Про внесення змін і доповнень до Закону України " Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи " (28.04. 95)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0157 Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи «(28. 04. 95)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

" Про правовий режим території, що зазнала

радіоактивного забруднення внаслідок

Чорнобильської катастрофи «

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 19, ст. 136)

Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

I. Внести до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи «(791а-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177, N 37, ст. 541) такі зміни і доповнення:

1. Статті 8 і 9 викласти в такій редакції:

" Стаття 8. Управління зоною відчуження і зоною безумовного

(обов «язкового) відселення після повного

відселення жителів

Управління зоною відчуження, а також зоною безумовного (обов «язкового) відселення після повного відселення жителів з населених пунктів, віднесених до цієї зони, та припинення у зв «язку з цим у зазначених пунктах діяльності Рад народних депутатів здійснює спеціальний підрозділ Міністерства України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — Адміністрація зони, яка має статус юридичної особи.

Адміністрація зони організовує та координує проведення всіх заходів на територіях зони відчуження, а також зони безумовного (обов «язкового) відселення, вирішує питання їх фінансування, охорони громадського порядку, захисту наукових і економічних інтересів держави, вживає заходів до створення безпечних умов праці та зменшення рівня опромінення персоналу, який працює на цих територіях, з метою охорони його здоров «я, забезпечує додержання норм радіаційної безпеки, порядку поводження з радіоактивними відходами, а також несе відповідальність за оперативне, повне та об «єктивне інформування населення про екологічний стан у цих зонах.

h

O

h

~

B*

X

Z

Oe

O

U

о проведення всіх заходів на території зони безумовного (обов «язкового) відселення після повного відселення жителів з населених пунктів, віднесених до цієї зони, Адміністрація зони в разі необхідності може створювати свої підрозділи на місцях. Рішення Адміністрації зони є обов «язковими для виконання всіма підприємствами, установами і організаціями, розташованими або залученими до робіт у зазначених зонах, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм.

Стаття 9. Управління зоною безумовного (обов «язкового)

відселення до повного відселення жителів з

населених пунктів, віднесених до цієї зони, та

зоною гарантованого добровільного відселення

Управління зоною безумовного (обов «язкового) відселення до повного відселення жителів з населених пунктів, віднесених до цієї зони, та управління зоною гарантованого добровільного відселення здійснюється відповідними обласними Радами народних депутатів ».

2. У частині другій статті 12:

абзац дев «ятий викласти у такій редакції:

" перегін тварин, сплав лісу. В «їзд на територію зони і виїзд з неї здійснюється тільки за спеціальними перепустками з обов «язковим дозиметричним контролем людей та транспортних засобів. Транзитний проїзд усіх видів транспорту здійснюється за спеціальними перепустками, що видаються Адміністрацією зони »;

доповнити частину абзацом одинадцятим такого змісту:

" перебування осіб, які мають медичні протипоказання для роботи в контакті з джерелами іонізуючого випромінювання або щодо яких встановлено причинний зв «язок інвалідності з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, оскільки вони є професійно хворими ».

3. В абзаці другому статті 18 слова «розширення і реконструкція діючих «виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 28 квітня 1995 року

N 157/95-ВР

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою