Бухгалтерский облік фінансових результатов

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Таблица 10

Рекомендації для поліпшення ведення бухгалтерського обліку у створенні ТОВ «Кубань-Олимп»

|Недолік |Пропозиція |Результат | |В організації немає власних |Прибуток, що залишилася у розпорядженні у | | |коштів на покриття запасів, |підприємства використовувати цілеспрямовано, тобто. | | |тому підприємство користується |не списувати з допомогою неї недостачі, а виявляти| | |залученими засобами, а |винних осіб для стягнення з нього сум втрат | | |як наслідок збільшується |при розкраданнях і недостачі, штрафи порушення | | |кредиторської заборгованості перед |умов договорів передплачувати рахунок того прибутку до | | |третіми особами. |оподаткування, не видавати суми на | | | |відрядження з допомогою нерозподіленого прибутку, | | | |вартість навчання працівників включати у | | | |собівартість продукції; | | | |- проаналізувати стан кредиторської | | | |заборгованості, скласти план прийнятних | | | |платежів з розрахунку з кредиторами | | | |- проаналізувати стан дебіторської | | | |заборгованості виявити постійних покупців,| | | |які систематично вчасно не | | | |розраховуються з підприємством. Укладати | | | |договору з покупцями, у яких вказувати | | | |терміни оплати й штрафні санкції порушення | | | |договорів. Однак ж застосовувати знижки, величина | | | |яких залежить від терміну оплати товару або | | | |знижки, які надаються покупцю при | | | |единовременном придбанні продукції | | | |певному кількості чи певну | | | |суму. Перший вид знижки стимулює покупця| | | |скоротити тимчасової інтервал з відвантаження| | | |продукції до його сплати, цим, поліпшуючи | | | |показники оборотності продукції у | | | |продавця. Другий вид знижок дозволяє продавцю| | | |стимулювати збут і прибуток за | | | |рахунок прискорення оборотності продукції, | | | |збільшення обсягів продажу та зменшення цей | | | |рахунок частки комерційних витрат. | |

Продовження табл. 10 |При формальному переході нового |Організація повинна провести інвентаризацію |Достовірне відбиток| |план рахунків для підприємства була |майна, і фінансових зобов’язань в |активів і | |проведено інвентаризацію активів і |відповідність до Методичними вказівками по |зобов'язань | |зобов'язань. |інвентаризації майна, і фінансових |підприємства. | | |зобов'язань, затвердженими наказом Мінфіну | | | |Росії від 13. 06. 95 № 49. У цьому особливе | | | |увагу слід звернути на інвентаризацію | | | |майна, розрахунків, зобов’язань, що проглядали | | | |за тими рахунках, операції з яким переносяться | | | |інші рахунки, або за тим рахунках, які | | | |виключають із Плану рахунків. | | |При формальному переході нового |Розробити дисконтну політику й особливе внимание,|Повышение якості | |план рахунків для підприємства була |приділити тим напрямам, які були |ведення | | |освячені у попередній облікову політику, в |бухгалтерського обліку | |розроблена нова облікова политика. |частности: |для підприємства. | | |- затвердити порядок проведення інвентаризації | | | |активів та зобов’язання організації; | | | |- зафіксувати, що з відпустці матеріально- | | | |виробничих запасів у виробництво їх | | | |оцінка проводиться у разі середньої собівартості; | | | |- відбити, що фінансування ремонту | | | |виробляється шляхом включення фактичні витрати| | | |в собівартість продукції; | | | |- затвердити список осіб, яким дозволено | | | |давати грошей господарські потреби | | | |підприємства; | | | |- описати, як зберігаються | | | |бухгалтерські документи для підприємства; | | | |- запровадити правила документообігу, бо | | | |все господарські операції оформляються | | | |первинними документами і містять | | | |обов'язкових реквізитів й утвердити їх; | | | |- передбачити пункт про взяття з | | | |працівниками підприємства договорів про | | | |матеріальну відповідальність, щоб уникнути | | | |нестач і розкрадань. | |

Продовження табл. 10 |Рахунок 88 «Нерозподілена прибуток |При переході нового план рахунків, для |Це значно | |(непокритий збиток)» вівся без |систематизації однорідних операцій, |спростить облік і | |розбивки по субсчетам, але з |рекомендується відкрити субрахунка до рахунку 84 |дозволить чітко | |розбивкою з напряму |"Нерозподілена прибуток (непокритий убыток)",|корректировать | |використання коштів. Тому все|предложенных Шнейдманом. Він пропонує |використання | |заходи, здійснювані |такі субрахунка: |прибутку підприємства | |підприємством з допомогою |84−1 «Прибуток, підлягаючий розподілу» |у конкретних | |нерозподіленого прибутку, |84−2 «Нерозподілена прибуток у зверненні» |напрямам. | |відбиваються їм у протягом року |84−3 «Нерозподілена прибуток використана».| | |безпосередньо на синтетичному | | | |рахунку 88 «Нерозподілена прибуток |Можна ще вести аналітичного обліку по фондам | | |(непокритий збиток)». |використання коштів. | | |У позареалізаційних доходах |Вмикати прибутки від реалізації основних средств|Соблюдение | |організація відбиває прибуток за |в операційні доходи. |законодавства. | |продажу основних засобів. | | | |Бухгалтерський облік для підприємства |Автоматизувати бухгалтерію і склад. Створити |Підвищення | |не автоматизовано. |локальну сет, що поєднала б складської |оперативності обліку, | | |облік з урахуванням бухгалтерії. |його достовірності, | | | |автоматизації | | | |розрахунків (податки, | | | |знос тощо.), | | | |автоматизації | | | |формування звітних| | | |форм, поглиблення | | | |аналітичного | | | |аналізу, прискорення | | | |обробки даних | | | |первинних документів,| | | |зменшення | | | |трудомісткості роботи, | | | |відмови від користування | | | |друкарськими | | | |бланками первинних | | | |документів і майже | | | |звітності. |

Продовження табл. 10 |Неякісне ведення |На підвищення кваліфікації працівників |Знизиться обсяг | |бухгалтерського обліку. |бухгалтерії направити, їх у навчання у Высшее|допускаемых помилок в | | |навчальний заклад (Кубанський Державний |віданні | | |Університет). |бухгалтерського обліку.| |Оплата навчання в |оплату навчання чи державній |Правильне | |державному акредитованим |акредитованим установі підвищення |формування | |установі виробляється з допомогою |кваліфікації співробітника включати у |собівартості | |нерозподіленого прибутку. |собівартість продукції. |продукції і на | | | |збільшення чистої | | | |прибутку. | |Нестачі списуються з допомогою |Вести рахунок 94 «Нестачі і причини |Зменшення кількості| |чистий прибуток. |цінностей» і відшкодовувати недостачі з допомогою |розкрадань і нестач. | | |винних осіб. | | |Виробляється виплата добових при | Обумовити в облікову політику організації, |Дотримання | |відрядженні терміном 1 день. |порядок виплати добових при таких |законодавства. | | |відрядженнях виплату добових повинна | | | |проводитися тільки за наявності наказу | | | |керівника. | | |Штрафи з порушення умов |Штрафи, пені, неустойки порушення умов |Соблюбение | |договорів виплачуються з допомогою |договорів вносити у позареалізаційні |законодавства. | |нерозподіленого прибутку. |витрати. | |

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою