Про внесення змін до Закону України " Про оподаткування прибутку підприємств " (20.09. 2001)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

2712 Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств «(20. 09. 2001)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

" Про оподаткування прибутку підприємств «

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 2, ст. 12)

Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

I. Внести до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств «(334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 48, ст. 418; 2000 р., N 32, ст. 254, N 39, ст. 333, N 45, ст. 375; 2001 р., N 32, ст. 169) такі зміни:

1. Пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктом 5.2. 16 такого змісту:

" 5.2. 16. Суми витрат, пов «язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ) ».

2. У статті 9:

а) пункт 9.1 викласти у такій редакції:

" 9.1. Будь-які витрати на розвідку (дорозвідку), облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у підпункті 5.2. 16 пункту 5.2 статті 5 цього Закону), включаються до окремої групи витрат платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та підлягають амортизації «;

б) пункт 9.2 викласти у такій редакції:

" 9.2. Перелік витрат, що включаються до окремої групи витрат платника податку, встановлюється Кабінетом Міністрів України ";

в) у абзаці першому пункту 9.4 після слів «пов «язані з видобутком корисних копалин «доповнити словами «(за винятком свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ) »;

г) абзац шостий пункту 9.4 викласти у такій редакції:

" О (з) — загальний розрахунковий обсяг (у натуральних величинах) видобутку корисних копалин на відповідному родовищі, який визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України ";

д) пункт 9.5 викласти у такій редакції:

x

'

B*

8

:

x00D0

O

x3700 $x2438×4800 $x6467x7F39×00B9x1C00становлюються у відсотках до їх первісної вартості у такому розмірі (в розрахунку на рік):

1-й рік експлуатації - 10 відсотків;

2-й рік експлуатації - 18 відсотків;

3-й рік експлуатації - 14 відсотків;

4-й рік експлуатації - 12 відсотків;

5-й рік експлуатації - 9 відсотків;

6-й рік експлуатації - 7 відсотків;

7-й рік експлуатації - 7 відсотків;

8-й рік експлуатації - 7 відсотків;

9-й рік експлуатації - 7 відсотків;

10-й рік експлуатації - 6 відсотків;

11-й рік експлуатації - 3 відсотки.

Платники податку мають право протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов «язані із проведенням ремонту, реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумі, що не перевищує 10 відсотків первісної вартості окремої свердловини.

Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до балансової вартості групи 3 основних фондів та підлягають амортизації згідно із підпунктом 8.6.1 статті 8 цього Закону.

Індексація балансової вартості свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, не провадиться ".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;

розробити порядок визначення амортизації свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, які були введені в експлуатацію до набрання чинності цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 20 вересня 2001 року

N 2712-III

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою