Загартування

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

До системи органів опори і руху відносять скелет, зв «язки, суглоби і м «язи. Система органів опори i руху працює, як єдине ціле. Скелет i м «язи ростуть і функціонують у тісному взаємозв «язку. Скелет є опорою і захистом усього організму й окремих його opraнiв. Наприклад, череп захищає головний мозок, грудна клітка і м «язи, що до неї прикріплюються, захищають серце i легені. Багато кісток скелета є потужними важелями, які за допомогою м «язів виконують різноманітні pухи. Кістки скелета беруть участь в o6мінi солей кальцію, фосфору.

Тканини

Кісткова i хрящова тканини належать до сполучної тканини. Клітини кістковоi тканини мають численні тонкі відростки, за допомогою яких вони з «єднуються між собою. Міжклітинна речовина кісткової тканини утворена пластинками зі щільної дуже твердої речовини. Розташування пластинок нагадує сітку. Така будова надає кісткам великой міцності при стисканні й розтягу. Наприклад, стегнова кістка людини витримує при стисканні 1,5 тонни. Між кістковими клітинами проходять тоненькі канали, заповнені міжклітинною рідиною, через яку відбувається живлення i дихання кісткових клітин. У кістковій тканині проходять нервові волокна i кровоносні судини. Хрящова тканина побудована з клітин і міжклітинної речовини. Розрізняють гіаліновий, еластичний та волокнистий хрящі. Гіаліновий хрящ вкриває суглобові поверхні всіх кісток, еластичний хрящ міститься у надгортаннику, вушній раковині тощо, волокнистий хрящ утворює міжхребцеві диски, знаходиться в місцях прикріплення зв «язок, сухожилків. Хрящі позбавлені кровоносних судин і живляться за рахунок охрястя (зовнішній сполучнотканинний шар хряща).

Будова кісток

За формою кістки бувають довгі й короткі. Довгі кістки називають ще трубчастими. Вони всередині порожнисті. Така будова забезпечує їм міцність і легкість. До трубчастих кісток належать плечова, променева, стегнова та гомілкові кістки. У довгих кістках розрізняють компактну і губчасту речовини. Губчаста речовина міститься на кінцях трубчастих кісток. До коротких кісток відносять кістки зап «ястка, плесни, хребта та інші. Ці кістки складаються переважно з губчастої речовини. У порожнинах трубчастих кісток міститься сполучна тканина — жовтий кістковий мозок. У проміжках між кістковими пластинками міститься червоний кістковий мозок, у якому утворюються клітини крові. Кістки черепа, лопаток, ребер, таза належать до широких.

Ріст кісток

При народженні скелет дитини складається переважно з хрящів. Окостеніння хрящів відбувається протягом усього періоду розвитку організму і закінчується в 20 -24 роки. У довжину кістки ростуть за рахунок поділу клітин хрящової тканини, розташованої на кінцях кісток. Після закінчення росту всі хрящі замінюються кістковою тканиною. Зверху кістки вкриті тонкою сполучнотканинною оболонкою — окістям. У ній багато нервів і судин, які через спеціальні отвори проникають у кістку. До окістя прикріплюються зв «язки м «язів. Внутрішній шар окістя складається з клітин, що ростуть і розмножуються, забезпечуючи ріст кісток у товщину. У дорослих людей кістки не ростуть. Але, як і всі тканини організму, кісткова тканина також оновлюється протягом усього життя людини. У кістках є спеціальні клітини, що руйнують стару кісткову тканину. На її місці з клітин внутрішнього шару окістя утворюються нові кісткові клітини. Ріст кісток регулюється гормоном росту, який виділяється в організмі людини гіпофізом.

З «єднання кісток

Розрізняють нерухомі, напіврухомі та рухомі (суглоби) з «єднання кісток. Нерухомі з «єднання кісток утворюються внаслідок їхнього зростання. Нерухомо з «єднані, наприклад, кістки черепа. Нерухомість кісток мозкового черепа досягається тим, що численні виступи однієї кістки входять у відповідні заглибини іншої. Таке з «єднання кісток називають швом. Напіврухомі з «єднання утворені хрящовими проміжками. Так з «єднані між собою хребці. Завдяки здатності хрящових проміжків стискуватися і розтягуватися забезпечується певна рухливість хребта. Під час стрибків, ходіння хрящі діють як амортизатори, тобто полегшують різкі поштовхи, оберігаючи тіло від струсу. Рухомі з «єднання кісток — це суглоби. Поверхні кісток суглоба вкриті шаром еластичного гладенького хряща, який значно зменшує тертя між кістками і полегшує рухи.

Будова м «язів

¤

¦

i

x00F0

o

u

Стінки внутрішніх органів (судин, кишечника, сечового міхура тощо) утворені з непосмугованих м «язових волокон. Вони скорочуються повільно.

Основні групи м «язів

Форма і величина м «язів залежать від функцій, які вони виконують в організмі. Розрізняють довгі, широкі, короткі й колові м «язи. Довгі м «язи розташовані на кінцівках, а короткі там, де рухи незначні, наприклад між хребцями. Широкі м «язи розташовані на тулубі, а колові-навколо отворів, деякі з останніх ще називають сфінктерами. За функціями м «язи поділяють на згиначі й розгиначі, відвідні й привідні, м «язи-обертачі. За групами розрізняють м «язи голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. Серед м «язів голови виділяють жувальні та мімічні. Жувальні м «язи підіймають нижню щелепу і рухають її вперед, назад або вбоки, здійснюючи акт жування. Мімічні м «язи прикріплюються до шкіри обличчя і при скороченні переміщують окремі ділянки шкіри, надаючи відповідний вираз обличчю, тобто зумовлюють міміку. До мімічних м «язів належать колові м «язи очей і рота. М «язи шиї здійснюють нахили і повороти голови. До м «язів тулуба відносять м «язи грудної клітки, живота і спини. М «язи, які розміщені між ребрами (міжреберні), а також інші м «язи грудної клітки беруть участь у диханні. Тому їх називають дихальними. До них належить і діафрагма. Великі м «язи грудної клітки забезпечують рухи верхніх кінцівок. М «язи живота виконують різні функції. Вони утворюють стінку черевної порожнини і завдяки своєму тонусу утримують внутрішні органи, що запобігає опусканню та випадінню останніх. Скорочення м «язів черевного преса сприяє рухові венозної крові у внутрішніх органах, здійсненню дихальних рухів. М «язи живота беруть участь у згинанні хребта вперед. Якщо вони слабкі, не треновані, то при піднятті великих вантажів можуть розходитися. В утворені між м «язами проміжки під шкіру живота можуть виходити внутрішні органи. Так виникають грижі. На спині вздовж хребта розміщені численні м «язи. Це — глибокі м «язи спини. Вони забезпечують рухи хребта назад і вбоки, утримують тіло у вертикальному положенні. Поверхневі м «язи спини (трапеціевидний і широкий м «яз беруть участь у рухах верхніх кінцівок і грудної клітки. Основну роль у пересуванні людини, здійсненні різних рухів відіграють м «язи кінцівок. М «язи верхнього пояса приводять у рух верхню кінцівку в плечовому суглобі. Найважливіший серед них — дельтовидний м «яз. На кістках плеча спереду розміщений згинач — двоголовий м «яз, а ззаду — розгинач — триголовий м «яз. Вони забезпечують згинання і розгинання передпліччя в ліктьовому суглобі. М «язи передньої поверхні передпліччя здійснюють згинання, а задньої частини — розгинання кисті й пальців. Скелет нижніх кінцівок масивніший, ніж верхніх; їхні м «язи сильніші, але разом з тим у них обмеженіша різноманітність рухів. М «язи пояса нижніх кінцівок випрямляють зігнутий наперед тулуб, відводять, розгинають і повертають стегно. На стегні спереду розташований найдовший у людини кравецький м «яз. Чотириголовий м «яз стегна розгинає колінний суглоб. На задній поверхні стегна міститься двоголовий м «яз. Його функція — згинання стегна. На задній поверхні гомілки розташований литковий м «яз, який згинає стопу. М «язи-обертачі поділяються на обертачі шиї, грудної клітки та поперека. При односторонньому скороченні повертають хребетний стовп відповідної ділянки у протилежний бік.

Фізичні якості м «язів

Сила м «язів/. Величина максимального напруження, яке може розвинути м «яз під час свого збудження, характеризує силу м «яза. Вона залежить від маси м «яза, кількості одночасно збуджених волокон, частоти нервових імпульсів, що надходять до м «яза. Чим більша маса м «яза, тим більша його сила. Отже, силу м «язів можна збільшити, збільшуючи масу м «язів. Тому будь-який юнак за умов правильного тренування може досягти значного розвитку скелетної мускулатури. Заняття силовими вправами слід розпочинати не раніше 14−15 років. Швидкість скорочення м «язів визначається часом, за який м «яз скорочується і розслаблюється. Чим коротший цей час, тим більша швидкість скорочення. М «язова система має повільні і швидкі м «язи. Повільні м «язи — це м «язи спини, литковий м «яз. До швидких м «язів відносять м «язи кисті руки, ока. Швидкість їхніх рухів залежить від сили і швидкості скорочення м «язів. Витривалість м «язів — це їхня здатність тривалий час підтримувати заданий ритм роботи. Тонус м «язів (від грецького tonos-напруження) — це стан їхнього постійного незначного напруження. За рахунок тонусу м «язів зберігається постава тіла. Тонічні скорочення м «язів живота утримують внутрішні органи у певному положенні. Тонус непосмугованих м «язів судин забезпечує необхідний діаметр судин, а отже, і кров «яний тиск. Тонус м «язів визначається їхніми природними властивостями і впливом нервової системи. У стані спокою м «язи пружні й еластичні. До м «язів постійно надходять нервові імпульси. Вони підтримують незначний тонус м «язів, зниження якого негативно впливає на діяльність усього організму. Причиною зниження тонусу м «язів можуть бути негативні емоції, порушення режиму дня, особливо недосипання, перевтома, нестача вітамінів.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою