Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (04.02. 93)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

2992 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (04. 02. 93)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Кодексу

України про адміністративні правопорушення

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 15, ст. 134)

У зв «язку з прийняттям Закону України «Про державну статистику «(2614−12) Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80 731−10, 80 732−10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1123; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст. 278, N 20, ст. 313, N 22, ст. 367, N 34, ст. 501; 1991 р., N 7, ст. 45, N 11, ст. 106) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтею 186−3 такого змісту:

" Стаття 186−3. Порушення порядку подання даних державних

статистичних спостережень

6

h/

h/

B*

h/

h/

h/

'

«

даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними чи з запізненням, незабезпечення належного стану первинного обліку, порушення порядку ведення Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України, —

тягнуть за собою накладення на службових осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, штрафу в розмірі п «яти мінімальних заробітних плат, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року, — у розмірі десяти мінімальних заробітних плат ».

2. Доповнити пункт 1 частини першої статті 255 абзацом такого змісту:

" органів державної статистики (стаття 186−3) ".

3. Статтю 221 після цифр «186−2 «доповнити цифрами «186−3 ».

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 4 лютого 1993 року

N 2992-XII

Опубліковано: «Голос України », 27. 02. 93

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою