Представительство у суді РФ

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Кримінальне право і процес


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Представництво у кримінальній процессе

Інститут представництва у кримінальній судочинстві покликаний до життя необхідністю сприяти більш повного здійсненню названими учасниками процесу своїх прав, обов’язків і охоронюваних законом інтересів. У такій захисту та інтересів потребують і навіть фізичні і юридичних осіб. Окремі не можемо брати участь у виробництві у справі (недієздатність, хвороба, тривале відрядження тощо.), інші, беручи участь у справі, потерпають складнощі у захисту своїх інтересів (обмежена дієздатність), треті внаслідок правової необізнаності бажають скористатися кваліфікованої юридичної допомогою (дорослі дієздатні потерпілі, цивільні відповідачі). Юридичні особи, визнані у справі цивільними позивачами чи цивільними відповідачами, беруть участь у справі лише крізь своїх представників. Закон розглядає представників як учасників процесу, а судовому розгляді ставить в становище сторін (ст. 245УПК).

Представниками потерпілого, громадянського позивача і цивільного відповідача може бути: адвокати, близькі родичі й інші особи, управомоченные з закону представляти під час виробництва у кримінальній справі законні інтереси відповідно потерпілого, громадянського позивача і громадянського ответчика.

Стаття 56 КПК свідчить у тому, потерпілі, цивільні позивачі та громадянські відповідачі можуть відстоювати свої інтереси у кримінальному судочинстві як особисто, і через представників. Необхідність в останніх виникає й через різноманітні причини: а) недієздатності (повної чи часткової) громадянина; б) неможливості участі суб'єкта права (керівника великого, об'єднання, колегіального суб'єкта права); в) бажання здійснювати кваліфіковане (професійне) ведення справи попередньому слідстві чи суді. Кримінально- процесуального закону, з сенсу ст. 56 КПК, допускає представництво у сфері як фізичних, і юридичних лиц.

На відміну від обвинувачуваного, чиї інтереси може відстоювати лише законні представники, за потерпілого, громадянського позивача і громадянського відповідача має можливість виступити широке коло лиц.

Правові відносини між представниками влади й уявними (потерпілими, цивільними позивачами, цивільними відповідачами) грунтуються: а) або на договорі (з допомогою юридичної консультацією, юридичним бюро, юридичної фірмою); б) або на родинному зв’язку представника і подається; в) або на приналежності представників до осіб, управомоченных законом представляти громадян, потерпілого, громадянського позивача і цивільного відповідача (наприклад, представники установ і закупівельних організацій, під опікою яких міститься потерпілий); р) або на приналежність до колі осіб, що у силу службове становище представлено право здійснювати представницькі повноваження у справам відповідних підприємств, установ, організацій; буд) або на повноваженнях, які надані зазначеним особам законом, статутом чи становищем, захищати правничий та інтереси членів відповідних організацій. Сказане дає можливість підкреслити, що «законний представник» і «особи, управомоченные з закону» здійснювати представницькі функції, — це один і той же.

З нашого боку громадянина (потерпілого, громадянського позивача, громадянського відповідача) як законних представників ув кримінальному судочинстві можуть брати участь як близькі родичі (п. 9 ст. 34), яких прямо називає законодавець в ст. 56 КПК, а й інші особи- усиновителі, опікуни, попечителі, представники установ і закупівельних організацій, під опікою яких міститься представлений (п. 8 ст. 34). Усі перелічені особи охоплюються поняттям «законні представники». Коло самих осіб, «уповноважених з закону» здійснювати представництво, значно шире.

Оскільки коло можливих цивільних позивачів і громадянських відповідачів досить широкий, а перелік їх можливих представників ув КПК не дано, доречно в аналізованому разі звернутися до аналогії ст. 44 ЦПК РСФСР.

Обсяг прав представника потерпілого, громадянського позивача і цивільного відповідача який завжди однаковий. Що стосується недієздатності подається (наприклад, потерпілого) його права повністю переходять до представника. При представництві, заснованому на договорі, обсяг прав представника обумовлений волею подається. Справи юридичних представники ведуть за дорученням їх органів, які у межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи становищем (ст. 43 ГИК).

У ст. 67 КПК дано перелік обставин, що виключатимуть що у справі особи як захисника чи представника. Їм може бути особа, коли з цій справі: яке надає чи раніше справляло юридичну допомогу особі, інтереси якого суперечать загальним інтересам особи, який звернувся з жаданням віданні справи; б) воно раніше брало участь у ролі судді, прокурора, слідчого, особи, производившего дізнання, експерта, фахівця, перекладача, свідка чи понятого; в) розслідування чи розгляді справи бере участь посадова обличчя, з яким адвокат, представник профспілки і той громадської організації полягає у родинних отношениях.

Питання відведення адвоката, представника громадського об'єднання, що у ролі захисника чи представника, вирішується при виробництві дізнання і попереднього слідства відповідно обличчям, виробляють дізнання, слідчим чи прокурором, а суді - судом, що розглядає дело

Підставою для допуску адвоката до справи як представник служить ордер юридичної консультації, а інших — відповідні доручення чи документ, що посвідчують їхні стосунки до представляемым учасникам процесу. Що ж до загальних положень про представництво в кримінальному процесі то представництво підрозділяється на договірне (добровільне), законне і громадська. Договірне (добровільне) представництво виникає волею потерпілого, громадянського позивача, громадянського відповідача здійснюється виходячи з договору доручення чи трудового договору. Інтереси фізичних осіб представляють адвокати і близькі родичі, а інтереси юридичних осіб — їх штатні співробітники (зазвичай юрисконсульти) і адвокати. Представники потерпілого діють поруч із потерпілим, а представники громадянського позивача і цивільного відповідача як поруч із представляемым, і замість него.

Представники юридичної особи, визнаного цивільним позивачем чи цивільним відповідачем, самостійно здійснюють процесуальні права, належать позивачеві чи ответчику.

Законне представництво ввозяться силу прямих вказівок законом і має своєю метою забезпечити захист правий і інтересів обвинувачуваного, потерпілого, громадянського позивача і цивільного відповідача, які через повної чи часткової втрати дієздатності неспроможна чи утруднені в самостійної захисту своїх правий і законних інтересів. Як законних представників виступають батьки, усиновителі, опікуни чи попечителі. При повної недієздатності експонованих (малолітніх, душевнохворих, недоумкуватих) вони роблять них все процесуальні дії та вільно розпоряджаються які належать їм правами, а при обмеженою дієздатності експонованих (неповнолітніх, розумово відсталих тощо. буд.) «діють водночас. Законні представники пов’язані позицією експонованих, в тому числі позицією обвинувачуваного та його захисника, чия участь у процесі не звільняє законного представники виконання своїх зобов’язань. Участь законного представника у справі виключає можливостей його допиту як свидетеля.

Близько законному представництву примикає що у справі керівника юридичної особи, має одноособовий орган (директор, управляючий). На відміну від штатних працівників, які мають гражданско- правові інтереси юридичної особи, керівник підприємства, установи чи організації розпоряджається мають повні права, присвоєними цивільному позивачеві чи громадянським відповідачу. Цілком іншу функцію виконують у судовий розгляд представники підприємств і закупівельних організацій, у яких навчався чи працював неповнолітній підсудний (ст. 400 КПК). Дані представники є учасниками процесу сторонами у судовому розгляді; вони призиваються головним чином заради викладу думки про неповнолітнього підсудного, його батьків, про які приймала заходи з виявлення й усунення про причини і умов скоєння злочини і т. п. Їх що у судовий розгляд не впливає на діяльність законних представників неповнолітнього підсудного. Громадське представництво здійснюється громадськими організаціями (профспілками, творчими організаціями та ін.) захисту правий і інтересів з членів. Які Беруть Участь у процесі члени цих організацій ролі представників цивільних позивачів і громадянських відповідачів керуються як нормами кримінально-процесуального права. Там повністю поширюються вимоги всіх норм, які стосуються добровільної представительству.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою