Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Національний університет «Києво-Могилянська Академія «

Реферат з курсу

" Системи та інструментальні засоби програмування «

на тему:

" Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI"

Студентки 3-го курсу

департаменту комп’ютерних технологій

Фіялка Світлани

Київ-1998

Середовище Delphi широко використовується для програмування баз даних. Найчастіше, бази даних як певний підбір даних, організовані за допомогою таблиць. В реляційних базах даних таблиці представляють інформацію про об"єкти одного типу. Одиницею таблиці є запис, що містить декілька полів.

Створювати таблиці в Delphi, проводити їх модифікацію та отримувати з них дані можна, зокрема, через написання на мові SQL (Structured Query Language) запитів. Основними групами операторів SQL є оператори визначення даних та оператори маніпулювання даними.

Оператори визначення даних дозволяють створювати і видаляти таблиці, змінювати визначення таблиць і додавати правила цілостності.

Створення таблиць.

CREATE TABLE students (surname char (20),

name char (10),

faculty char (30));

При запуску цього запиту створюється таблиця з ім"ям students, в якій є поля surname, name, faculty, course текстового типу.

Вилучення таблиць.

SQL

DROP TABLE students

При запуску цього запиту таблиця students знищується.

Оператори маніпулювання даними використовуються для видалення, додавання та пошуку записів в таблицях.

Додавання записів.

Щойно створену таблицю students можна заповнити даними.

INSERT INTO students. db

VALUES («Vasechkin», «Vasya»,"DKT")

Інструкція VALUES вставляє в таблицю students один рядок, параметри VALUES: («Vasechkin», «Vasya», «DKT») записуються у відповідні поля таблиці.

Модифікація даних.

UPDATE students. db

SET name="Petya"

Видалення даних.

DELETE FROM students. db

WHERE faculty="DKT"

Цей запит видаляє всі записи в таблиці, що відповідають обмеженням, заданих інструкцією WHERE. В даному випадку з таблиці students видаляється один рядок, що містить запис про студента Vasechkin.

Пошук даних.

Вибір даних з таблиці здійснюється за допомогою інструкції SELECT.

SELECT surname, name

FROM «students. db»

WHERE faculty='DKT'

Для виконання всіх попередніх вправ було використано Database Desktop, але все це можна зробити і за допомогою елемента керування TQuery в програмах, написаних на Delphi.

Створюємо новий проект.

Вставляємо компоненти TQuery і TDataSource з відповідними іменами Query1 і DataSource1.

Встановлюємо поле DatabaseName компоненту TQuery в відповідний робочий аліас, а поле DataSet елементу TdataSource в Query1.

Вибираємо компонент TQuery і відкриваємо редактор запитів.

Запит.

CREATE TABLE subject (name char (20),

teacher char (10),

semestr char (30));

Підтвердження запиту (OK)

Встановлюємо поле Active компонента TQuery в True.

Результат — створення таблиці subject з полями name, teacher, semestr.

Заповнюємо таблицю даними.

Для цього в поточну форму вставляємо нові компоненти TQuery і DataSource, з відповідними іменами Query2 і DataSource2.

Таким же чином пишемо другий запит.

INSERT INTO subject. db

VALUES («math», «Ivanov»,"summer")

Далі - все теж.

Результат — в таблиці з"являється один запис.

Тепер можна вибрати дані з таблиці і показати їх через форму.

В поточну форму вставляємо нові компоненти TQuery, TDataSource і DBGrid з відповідними іменами Query3, DataSource3 і DBGrid3.

Поле DataSource компоненту DBGrid встановлюємо в DataSource3.

Пишемо запит.

SELECT *

FROM subject

Далі - все те саме.

Результат —:

Не дивлячись на те, що Delphi завдяки BDE підтримує більшу частину стандартного синтаксису SQL, вона не підтримує його повністю. Проблема полягає в тому, що перша стандартна специфікація SQL була не досконала, і у розроблювачів баз даних з"явилася нагода самостійно розроблювати версії SQL з метою підсилення їх працездатності. Нова версія SQL — SQL2 має багато можливостей. На жаль, BDE не підтримує SQL2, принаймі з плоскими файлами. Компоненти Delphi дозволяють проводити вставку, видалення, модифікування даних та ін. Використовуючи ці засоби можна досягти більшого контролю порівняно з SQL.

Отже, таблиці можна створювати за допомогою SQL безпосередньо в Database Desktop, для запуску операторів з Delphi використовується компонент TQuery. Це не єдині можливості створення таблиц, створити таблицю без використання SQL можна також за допомогою компонента Ttable.

Використана література:

1) Джефф Когсвелл. Программирование баз данных в

Delphi 2.0. -Минск, 1997.- 446с.

PAGE 1

PAGE 7

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою