Про внесення змін і доповнень до Закону України " Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування " (14.05. 92)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

2338 Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування «(14. 05. 92)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

(Закон втратив чинність на підставі Закону

N 280/97-ВР від 21. 05. 97, ВВР, 1997, N 24, ст. 170)

Про внесення змін і доповнень до Закону України

" Про місцеві Ради народних депутатів та

місцеве і регіональне самоврядування «

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 31, ст. 438)

Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

Внести до Закону України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування «(533−12) такі зміни і доповнення:

1. Пункт 4 частини другої статті 19 викласти в такій редакції:

" 4) утворення виконавчого комітету Ради (крім Київської і Севастопольської міських та районних Рад міст Києва і Севастополя); «

¾

p

«

B*

H

°

x00B2

x00B4

¼

¾

2. Частину четверту статті 23 викласти в такій редакції:

" Голова Київської, Севастопольської міської, районної міста Києва і Севастополя Ради народних депутатів обирається відповідною Радою з числа депутатів. Вибори голови Київської, Севастопольської міської, районної міста Києва і Севастополя Ради здійснюються шляхом таємного голосування. Голова Ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості обраних депутатів Ради ".

3. Частину третю статті 50 виключити.

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 14 травня 1992 року

N 2338-XII

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою