Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов " язкового державного соціального страхування (17.01. 2002)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

2980 Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов «язкового державного соціального страхування (17. 01. 2002)

З, А К О Н У К Р, А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України

з питань загальнообов «язкового державного

соціального страхування

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 17, ст. 124)

Верховна Рада України п о с т, а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 46 Закону України «Про загальнообов «язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності «(1105−14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46−47, ст. 403) доповнити частинами шостою — восьмою такого змісту:

" Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду ".

2. У статті 16 Закону України «Про загальнообов «язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття «(1533−14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171):

1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

" прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку ".

У зв «язку з цим абзаци п «ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

2) доповнити статтю частинами четвертою і п «ятою такого змісту:

" 4. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

5. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду ".

3. У Законі України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов «язкового державного соціального страхування «(2213−14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47):

1) у статті 1:

а) в абзаці другому пункту 1 цифри «2,5 «замінити цифрами «2,9 »;

б) в абзаці другому пункту 2 слова і цифри «для роботодавців з 1 січня 2001 року — 2,0 відсотка, з 1 липня 2001 року — 2,5 відсотка «замінити словами і цифрами «для роботодавців — 2,1 відсотка »;

в) у пункті 3:

n

«

B*

z

|

U

Ue

x3700 $x2438×4800 $x6467x2E4B!x1C00 в абзаці другому цифри «3,0 «замінити цифрами «3,4 »;

в абзаці третьому слова і цифри «з 1 січня 2001 року — 2,5 відсотка, з 1 липня 2001 року — 3,0 відсотка «замінити цифрами і словом «2,6 відсотка »;

2) у статті 3 цифри «11 «замінити цифрами «16 »;

3) статтю 4 доповнити словами і цифрами «а виплата, передбачена статтею 43 зазначеного Закону, встановлюється в розмірі не нижче ніж 11 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи ».

4. У статті 19 Закону України «Про загальнообов «язкове державне соціальне страхування у зв «язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням «(2240−14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71):

1) частину першу після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:

" 5) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, в тому числі резерву страхових коштів Фонду, на депозитному рахунку ".

У зв «язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;

2) доповнити статтю частинами четвертою і п «ятою такого змісту:

" 4. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

5. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду ".

5. Статтю 4 Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов «язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності «(2272−14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80) після слів «які фінансуються або дотуються з бюджету «доповнити словами «та об «єднань громадян ».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.

2. На часткову зміну пункту 8 статті 11, частини третьої статті 19, пункту 3 статті 20 Закону України «Про загальнообов «язкове державне соціальне страхування у зв «язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням «(2240−14) і абзацу другого частини третьої статті 16 Закону України «Про загальнообов «язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття «(1533−14) установити, що на 2002 рік резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та резерв коштів Фонду загальнообов «язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по безробіттю, встановлюються у розрахунку на 15 календарних днів.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 17 січня 2002 року

N 2980-III

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою