Закон України Про внесення змін до Закону України " Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів "

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

" Про вибори депутатів місцевих рад

та сільських, селищних, міських голів «

З метою узгодження термінів проведення виборчої кампанії по

виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських

голів з відповідними термінами проведення виборів народних

депутатів України Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

I. Внести до Закону України «Про вибори депутатів місцевих

рад та сільських, селищних, міських голів «(Відомості

Верховної Ради України, 1998 р. N 3−4, ст. 15) такі зміни:

1) у статті 25:

у частині сьомій слова і цифри «за 45 днів «замінити словами

і цифрами «за 30 днів »;

частину дев «яту доповнити словами «і громадянство »;

2) у частині першій статті 39 слова і цифри «з 7 до 22

години «замінити словами і цифрами «з 8 до 20 години »;

3) у статті 43:

у частині другій слова «паспорта або іншого документа, який

посвідчує його особу «замінити словами «документа, який посвідчує

його особу та громадянство ";

у частині четвертій слова «не менш як двом членам комісії «

замінити словами «не менш як трьом членам комісії «;

x02C6

-

¤

O

Oe

x3700 $x2438×4800 $x6467x3C53aex1C00ятої статті 45 викласти в такій

редакції: «Кожний протокол дільничої виборчої комісії про

результати голосування складається у кількості примірників, яка на

три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничої

виборчої комісії, і підписується головою, заступником голови,

секретарем і членами дільничої виборчої комісії «;

5) у першому реченні частини сьомої статті 46 слова «у трьох

примірниках «замінити словами «у кількості примірників, що на три

більша, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної

(територіальної) виборчої комісії «;

6) частину другу статті 51 викласти в такій редакції:

" 2. Фінансове забезпечення підготовки і проведення місцевих

виборів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється

Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих

коштів. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку,

встановленому Центральною виборчою комісією разом з Міністерством

фінансів України. «

II. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 7 лютого 2002 року

N 3014-III

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою