку або його заступники за заявою клієнта, коли він зобов’язаний вказати причини втрати виписки, підписаного керівником й головним бухгалтером організації, котра фізичною особою — власником рахунки. На титульної частини дубліката робиться надпись:

" Дублікат виписки за «__ «___________________ р. ».

Дублікат виписки підписується бухгалтерським працівником головним бухгалтером або його заступником, чи начальником відділу, скріплюється відбитком друку банку і видається представнику клієнта під розписку на заявлении.

На титульної частини особового рахунку, яким складено дублікат, робиться надпись:

" __ «_______________ р. Видано дублікат виписки ».

Ця напис скріплюється підписами головного бухгалтера або його заместителя.

Після видачі (висилки) виписок клієнтам лицьові рахунки за звітний місяць брошуруються в пачки в зростаючу котячу порядку номерів рахунків по балансовими і позабалансовим банківських рахунках і здають у архів. База даних лицьових рахунків в ЕОМ ведеться від обов’язковим дублюванням, принаймні двома різних носіях, і має забезпечувати збереження інформацією протягом терміну, встановленого для зберігання відповідних документов.

2. Бухгалтерський журнал.

Бухгалтерський журнал, призначений для реєстрації всіх операцій, проведених протягом дня у документах, зокрема виготовленим програмним шляхом у кредитній організації. Журнал ведеться у двох примірниках. Перший примірник додається до щоденної балансу, другий — в бухгалтерські документи дня.

Касові журнали складаються гаразд, встановленому по касової роботі, у двох примірниках, одна з яких міститься у касові документи дня, другий прилучається до бухгалтерського журналу.

3. Відомість залишків за рахунками першого, другого порядку, лицьовим рахунках, балансовими і внебалансовым.

Відомість складається щодня. За рішенням керівництва кредитної організації відомість залишків у межах лицевих рахунків за рахунками, які вимагають конфіденційності, складається окремо. У загальну відомість залишків включаються підсумки за цими счетам.

4. Відомість залишків розміщених (залучених) средств.

Відомість ведеться за рахунках, якими визначено терміни розміщення (залучення) коштів, програмним шляхом щодня і видається на печатку з ЕОМ принаймні необходимости.

Синтетичний учет.

Документами синтетичного обліку являются:

1. Щоденна зворотний ведомость.

Щоденна відомість складається по балансовими і позабалансовим рахунках, Усередині місяці обертів демонструються протягом дня. Крім цього, на 1 число складається відомість протягом місяця, на квартальні і річні дати — наростаючими оборотами початку года.

2. Щоденний баланс.

Щоденний баланс за операціями, чиненим безпосередньо кредитної організацією, необхідно укласти за минулий день до 12 годин місцевого часу наступного року робочого дня, зведений баланс із включенням балансів філій складається до 12 годин наступного дні після складання балансу за операціями, безпосередньо виконуваних кредитної организацией.

Обробка документів синтетичного і аналітичного учета.

Баланси і оборотні відомості підписуються після розгляду керівником кредитної організації, головний бухгалтер чи з їх дорученням — заступниками. Бухгалтерський журнал, відомість залишків по рахунках, відомість залишків розміщених (залучених) коштів підписуються після розгляду головний бухгалтер чи з його дорученням — заступником головного бухгалтера.

Суми, відбиті за рахунками аналітичного обліку, повинні відповідати сумам, відбитим за рахунками синтетичного обліку. Це має досягатися стійким програмним забезпеченням, одночасним відбитком в ЕОМ, як зазначено вище, операцій у взаємозалежних регістрах бухгалтерського учета.

Перед підписанням балансу головний бухгалтер чи з його дорученням працівник банку повинен сверить:

— відповідність оборотів у підсумку, відбитим у бухгалтерському журналі, оборотів, показаним в зворотному ведомости;

— відповідність залишків за рахунками другого порядку, відбитим в балансі, залишкам, показаним в зворотному відомості, відомості залишків по счетам;

— відповідність залишків за рахунками другого порядку, відбитим в відомості залишків за рахунками, залишкам, показаним в відомості залишків розміщених (залучених) средств.

Про виробленої звірці робиться відповідна запис у балансі перед підписами посадових осіб. Якщо з дорученням головного бухгалтера звірку виробляв бухгалтерський працівник, він візує напис про виробленої сверке.

При виявленні розбіжностей з’ясовуються причини цього розбіжності і приймаються заходи до усунення. Якщо потрібно зробити виправні проводки, всі вони роблять у встановленому порядке.

Виправлення помилки відбувається в останній момент її виявлення. Передрук матеріалів аналітичного і синтетичного обліку не допускается.

Контроль документооборота.

Організація внутрішнього контроля.

У банківській практиці за операціями, потребує додаткового контролю, заборонена їх одноосібне вчинення одним бухгалтерським працівником. У бухгалтерії кредитної організації повинні прагнути бути працівники, на яких покладається обов’язок здійснення наступного контролю скоєних бухгалтерських, включаючи касові, операций.

Кредитна організація повинна організовувати і здійснювати внутрішній контроль, який би належний рівень надійності, відповідний характером і масштабам проведених бухгалтерських операций.

Контроль здійснюється за відкритті рахунків, прийомі документів до виконання, і навіть всіх етапах обробки облікової інформації, скоєння операцій та відображення в бухгалтерському учете.

Контроль має бути спрямований на:

— забезпечення цілості коштів і ценностей;

— дотримання клієнтами положень на оформлення документов;

— своєчасне виконання розпоряджень клієнтів на перерахування (видачу) средств;

— перерахування і зарахування засобів у точному відповідність до реквізитами, зазначеними в платіжних (розрахункових) документах, прийнятих до исполнению.

Методи і технічні засоби, застосовувані реалізації внутрішнього контролю, визначає сама кредитна організація, з конкретних умов праці, характеру операцій та їх объема.

Контроль здійснюється шляхом візуальної перевірки документів, оформлених на паперовому носії (бланку), із наступною звіренням рахунковим методом рівності оборотів по дебету і кредиту.

Під час прийому приносить чималі гроші - розрахункових документів на паперових носіях відповідальний виконавець (бухгалтер, контролер) зобов’язаний перевірити, чи документ встановленої формі бланка, заповнені усе передбачені бланком реквізити, правильність вказівки банківських реквізитів, чи відповідають печатку, і підписи розпорядника рахунком заявленим кредитної організацією образцам.

У цьому оформлення документи й його перевірка засвідчуються власноручного підписом бухгалтерського працівника і контролера, а необхідних випадках — підписами інших посадових осіб. У встановлених випадках підпис завіряється печаткою (штампом).

Перевірка наявності на розрахунково-грошових документах відповідних підписів працівників банку, уповноважених здійснювати ті чи інші операції, доручається працівників, зайнятих передачею документів (інформації) на обробку. У кредитних організаціях, облік яких механізована на обчислювальних машинах, ця перевірка доручається старшого за посадою працівника наказом керівника кредитної организации.

На виконання зазначеної перевірки складаються переліки операцій, які підлягають додатковому контролю із боку посадових осіб банку. Переліки, і навіть зразки підписів працівників банку, виконують контрольні функції, має перебувати в працівників, здійснюють зазначений контроль.

Право підписання розрахунково-грошових документів, наданий банківським працівникам, оформляється розпорядженням керівника банка.

Право контрольної (першої) підписи без обмеження сумою операцій на розрахунково-грошових документах, які підлягають додатковому контролю, мають по посади керівників Західної й головні бухгалтери кредитних організацій чи з їх дорученням довірені лица.

Працівники банку, які підписали будь-якої расчетно-денежный документ, які мають те що права, визначають цей провина в дисциплінарному порядку, а за наявності у діях складу злочину притягнуто до кримінальної відповідальності. У такій порядку відповідають працівників банку, з правом підписи, у разі перевищення ними своїх полномочий.

Головний бухгалтер кредитної організації банку зобов’язаний стежити, щоб відповідні зразки підписів були ідентичні і передані під розписку до каси, бухгалтерським і контролюючим працівникам, групі переказного ключа, абонентському телеграфу. Головний бухгалтер зобов’язаний також ознайомитися з своєчасним внесенням змін — у зразки підписів, якими сповна користуються працівників банку у роботі, особливо у з звільненням працівників банка.

Один комплект зразків підписів посадових осіб банку обов’язково зберігається в головного бухгалтера для обліку осіб, яким дозволили тій чи іншій підписи на розрахунково-грошових документах. Для перевірки відповідності підписів правомочних посадових осіб банку на прийнятих до виконання розрахунково-грошових документах затвердженим зразкам працівники повинен мати зразки їх подписей.

Контролюючі працівники мають користуватися своїми екземплярами зразків підписів працівників банку, і навіть зразків підписів, і відбитків печаток на документах, експонованих клієнтурою. Цим працівникам забороняється користуватися тим самим примірником зразків підписів, і відбитків печаток клієнтів — і зразків підписів працівників банку, якими сповна користуються бухгалтерські работники.

Контроль може забезпечуватися програмним шляхом, і навіть застосуванням кодів, паролів та інших коштів. Застосовувані аналоги власноручного підписи мають забезпечувати однозначну ідентифікацію підписи бухгалтерського працівника, контролера, і навіть інших посадових осіб, які оформили документ, проверивших його й які санкціонували вчинення операції, і відбиток їх у бухгалтерському учете.

При застосуванні технічних засобів керівником кредитної організації має бути обеспечено:

— обмеження доступу до здійснення операций;

— конфіденційність застосовуваних кодів і паролей;

— неможливість використання аналога власноручного підписи іншим лицом;

— застосування програмного забезпечення, що дозволяє своєчасно усувати спроби несанкціонованого доступа

Організація контролю та повсякденне стеження здійсненням усім ділянках бухгалтерської і касової роботи покладаються на головного бухгалтера.

Керівник банку, поруч із загальним наглядом станом бухгалтерської роботи, зобов’язаний перевіряти своєчасність складання балансу і звітності, періодично здійснювати контролю над своєчасністю і повнотою зарахування коштів у рахунки клієнтів, напрямом расчетно- грошових документів по назначению.

Робітники місця співробітників банку мають лежати те щоб клієнти та інші сторонні особи або не мали доступу до друку, штампів, документами та бланків банку, до екранів ЭВМ.

Наступний контроль.

Головні бухгалтери кредитних організацій, їх заступники, начальники відділів і працівники наступного контролю зобов’язані за посадою систематично виробляти наступні перевірки бухгалтерської і касової работы.

При перевірках контролюється правильність обліку, і оформлення належними документами скоєних операцій. У процесі наступних перевірок повинні розкриватися причини виявлених порушень правил скоєння операцій та ведення бухгалтерського обліку, і прийматися заходи до усунення недостатков.

Результати наступних перевірок повинні оформлятися довідками. Керівні працівники (керівник або його заступники) банків зобов’язані в п’ятиденний строк після отримання довідки вади, виявлених при наступний перевірці, особисто розглянути довідку у присутності співробітників бухгалтерського апарату і прийняти необхідні заходи усунення причин, викликали відзначені недоліки. Головний бухгалтер зобов’язаний встановити спостереження усуненням недоліків, виявлених наступними періодичними перевірками, й у необхідних випадках організувати повторну проверку.

Виправлення ошибок.

Існує певний порядок виправлення хибних записів в залежність від часу на їхнє виявлення і бухгалтерських регістрів. Помилки в записах, виявлені бухгалтерськими працівниками і контролерами при поточної перевірці, до укладання балансу, бухгалтерського журналу, виправляють шляхом закреслювання неправильно записаних сум і надписання з них правильних сум. Ці записи посвідчуються підписом бухгалтерського працівника. Якщо запис підлягає анулювання як помилкова, то бухгалтерський працівник викреслює тонкої рисою всю запис і поруч із закресленої сумою робиться напис: «Не вважати », запевняючи цю напис підписом. Одночасно вносяться виправлення в усі взаємозалежні регістри бухгалтерського обліку. Якщо з умовам обробки у такий спосіб виправлення внести не можна, то помилкові записи виправляють шляхом сторнирования (зворотним сторно) помилковою записи і проведення нової правильної записи. Сторнированная запис в регістрах позначається відмітним знаком. Для дроти складається поточним днем два ордера — сторнированный і правильний. Ордера підписуються, крім бухгалтерського працівника, контролюючим работником.

Помилкові записи, виявлені після підписання бухгалтерського журналу і складання балансу, слід виправляти зворотними записами за рахунками, по яким зроблено неправильні записи (зворотне сторно). Виправлення виробляється у день виявлення. Якщо виправлення хибних записів потрібно списання коштів із рахунків клієнтів, необхідно одержати їх дуже письмове згоду, якщо інше не передбачено договором рахунки. Списання коштів із рахунку клієнта здійснюється з дотриманням черговості платежів. За відсутності коштів у рахунку клієнта списання виробляється із рахунку обліку інших дебіторів, і кредитна організація вживає заходів до відновленню цих средств.

У особовому рахунку й бухгалтерському журналі проти помилковою записи, сума якої був згодом сторнирована, обов’язково має бути зроблено позначка «Сторнировано «із зазначенням дати виправній запису і номери виправного ордера. Позначка ця завіряється підписом головного бухгалтера або його заступника, який підписав виправний ордер. Виправлення оформляється меморіальним виправними ордером по підпис бухгалтерського працівника, контролюючого працівника, головного бухгалтера чи з його дорученням — заступником головного бухгалтера.

Виправні ордера повинні складатися чотири примірниках, з яких перший примірник служить ордером, другий і третій екземпляри є повідомлення щодо дебетовой і кредитовій записів, а четвертий примірник залишається в ордерной книжці. Книжка ця зберігатися в головного бухгалтера або його заступника. Ордера нумеруються окремими від інших документів порядковими номерами. У тексті виправного ордера має зазначене, що й з якого документа було допущено неправильна запис, і якщо її викликано заявою клієнта, то робиться посилання це заяву. У цьому звороті четвертого примірника ордера відзначається, по що його вини допущена помилкова запис, вказується посада і прізвище виконавця, і навіть особи, проконтролировавшего неправильне запис. Заяви, послужили підставою упорядкування виправних ордерів, мусить зберігатися в документах дня за цих ордерах.

Користуючись копіями виправних ордерів, котрі залишились у книжці, головний бухгалтер веде облік помилок у роботі співробітників, вивчає причини помилок, і вживає заходів поліпшити работы.

Упорядкування підсумковій отчетности.

Усі бухгалтерські операції, зроблених у попередньому дні, протягом наступного дня повинні бути цілком перевірені виходячи з первинних документів, записів в лицьових рахунках, за іншими регістрах бухгалтерського учета.

По лицьовим рахунках перевіряється, чи всі записи підтверджені відповідними документами, які пройшли контроль із боку повноважних працівників банку і підписаними ними під час оформлення операцій, правильно чи перенесені в лицьові рахунки відповідні реквізити та незначною сумою документів, правильно чи перенесені з попереднього дня вхідні рештки розуму та виведені вихідні залишки — відповідність їхньої відомості залишків за рахунками, правильність оформлення документів, що послужили підставою відображення операцій із рахунках, дотримання правил видачі клієнтам виписок за рахунками, правильність скоєння виправних записів, якщо вони делались.

Інформація, яка надходить банк протягом усього року, є основою для річний отчетности.

Задля складання річного звіту загалом кредитної організації, одержання повної і достовірною інформацією на роботу кредитної організації частина операцій за минулий рік проводяться заключними оборотами відповідно до вказівками зі складання річного бухгалтерського отчета.

Прикінцевими оборотами є обертів щодо окремих банківських рахунках і операціям, що проводилися новому році, але підлягають обліку як обертів закінчення года.

Виписки з лицьових рахунків по заключним оборотів прикладаються до випискам поточного року ролі розшифровки підсумків оборотів, стосовних поваги минулому году.

По внутрибанковским рахунках заключні обертів можуть записуватися в лицьові рахунки закінчення року без відображення в лицевих рахунках Нового року. У такій порядку до лицевих рахунках закінчення року можуть виготовлятися записи заключних оборотів про закриття залишків транзитних счетов.

Протягом періоду з початку по день закінчення заключних оборотів ведуться окремі бухгалтерські журнали за цими оборотів, в яких січень місяць позначається числом «13 «. Журнали ці брошуруються по дням проводки разом із журналами за операціями Нового року. На документах по заключним оборотів ставиться штамп чи робиться напис «По заключним оборотів «. Документи з заключним оборотів підбираються на окрему пачку, але брошуруються разом із документами даного дня по операціям нового года.

Звірка аналітичного обліку з синтетичним по оборотів виробляється роздільно по заключним оборотів минулого і по оборотів поточного року, а залишки звіряються у звичайному порядке.

До перерахування вищестоящому банку залишки по транзитним рахунках звіряють із відповідними організаціями, яким видаються виписки із цих счетов.

У проведення заключних обертів за щоденної зворотному відомості в кожному рахунку другого порядку, яким було проведено операції заключними оборотами, і навіть по підсумковим рядкам обертів демонструються з двох окремим рядкам, по першої рядку — обертів нового року, за другою — заключні обороты.

І тут в графі 3 «Найменування рахунку також розділів балансу «щоденної зворотному відомості по першої рядку вказується найменування рахунки другого порядку, а, по другий рядку — «ЗО «(заключні обороты).

Після закінчення заключних оборотів складається відомість за всі заключним оборотів, і навіть відомість щороку і баланс на 1 січня, із включенням заключних оборотов.

Збереження документов.

Кредитні організації зобов’язані забезпечити схоронність бухгалтерських документів. Кредитні організації зобов’язані зберігати первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку, і бухгалтерську звітність в протягом термінів, встановлюваних відповідно до правилами організації державного архівного справи, але з менше п’яти лет.

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку, інших документів облікової політики, процедури кодування, програми машинної обробки даних (з зазначенням термінів їх використання) мусить зберігатися організацією щонайменше п’яти років після року, де вони використовувалися упорядкування бухгалтерської звітності за останній раз.

Кредитна організація вправі організувати зберігання бухгалтерських документів мають у вигляді електронних баз даних (файлів, каталогів), сформованих з засобів обчислювальної техніки. У цьому повинна забезпечуватися можливість роздрукування паперових копій бухгалтерських документів за формами, встановленим нормативними актами Банку России.

Відповідальність за правильну організацію та влитися дотримання встановленого порядку зберігання бухгалтерських документів доручається керівників держави і головних бухгалтерів банку. Керівник та головний бухгалтер повинні проінструктувати співробітників банків та позавідомчої охорони з цим питанням, розподілити і закріпити за співробітниками певні місця для зберігання документів мають у шафах та інших сховищах, встановити випадок необхідності лад і черговість винесення документів мають у безпечні места.

Сформовані у порядку і сброшюрованные бухгалтерські документи за робочого дня після складання щоденного балансу і за проведення суцільний перевірки передаються для зберігання архів обмеженням до них доступу. У архіві нинішнього року року попереднього зберігаються окремо в металевих шафах (сейфах). Після здачі річного звіту документи року, попереднього звітному, переміщаються в архіві для зберігання загальних основаниях.

Касові документи зберігаються у порядку, передбаченому нормативними актами Банку России.

Порядок зберігання документів постійного користування (юридичні і кредитні справи, договори, контракти, термінові зобов’язання тощо.) визначається керівником банку й головним бухгалтером, маю на увазі забезпечення їх сохранности.

Бухгалтерські (меморіальні) документи зберігаються підшитими кожний робочого дня в зростаючу котячу порядку номерів дебетованных балансових рахунків. Добірка документів здійснюється працівником, яку покладено формування документів дня. Допускається формування меморіальних документів по пачкам, формованим передачі інформації на обробку. При цьому документи вкладаються у папку разом із стрічками їх подсчета.

Документи, які заторкують по дебету більше рахунки, вкладаються у кінці папки, попереду документів по позабалансовим счетам.

У окремі сшивы (папки) поміщаються касові документи, документи з вкладах громадян, за кредитами індивідуальним позичальникам, за операціями з дорогоцінними металами, інвалютою, з господарських та інших операціям банку, з різними термінами хранения.

Сброшюрованные документи підраховуються, з сумою їх звіряється з результатом оборотів по бухгалтерського журналу. Якщо загальні результати і підсумки по пачкам не збігаються, то виробляється вивірка документів і майже оборотів по окремим балансовими счетам.

Меморіальні ордера інші документи по позабалансовим рахунках підбираються в зростаючу котячу порядку номерів спочатку дебетуемых позабалансових рахунків, крім рахунків N N 99 998 і 99 999, потім кредитуемых позабалансових рахунків, крім рахунків N N 99 998 і 99 999, вкладаються у документи дні після меморіальних документів по балансовими банківських рахунках і брошуруються водночас і. Документи з позабалансовим рахунках також підраховуються, та незначною сумою їх звіряють із бухгалтерським журналом.

Працівники, у яких покладено формування документів, повинні старанно перевіряти його присутність серед меморіальних ордерах, мають докладання, посилання кількість прикладених листів, і наявність самих приложений.

Документи за минулий день проведення контролю мали бути зацікавленими оформлені у зазначеному вище порядку і пізніше, ніж наступного дня передано у архів. До ранку наступного дня несброшюрованные документи повинні зберігатися обов’язково жити у неспаленому шкафу.

У основну папку бухгалтерських документів мають у кінці сшива поміщається другий примірник бухгалтерського журнала.

На на лицьовій стороні обкладинки папки зброшурованих документів поміщається наступний текст:

Термін збереження ___________________________________ Архівний індекс ___________________________________

______________________________________________

(найменування кредитної організації (филиала)

Бухгалтерські документи за «__ «__________________ р. по балансовими рахунках / по позабалансовим счетам

Бухгалтерські документи на сумму

______ крб. ___ коп. / ______ крб. ___ коп.

У тому числі перебуває у окремих папках: касові документы

______ крб. ___ коп. / ______ крб. ___ коп. за операціями з інвалютою: бухгалтерські документы

______ крб. ___ коп. / ______ крб. ___ коп. термін зберігання ____________________ касові документи ______ крб. ___ коп. / ______ крб. ___ коп. термін зберігання ____________________ за операціями з дорогоцінними металами: бухгалтерські документы

______ крб. ___ коп. / ______ крб. ___ коп. термін зберігання ____________________ касові документи _______ крб. ___ коп. / _______ крб. ___ коп. термін зберігання ____________________ тощо. у документах з різними термінами хранения.

У кожній папці мусить бути стрічка підрахунку по балансовими і позабалансовим рахунках, що робиться надпись:

документи сброшюрованы і підшиті у кількості: ___________________.

(підпис) ____________/____________.

На обкладинці основний папки робиться напис: «з цими бухгалтерського обліку звірено », підпис головного бухгалтера або його заступника чи начальника отдела.

Вилучення бухгалтерських документів виробляється органами попереднього слідства, органами дізнання, органами податкової поліції, митні органи, прокуратурою, якщо прокурор бере участь у виробництві дізнання і попереднього слідства, виходячи з постанови про виробництві виїмки; податковими інспекціями й Рахунковою палатою Російської Федерації виходячи з постанов (актів про вилучення) посадових осіб цих органів у разі, передбачених законодавчими актами про їхнє діяльності; судом (судом загальної юрисдикції, і арбітражний суд) у справі, які перебувають при них як на розгляді. При вилучення справжнього документа складається в 2-х примірниках акт чи протокол вилучення гаразд, встановленому законодавством Російської Федерації, за підписами керівника кредитної організації, або його заступники, головного бухгалтера долю й представника органу, яка проводить вилучення документа. У акті чи протоколі має бути вказано, на чиє вимозі і вирішенню виробляється вилучення і який документ вилучається. Головний бухгалтер чи, за дорученням, інше уповноважена обличчя вправі із дозволу й у присутності представників органів, які проводять вилучення документів, зняти копії з вилучення документів із зазначенням ними основи, а дати вилучення. На місце вилученого справжнього документа поміщається завірена головний бухгалтер копія документа, перший примірник акта чи протоколу, й вимога на вилучення документу з розпискою представника органу, яка проводить вилучення, про набуття справжнього документа. Головний бухгалтер на обкладинці теки з документами робить над своєю підписом напис про вилучення документів. Другий примірник акта чи протоколу вручається представнику органу, яке проводило изъятие.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою