Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

1-й примірник — одержувачу

2-й примірник — виробнику

3-й примірник — на пропускний пункт

__________________________________________

підприємство, організація

Ідентифікаційний код

За ЄДРПОУ _______________________________ Затверджено

Наказ Держкомстату України 27. 07. 98 р. № 263

Типова форма №М-20

Код за ДКУД_______________

Накладна ___________________№

серія

на відпуск товарно-матеріальних цінностей

____________________ 19 ____ р.

Виробник (постачальник) _________________________________ Код __________________________

назва, адреса, банківські реквізити

Замовник (платник) ______________________________________ Код __________________________

назва, адреса, банківські реквізити

Одержувач _____________________________________________ Код __________________________

назва, адреса, банківські реквізити

Підстава _______________________________________________ Додаток до товаротранс-

номер договору, наряду тощо портної накладної

Через кого _____________________________________________ ___________ № _____________

ініціали, прізвище, номер та дата видачі довіреності серія

&

(

l

p

r

4

t

v

x5D00×7184×6000×0084×6100×0224x0C00v

e

$

омер код найме-нуван-ня підля-гає відпус-ку відпу-щено Ціна, грн. коп Сума, грн. коп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зворотна сторона ф. №М-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього відпущено _________________________________________________________ найменувань

(літерами)

На суму ______________________________________________________________________ грн коп.

(літерами)

Відпуск дозволив _____________________ Головний бухгалтер __________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) (посада, підпис, ініціали, прізвище)

Відпустив ____________________________ Одержав ____________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) (посада, підпис, ініціали, прізвище

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою