Лист-повідомлення на одержання реєстраційного свідоцтва

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ НА ОДЕРЖАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО СВІДОЦТВА

1. Назва позичальника (реквізити, вид підприємства) _______________________________________

2. Юридична адреса___________________________________________________________________

3. Поштова адреса ____________________________________________________________________

4. Прізвище, ім'я та по батькові, № телефону керівника підприємства (організації) та головного бухгалтера

____________________________________________________________________________________

5. Дата реєстрації резидента, назва та місцезнаходження органу, який її проводив. Номери телефонів цього органу.

____________________________________________________________________________________

6. Назва та адреса обслуговуючого банку позичальника, де відкриті рахунки:

6.1. — у грошовій одиниці України ________________ 6.2. — в іноземній валюті _________________

7. Назва та адреса уповноваженого банку, що обслуговуватиме кредит ________________________

«

___________________________________________

9. Назва кредитора та його юридична адреса ______________________________________________

10. Сума та валюта кредиту _______________ 11. Строк використання кредиту _________________

12. Строк погашення кредиту ______________ 13. Напрями (цілі) використання кредиту __________

14. Тип відсоткової ставки (безпроцентна, плаваюча, фіксована) та розмір ставки з урахуванням маржі ____________

15. Графік отримання та погашення кредиту (з урахуванням процентів, комісійних тощо) _________

____________________________________________________________________________________

«___"__________199 р.

Керівник __________________ Головний бухгалтер ________________________

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою