Аудит

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

1. Поняття аудиту й його головна мета. 2. Місце аудиту у системі контролю. Внутрішній і зовнішній аудит. 3. Загальне поняття про міжнародних стандартів і вітчизняних аудиторських стандартах. 4. Види аудиторських послуг. 5. Супутні аудиту послуги, сумісні із проведенням обов’язкової аудиторської перевірки. 6. Супутні аудиту послуги, несумісні одночасно з проведенням обов’язкової аудиторської перевірки. 7. Органи, направляючі аудиторську діяльність й документи, які регламентують аудит. 8. Порядок проведення атестації на право здійснення аудиторську діяльність і видача ліцензій для проведення аудиторську діяльність. 9. Обов’язковий і ініціативний аудит. Критерії, якими бухгалтерська звітність підлягає обов’язкової аудиторської перевірці. 10. Права аудиторів і аудиторських фірм. 11. Обов’язки аудиторів і аудиторських фірм. 12. Відповідальність аудиторів і аудиторських фірм. 13. Права й обов’язки замовника. 14. Дії аудитора при виявленні спотворень. 15. Оцінка суттєвості помилок, і його значення в аудит. 16. Методика визначення єдиного показника рівня суттєвості. 17. Аудиторський ризик та складові, страхування відповідальності аудиторів і аудиторських фірм. 18. Поняття чистого (внутрішньогосподарського) ризику, чинники, що впливають його величину. Визначення величини чистого (внутрішньогосподарського) ризику. 19. Поняття контрольного ризику, чинники, що впливають його величину.

Визначення величини контрольного ризику. 20. Поняття процедурного ризику та його зниження. 21. Попередній план аудиторської перевірки. Ознайомлення з об'єктом перевірки. 22. Роз’яснення, надані керівництвом проверяемого економічного суб'єкта під час укладання договору на проведення аудиторської перевірки, їх надійність і достоверность.

+ Роз’яснення, надані керівництвом проверяемого економічного суб'єкта у разі планування аудиторської перевірки, їх надійність і достоверность

+ Роз’яснення, надані керівництвом проверяемого економічного суб'єкта під час збирання аудиторських доказів, їх надійність і достоверность.

+ Роз’яснення, надані керівництвом проверяемого економічного суб'єкта при узагальненні результатів аудиторської перевірки і підготовці аудиторського укладання, їх надійність і достовірність. 23. Упорядкування письма-обязательства аудиторської організації про згоду для проведення аудиту. 24. Укладання договору на проведення аудиторської перевірки. 25. Етапи та принципи планування аудиту. 26. Підготовка загального плану аудиту. 27. Упорядкування програми аудиту. 28. Організація праці аудиторських фірмах. 29. Контроль якості роботи всередині аудиторської організації. 30. Внутрішньофірмові аудиторські стандарти. 31. Джерела інформації для аудитора. 32. Робітники документи аудитора. 33. Види аудиторських доказів. 34. Джерела отримання аудиторських доказів. 35. Методи аудиторських отримання доказів. 36. Використання даних внутрішнього аудиту під час збирання аудиторських доказів. 37. Використання результатів роботи експерта під час збирання аудиторських доказів. 38. Перевірка дотримання нормативних актів під час проведення аудиту. 39. Форми аудиторського укладання. 40. Зміст аудиторського укладання. 41. Уявлення аудиторського укладання клієнту. 42. Письмова інформація аудитора керівництву економічного суб'єкта за результатами проведення аудиту. 43. Дата підписання аудиторського ув’язнення й відображень у ньому подій, що відбулися після дати упорядкування та уявлення бухгалтерської звітності. 44. Принципи аудиторську діяльність, закріпили під Тимчасових правилах аудиторську діяльність до. 45. Етичні принципи аудиторську діяльність. 46. Правило (стандарт) аудиторську діяльність «Придатність припущення безперервності діяльності». 47. Правило (стандарт) аудиторську діяльність «Первинний аудит початкових і порівняльних показників бухгалтерської звітності». 48. Характеристика обліку середовища комп’ютерною та інформаційної систем.

Проведення аудиту з допомогою компьютера.

1. Поняття аудиту й його головна мета. 2. Місце аудиту у системі контролю. Внутрішній і зовнішній аудит. 3. Загальне поняття про міжнародних стандартів і вітчизняних аудиторських стандартах. 4. Види аудиторських послуг. 5. Супутні аудиту послуги, сумісні одночасно з проведенням обов’язкової аудиторської перевірки. 6. Супутні аудиту послуги, несумісні одночасно з проведенням обов’язкової аудиторської перевірки. 7. Органи, направляючі аудиторську діяльність й документи, які регламентують аудит. 8. Порядок проведення атестації на право здійснення аудиторську діяльність і видача ліцензій для проведення аудиторську діяльність. 9. Обов’язковий і ініціативний аудит. Критерії, якими бухгалтерська звітність підлягає обов’язкової аудиторської перевірці. 10. Права аудиторів і аудиторських фірм. 11. Обов’язки аудиторів і аудиторських фірм. 12. Відповідальність аудиторів і аудиторських фірм. 13. Права й обов’язки замовника. 14. Дії аудитора при виявленні спотворень. 15. Оцінка суттєвості помилок, і його значення в аудит. 16. Методика визначення єдиного показника рівня суттєвості. 17. Аудиторський ризик та складові, страхування відповідальності аудиторів і аудиторських фірм. 18. Поняття чистого (внутрішньогосподарського) ризику, чинники, що впливають його величину. Визначення величини чистого (внутрішньогосподарського) ризику. 19. Поняття контрольного ризику, чинники, що впливають його величину.

Визначення величини контрольного ризику. 20. Поняття процедурного ризику та його зниження. 21. Попередній план аудиторської перевірки. Ознайомлення з об'єктом перевірки. 22. Роз’яснення, надані керівництвом проверяемого економічного суб'єкта під час укладання договору на проведення аудиторської перевірки, їх надійність і достоверность.

+ Роз’яснення, надані керівництвом проверяемого економічного суб'єкта у разі планування аудиторської перевірки, їх надійність і достоверность

+ Роз’яснення, надані керівництвом проверяемого економічного суб'єкта під час збирання аудиторських доказів, їх надійність і достоверность.

+ Роз’яснення, надані керівництвом проверяемого економічного суб'єкта при узагальненні результатів аудиторської перевірки і підготовці аудиторського укладання, їх надійність і достовірність. 23. Упорядкування письма-обязательства аудиторської організації про згоду для проведення аудиту. 24. Укладання договору на проведення аудиторської перевірки. 25. Етапи та принципи планування аудиту. 26. Підготовка загального плану аудиту. 27. Упорядкування програми аудиту. 28. Організація праці аудиторських фірмах. 29. Контроль якості роботи всередині аудиторської організації. 30. Внутрішньофірмові аудиторські стандарти. 31. Джерела інформації для аудитора. 32. Робітники документи аудитора. 33. Види аудиторських доказів. 34. Джерела отримання аудиторських доказів. 35. Методи аудиторських отримання доказів. 36. Використання даних внутрішнього аудиту під час збирання аудиторських доказів. 37. Використання результатів роботи експерта під час збирання аудиторських доказів. 38. Перевірка дотримання нормативних актів під час проведення аудиту. 39. Форми аудиторського укладання. 40. Зміст аудиторського укладання. 41. Уявлення аудиторського укладання клієнту. 42. Письмова інформація аудитора керівництву економічного суб'єкта за результатами проведення аудиту. 43. Дата підписання аудиторського ув’язнення й відображень у ньому подій, що відбулися після дати упорядкування та уявлення бухгалтерської звітності. 44. Принципи аудиторську діяльність, закріпили під Тимчасових правилах аудиторську діяльність до. 45. Етичні принципи аудиторську діяльність. 46. Правило (стандарт) аудиторську діяльність «Придатність припущення безперервності діяльності». 47. Правило (стандарт) аудиторську діяльність «Первинний аудит початкових і порівняльних показників бухгалтерської звітності». 48. Характеристика обліку середовища комп’ютерною та інформаційної систем.

Проведення аудиту з допомогою компьютера.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою