Бухгалтерский облік основних средств

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПО ВИЩОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

__________________________________________________________________

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ІМЕНІ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

__________________________________________________________________

Кафедра бухгалтерського обліку, і аудита

КУРСОВА РАБОТА

на тему:

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ СРЕДСТВ»

Виконав: студент МЭО III-2

Рудаков Е.А.

Науковий керівник: профессор

КИРЬЯНОВА З.В.

_____________________________________________________________

МОСКВА 1996

План

Мету й об'єкт дослідження I. Теоретичні і методологічні основи обліку основних средств

1. Класифікація і - оцінка основних средств

2. Документи для оформлення руху основних средств

3. Аналітичний облік основних средств

4. Надходження і вибуття основних средств

5. Ремонт основних средств

6. Зношеність основних средств

7. Інвентаризація основних средств

8. Переоцінка основних засобів II. Чинна система обліку основних засобів з урахуванням АТ «Омстрак»

1. Організація обліку основних засобів на АТ «Омстрак» документи ж для оформлення руху основних засобів б) надходження і вибуття основних засобів в) знос основних засобів р) інвентаризація основних засобів буд) переоцінка основних средств

2. Основні недоліки обліку основних засобів для підприємства а) недоліки організації обліку основних засобів на АТ «Омстрак» б) недоліки, пов’язані із чинним законодавством III. Напрями вдосконалення діючої для підприємства системи обліку основних средств

1. Автоматизація обліку основних засобів а) впровадження для підприємства пакета програм «ПАРУС» б) можливість створення єдиного стандарту коштом автоматиза- ции обліку основних средств

2. Запровадження додаткового контролю над урахуванням основних средств.

3. Можливість запровадження Міжнародних стандартів у частині амортизації основних средств

Заключение

При виборі теми курсової роботи я зупинився на основні засоби з кількох причин: по-перше, бухгалтерський облік основних засобів дуже схожий як банків, так страхових компаній, і для виробничих підприємств. По-друге, цей розділ бухгалтерського обліку вельми широке і охоплює масу інформації та велике коло законодавчих актів, із якими 2004 року одержав можливість ознакомиться.

Мета работы:

— вивчити теоретичний метериал, які у час нормативні акти у сфері обліку основних засобів, бути, у курсі останніх змін законодательства;

— проаналізувати діяльність чинного підприємства у даної області бухгалтерського обліку, користуючись документами бухгалтерії і первинними документами на оформлення руху основних средств;

— висунути пропозиції з удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів переважно у частини автоматизації і комп’ютеризації обліку (оскільки я цікавлюся цими проблемами). Також пропозиції з упровадження Міжнародних стандартів обліку, і отчетности.

Об'єкт дослідження — товариство «Омстрак» — компанія, що є зареєстрованим юридичною особою Російської Федерації, має самостійний баланс і що займається виробничої діяльністю. АТ «Омстрак» займається самостійної діяльністю недавно, оскільки доти існувало у вигляді філії компанії зі одного із суб'єктів Федерації в Москве.

I. Теоретичні і методологічні основи обліку основних средств

1. Класифікація і - оцінка основних средств

Классификация основних засобів. Нині для класифікації основних засобів використовується Типова класифікація основних фондів (основних засобів) народного господарства СРСР (затверджена ЦСУ СРСР 30 квітня 1970 р. N 9−113).

По Типовий класифікації до основних засобів відносять будинку, споруди, переду- точні устрою, машини та устаткування, транспортні кошти, інструмент, виробничий інвентар та приналежності, господарський інвентар, дорослий робочий і продуктивну худобу, багаторічні насадження й інші основні фонди (бібліотечні фонди, музейні цінності, експонати тваринного світу тощо.). Також до основних засобів ставляться витрати, вироблені з допомогою капітальних вкладень для поліпшення земель, не пов’язані зі створенням споруд, і капітальні витрати в орендовані основні фонды.

Основні кошти діють у незмінною формі тривалий час і втрачають свою вартість по частям.

Основні кошти мають дуже широку номенклатуру і може бути згруповані за багатьма ознаками. Відповідно до Типовий класифікації основні кошти групуються за галузями народного господарства СРСР (див. Общесоюхный класифікатор «Галузі народного господарства СРСР» затверджений постановою Держстандарту СРСР від 14 листопада 1975 р. N 18); за видами: I. Будівлі. II. Споруди. III. Передавальні устрою. IV. Машины і устаткування. V. Транспортні кошти. VI. Інструмент. VII. Виробничий інвентар з туалетним приладдям. VIII. Господарський інвентар. IX. Робітник і продуктивну худобу. Х. Багаторічні насадження. XI. Капітальні витрати з поліпшенню земель. XII. Інші основні средства.

По приналежності кошти діляться за власні і орендовані. Перші належать підприємству та значаться з його балансі, другі отримані від підприємств і закупівельних організацій у тимчасове користування за плату.

За характером участі у виробничому процесі розрізняють діючі заходи та непрацюючі кошти, за призначенням — виробничі і невиробничі. До виробничим основним засобам відносять такі, пов’язані з здійсненням статутний діяльності (у складі виробничих основних засобів виділяють їх активну частину). Під невиробничими основні засоби розуміють кошти, віднесені на балансі і пов’язані з здійсненням проведення статутної діяльності, призначені для соціально-побутового обслуговування членів колективу. Оцінка основних засобів. Тепер відповідно до наказом Мінфіну від 19 січня 1995 року, до основних засобів ставляться предмети, вартістю на дату придбання трохи більше пятидесятикратного, встановленого законом суми мінімальної місячної оплати праці, за одиницю незалежно від терміну службы. В відповідність до Положенням про бухгалтерський облік і звітності до кошти позначаються на обліку з початкової вартості. Поняття початкової власності відбито у Положенні по бухгалтерського обліку основних засобів (фондів) державних, кооперативних (крім колгоспів) і громадських підприємств і закупівельних організацій. Основні визначення початкової вартості: — для основних засобів, зведених (споруджених) або нажитих в порядку капітальних вло жений, — їхню вартість, слагающаяся з для будинків та споруд — з витрат за будівельні та монтажні роботи з возведе-нию (спорудженню) об'єкта, витрат за проектоно- пошукові роботи, а також інших витрат, подлежащихвключению в установленому порядку в інвентарну вартість об'єктів; для устаткування, що вимагає монтажу, — з витрат з придбання, витрат за дос- тавке, витрат з монтажу і влаштуванню фундаментів чи опор і проектно-пошукові роботи, і навіть інших витрат, які підлягають включенню у порядку в інвентарну вартість об'єктів; для устаткування, не що вимагає монтажу, — з витрат з придбання, включаючи витрати з доставки й інші витрати, пов’язані після придбання даного оборудования.

Обрахована на бухгалтерських рахунках початкова вартість об'єктів можна змінити лише у наступних випадках: 1) переобладнання об'єкта (розширення, добудова, дообладнання, модернізація, реконструкція), виробленого зазвичай гаразд капітальних вкладень; 2) переоцінки основних засобів на рішення правительства.

2. Документи для оформлення руху основних средств

З урахуванням основних засобів їх рух оформляється з допомогою стандартних документів, форми яких затверджені Держкомстатом Р Ф: 1. Форма N ОС-2 «Акт (накладна) приемки-передачи (внутрішнього переміщення) основних засобів». Форма застосовується при зарахування у складі основних коштів окремих об'єктів для урахування введення в эксплуотацию, крім випадків, коли введення об'єктів на дію повинен перетворитися на відповідність до існуючим законодавством оформлятися в особливому порядку; а як і для винятки з складу основних засобів об'єктів, переданих іншому підприємству. Ця форма також застосовується для оформлення внутрішнього переміщення основних коштів на свою одного підрозділи (цеху, ділянки, відділу) підприємства у інший і передачі основних засобів зі складу (з запасу) в эксплуотацию. 2. Форма N ОС-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів». Застосовується для оформлення приймання основних коштів з ремонту, реконструкції й модернізації і їх здачі. Після передачі затвердженого акту на бухгалтерію робиться відповідна позначка в інвентарній картці обліку основних засобів. 3. Форма N ОС-3 «Акт на списання основних засобів». Ця форма служить для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспорту) за цілковитої чи часткової від їхньої ліквідації. 4. Форма N ОС-4 «Акт на списання автотранспортних коштів». Цим документом оформляють списання вантажного чи легкового автомобіля, причепа чи напівпричепи за її ліквідації. 5. Форма N ОС-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів» (див прил. 1). Применяется для обліку всіх видів основних засобів. Картки ведуть у бухгалтерії за кожен об'єкт; заповнюють у одному примірнику виходячи з акта (накладной) (форма N ОС-1), технічної або інший документації на даний об'єкт. За даними акта форми N ОС-2 в картку робляться записи про закінчених працях з добудові, дооборудованию, реконструкції та ремонті об'єкта. Підставою для оцінок про выбытии основних засобів є: під час передачі об'єкта іншому підприємству чи продажу — акт форми N ОС-1, при списання внаслідок старості чи зносу — акт форми N ОС-3, ОС-4. У розділі «Коротка індивідуальна характеристика об'єкта» записуються його основні якісні ці показники, і навіть перераховують його найважливіші прибудови, пристосування, і приналежності. По даної формі ведеться також груповий облік однотипних об'єктів основних коштів, що надійшли до эксплуотацию щодо одного календарному місяці і має один і той ж производ- ственно- господарське призначення, технічну характеристику і стоимость.

Облікову картку ведуть у бухгалтерії, роблячи позиційні записи про окремих об'єктах основних засобів. Стислий індивідуальну характеристику дають за кожному об'єкту основних засобів окремо, а цілому в всієї групі об'єктів, врахованих в інвентарній картці. 6. Форма N ОС-7 «Опис інвентарних карток обліку основних засобів». Ця форма застосовується для реєстрації инвенитарных карток, відкритих при аналітичному обліку основних засобів. Записи веде по класифікаційним групам основних засобів. 7. Форма N ОС-8 «Картка обліку руху основних засобів». Необхідна для обліку руху основних засобів по класифікаційним групам; заповнюється підставі даних інвентарних карток по відповідним групам основних засобів і звіряється з цими синтетичного обліку. 8. Форма N ОС-9 «Інвентарний список основних засобів (за місцем їх перебування у эксплуота- ции).В в цій формі ведеться пообъектный облік у місцях перебування (эксплуотации) основних засобів по матеріально відповідальним лицам.

3. Аналітичний облік основних средств

Аналітичний облік основних засобів для підприємства ведеться в бухгалтерії по класси- фикационным групам, а всередині груп по інвентарним об'єктах (форма N ОС-6) й місцю перебування (эксплуотации) об'єктів що в осіб, відповідальних право їх схоронність. Порядок організації аналітичного обліку основних засобів, його документального оформлення, присвоєння інвентарних номерів визначено Положенням по бухгалтерського обліку основних засобів (фондів) державних, кооперативних (крім колгоспів) і громадських організацій підприємств і закупівельних організацій (затверджено листом Міністерства фінансів СРСР від 7 травня 1976 року N 30 із змінами і доповненнями). Інвентарний об'єкт основних засобів — це яке закінчила пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям чи окремий конструктивно окремий предмет (наприклад: верстат, холодильник тощо.), виконує самостійні функції, або комплекс конструктивно сочлененых предметів (наприклад потокова лінія), що становлять єдине ціле й разом виконують певну работу.

Відповідно до «Типовий класифікації» виділяють такі види інвентарних об'єктів: — Інвентарний об'єкт за групою будинків — кожне окремо що стоїть будинок. Якщо будинку мають загальну стіну, але всі вони є самостійне конструктивне ціле, вони вважаються окремими інвентарними об'єктами. Будівлі, і інші надвірні споруди, обслуговуючі будинок, становлять разом із окремий інвентарний об'єкт. Зовнішні надбудови до сданию, мають самостійне господарське значення, окремо які стоять будинку котельних, і навіть капітальні надвірні будівлі явл. самостійними інвентарними об'єктами. — Інвентарний об'єкт споруд й передатних пристроїв — окреме спорудження (передатне пристрій) з усіма пристроями, состовляющими з ним одне. — Інвентарний об'єкт силових та скорочення робочих машин і устаткування — окрема машина, апарат, агрегат, установка, прилад тощо., включаючи які стосуються ним пристосування, приналежності, приборы, инструменты, електрообладнання, і навіть індивідуальне огородження і підвалини. — Інвентарний об'єкт інструментів — це тільки ті предмети, які входять до складу маші- ны, верстата, апарату тощо. і мають самостійне значення. — Інвентарний об'єкт обчислювальної техніки — лічильні машини та устрою (комп'ютери, монітори, принтери тощо.), які ставляться до складовим частинам інший машини. — Інвентарний об'єкт інших машин і устаткування — одиниця устаткування, включаючи відповідні приналежності прилади й інструменти. — Інвентарний об'єкт транспортних засобів (локомотиви, машини, причепи і напівпричепи тощо.) — об'єкт з які належать до нього пристосуваннями і приладдям (набір інструментів, магнітола і др.).

Також виділяють: інвентарний об'єкт вимірювальних і регулюючих приладів та пристроїв лабораторного устаткування; об'єкти виробничого інвентарю і принадлеж-ностей, об'єкти господарського інвентарю; інвентарний об'єкт робочого і вільного продуктивного худоби та інших тварин; інвентарний об'єкт інших основних средств.

Для обліку й контролю схоронності основних засобів кожному котрий вступив об'єкту привласнюють інвентарний номер, що має бути вказано у ньому. Якщо об'єкт складний і складається з відособлених елементів, то, на кожному елементі ставиться номер ідентичний основ- ному предмету.

4. Надходження і вибуття основних средств

Порядок надходження основних засобів та його вибуття визначається Положенні по бухгалтерського обліку основних засобів (фондів) державних, кооперативних (крім колгоспів) і громадських організацій підприємств і закупівельних організацій відповідно розділах: II. Облік надходження основних коштів (фондів); VI. Облік переміщення основних засобів (фондів) всередині підприємства міста і їх вибуття. До питання выбытии основних засобів має ставлення також Типова інструкція про порядок списання які прийшли непридатність будинків, споруд, машин, устаткування, транспортних засобів і іншого майна, ставиться до основних засобів (фондам) (затверджена листом Мінфіну СРСР і Госкомплана СРСР від 1 липня 1985 року № 100. Надходження основних засобів. Закінчені будівництвом будівлі і споруди, встановлений устаткування, закінчені роботи з добудові чи устаткуванню об'єктів, які збільшують їх початкову вартість, зараховуються до основні з відповідним збільшенням статутного фонду у повній сумі всіх фактично вироблених витрат (включаючи на доставку, монтаж, установку). Устаткування, не яка потребує монтажу, і навіть устаткування, яка потребує монтажу, але призначене для постійного запасу, інструмент і інвентар після одержання їх виробничими підприємствами і міжнародними організаціями зараховуються в кошти у сумі витрат на, включаючи Витрати доставку. Капітальні вкладення підприємств та організацій у насадження, і навіть капітальні вкладення інвентарного характеру у замельные ділянки, надра і водні угіддя входять у склад основних засобів щорічно у суми витрат, які стосуються що у эксплуотацию площами, незалежно від завершення відновлення всього комплексу робіт. Безоплатно що надійшли у порядку об'єкти основних засобів, які потребують монтажу, приймаються на облік за рахунком Основних коштів за початкової вартості, яка вказана у документах про передачу. На вартість збільшується статутний фонд, а знос у сумі, яка вказана у документах про передачу відбивається за рахунком Зносу основних средств.

Зарахування у складі основних засобів об'єктів оформляється актом приемки-передачи типовий форми крім випадків, коли введення об'єктів на дію повинен перетворитися на відповідність до чинним законодавством оформлятися в особливому порядке.

Выбытие основних засобів. Вибуття основних засобів склала Положенні про бухгалтерський облік основних засобів, Типовий інструкції про порядок списання які прийшли непридатність будинків, споруд, машин, устаткування, транспортних засобів і іншого майна, ставиться до основних засобів (фондам) (затверджена листом Монфина СССр і Держплану СРСР від 1 липня 1985 року № 100, в наступних редакциях).

Основні кошти можуть вибути з підприємства з різним причинам:

1. Безоплатна передача. І тут передача основних засобів оформляється актом форми № ОС-2, складеним у двох примірниках, який служить основою списання основних засобів бухгалтерією. Вартість основних, коштів переданих іншими підприємствами безоплатно, списується в зменшення статутного фонду розгорнуто: початкова вартість — на зменшення статутного фонду, сума зносу — з його увеличение.

2. Фінансові вкладення підприємства, можуть відбутися коли підприємство передає кошти як і внесок у статутний капітал створюваного дочірнього предприятия.

3. Продаж невикористовуваних основних засобів. Під час продажу невикористовуваних основних средвтв виручка від його реалізації іде підприємством до пайового фонду розвитку, науку й техники.

4. Ліквідація старих й дуже зношених об'єктів. З балансу підприємства бути списані будинку, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби та іншого майна, які стосуються основних засобів через: які негодности внаслідок фізичного зносу, аварій, стихійних лих, порушення нормальні умови эксплуотации й на інших причин, б) морального устарения, в) у зв’язку з будівництвом, реконструкцією і технічним переозброєнням підприємств, цехів та інших объектов.

5. Нестачі. Необхідність списання основних засобів з’являється й в разі виявлення їх недостачи.

6. Стихійні лиха в. Вибуття основних засобів може статися у результаті пожежі, стихійних лиха й екстремальних ситуаций.

7. Передача іншими підприємствами за умов аренды.

5. Ремонт основних средств.

Відповідно до Положення по бухгалтерського обліку основних засобів, облік ремонту основних засобів має забезпечити: а) правильне документальне оформлення всіх ремонтних робіт, б) виявлення обсягу й собівартості виконаних ремонтних робіт, в) контролю над использовнием коштів, асигнованих на: ремонт, за призначенням, р) виявлення відхилень фактичних витрат за виробництво ремонтних робіт від затверджених смет.

Облік ремонтних робіт ведеться роздільно за видами ремонту: а) капітальний, б) поточний. Середній ремонт, здійснюваний з періодичністю понад один рік, відбивається у обліку як капітальний ремонт.

Облік витрат за ремонт основних засобів виробляється у відповідність до обраної підприємством облікової політикою, за якою підприємство може формувати ремонтний фонд, який щомісяця відраховує потрібні суми на ремонт основних засобів согласносамостоятельно затвердженим нормативам. Сметно-техническая документація складається на основі актів технічного огляду об'єктів, які підлягають ремонту, проектів модернізації при капітальний ремонт і встановлених обсягів работ.

Капітального ремонту може здійснюватися підрядним чи господарським методами.

6. Зношеність основних средств.

Облік зносу основних засобів визначено такими документами: Положенням по бухгалерскому обліку основних засобів; Положенням про порядок нарахування амортизаційних відрахувань по основних фондів в народному господарстві (лист Держплану СРСР № ВГ-9-Д, Мінфіну СРСР, Держбанку СРСР, Державного комітету з питань цінами СССР, Государственного комітету СРСР з статистиці, Державного будівельного комітету СРСР від 29 грудня 1990 р.); Листом Мінфіну СРСР від 22 жовтня 1990 р. № 1072 Про єдиних нормах амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних засобів народного господарства СРСР і другими.

У процесі эксплуотации кошти втрачають свої технічні властивості і забезпечення якості - зношуються. Підприємства зобов’язані щомісяця нараховувати знос. Суми зносу, нарахованого за власними і довготерміново арендуемым основних засобів відповідно до встановлених нормам вклбчают в витрати виробництва. При нарахуванні зносу використовуються Єдині норми амортизаційних відрахувань (див. вище). Норми амортизації прописані у відсотках початкової вартості основних средств.

Нарахування зносу по котрі вступили основним средствамначинается з першого числа місяці, наступного за місяцем запровадження додаткових мит в эксплуотацию, а по выбывшим припиняється з першого числа місяці, наступного за місяцем їх вибуття. По повністю амортизированным основних засобів нарахування зносу припиняється з першого числа місяці, наступного за останнім місяцем в якому вартість цих коштів, була повністю перенесена на вартість продукції, робіт чи услуг.

Знос не нараховується лише під час виробництва реконструкції та технічного переоснащення основних засобів з повним їх зупинкою, за її перекладі у порядку на консервацію. На термін дії реконструкції чи технічного переоснащення продовжується нормативний термін служби основних средств.

Зношеність основних коштів, які поступили імпорту нараховується за нормами амортизації на аналогічні кошти Російського производства.

Нарахування зносу основних засобів, не скінчених будівництвом (не оформлених актами приймання), але вони эксплуотируемых виробляється у загальному порядку: з першого числа місяці, наступного за місяцем входження у эксплуотацию. Підставою для нарахування зносу є довідка вартість цих об'єктів за даними обліку капітальних вкладень. По оформленні актами оприемке введення цих об'єктів на дію і зарахування їх до складу основних коштів раніше нараховану суму зносу уточняют.

Особливості окремих видів виробництва, режиму эксплуотации машин і устаткування, природних умов і сфери впливу агресивної Середовища, які вызавают підвищений чи знижений знос основних фондів, эксплуотируемых в цеху для підприємства, враховуються з застосування відповідних поправочных коефіцієнтів, встановлених до норм амортизаційних отчислений.

При застосування до одному й тому ж нормі амортизаційних відрахувань одночасно двох поправочных коефіцієнтів загальна норма визначається по формуле:

Н2 = Н1 (К1 + К2 — 1) де Н2 — скоригована норма амортизации;

Н1 — затверджена базова норма амортизации;

К1 і К2 — коефіцієнти, застосовувані за наявності відхилень від встановлених базової нормою режимів праці та інших условий.

У разі потреби застосування до встановленої нормі 3-х поправочных коефіцієнтів загальна норма визначається по формуле:

Н2 = Н1 (К1 + К2 + К3 — 2)

Відповідно до постановою Уряди Російської Федерації «Про використання механізму прискореної амортизації й переоцінки основних фондів» від 19 серпня 1994 року № 967, всіх організаційно- правових форм можуть застосовувати механізм прискореного обчислення амортизації (зносу) активною частиною основних засобів за певних умов, причому річна норма амортизаційних відрахувань збільшується лише удвічі разу. Перелік високотехнічних деяких галузей і ефективних видів машин і устаткування, якими застосовується механізм прискореної амортизації, встановлюється федеральними органами структурі державної влади. Малим підприємствам відразу ж функціонування дозволяється поруч із застосуванням механізму прискореної амортизації списувати додатково в ролі амортизаційних відрахувань до 50% початкової вартості основних засобів яка відслужила вже понад 3-х лет.

7. Інвентаризація основних средств

Документи, виходячи з яких виробляється інвентаризація основних коштів описуються у розділі VIII Положення по бухгалтерського обліку основних средств.

Інвентаризація основних засобів може виробляється не рідше 1 десь у 3 року у терміни, встановлені підприємством чи раніше при: передачі майна у найм, викуп, продажу; зміні матеріально відповідального особи; при встановленні фактів розкрадань, зловживань, псування цінностей; при ліквідації; у інших случаях.

Інвентаризацію проводить робоча комісія, куди входять представника бухгалтерии.

На початок інвентаризації перевіряють: наявність й нинішній стан інвентарних карток (книжок); наявність й сьогодні стан технічних паспортів чи ін. технічної документації; наявність документів на кошти, здані підприємством у найм, для зберігання й у тимчасове користування. При інвентаризації члени комісії у присутності матеріально відповідальних осіб оглядають об'єкти у натурі та записують їх повну найменування, призначення та інвентарні номери як у інвентаризаційну опись.

Якщо за інвентаризації виявлено недостачі чи невраховані основні кошти, комісія має вимагати від відповідних працівників письмове пояснення, що дозволить встановити порядок регулювання розбіжностей даних інвентаризації і бухгалтерського обліку. Виявлені невраховані об'єкти основних засобів приходуют по залишкової вартості з відбитком їх износа.

8. Переоцінка основних средств

Переоцінка основних засобів виробляється доведення ціни кошти підприємства у відповідність до діючими на справжнє час. Переоцінка виробляється зазвичай за станом перше число першого місяці нинішнього року; чергова переоцінка здійснювалася на 1 січня 1996 р., до цього: 1. 01. 1995 р., 1. 01. 1994 р., 1. 07. 1992 р. Переоцінка здійснюється шляхом індексації вартості основних засобів та його зносу на що б коефіцієнти, диференційовані за групами основних засобів залежно від часу на їхнє придбання. Така необхідність обумовлена інфляційними процесами. Документами, за якими здійснювалася чергова переоцінка є: Постанова уряду РФ від 25 листопада 1995 року «Про переоцінці основних фондов».

II. Чинна система обліку основних засобів з урахуванням АТ «Омстрак»

1. Організація обліку основних засобів на АТ «Омстрак»

а) Документи для оформлення руху основних средств

Документи для обліку основних засобів для підприємства практично використовуються негаразд як передбачено Короткими вказівками щодо застосування і заповнення міжвідомчих форм первинної документації з обліку основних коштів. Це пов’язано з сишком складної для невеликого підприємства системою документів. Докладніше я розгляну це питання частини 2 даної глави. б) Надходження і вибуття основних средств

Способи надходження основних засобів на АТ «Омстрак» можна розділити сталася на кілька груп. Для кожної їх я наведу кореспонденцію рахунків, із емпіричними цифровими даними. а) Основні кошти виробничого призначення отримані безоплатно від юридичних чи фізичних осіб. І тут кореспонденція рахунків виглядає так: Отримано об'єкт, який вимагає монтажу (початкова вартість 10 млн. крб., знос 2 млн. крб.). початкова стоимость

Д 01 «Основні кошти» 10 000 000 руб.

До 87−3 «Додатковий капітал» — «Безоплатно отримані ценности»

10 000 000 крб. сума износа

Д 87−3 2 000 000 руб.

До 02−1 «Знос власних основних засобів» 2 000 000 крб. (Можливий альтернативний варіант: залишкова вартість Д 01, До 87−3 — 8 000 000 крб., знос Д 01, До 02−1 — 2 000 000 руб.)

Витрати з доставки основних засобів отриманих в такий спосіб не збільшують їхню початкову вартість, це стосується зменшення сформованого для підприємства фонду накопичення (Д 88−3. 1) з кредитуванням рахунків 60 («Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»), 68 («Розрахунки з бюжетом»), 69 («Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення»), 70 («Розрахунки з персоналом з праці»), 76 («Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»); також рахунок чистий прибуток підприємства (Д 81−2) чи рахунок нерозподіленого прибутку минулих лет.

У початкову вартість безоплатно отриманих об'єктів включається витрати підприємства з монтажу. Такі витрати збираються на дебеті рахунки 08 «Капітальні вкладення» кредиту рахунків 10 («Сировина й матеріали»), 12 («МБП»), 13 («Знос МБП»), 60, 68, 69, 70, 71 («Розрахунки з підзвітними особами»), 76. Після здачі об'єкта в эксплуотацию ці витрати приєднуються до першої вартості (Д 01, До 08). б) Підприємство може мати простий кошти як внесок у статутний капітал не більше сум, встановлених в установчому договорі. За рахунок статутного капіталу кошти ставляться за ціною угоди. У цьому разі витрати з доставки основних засобів на підприємство несе засновник і за умовами установчого договору, підприємство відшкодовує йому расходы.

Приклад: підприємство отримує кошти як внеску до учтавной капітал (у документах засновника початкова вартість 30 000 000 крб., знос 10 000 000 крб.) сума вкладу визначається ціною соглашения.

Ціна угоди відповідає залишкової вартості у документах вкладника. залишкова стоимость

Д 01 20 000 000 руб.

До 75−1 «Розрахунки за депозитними вкладами в статутний капітал» 20 000 000 крб. износ

Д 01 10 000 000 руб.

До 02−1 10 000 000 руб.

Аналогічно при перевищенні ціни угоди над початкової стоимостью.

За ціни угоди (15 000 000 крб.) нижче початкової вартості. на ціну соглашения

Д 01 15 000 000 руб.

До 75−1 15 000 000 крб. відмінність між ціною угоди, і залишкової стоимостью

Д 01 5 000 000 руб.

До 87−1 «Приріст вартості майна при переоцінці» 5 000 000 крб. износ

Д 01 10 000 000 руб.

До 02 — 1 10 000 000 крб. в) Підприємством купуються кошти, які потребують монтажу. І тут, коли кошти придбано для виробничих цілей, вони приходуются за вартістю придбання не враховуючи ПДВ, сплаченого при приобретении.

ПДВ за придбанні не визначається шляхом розрахунку, тому працівники бухгалтерії стежать, щоб за перекладі коштів продавцям, в розрахункових документах (платіжному вимозі, платіжному дорученні, реєстрах чеків, тощо.) виділили дані про оплачиваемому ПДВ окремої позицией.

Витрати підприємства з доставці та встановлення придбаних основних коштів позначаються на обліку капітальних вкладень (Д 08 «Капітальні вкладення», До 60, 68, 69, 70, 71, 76) та був коли аграрії здають об'єкта приєднують до вартості його купівлі (Д 01, До 08). Суму сплачених податків у перебігу 6- ти місяців списують щомісяця рівними частками (Д 68 «Розрахунки з бюджетом», До 19−1 «НДС»).

Приклад: купуються кошти для виробничих целей.

1. Акцептовано платіжне вимога на офісні меблі. на покупну стоимость

Д 08−4 «Придбання окремих об'єктів ОС» 10 000 000 руб.

До 60 10 000 000 крб. у сумі НДС

Д 19−1 «ПДВ» 2 000 000 руб.

До 60 2 000 000 руб.

2. Акцептовано платіжне вимога за доставку і складання меблів. на вартість услуг

Д 08−4 1 000 000 руб.

До 60 1 000 000 крб. у сумі НДС

Д 19−1 200 000 руб.

До 60 200 000 руб.

3. Оприбутковано об'єкт основних засобів. по початкової стоимости

Д 01 11 000 000 руб.

До 08−4 11 000 000 руб.

4. Далі списується сума ПДВ щомісяця рівними частками протягом 6 месяцев.

Д 68 366 667 руб.

До 19−1 366 667 крб. р) Підприємство може отримати кошти, потребують монтажу. Витрати придбання такого обладнання та його доставку відбивають по дебету рахунки 07 «Устаткування щодо встановлення» і кредиту рахунків 23, 60, 68, 69, 70, 71, 76. Після передачі обладнання монтаж, робиться запис Д 08, До 07. Далі всі витрати з монтажу відбиваються по дебету рахунки 08 і кредиту рахунків 10, 12, 13, 23, 60, 68, 69, 70, 71, 76. Після закінчення монтажу об'єкт приймається на облік по фактичних витрат (Д 01, До 08).

Сплачений на придбання устаткування ПДВ у його інвентарну вартість не включається, а береться на облік по дебету рахунки 19−1 і кредиту 60, та був списується аналогічно попередньому пункту в). буд) Устаткування може також купуватися у фізичної особи. Такі операції проводилися підприємством з фізичною обличчям, зареєстрованим як підприємець. Підприємство виплачувало суму за приобретеные кошти по приходному касовому ордеру.

Пример:

1. Придбана офісна техніка у фізичної особи, зареєстрованого як підприємець і платник прибуткового податку. по покупної вартості (по договору)

Д 08−4 5 000 000 руб.

До 76−3 5 000 000 крб. одновременно

Д 01 5 000 000 руб.

До 08−4 5 000 000 руб.

2. Оплачено готівкою з каси (частично)

Д 76−3 1 500 000 руб.

До 50 «Каса» 1 500 000 крб. з розрахункового счета

Д 76−3 600 000 руб.

До 51 «Розрахунковий рахунок» 600 000 руб.

е) Підприємство приймає в эксплуотацию кошти за умов поточної оренди. Згідно з умовами поточної оренди кошти нічого не винні переходити у власність орендаря по витікання оренди. Тому такі кошти на балансі підприємства не враховуються, а приймаються на забалансовий рахунок 001 «Орендовані кошти». За такими об'єктах знос орендарем не нараховується. Сума аренной плати не враховуючи податків входить у витрати виробництва (Д 20 «Основне виробництво», 23, 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати», 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства», 43 «Комерційні витрати», До 76- 3). Орендну плату перераховується у найкоротші терміни, зумовлені договором (Д 76−3, До 51).

Приклад: в умовах поточної оренди щомісяця виплачується орендна плата 800 000 руб.

1. Д 20 800 000 руб.

Д 19−5, 10 160 000 руб.

До 76−3 960 000 руб.

2. Д 76−3 960 000 руб.

До 51 960 000 руб.

3. Д 68 160 000 руб

До 19−5, 10 160 000 руб.

Вибуття основних засобів з АТ «Омстрак» виробляється у різних формах: а) Безоплатна передача основних засобів. Такі операції проходять через дебет рахунки 47 «Реалізація та інші вибуття основних коштів» (початкова вартість об'єкта) і кредиту 01, витрати на демонтажу і транспортування об'єкту і т.п. (кредит рахунків 23, 60, 68, 69, 70, 71, 76). На кредиті рахунки 47 списують знос списываемого об'єкта (Д 02- 1). Втрати від безоплатної передачі, утворені на рахунку 47 списуються зменшення додаткового капіталу (Д 87, До 47), якщо його недостатньо — зменшення фонду накопичення (Д 88−3, До 47), чистий прибуток чи нераспределенную прибуток минулих років. У цьому підприємство нараховує і перераховує (Д 47, До 68; Д 68, До 51) ПДВ у встановленому розмірі. б) Передача основних засобів в статутний капітал створюваного дочірнього підприємства. Такі операції також відбиваються підприємством на рахунку 47, враховуючи три основних випадку які виникають за передачі за ціною угоди: 1) ціна угоди нижче від залишкової вартості, 2) ціна угоди відповідає залишкової вартості, 3) ціна угоди вище залишкової стоимости.

Приклад: початкова вартість переданих основних засобів 30 000 000 крб., знос 10 000 000 руб.

1. Передаються кошти як вкладу на початкову стоимость

Д 47 30 000 000 руб.

До 01 30 000 000 крб. износ

Д 02−1 10 000 000 руб.

До 47 10 000 000 крб. а) залишкова стоимость

Д 06−1 20 000 000 руб.

До 47 20 000 000 крб. б) балансова стоимость

Д 06−1 30 000 000 руб.

До 47 30 000 000 крб. в) ціна соглашения

Д 06−1 40 000 000 руб.

До 47 40 000 000 крб. (одновременно)

Д 47 10 000 000 руб.

До 83−5 10 000 000 руб.

в) Продаж основних засобів. За виробництва операцій з продажу основних засобів таких операцій фіксуються на рахунку 47: по дебету рахунки — початкова вартість списываемого об'єкта (До 01), витрати підприємства по демонтажу та інші витрати на продажу об'єкта (До 23, 60, 68, 69, 70, 71, 76); за кредитами рахунки сума зносу об'єкта (Д 02) з сумою пред’явленого покупцю рахунки (Д 73−3).

У разі перевищення виручки від витратами (Кредит 48 над Дебітом), різницю списують з прибутку підприємства (Д 47, До 80−2). У іншому разі, втрати списуються на збитки підприємства (До 80−2, Д 47). р) Найбільш частий і характерний випадок вибуття — ліквідація основних коштів. За виробництва операція з ліквідації основних засобів бухгалтерія виявляє фінансові результати ліквідації. І тому витрати на ліквідації які прийшли непридатність об'єктів ставляться на дебет рахунки 47 (До 23, 60, 68, 69, 70, 71, 76), а отримані при ліквідації товарно- матеріальних цінностей приходуются (Д 10, До 47). Отже перевищення кредитового обороту рахунки 47 над дебитовым означає прибуток за ліквідації основних засобів, а зворотна ситуація — збиток. Прибуток списується на Д 47, До 80−2; збиток — на Д 80−2, До 47.

Приклад: списується об'єкт основних средств.

1 Ліквідація об'єкта початкова стоимость

Д 47 10 000 000 руб.

До 01 10 000 000 крб. износ

Д 02−1 8 000 000 руб.

До 47 8 000 000 руб.

2. Получены матеріали при ликвидации

Д 10 «Матеріали» 1 000 000 руб.

До 47 1 000 000 руб.

3. Витрати на ліквідацію об'єкта (демонтаж, разборка)

Д 47 500 000 руб.

До 23, 60, 68, 69, 70, 71, 76 500 000 руб.

4. Заплющуємо 47 рахунок збитково від ликвидации

Д 80−2 1 500 000 руб.

До 47 1 500 000 крб. в) Зношеність основних средств

Знос нараховується підприємством, відповідно до чинного законодавству, щомісяця. Суми нарахованого зносу зараховуються до витрати виробництва (Д 20, 23, 25, 26, 31, 43, До 02−1, 02−2). Як було вже згадано у розділі I, при нарахуванні зносу використовуються Єдині норми амортизації, де норми амортизації встановлено на основі групам основних засобів у відсотках їхні первісні стоимости.

Реально, суми зносу розраховують найпоширенішим способом: методом коригування місячного розміру суми зносу минулого місяця в відповідність до зміною складу основних засобів (надходженням одним і выбытием інших) минулого місяця, а також із спливанням термінів служби основних засобів. Однак це система кілька скоригована в відповідність до особливостями підприємства (див гол II (а)). р) Інвентаризація основних средств

Інвентаризація основних засобів для підприємства виробляється відповідно до чинного законодавства. У цьому можливі такі ситуації: переведення за підсумками інвентаризації об'єктів, помилково котрі значаться в МБП в кошти; переклад об'єктів із основних засобів в МБП.

Наведу потішний приклад другий, на мою думку, більш характерною ситуации.

Приклад: для підприємства внаслідок інвентаризації виявлено об'єкт, помилково перебував у МБП. Вартість 1 500 000 крб., знос за нормами — 12%, термін эксплуотации 10 місяців, цей термін нарахований знос у вигляді 150 000. 1. Переклад у складі МБП

Д 12 1 500 000 руб.

До 01 1 500 000 крб. 2. Нарахування у сумі зносу: а й за час эксплуотации

Д 02−1 150 000 руб.

До 13 150 000 крб. б) відповідно до облікової политикой

Д 20, 26 600 000 руб.

До 13 600 000 крб. буд) Переоцінка основних средств

Переоцінці основних засобів для підприємства торкнулася як виробничих основних засобів, і основних средствнепроизводственного назначения.

При дооцінку основних засобів виробничої сфери вона належить на збільшення додаткового капіталу (Д 01, До 88−4), а дооцінка зносу цих основних засобів — з його зменшення (Д 87−1, До 02).

Дооцінка основних засобів невиробничого призначення належить на збільшення фонду соціальної сфери (Д 01, До 88−4), а дооцінка їх зносу — зменшення цього фонду (Д 88−4, До 02).

2. Основні недоліки обліку основних засобів на предприятии.

а) Недоліки організації обліку основних засобів на АТ «Омстрак»

При визначенні недоліків обліку основних засобів на АТ «Омстрак» я хотів би спочатку зупинитися загальних моментах, і потім що на деяких практичних недостатках.

Основним загальним недоліком системи обліку основних засобів є недостатній контролю над діяльністю бухгалтерії від керівництва підприємства. За такої системи керівник хоч як мене є потредителем бухгалтерської інформацією того рівня, у якій йому дотримується їх бути теоретично. Практично достатніх зусиль з контролю за основними засобами керівник прелприятия не докладає, хоча нормативні вимоги дотримуються нею з найбільшої можливої точностью.

Тепер перейду до основним недоліків конкретного характера.

При зарахування у складі основних засобів для підприємства процедура не дотримується в належної формі: акт приймання (форма ОС-1) не оформляється, то є фактично сам собою факт постановки на облік основних засобів фіксується тільки з допомогою бухгалтерської проводки (Д 01, До 08) та розширенням у зв’язку з з цим дебетового сальдо за рахунком 01 у сумі знову надходження основного средства.

На підприємстві припинено інвентарні картки обліку основних коштів. Облік об'єктів ведеться в такий спосіб: ведуться записи про основних засобах усе своєю чергою номерів, із зазначенням сальдо першу число кожного місяці на інвентарній книзі. Саме там вказуються найменування, кількість, ціна, шифр і норма амортизации.

Така система на мою думку не расчитана надалі розширення підприємства, що з збільшенням кількості і номенклатури використовуваних у ньому основних засобів. б) Недоліки, пов’язані із чинним законодательством

Практика бухгалтерського обліку основних засобів для підприємства має з багатьма вадами, пов’язані з чинним законодавством. Я зазначу певні з них.

Недосконалість «Єдиних норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР», випущених 1990 року. Це недосконалість ось у чому: утрудненість, а часом — неможливість, пошуку конкретного найменування придбаних основних коштів у про те, що перелік застарів (такі предмети, як пейджеры, телекомунікаційне обладнання та т.п. з’явилися останніми роками й у перебування відповідних позицій доводиться звертатися по допомогу до експертам; дуже великі терміни амортизації комп’ютерна техніка (10 років), у своїй неучтено, що персональні ЕОМ старіють і вживають підприємстві кожні 2−3 року, і при тому, що комп’ютерна техніка становить значну частину оснговных коштів багатьох сучасних предприятий.

Серед інших нормативних актів виділяється Становище по бухгалтерського обліку основних засобів (фондів) державних, кооперативних (крім колгоспів) і громадських організацій підприємств і закупівельних організацій. Тому що це документ є стандартом у сфері обліку основних засобів, а датується 1976 роком, то давно назріла потреба його заміни більш новый.

Також хочеться відзначити загальну громіздкість законодавства, його відставання і непристосованість до місцевих умов обліку з допомогою сучасної обчислювальної техники.

III. Напрями вдосконалення діючої для підприємства системи обліку основних средств

1. Автоматизація обліку основних средств.

а) Впровадження для підприємства пакета програм «Парус»

АТ «Омстрак» вже тривалий досвід використання програмных продуктів фірми «Вітрило», але раніше це діялося тільки у із трудомістких областей бухгалтерського обліку — у розрахунку зарплати. Але дана фірма представляє ще й інтегровану програму бухгалтерського обліку, де представлений і бухгалтерський облік основних средств.

Програма дозволяє при обробці бухгалтерських проводок відразу заповнювати первинні документи. Наприклад при обробці проводки Д 01, До 08, програма реагує на поява комбінації рахунку також просить заповнити форму, що містить інвентарну картку об'єкта. Після заповнення такий форми, що містить все потрібні статті, з’являється можливість: автоматичного заповнення програмою опису інвентарних карток, автоматичного нарахування зносу, значного полегшення і прискорення процесу переоценки.

Отже, програма допоможе позбутися багатьох існуючих недоліків обліку основних засобів. б) Можливість створення єдиного стандарту коштом автоматизації обліку основних средств

Нині стає дедалі більше фірм, котрі займаються виготовленням і поширенням програм автоматизації бухгалтерського обліку. На жаль, освоєння придбаних програм є досить складним процесом, і якщо двома підприємствах встановлено програми різних фірм, то чимало часу витрачається на перекваліфікацію бухгалтера.

У разі можна запропонувати крім запровадження стандарту на форми по первинному обліку основних засобів за умов ведення бухгалтерського обліку за комп’ютером, запровадити стандарт на програмное забезпечення бухгалтерського назначения.

Гадаю, що органом, компетентним і розробити цього рішення може бути Мінфін РФ спільно з Комітетом по інформатизації при президенті РФ.

Головне, що слід врахувати розробки стандарту — можливість його зміни паралельно з удосконаленням системи бухгалтерського обліку, і надання простору підвищення програмного забезпечення, ніж звернути конкуренцію між фірмами, работающии у цій области.

2. Запровадження додаткового контролю над урахуванням основних средств

Запровадження додаткового контролю над урахуванням основних засобів зі боку керівництва підприємства вважаю дуже важливим. Це означає перегляд керівником бухгалтерських документів, вивчення їм нормативних актів, які у цій галузі. Такий підхід дозволятиме раціональніше витрачати вартість придбання основних засобів, витрачати менше часу на переконання керівництва у необхідності придбання одного чи іншого об'єкта, підвищити дисципліну використання основних засобів співробітниками предприятия.

З іншого боку, слід впровадити аналіз ефективність використання основних коштів, за даними бухгалтерського обліку під контролем керівника підприємства. У цьому керівник одержуватиме повнішу картину стану речей на предприятии.

3. Возможность запровадження міжнародних стандартів у частині амортизації основних средств

Однією з напрямів вдосконалення організації бухгалтерського обліку основних засобів яляется орієнтація на Міжнародні стандарти обліку і звітності. У цей времядействует 31 Міжнародний стандарт, їх безпосередньо до основних засобів належить стандарт № 4, «облік амортизаційних відрахувань», який набув чинності 1 січня 1977 г.

Впровадження Міжнародних стандартів обліку дозволить підвищити якість обліку основних засобів й контролю над урахуванням. У той самий час, підприємство отримає гнучку й науково обгрунтовану систему обліку із можливістю обліку особливостей його деятельности.

Заключение

У процесі написання роботи, я зрозумів, що бухгалтерський облік основних коштів — дуже важливий напрям бухгалтерського обліку взагалі. Одержання достовірну інформацію про майно підприємства знаходить першорядну важливість саме зараз потрібно, на етапі становлення та розвитку ринкових отношений.

Нині підприємства отримують унікальну можливість прояви ініціативи області порушення й вирішення ведення бухгалтерського обліку, що потребує від бухгалтерів деяких творчі здібності і багато знань для оптимізації учета.

Багато чого утрудняє діяльність бухгалтерів: труднощі початку сучасної системи та роботи у умовах ринкових відносин, недостатність досвіду роботи у такі умови, відсутність позитивних прикладів, недосконалість і суперечливість підзаконних актов.

З іншого боку, собі я розглядав проблему обліку основних коштів як керівник підприємства міста і зазначив неуважність з якої реальні керівники ставляться до врахування бухгалтерією основних средств.

Законодавчі органи намагаються допомогти підприємствам в обліку основних коштів. Прикладом такої допомоги може бути встановлення вартості основних засобів, прив’язаної до плаваючого показнику мінімальної місячної оплати праці. Гадаю, що вдосконалення системи обліку основних коштів продовжене й надалі. Наскільки можливе рамках курсової роботи, я постарався запропонувати шляху такого вдосконалення для окремо взятої підприємства міста і системі в целом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Настільна книга бухгалтера» в 3 т. /Сост. В.М. Прудников/ Т.1 — ИНФРА-М 1995 р. 2. «Принципи бухгалтерського обліку» /Б. Нидлз/ - Фінанси і статистика — 1994 р. 3. «Теорія бухгалтерського учета"/З.В. Кирьянова/ - Фінанси і статистика — 1994 р. 4. «Облік основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових інвестицій» /В.А. Луговой/ - ИНКОНСАУДИТ — 1995 р. 5. План рахунків бухгалтерського обліку — ПРІОР — 1995 р. 6. Керівництво до комплексної системі бухгалтерського обліку «ПАРУС»

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою