Контракт

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

КОНТРАКТ №_____

м. Київ «__"________19__ р.

____________________, м. Києва, назване у подальшому Продавець, з однієї сторони, і _____________________________________________________________________________назване у подальшому Покупець, з другої сторони, уклали цей контракт про подане нижче.

§ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

Продавець продав, а Покупець купив на умовах _________________________________

__________________________________________________________________________

товари, кількість, асортимент і технічні умови яких зазначені у специфікації _______________, додатку ________ до цього контракту і що складають його невід «ємну частину (додаток №_______).

§ 2. ЦІНА

Ціни на товари, продані за цим контрактом, зазначені у додатку __________ до цього контракту специфікації_______ Ціна знижується___________________________________

До ціни товарів включена вартість тари, упакування і маркірування.

§ 3. ТЕРМІНИ І УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

Продавець постачить Покупцеві товари, продані за цим контрактом, у терміни, зазначені у специфікації __________

Продавцеві надається, за погодженням з Покупцем, право дострокового постачання товару, причому Покупець зобов «язаний прийняти товар і своєчасно оплатити його вартість на умовах цього контракту.

У випадку прострочки постачання товару проти термінів, установлених цим контрактом, Продавець сплачує Покупцеві штраф у розмірі _______________.

§ 4

Постачання проданих за цим контрактом товарів буде виконуватися за відвантажувальними реквізитами, зазначеними у специфікації ____________, додаток _____________до цього контракту.

§ 5

Продавець буде повідомляти Покупцеві про відвантаження товарів телефоном або телексом у _________ денний термін з моменту відвантаження.

-

x00AA

¾

x2431×6000×6884×6101×0324

x2431×6100×0324

домленні мають бути зазначені номер залізничної накладної або коносаменту, дата відвантаження, назва і кількість товару.

§ 6. ЯКІСТЬ

Якість проданих за цим контрактом товарів має в усьому відповідати технічним умовам, передбаченим цим контрактом, і має бути підтверджена сертифікатом про якість заводу-виготовлювача або гарантійним листом Продавця.

Покупець не має права без погодження з Продавцем використовувати товар, за який ним заявлена претензія з якості.

§ 7. УМОВИ ПЛАТЕЖУ

Платежі за поставлені за цим контрактом товари будуть виконуватися Покупцем у _____________________________ при наданні Продавцем до Банку таких документів:

а) рахунку у ________________ примірниках;

б) дублікату залізничної накладної або коносаменту;

в) специфікації у _______________ примірниках;

г) сертифікату про якість або гарантійного листа Продавця у ______________ примірниках;

д) сертифікату про страхування вантажу.

§ 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Покупець не має права подавати які-небудь претензії до Продавця для відшкодування збитків на тих підставах, за якими він має право на стягнення з нього штрафу.

§ 9

Цей контракт підписано у двох примірниках на ___________________________________

__________________________________________________________________________

Один примірник для Продавця і один для Покупця.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою