Про внесення змін до Закону України " Про приватизацію майна державних підприємств " (22.02. 94)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

3982 Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств «(22. 02. 94)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію

майна державних підприємств «

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 24, ст. 183)

Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

Внести до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств «(2163−12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 348; N 38, ст. 562) такі зміни:

Абзац другий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:

x0160

'

B*

тв (структурних підрозділів), що приватизуються, здійснюється на підставі рішення загальних зборів, в яких брало участь більше 50 відсотків працівників підприємства (структурного підрозділу) або їх уповноважених представників. За умови, що товариство покупців об «єднує більш як 50 відсотків працюючих, воно користується пріоритетним правом у виборі способу приватизації, крім випадків, щодо яких встановлені обмеження законами України ».

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 22 лютого 1994 року

N 3982-XII

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою