Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів банків

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0085 Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків (01. 02. 2002)

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н, А К, А З

N 25/58 від 28. 01. 2002 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 лютого 2002 р.

за N 85/6373

Про затвердження Порядку використання коштів

Державного бюджету України, що спрямовуються

на фінансову підтримку підприємств

агропромислового комплексу через механізм

здешевлення кредитів комерційних банків

З метою залучення в аграрний сектор у 2002 році кредитних ресурсів комерційних банків та створення реальних умов закріплення досягнутих позитивних результатів здійснюваних економічної та земельної реформ у сільському господарстві, збільшення обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської продукції і відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2002 рік «(2905−14) Н, А К, А З У Є М О:

1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків, що додається.

2. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб Г.І.), Юридичному управлінню (Бочковська С.М.) Міністерства аграрної політики України, Департаменту фінансів виробничої сфери (Нагорний С.І.) Міністерства фінансів України у встановленому порядку:

2.1. Подати Порядок на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

2.2. Довести Порядок до відома структурних підрозділів Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, управлінню сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації.

3. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики Міністерства аграрної політики України — подавати Міністерству фінансів України до 20-го числа щомісячний звіт про надання часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків за формою, що додається.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Державного секретаря Міністерства аграрної політики України Лузана Ю. Я. та заступника Державного секретаря Міністерства фінансів України Бауліна С.О.

Міністр аграрної

політики України І. Кириленко

Міністр фінансів України І. Юшко

Затверджено

Наказ Міністерства

аграрної політики

України та Міністерства

фінансів України

28 січня 2002 р. N 25/58

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 лютого 2002 р.

за N 85/6373

Порядок

використання коштів Державного бюджету України, що

спрямовуються на фінансову підтримку підприємств

агропромислового комплексу через механізм

здешевлення кредитів комерційних банків

1. Цей Порядок визначає механізм нарахування і виплати коштів державного бюджету (КФК 2 801 240 «Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків «КВК 280 КЕКВ 1310) на часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків сільськогосподарським та іншим підприємствам агропромислового комплексу.

2. Кошти державного бюджету в сумі 150 000 тис. грн. спрямовуються на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків шляхом визначення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків (далі - компенсації) у розмірі:

сільськогосподарським підприємствам — на кредитування власних поточних виробничих витрат, пов «язаних виключно із закупівлею насіння, кормів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської техніки, а також для закупівлі тракторів і комбайнів усіх видів та іншої сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (крім використання залучених кредитів на сплату лізингових платежів за техніку, отриману на умовах фінансового лізингу) — для кредитів у національній валюті до 70 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком України на день укладення кредитної угоди (але не менше 10 відсотків річних), для кредитів в іноземній валюті - до 5 відсотків річних;

іншим підприємствам агропромислового комплексу — виключно на закупівлю у сільськогосподарських підприємств виробленої ними сільськогосподарської продукції - для кредитів у національній валюті до 50 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком України на день укладення кредитної угоди (але не менше 7 відсотків річних), для кредитів в іноземній валюті - до 4 відсотків.

3. Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації на підставі заявок сільськогосподарських та інших підприємств агропромислового комплексу, погоджених з комерційними банками, визначають на конкурсних засадах підприємства, яким буде надана часткова компенсація ставки за кредитами комерційних банків згідно з розподілом коштів на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків (додаток 1).

Переваги під час проведення конкурсу надаються:

— сільськогосподарським підприємствам, які знайшли найбільш вигідний банк — кредитор з найменшою процентною ставкою плати за кредит;

— підприємствам, які не мають заборгованості з виплати заробітної плати, перед державою та Пенсійним фондом;

— підприємствам, які беруть кредити на більш короткий термін (до 6 місяців);

— підприємствам, які застрахували врожай сільськогосподарських культур від негативного впливу стихійних явищ;

— підприємствам, пропозиції яких передбачають зменшення розміру компенсації.

4. У кредитних угодах, що укладаються комерційними банками з сільськогосподарськими підприємствами та іншими підприємствами агропромислового комплексу, встановлюється відсоткова ставка, згідно з якою нараховується сума плати за користування кредитами комерційних банків на загальних підставах.

Розмір часткової компенсаційної плати за користування кредитами комерційних банків, який відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, визначається (у відсотках) у кредитних угодах з підприємствами, яким передбачається компенсувати ставку за кредити комерційних банків, та погоджується з Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управлінням сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації.

Термін дії кредитних угод — до 1 грудня 2002 року.

5. Для оформлення заявки на отримання компенсації комерційні банки, які видали кредити, подають до 7-го числа місяця, що настає за звітним, Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управлінню сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації по два примірники реєстрів позичальників кредитів за формою згідно з додатком 2 і нотаріально посвідчених за рахунок позичальника копій укладених кредитних угод, а також виписку банку про отримання позичальниками кредиту та довідку-розрахунок банку про суму плати за користування кредитом за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.

Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації складають та затверджують зведений реєстр сум компенсації за відповідними адміністративно-територіальними одиницями у розрізі банків і протягом п «яти днів подають його в двох примірниках Міністерству аграрної політики за формою згідно з додатком 3.

Міністерство аграрної політики на підставі зведених реєстрів подає Державному казначейству розподіл коштів відповідно до діючого порядку касового виконання державного бюджету за видатками на здійснення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків за формою згідно з додатком 4. Державне казначейство спрямовує зазначені кошти через Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації комерційним банкам, що надали кредити.

6. Поширити дію цього Порядку на часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків, отриманих в 2001 році на умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2001 р. N 59 (59−2001-п) «Про часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам та іншим підприємствам агропромислового комплексу у 2001 році «в обсягах згідно з додатком 1.

7. Міністерство аграрної політики за погодженням з Міністерством фінансів, залежно від фактично отриманих позичальниками кредитів у кінці року, має право перерозподіляти за регіонами бюджетні кошти, виділені на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків.

8. Відповідальність за використання коштів, передбачених на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків, згідно з цим Порядком покладається на міністра агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та начальника управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації.

Начальник Департаменту

фінансово-кредитної та

податкової політики

Міністерства аграрної

політики України Г.І. Зуб

Начальник Департаменту

фінансів виробничої сфери

Міністерства фінансів України К.І. Теличко

Додаток 1

до пунктів 3 та 6 Порядку

використання коштів

Державного бюджету України,

що спрямовуються на

фінансову підтримку

підприємств агропромислового

комплексу через механізм

здешевлення кредитів

комерційних банків

Розподіл

коштів на фінансову підтримку підприємств агропромислового

комплексу через механізм здешевлення кредитів

комерційних банків

тис. грн.

---------------

| |Загальна |У тому числі на |

| | сума |часткову компенсацію |

| | |ставки за кредитами |

| | |комерційних банків, |

| | |отриманих у 2001 р. |

| | |на умовах, |

| | |передбачених постановою |

| | |Кабінету Міністрів |

| | |України від 27. 01. 2001 |

| | |N 59 (59−2001-п) |

B*

d

x00D0

x02C6

o

x3700 $x2438×4800 $x6467x3AC0µx1C00-----------------------|

|Автономна Республіка | | |

|Крим | 5300 | 0,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Області: | | |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Вінницька | 9300 | 1790,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Волинська | 4500 | 312,6 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Дніпропетровська | 8400 | 2521,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Донецька | 7300 | 1681,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Житомирська | 5900 | 1040,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Закарпатська | 3200 | 305,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Запорізька | 5500 | 1842,3 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Івано-Франківська | 4100 | 680,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Київська | 9000 | 2179,4 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Кіровоградська | 5400 | 2186,8 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Луганська | 4300 | 740,3 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Львівська | 6900 | 521,1 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Миколаївська | 4400 | 988,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Одеська | 7300 | 100,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Полтавська | 7400 | 2304,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Рівненська | 4400 | 710,2 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Сумська | 5500 | 968,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Тернопільська | 5000 | 1068,3 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Харківська | 8000 | 1339,7 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Херсонська | 5200 | 1880,6 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Хмельницька | 6800 | 1350,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Черкаська | 7000 | 748,1 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Чернівецька | 3000 | 600,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|Чернігівська | 6600 | 1085,0 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|м. Севастополь | 300 | 235,7 |

|----------------------±--------±-----------------------|

|УСЬОГО |150 000 | 29 177,1 |

-----------------------------------------------------------

Додаток 2

до пункту 5 Порядку використання

коштів Державного бюджету

України, що спрямовуються на

фінансову підтримку підприємств

агропромислового комплексу через

механізм здешевлення кредитів

комерційних банків

Реєстр

підприємств агропромислового комплексу на здійснення

фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів

комерційних банків _____________________________ області

(Автономної Республіки Крим / м. Севастополя),

виданих банком _________________________________________

за ___________________ 2002 року

(гривень)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Район |Сільгосптоварови-|Сума |Термін |Процентна |Дата |Нарахована сума плати за |З належної |

|з/п | |робники та інші |кредиту|користування|ставка, під|погашення |кредит |компенсації |

| | |підприємства | |кредитом |яку виданий|процентної |---------------------------±------------------|

| | |агропромислового | | |кредит |належної |усього|сума, |сума, яку |сплачено|підлягає |

| | |комплексу | | | |компенсації| |яка |сплачує |згідно з|сплаті по |

| | | | | | | | |підлягає|позичальник|поперед-|даному |

| | | | | | | | |відшко- | |нім |реєстру |

| | | | | | | | |дуванню | |реєстром| |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- __________________________________________________________________

РАЗОМ по банку __________________________________________________________________

Підпис начальника Головного управління сільського

господарства і продовольства облдержадміністрації

(Підпис міністра агропромислового

комплексу Автономної Республіки Крим

/ начальника управління

сільського господарства і продовольства

Севастопольської міськдержадміністрації) (Прізвище, ініціали)

Підпис головного бухгалтера (Прізвище, ініціали)

Печатка

" __ «____________ 2002 р.

Додаток 3

до пункту 5 Порядку використання

коштів Державного бюджету

України, що спрямовуються на

фінансову підтримку підприємств

агропромислового комплексу через

механізм здешевлення кредитів

комерційних банків

Реєстр

Головного управління сільського господарства і

продовольства _________________ облдержадміністрації

(Автономної Республіки Крим / м. Севастополя)

на здійснення фінансової підтримки підприємств

агропромислового комплексу через механізм

здешевлення кредитів комерційних банків

за ___________________ 2002 року

(гривень)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Назва | Сума |Термін |Процентна|Дата |Нарахована сума плати за |З належної |

|з/п|комерційного|кредиту|користування|ставка, |погашення |кредит |компенсації |

| |банку | |кредитом |під яку |процентної|----------------------------±------------------|

| | | | |виданий |ставки |усього|сума, яка|сума, яку |сплачено|підлягає |

| | | | |кредит | | |підлягає |сплачує |згідно з|сплаті по |

| | | | | | | |відшкоду-|позичальник|поперед-|даному |

| | | | | | | |ванню | |нім |реєстру |

| | | | | | | | | |реєстром| |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- __________________________________________________________________

РАЗОМ по області __________________________________________________________________

Підпис начальника Головного управління

сільського господарства і продовольства

облдержадміністрації

(Підпис міністра агропромислового комплексу

Автономної Республіки Крим / начальника

управління сільського господарства і

продовольства Севастопольської

міськдержадміністрації) (Прізвище, ініціали)

Печатка

" __ «___________ 2002 р.

Додаток 4

до пункту 5 Порядку використання

коштів Державного бюджету

України, що спрямовуються на

фінансову підтримку підприємств

агропромислового комплексу через

механізм здешевлення кредитів

комерційних банків

Реєстр

Головних управлінь сільського господарства і продовольства

облдержадміністрацій (АР Крим, м. Севастополя) на

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового

комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних

банків за _________________ 2002 року

(гривень)

--------------------------------------------------------------------------

| N |Області|Сума |Нарахована сума плати за кредит |З належної |

|з/п| |кредиту| |компенсації |

| | | |--------------------------------±------------------|

| | | |усього|сума, яка |сума, яку |сплачено|підлягає |

| | | | |підлягає |сплачує |згідно з|сплаті по |

| | | | |відшкодуванню|позичальник|поперед-|даному |

| | | | | | |нім |реєстру |

| | | | | | |реєстром| |

-------------------------------------------------------------------------- __________________________________________________________________

УСЬОГО по Міністерству аграрної політики __________________________________________________________________

Підпис Першого заступника Державного

секретаря Мінагрополітики України (Прізвище, ініціали)

Печатка

" __ «____________ 2002 р.

Додаток

до пункту 3 наказу Міністерства

аграрної політики України та

Міністерства фінансів України

28 січня 2002 р. N 25/58

Звіт

про надання часткової компенсації ставки за кредитами

комерційних банків

тис. грн.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Позичальники|Кількість |Узгоджено|у тому числі видано|Фактично |Процентна|Погашення відсотків за кредити |

| |підприємств|кредитів | кредитів |повернуто|ставка за| |

| | | |-------------------|кредитів |кредити |-------------------------------|

| | | |усього|терміном | | |усього|позичаль-|компенсовано |

| | | | |користування| | | |ником |з бюджету |

| | | | |до 1 грудня | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Кредити, видані в національній валюті

1. Сільськогосподарські підприємства

2. Інші підприємства АПК __________________________________________________________________

УСЬОГО __________________________________________________________________

II. Кредити, видані в іноземній валюті

1. Сільськогосподарські підприємства

2. Інші підприємства АПК __________________________________________________________________

УСЬОГО __________________________________________________________________

Р, А З О М __________________________________________________________________

Начальник Департаменту

фінансово-кредитної та

податкової політики

Мінагрополітики України Г.І. Зуб

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою