Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв " язку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань (11.12. 98)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0312 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв «язку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань (11. 12. 98)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

у зв «язку з утворенням Державного департаменту України

з питань виконання покарань

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 4, ст. 35)

Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Виправно-трудовому кодексі України (3325−07) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 1, ст. 6; 1977 р., N 14, ст. 130; 1983 р., N 17, ст. 346; 1985 р., N 42, ст. 986; 1987 р., N 50, ст. 1016; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 6, ст. 35; 1994 р., N 37, ст. 342):

1) у статтях 5, 20, 21, 22, 39−1, 76 і 130 слова «Міністерство внутрішніх справ України «в усіх відмінках замінити словами «Державний департамент України з питань виконання покарань «у відповідних відмінках;

2) у частині третій статті 80 слова «а також у населених пунктах, що їх визначає Міністерство внутрішніх справ України «виключити;

3) у статті 81−1:

у частині першій слова «Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, начальника головного управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в області «замінити словами «директора Державного департаменту України з питань виконання покарань, начальника управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області «;

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

" Для припинення групових протиправних дій засуджених та ліквідації їх наслідків використовуються сили і засоби виправно-трудових установ, а у разі потреби з дозволу Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, місті Києві, Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області - органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України ";

4) у статті 127 слова «органів внутрішніх справ «замінити словами «кримінально-виконавчої системи »;

5) у частині другій статті 128 слова «з органів внутрішніх справ «виключити;

6) у статті 130 слова «органів виконання покарань «і «органів внутрішніх справ «замінити словами «кримінально-виконавчої системи ».

2. У частині другій статті 38−12 Закону України «Про судоустрій України «(2022−10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., додаток до N 24, ст. 357; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 26, ст. 204) слова «Міністерства внутрішніх справ України «замінити словами «Державного департаменту України з питань виконання покарань ».

3. У частині першій статті 9 Закону України «Про міліцію «(565−12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526):

після слів «внутрішніх військ «і «Міністерства внутрішніх справ України «доповнити відповідно словами «особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи «та «Державного департаменту України з питань виконання покарань »;

слова «працівників виправно-трудових установ «замінити словами «осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи ».

4. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність «(2135−12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1994 р., N 11, ст. 52; 1998 р., N 26, ст. 149):

1) у статті 5:

в абзаці другому частини першої слова «оперативно-режимними підрозділами місць позбавлення волі «виключити;

частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:

" органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань — оперативними підрозділами ";

2) у статті 9:

частину першу доповнити словами «органу, установи виконання покарань »;

частини другу і восьму після слів «Державною податковою адміністрацією України «та «Державна податкова адміністрація України «доповнити відповідно словами «Державним департаментом України з питань виконання покарань «і «Державний департамент України з питань виконання покарань ».

5. У Законі України «Про загальний військовий обов «язок і військову службу «(2232−12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385; 1993 р., N 49, ст. 457):

1) частину другу статті 18 після слів «органів внутрішніх справ «доповнити словами «кримінально-виконавчої системи », а після слів «Міністерства внутрішніх справ України «- словами «та Державного департаменту України з питань виконання покарань »;

2) підпункт «г «пункту 4 статті 37 після слів «Міністерства внутрішніх справ України «та «органів внутрішніх справ «доповнити відповідно словами «Державного департаменту України з питань виконання покарань «і «кримінально-виконавчої системи ».

6. У Законі України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України «(2235−12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 397; 1995 р., N 42, ст. 304):

1) абзац восьмий частини першої статті 2 викласти у такій редакції:

" виконання доручень адміністрації виправно-трудових установ і лікувально-трудових профілакторіїв щодо забезпечення внутрішнього порядку ";

2) в абзаці третьому частини першої статті 9 слова «а також контроль за особами, які утримуються у лікувально-трудових профілакторіях «виключити;

3) у частині третій статті 13 слова «та нагляді за особами, які в них утримуються «виключити.

7. У Законі України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ «(2262−12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149):

1) преамбулу Закону після слів «податкової міліції «доповнити словами «осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи »;

2) частину другу статті 10 після слів «Державною податковою адміністрацією України «доповнити словами «Державним департаментом України з питань виконання покарань ».

^

B*

«

b

AE

E

x3700 $x2438×4800 $x6467×0251gx1C00їни «доповнити словами «органів і установ виконання покарань », а після слів «Службі безпеки України «доповнити словами «Державному департаменті України з питань виконання покарань ».

9. Підпункт «д «пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13−92 «Про прибутковий податок з громадян «(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77, N 26, ст. 281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9, ст. 41, N 45, ст. 234) після слів «органів внутрішніх справ «доповнити словами «та кримінально-виконавчої системи ».

10. У пункті 1 Постанови Верховної Ради України «Про тимчасові дільниці-поселення при виправно-трудових колоніях «(3194−12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 267) слова «Міністерству внутрішніх справ України «замінити словами «Державному департаменту України з питань виконання покарань ».

11. У пункті 1 Постанови Верховної Ради України «Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній «(3195−12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 268) із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 9 грудня 1997 року «Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Постанови Верховної Ради України від 6 травня 1993 року «Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній «(701/97-ВР), слова «Міністерству внутрішніх справ України «замінити словами «Державному департаменту України з питань виконання покарань ».

12. Пункт 3 статті 5 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю «(3341−12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1994 р., N 24, ст. 184) доповнити підпунктом «д «такого змісту:

" д) органи і установи виконання покарань ".

13. У Законі України «Про попереднє ув «язнення «(3352−12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360):

1) у тексті Закону слова «Міністерство внутрішніх справ України «в усіх відмінках замінити словами «Державний департамент України з питань виконання покарань «у відповідних відмінках;

2) у частині третій статті 7 слово «цензурі «замінити словом «перегляду »;

3) у частині п «ятій статті 18 слова «начальник управління внутрішніх справ області, начальник обласного управління служби безпеки «замінити словами «начальник управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, начальник Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальник управління Служби безпеки України в області, місті Києві та Київській області, місті Севастополі «, а слова «Міністр внутрішніх справ України «- словами «директор Державного департаменту України з питань виконання покарань »;

4) у статті 19:

у частині першій слова «Міністра внутрішніх справ України «замінити словами «директора Державного департаменту України з питань виконання покарань », а слова «начальника управління внутрішніх справ і голови служби безпеки Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя «замінити словами «начальника управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, начальника Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальника управління Служби безпеки України в області, місті Києві та Київській області, місті Севастополі «;

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

" Для припинення групових протиправних дій взятих під варту осіб та ліквідації їх наслідків використовуються сили і засоби місць попереднього ув «язнення, а у разі потреби з дозволу Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, місті Києві, Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області - органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України »;

5) у частині першій статті 21 слова «органів внутрішніх справ «замінити словами «кримінально-виконавчої системи ».

14. У Законі України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів «(3781−12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50):

1) пункт 1 частини першої статті 2 після слів «податкової служби «доповнити словами «органи і установи виконання покарань »;

2) пункт «а «статті 14 після слів «митних органів «доповнити словами «органів і установ виконання покарань ».

15. У назві і пункті 1 Постанови Верховної Ради України «Про поширення на підприємства установ по виконанню покарань і лікувально-трудових профілакторіїв Міністерства внутрішніх справ України дії Закону України «Про підприємства в Україні «(3786−12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 12, ст. 61) слова «Міністерства внутрішніх справ України «замінити словами «Державного департаменту України з питань виконання покарань ».

16. Частину другу статті 25 Закону України «Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів «(3949−12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 24, ст. 180; 1995 р., N 1, ст. 4) після слова «міліції «доповнити словами «або особою рядового, начальницького складу кримінально-виконавчої системи », а після слова «України «доповнити словами «органах і установах виконання покарань ».

17. В абзаці дев «ятому частини першої статті 1 і в назві та частині першій статті 10 Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх «(20/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35) слова «Міністерства внутрішніх справ України «замінити словами «Державного департаменту України з питань виконання покарань ».

18. Статтю 6 Закону України «Про страхування «(85/96-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11−12, ст. 50) доповнити пунктом 28 такого змісту:

" 28) державне обов «язкове особисте страхування осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої системи ».

19. У пункті 2.4 статті 2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств «(334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) слова «Міністерством внутрішніх справ України «замінити словами «Державним департаментом України з питань виконання покарань ».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 11 грудня 1998 року

N 312-XIV

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою