Про внесення змін до деяких законів України (14.10. 98)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0177 Про внесення змін до деяких законів України (14. 10. 98)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 49, ст. 301)

У зв «язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про підприємства в Україні «(72/98-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 24, ст. 138) Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

I. Внести до деяких законів України такі зміни:

1. Статтю 2 Закону України «Про банкрутство «(2343−12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440) після слів «підприємницької діяльності «доповнити словами «крім казенних підприємств ».

2. Частину другу статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна «(2269−12) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88) доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

B*

x0153

x017E

x00B8

x00BA

" цілісні майнові комплекси казенних підприємств;

цілісні майнові комплекси структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) казенних підприємств, що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України «Про підприємництво ».

3. У абзаці першому частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна «(2163−12) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) перше речення доповнити словами «а також казенні підприємства ».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 14 жовтня 1998 року

N 177-XIV

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою