Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 травня 2001 р. N 488 (13.03. 2002)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

0306 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 травня 2001 р. N 488 (13. 03. 2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т, А Н О В А

від 13 березня 2002 р. N 306

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 8 травня 2001 р. N 488

Кабінет Міністрів України п о с т, а н о в л я є:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 травня 2001 р. N 488 (488−2001-п) «Про умови оплати праці працівників апарату президії Національної академії наук «(Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 871) такі зміни:

1) у назві постанови, преамбулі та пункті 1 слова «апарату президії Національної академії наук «замінити словами «президії Національної академії наук та її апарату »;

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова «апарату президії «замінити словами «президії та її апарату »;

підпункт 1 «б «після слів і цифр «на 5−15 відсотків «доповнити словами і цифрами «головному бухгалтеру — на 10−30 відсотків »;

3) у пункті 6 слова «апарату президії «замінити словами «президії та її апарату »;

B*

x

z

x0160

x0152

4) у назві додатку 1 до постанови слова «апарату президії Національної академії наук «замінити словами «президії Національної академії наук та її апарату »;

5) у додатку 2 до постанови позицію:

" Начальник управління, самостійного 315−375 «

відділу, керуючий справами

викласти у такій редакції:

" Керуючий справами 620−700

Начальник управління, 315−375 ".

самостійного відділу

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. N 200 (200−99-п) «Про забезпечення виконання Указу Президента України від 31 серпня 1998 року N 958 «Про додаткові заходи щодо стримування штучного зростання заборгованості з заробітної плати «(Офіційний вісник України, 1999 р., N 7, ст. 249).

Прем «єр-міністр України А. КІНАХ

Інд. 26

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою