Про утворення Координаційної ради з питань запобігання зникненню людей (03.02. 2001)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0099 Про утворення Координаційної ради з питань запобігання зникненню людей (03. 02. 2001)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т, А Н О В А

від 3 лютого 2001 р. N 99

Київ

Про утворення Координаційної ради з питань

запобігання зникненню людей

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1159 (1159−2001-п) від 13. 09. 2001)

На виконання статті 2 Указу Президента України від 18 січня 2001 р. N 20 (20/2001) «Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку «Кабінет Міністрів України п о с т, а н о в л я є:

1. Утворити Координаційну раду з питань запобігання зникненню людей (далі - Рада) у складі, що додається.

2. Визначити, що основними завданнями Ради є:

вивчення причин зникнення на території держави громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також громадян України за її межами та встановлення долі цих осіб;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи державних органів, на які покладено функції з розшуку людей, що зникли, і визначення шляхів усунення недоліків, виявлених у їх роботі.

3. Установити, що Рада:

1) для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати безоплатно необхідну інформацію, документи і матеріали;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників відповідних центральних органів виконавчої влади;

утворювати тимчасові експертні групи із залученням в установленому порядку для роботи в них представників органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій;

2) щокварталу інформує Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

4. Покласти на Секретаріат Кабінету Міністрів України організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради.

Прем «єр-міністр України В. ЮЩЕНКО

Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 лютого 2001 р. N 99

r

x00B2

B*

L

x00B4

x00B8

th

x3700 $x2438×4800 $x6467×20A0Ox1C00 СКЛАД

Координаційної ради з питань запобігання

зникненню людей

СЕМИНОЖЕНКО — Віце-прем «єр-міністр України Володимир Петрович (голова Ради)

СИЛКІН — заступник начальника Управління Сергій Федорович Секретаріату Кабінету Міністрів,

виконавчий секретар Ради

БРЮХОВЕЦЬКИЙ — заступник Голови Держкомкордону Олександр Федорович

ВАНДІН — заступник Голови СБУ Юрій Олександрович

ВИНОКУРОВ — заступник Генерального прокурора (за Сергій Маркіянович згодою)

ДЬОМІН — заступник Голови Держмитслужби Юрій Михайлович

КИРИК — директор департаменту консульської Віктор Андрійович служби МЗС

Луцько — Державний секретар Міністерства з Василь Степанович питань надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від

наслідків Чорнобильської катастрофи

МЕЛЬНИКОВ — заступник Міністра внутрішніх справ Володимир Григорович

РАДЕЦЬКИЙ — начальник Національного центрального Віктор Семенович бюро Інтерполу

СТАНІК — Міністр юстиції Сюзанна Романівна

ФОМЕНКО — заступник начальника Генерального Олександр Прокопович штабу Збройних Сил

ЦИБУХ — Голова Держкоммолодьспорттуризму Валерій Іванович

ШЕВЧУК — Державний секретар Міністерства Сергій Володимирович охорони здоров «я

(Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою К М N 1159 (1159−2001-п) від 13. 09. 2001)

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою