Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань виготовлення і реалізації вибухових речовин (24.12. 98)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0358 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань виготовлення і реалізації вибухових речовин (24. 12. 98)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

з питань виготовлення і реалізації вибухових речовин

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 7, ст. 52)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 847-XIV (847−14) від 07. 07. 99, ВВР, 1999, N 37, ст. 332)

Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. У статті 4 Закону України «Про підприємництво «(698−12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80):

у частині першій слова «вибухових речовин «виключити;

частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:

" виготовлення і реалізація вибухових речовин ".

>

R

c

B*

-

¤

¦

ue

th

" частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна «(2163−12) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) в абзаці другому слова «майнові комплекси підприємств, що виробляють вибухові, сильнодіючі речовини », а в абзаці четвертому слово «вибухових «виключити.

(Пункт 3 втратив чинність на підставі Закону N 847-XIV (847−14) від 07. 07. 99)

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 24 грудня 1998 року

N 358-XIV

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою