Про внесення змін до Закону України " Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг " (04.10. 2001)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

2746 Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг «(04. 10. 2001)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

" Про застосування реєстраторів розрахункових

операцій у сфері торгівлі, громадського

харчування та послуг «

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 5, ст. 32)

Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

I. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг «(265/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2001 р., N 7, ст. 34) такі зміни:

1. Пункт 5 статті 3 доповнити словами «крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу Державним казначейством України ».

2. У статті 9:

пункти 1, 5, 6 і 7 викласти в такій редакції:

" 1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку ";

" 5) при продажу товарів (наданні послуг) суб «єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких від такої діяльності здійснюється за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту відповідно до законодавства з питань оподаткування прибутковим податком з громадян, якщо такі суб «єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив);

H

x00B2

D

^

B*

:

<

x00B4

x00B8

x00BA

оцтва про сплату єдиного податку), якщо такі суб «єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив), за умови ведення такими особами книг обліку доходів і витрат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням державного органу, уповноваженого провадити державну регуляторну політику;

7) при продажу товарів (наданні послуг) суб «єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, якщо такі суб «єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив) »;

доповнити статтю 9 пунктами 10 і 11 такого змісту:

" 10) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

11) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу ".

3. Статті 20 та 21 викласти в такій редакції:

" Стаття 20. До суб «єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 21. До суб «єктів підприємницької діяльності, що не ведуть або ведуть з порушенням встановленого порядку облік товарів за місцем реалізації та зберігання, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 4 жовтня 2001 року

N 2746-III

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою