Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої (07.05. 96)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0178 Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої (07. 05. 96)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт

етиловий та алкогольні напої

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 28, ст. 131)

(Вводиться в дію Постановою ВР

N 179/96-ВР від 07. 05. 96, ВВР, 1996, N 28, ст. 132)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 74/97-ВР від 18. 02. 97, ВВР, 1997, N 15, ст. 116

N 339/97-ВР від 12. 06. 97, ВВР, 1997, N 34, ст. 211

N 121/98-ВР від 12. 02. 98, ВВР, 1998, N 26, ст. 157

N 311-XIV (311−14) від 11. 12. 98, ВВР, 1999, N 4, ст. 34

N 929-XIV (929−14) від 14. 07. 99, ВВР, 1999, N 37, ст. 333)

(В редакції Закону

N 1582-III (1582−14) від 23. 03. 2000, ВВР, 2000, N 23, ст. 180)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2137-III (2137−14) від 07. 12. 2000, ВВР, 2001, N 4, ст. 18

N 2371-III (2371−14) від 05. 04. 2001, ВВР, 2001, N 24, ст. 125)

(Стаття 1 втратила чинність в частині затвердження ставок ввізного мита на підставі Закону N 2371-III (2371−14) від 05. 04. 2001) Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої:

---------------------- Код виробів |Опис товару згідно з | Ставки | Ставки

згідно з | Гармонізованою | акцизного | специфічного Гармонізова-|системою опису та | збору у | ввізного мита

ною | кодування товарів |твердих сумах| (пільгові,

системою | | з одиниці | повні)

опису та | |реалізованого|

кодування | | товару |

товарів | | (продукції) |

------------------------------------------------------------------ 2204 (крім Вина виноградні натуральні, 0,8 грн. 2 євро 2204 10, включаючи кріплені (з за 1 л за 1 л 2204 30, урахуванням статті 2 цього 2204 21 100, Закону) 2204 29 100)

2204 10 Вина ігристі, 1,6 грн. 3 євро

шампанське: за 1 л за 1 л

в тому числі шампанські вина, 1,6 грн. 10 євро

що містять у назві слово за 1 л за 1 л

" Champagne «

2204 21 100 Вино газоване (за винятком 1,6 грн. 3 євро 2204 29 100 зазначеного в субпозиції за 1 л за 1 л

2204 10)

2204 30 Інші сусла виноградні (в тому 0 0,20 євро

числі коньячні і шампанські за 1 л;

виноматеріали)

2205 Вермути та інші вина 2,6 грн. 2 євро за 1 л

виноградні натуральні за 1 л

з добавкою рослинних або

ароматичних екстрактів

(з урахуванням статті

2 цього Закону)

2206 Інші напої зброджені 2,6 грн. 0,5 євро за 1 л

(сидр яблучний, сидр за 1 л

грушевий — перру,

медовий напій) (з

урахуванням статті 2

цього Закону)

2207 Спирт етиловий 16 грн. 7,5 євро

неденатурований із за 1 л за 1 л

вмістом спирту не менш 100-відсоткового 100-

як 80 відсотків спирту відсоткового

об «єму; спирт спирту

етиловий та інші

спиртні напої,

денатуровані,

будь-якої міцності

(з урахуванням

статті 6 цього Закону)

2208 (крім Спирт етиловий 16 грн. 7,5 євро 2208 10 900 неденатурований із за 1 л за 1 л

— тільки вмістом спирту менш 100-відсоткового 100- спирт як 80 відсотків спирту відсоткового коньячний) об «єму, міцні спиртні спирту

напої, лікери та інші

алкогольні напої,

складові спиртові

напівфабрикати, що

використовуються для

виготовлення напоїв (з

урахуванням статті 6

цього Закону)

2208 10 900 Тільки спирт коньячний 0 7,5 євро

(з урахуванням статті за 1 л

4 цього Закону) 100-

відсоткового

спирту

(Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2137-III (2137−14) від 07. 12. 2000)

Стаття 2. Встановити тимчасово до 1 січня 2004 року ставки акцизного збору на такі товари, вироблені в Україні з вітчизняної сировини:

вина виноградні натуральні марочні та ординарні сухі (коди 2204 21 210 — 2204 21 290, 2204 29 210 — 2204 29 290) — 0,25 грн. за 1 літр;

вина виноградні натуральні марочні та ординарні кріплені (коди 2204 21 310 — 2204 21 590, 2204 29 310 — 2204 29 590) — 0,5 грн. за 1 літр;

0

<

¤

x0152

x00F0

oe

B*

2

4

«

l

o

o

x3700 $x2438×4800 $x6467x6B90Ux1C00 виноматеріали, що реалізуються посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали, вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб «єктів підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної сировини (винограду) (код 2204 30), крім підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, — 1,0 грн. за 1 літр;

вермути та інші вина виноградні натуральні з добавкою рослинних або ароматичних екстрактів (код 2205) — 1,0 грн. за 1 літр;

вина плодово-ягідні (коди 2206 00 930, 2206 00 990) — 1,0 грн. за 1 літр. (Стаття 2 в редакції Закону N 2137-III (2137−14) від 07. 12. 2000)

Стаття 3. Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров «я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень та вітчизняними товаровиробниками — суб «єктами підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, ставку акцизного збору в розмірі 1,2 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Порядок отримання закладами та установами охорони здоров «я, суб «єктами підприємницької діяльності спирту етилового та контролю за цільовим його використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Встановити на спирт етиловий, що використовується вітчизняними товаровиробниками — суб «єктами підприємницької діяльності для виготовлення пектину, есенції та оцту харчових, лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених із них препаратів), ветеринарних лікарських засобів і препаратів, ставку акцизного збору в розмірі 0,12 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Порядок отримання суб «єктами підприємницької діяльності спирту етилового та контролю за цільовим його використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Тимчасово до 1 січня 2001 року звільнити від сплати ввізного мита вітчизняні підприємства, що ввозять на митну територію України спирт коньячний для виробництва коньяку на власних виробничих потужностях.

Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Встановити тимчасово до 1 січня 2005 року на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), виготовлений на вітчизняних підприємствах, що використовується для виробничих потреб, ставку акцизного збору в розмірі 0,12 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Порядок отримання суб «єктами підприємницької діяльності спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та цільового його використання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Встановити тимчасово до 1 липня 2000 року ставки акцизного збору на такі товари, вироблені в Україні з вітчизняної сировини:

спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту не менш як 80 відсотків об «єму; спирт етиловий та інші спиртні напої, денатуровані будь-якої міцності (код 2207) — 11 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту;

спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту не менш як 80 відсотків об «єму; міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв (код 2208, крім 2208 10 900 — тільки спирт коньячний) — 11 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Стаття 7. Встановити тимчасово до 1 січня 2004 року на коньяки, бренді, витримка яких не менше трьох років (код 2208 20), виготовлені в Україні, ставку акцизного збору у розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. (Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2137-III (2137−14) від 07. 12. 2000)

Стаття 7−1. Встановити тимчасово до 1 січня 2002 року на вина ігристі, шампанське (код 2204 10) та вина газовані (коди 2204 21 100, 2204 29 100) ставку акцизного збору у розмірі 1 грн. за 1 літр. (Закон доповнено статтею 7−1 згідно із Законом N 2137-III (2137−14) від 07. 12. 2000)

Стаття 8. Ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої підлягають індексації в порядку, визначеному законами України.

Стаття 9. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 7 травня 1996 року

N 178/96-ВР

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою