Відношення між судженнями

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

КОЛОМИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРАВА І БІЗНЕСУ

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

«ВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИ»

Виконала студентка групи Ю-21

Дудко Олена

Викладач: Ганущак М. В.

КОЛОМИЯ"99

ПЛАН

Розподільність термінів в категоричних судженнях.

Колові схеми між термінами категоричних суджень.

Відношення між судженнями та істинністю. «Логічний квадрат».

Кожен термін у судженні розподільний або не розподільний. Знання правил розподіленості термінів у судженнях необхідне при аналізі умовиводів.

Якщо термін судження повністю включається до обсягу іншого терміну або повністю виключається з нього, то він розподільний.

Якщо термін судження частково включається до обсягу іншого терміну або частково виключається з нього, то він не розподільний.

При розподіленості терміна в судженні говориться про всі предмети, про увесь клас. Якщо ж термін у судженні не розподільний, то це означає, що у судженні йдеться не про всі, а лише про деякі предмети класу, виражені цим терміном, про деяку частину цього класу.

Існують такі правила розподіленості термінів у судженнях:

а) У загальноствердних судженнях, в яких обсяг терміна S повністю включається до обсягу Р (рис. 1), S — розподілене, а Р — не розподілене.

Розглянемо це правило на такому прикладі: «Усі метали є провідниками електрики» («Всі S є Р»). Оскільки обсяг субєкта цього судження (поняття «метал») цілком включається до обсягу предиката (поняття «провідник електрики»), то S тут розподілене, а Р — не розподілене. У цьому судженні йдеться про всі метали, але не про всі провідники електрики. Обсяг предиката у таких судженнях (рис. 1) не вичерпується обсягом себєкта.

б) У тих же загальноствердних судженнях, у яких обсяг субєкта є обним і тим же (рис. 2) розподілений не тільки субєкт, а й предикат. До загальноствердних суджень, у яких розподілені S і Р, відносяться судження- означення і судження із виділяючим субєктом.

У загальнозаперечних судженнях субєкт і предикат розподілені. Наприклад, у судженні «Жоден із доказів не повинен братися на віру» («Жодне S не є Р») обсяг субєкта (поняття «доказ») повністю виключається із обсягу предиката («братися на віру»), тому обидва терміни (S і Р) тут розподілені.

У частковоствердних судженнях ми маємо два випадки:

а) У частковоствердних судженнях, у яких обсяг субєкта частково включається до обсягу предиката, S і Р не розподілені

б) У частковоствердному судженні, в якому обсяг предиката повністю включається до обсягу субєкта, S — розподілене, а Р — не розподілене.

а)

У частковозаперечних судженнях субєкт не розподілений, предикат розподілений або в цих судженнях обсяг S частково виключається з обсягу Р.

Між судженнями А, Е, І, О існують такі відношення:

відношення противності (контрастності), 2) відношення підпротивності 3) відношення суперечності (контрадикторності) та 4) відношення підпорядкування.

Відношення між судженнями А, Е, І, О прийнято відображати в логіці у вигляді «логічного квадрата».

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Перелічіть правила розподіленості термінів у судженнях.

Які два випадки є у частковоствердних судженнях?

Що таке «логічний квадрат»?

ЛІТЕРАТУРА

Тофтул М.Г. Логіка. — К., 1999. — С. 332

Хоменко І.В. Логіка — юристам. — К., 1997. — С. 386

Конверський А.С. Логіка. — К., 1998. — С. 266

Кондаков И. В. Логика. — М., 1954. — С. 68

Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. — К., 1996. — С. 113

Формальная логика. Л., 1977

Хоменко І.В. Що таке логіка //Барви творчості. К., 1995. — С. 83−95

S

Р

SP

S

Р

S

Р

б)

Р

S

А

Е

І

О

Підконтрастність

Підпорядкування

Контрастність

Підпорядкування

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою