Про дію міжнародних договорів на території України (10.12. 91)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

1953 Про дію міжнародних договорів на території України (10. 12. 91)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про дію міжнародних договорів на території України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 10, ст. 137)

Виходячи з пріоритету загальнолюдських цінностей, загальновизнаних принципів міжнародного права, прагнучи забезпечити непорушність прав і свобод людини, включитись у систему правових відносин між державами на основі взаємної поваги державного суверенітету і демократичних засад міжнародного співробітництва, Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

x00AA

x00AA

Встановити, що укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід «ємну частину національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 10 грудня 1991 року

N 1953-XII

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою